Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie Aabaco Small Business

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli Aabaco Small Business nie jest Twoim dostawcą hostingu DNS, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zweryfikować domenę i skonfigurować rekordy DNS dla poczty e-mail, program Skype dla firm Online, i tak dalej.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie Aabaco Small Business Twoja domena będzie skonfigurowana do współpracy z usługami Office 365.

Uwaga: Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Ważne: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że wylogowano się ze wszystkich posiadanych kont w serwisie Aabaco.

  Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Aabaco Small Business, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie My Services (Moje usługi) w sekcji dotyczącej domeny, nad którą pracujesz, wybierz pozycję Domain (Domena).

 3. Na stronie Domain Control Panel (Panel sterowania domenami) w sekcji TXT Records (Rekordy TXT) wybierz pozycję Add (Dodaj).

 4. Na stronie Add TXT Record (Dodawanie rekordu TXT) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa hosta:

  Text: (Tekst)

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: Aby uzyskać tę wartość, musisz skorzystać z centrum administracyjnego. Jak ją znaleźć?

  Wpisz lub Wklej wartości DSN na stronie Dodawanie rekordu TXT

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Click Add

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domeny wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

 4. Na stronie Weryfikacja domeny wybierz pozycję Zweryfikuj.

Uwaga: Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

 1. Ważne: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że wylogowano się ze wszystkich posiadanych kont w serwisie Aabaco.

  Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Aabaco Small Business, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie My Services (Moje usługi) w sekcji dotyczącej domeny, nad którą pracujesz, wybierz pozycję Domain (Domena).

 3. Na stronie Domain Control Panel (Panel sterowania domenami) w sekcji MX Records (Rekordy MX) wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Click Add

 4. Na stronie Add MX Record (Dodawanie rekordu MX) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej poniższe wartości.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Select priority (Wybierz priorytet).

  Mail server (Serwer poczty)

  Select Priority (Wybierz priorytet)

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Uzyskaj <klucza domeny> z Twojego konta portalu usługi Office 365. Jak to znaleźć?

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-2-2

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-2-3

 6. Usuń wszystkie inne rekordy MX, wymienione, wybierając przycisk Usuń (Kosz) w kolumnie Akcja.

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-2-4

 7. Wybierz pozycję Delete (Usuń).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-2-5

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

 1. Ważne: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że wylogowano się ze wszystkich posiadanych kont w serwisie Aabaco.

  Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Aabaco Small Business, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie My Services (Moje usługi) w sekcji dotyczącej domeny, nad którą pracujesz, wybierz pozycję Domain (Domena).

 3. Na stronie Domain Control Panel (Panel sterowania domenami) w sekcji A and CNAME Records (Rekordy A i CNAME) wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-3-1

 4. Na stronie A or CNAME Record (Rekord A lub CNAME) dodaj pierwszy z sześciu rekordów CNAME.

  W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Ważne: Nie należy określić typ rekordu w tym przypadku ponieważ Aabaco Small Business automatycznie rozpozna typ CNAME przez wartości wprowadzone w źródłowej i docelowej pola.

  Źródło

  Miejsce docelowe

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  sip

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-3-2

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-3-3

 6. Dodaj pięć pozostałych rekordów CNAME.

  Na stronie Panelu sterowania domenami ponownie wybierz przycisk Dodaj, Utwórz rekord, używając wartości z następnego wiersza w tabeli i ponownie wybierz pozycję Dodaj do wykonania tego rekordu.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie sześć rekordów CNAME.

Uwaga: Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie możesz mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć pojedynczy SPF rekord, który zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tych SPF narzędzia sprawdzania poprawności.

 1. Ważne: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że wylogowano się ze wszystkich posiadanych kont w serwisie Aabaco.

  Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Aabaco Small Business, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie My Services (Moje usługi) w sekcji dotyczącej domeny, nad którą pracujesz, wybierz pozycję Domain (Domena).

 3. Na stronie Domain Control Panel (Panel sterowania domenami) w sekcji TXT Records (Rekordy TXT) wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Weryfikowanie-4-1

 4. Na stronie Add TXT Record (Dodawanie rekordu TXT) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa hosta:

  Tekst:

  Pozostaw to pole puste.

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-4-2

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-4-3

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

 1. Ważne: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że wylogowano się ze wszystkich posiadanych kont w serwisie Aabaco.

  Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Aabaco Small Business, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie My Services (Moje usługi) w sekcji dotyczącej domeny, nad którą pracujesz, wybierz pozycję Domain (Domena).

 3. Na stronie Domain Control Panel (Panel sterowania domenami) w sekcji SRV Records (Rekordy SRV) wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-5-1

 4. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W sekcji Add SRV Record (Dodawanie rekordu SRV) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Hostname (Nazwa hosta)

  Destination (Miejsce docelowe)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  _sip._tls

  sipdir.online.lync.com.

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  100

  1

  443

  _sipfederationtls._tcp

  sipfed.online.lync.com.

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  100

  1

  5061

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-5-2

 5. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Aabaco-BP-Konfigurowanie-5-3

 6. Aby dodać drugi rekord SRV:

  W sekcji Add SRV Record (Dodawanie rekordu SRV) wybierz pozycję Add (Dodaj), utwórz rekord, używając wartości z drugiego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję Add (Dodaj), aby ukończyć tworzenie tego rekordu.

Uwaga: Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×