Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Aabaco Small Business

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli Aabaco Small Business nie jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, program Skype dla firm Online, i tak dalej.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie Aabaco Small Business Twoja domena będzie skonfigurowana do współpracy z usługami Office 365.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Ważne: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że wylogowano się ze wszystkich posiadanych kont w serwisie Aabaco.

  Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Aabaco Small Business, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie My Services (Moje usługi) w sekcji dotyczącej domeny, nad którą pracujesz, wybierz pozycję Domain (Domena).

 3. Na stronie Domain Control Panel (Panel sterowania domenami) w sekcji TXT Records (Rekordy TXT) wybierz pozycję Add (Dodaj).

 4. Na stronie Add TXT Record (Dodawanie rekordu TXT) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa hosta:

  Text: (Tekst)

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: Aby uzyskać tę wartość, musisz skorzystać z centrum administracyjnego. Jak ją znaleźć?

  Wpisz lub Wklej wartości DSN na stronie Dodawanie rekordu TXT

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Kliknij pozycję Add (Dodaj)

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Ważne: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że wylogowano się ze wszystkich posiadanych kont w serwisie Aabaco.

  Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Aabaco Small Business, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie My Services (Moje usługi) w sekcji dotyczącej domeny, nad którą pracujesz, wybierz pozycję Domain (Domena).

 3. Na stronie Domain Control Panel (Panel sterowania domenami) w sekcji MX Records (Rekordy MX) wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Kliknij pozycję Add (Dodaj)

 4. Na stronie Add MX Record (Dodawanie rekordu MX) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej poniższe wartości.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Select priority (Wybierz priorytet).

  Mail server (Serwer poczty)

  Select Priority (Wybierz priorytet)

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Uzyskaj <klucza domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365. Jak to znaleźć?

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-2-2

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-2-3

 6. Usuń wszystkie inne rekordy MX, wymienione, wybierając przycisk Usuń (Kosz) w kolumnie Akcja.

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-2-4

 7. Wybierz pozycję Delete (Usuń).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-2-5

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Ważne: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że wylogowano się ze wszystkich posiadanych kont w serwisie Aabaco.

  Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Aabaco Small Business, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie My Services (Moje usługi) w sekcji dotyczącej domeny, nad którą pracujesz, wybierz pozycję Domain (Domena).

 3. Na stronie Domain Control Panel (Panel sterowania domenami) w sekcji A and CNAME Records (Rekordy A i CNAME) wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-3-1

 4. Na stronie A or CNAME Record (Rekord A lub CNAME) dodaj pierwszy z sześciu rekordów CNAME.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Ważne: Nie należy określić typ rekordu w tym przypadku ponieważ Aabaco Small Business automatycznie rozpozna typ CNAME przez wartości wprowadzone w źródłowej i docelowej pola.

  Źródło

  Miejsce docelowe

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  sip

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-3-2

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-3-3

 6. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  Na stronie Panelu sterowania domenami ponownie wybierz przycisk Dodaj, Utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli i ponownie wybierz pozycję Dodaj do wykonania tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie możesz mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć pojedynczy SPF rekord, który zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tych SPF narzędzia sprawdzania poprawności.

 1. Ważne: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że wylogowano się ze wszystkich posiadanych kont w serwisie Aabaco.

  Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Aabaco Small Business, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie My Services (Moje usługi) w sekcji dotyczącej domeny, nad którą pracujesz, wybierz pozycję Domain (Domena).

 3. Na stronie Domain Control Panel (Panel sterowania domenami) w sekcji TXT Records (Rekordy TXT) wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Weryfikowanie-4-1

 4. Na stronie Add TXT Record (Dodawanie rekordu TXT) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa hosta:

  Tekst:

  Pozostaw to pole puste.

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-4-2

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-4-3

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Ważne: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że wylogowano się ze wszystkich posiadanych kont w serwisie Aabaco.

  Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Aabaco Small Business, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie My Services (Moje usługi) w sekcji dotyczącej domeny, nad którą pracujesz, wybierz pozycję Domain (Domena).

 3. Na stronie Domain Control Panel (Panel sterowania domenami) w sekcji SRV Records (Rekordy SRV) wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-5-1

 4. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W sekcji Add SRV Record (Dodawanie rekordu SRV) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Hostname (Nazwa hosta)

  Destination (Miejsce docelowe)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  _sip._tls

  sipdir.online.lync.com.

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  100

  1

  443

  _sipfederationtls._tcp

  sipfed.online.lync.com.

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  100

  1

  5061

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-5-2

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-5-3

 6. Aby dodać drugi rekord SRV:

  W sekcji Add SRV Record (Dodawanie rekordu SRV) wybierz pozycję Add (Dodaj), utwórz rekord, używając wartości z drugiego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Add (Dodaj), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×