Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w witrynie 1&1 Internet

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Przestroga: 

 • Należy zauważyć, że 1 & 1 Internet nie zezwala domenę do rekordu MX i rekord CNAME wykrywania automatycznego najwyższego poziomu. Ogranicza sposób, w którym można konfigurować usługi Exchange Online dla usługi Office 365. Ma obejścia tego problemu, zalecamy jednak zastosowanie go tylko , jeśli już masz doświadczenie z tworzeniem poddomeny w witrynie 1 & 1 Internet.

 • Jeśli mimo to ograniczenie usługi , którą chcesz samodzielnie zarządzać własnymi rekordami DNS usługi Office 365 w witrynie 1 & 1 Internet, wykonaj czynności opisane w tym artykule weryfikowanie domeny i konfigurowaniu systemu DNS rekordy do obsługi poczty e-mail, program Skype dla firm Online, i tak dalej.

Oto główne rekordy, które należy dodać. Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj wideo. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Po dodaniu tych rekordów w witrynie 1 & 1 Internet domeny będzie można skonfigurować do współdziałania z usługami Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o hostingu sieci Web i systemie DNS dla witryn internetowych z usługą Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj wideo (od 0:42).

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie 1 & 1 Internet przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

 2. Wybierz pozycję Manage domains (Zarządzanie domenami).

 3. Na stronie Centrum domen Znajdź domenę, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v ) dla tej domeny.

 4. W obszarze Domain Settings (Ustawienia domeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

 5. W sekcji TXT and SRV Records (Rekordy TXT i SRV) wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

 6. W obszarze Add Record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Typ

  Prefiks

  Wartość nazwy

  TXT

  (To pole puste)

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

 8. Ponownie kliknij pozycję Zapisz.

 9. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

 10. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj wideo (od 3:22).

Uwaga: Jeśli została zarejestrowana u 1und1.de, Zaloguj się w tym miejscu.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie 1 & 1 Internet przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

 2. Wybierz pozycję Manage domains (Zarządzanie domenami).

 3. Na stronie Domain Center (Centrum domen) znajdź domenę, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v) dla tej domeny.

 4. W obszarze Domain Settings (Ustawienia domeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

 5. W sekcji MX Records (Rekordy MX) w obszarze Mail Exchanger (MX Record) (Usługa wymiany poczty (rekord MX)) wybierz pozycję Other mail server (Inny serwer poczty).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  1&1-BP-Konfigurowanie-2-1

 6. Jeśli na liście znajdują się już rekordy MX, usuń je, zaznaczając poszczególne rekordy, a następnie naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  (Jeśli na liście nie ma jeszcze żadnych rekordów MX, przejdź do następnego kroku).

  1&1-BP-Konfigurowanie-2-2

 7. W polach rekordu MX 1 wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  MX 1

  Priority (Priorytet)

  <klucz-domeny>.mail.protection.outlook.com

  Uwaga: Uzyskaj < domeny — klucza > z Twojego konta portalu usługi Office 365. Jak to znaleźć?

  10

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  1&1-BP-Konfigurowanie-2-3

 8. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  1&1-BP-Konfigurowanie-2-4

 9. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

  Kliknięcie przycisku Yes (Tak) w oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytowanie ustawień DNS)

Dodawanie sześciu rekordów CNAME wymaganych dla usługi Office 365

1 & 1 Internet wymaga obejść ten problem, tak aby można było używać rekordu MX razem z rekordów CNAME, które są wymagane do usług poczty e-mail usługi Office 365. To obejście wymaga można utworzyć zbiór poddomeny w witrynie 1 & 1 Internet i przypisanie ich do rekordów CNAME.

Ważne: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że masz co najmniej dwie dostępne poddomeny. Zalecamy to rozwiązanie tylko wtedy, gdy masz już doświadczenie w tworzeniu poddomen w witrynie 1&1 Internet.

Podstawowe rekordy CNAME

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj wideo (od 3:57).

Uwaga: Jeśli została zarejestrowana u 1und1.de, Zaloguj się w tym miejscu.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie 1 & 1 Internet przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

 2. Wybierz pozycję Manage domains (Zarządzanie domenami).

 3. Na stronie Centrum domen Znajdź domenę, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz Zarządzanie poddomen.

  1&1-BP-Konfiguracja-3-0

  Teraz utworzysz dwie poddomeny i ustawisz wartość lias dla każdej z nich.

  (Jest to wymagane w ponieważ 1 & 1 Internet obsługuje tylko jeden rekord CNAME najwyższego poziomu, ale usługi Office 365 wymaga kilku rekordów CNAME).

  Najpierw utworzysz poddomenę Autodiscover.

 4. W sekcji Subdomain Overview (Przegląd poddomen) wybierz pozycję Create Subdomain (Utwórz poddomenę).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-1

 5. W polu Create Subdomain (Utwórz poddomenę) dla nowej poddomeny wpisz lub skopiuj i wklej tylko wartość Create Subdomain (Utwórz poddomenę) z poniższej tabeli. (Wartość Alias dodasz w kolejnym kroku).

  Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

  Alias

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-2

 6. Wybierz pozycję Create Subdomain (Utwórz poddomenę).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-3

 7. W sekcji Subdomain Overview (Przegląd poddomen) znajdź poddomenę autodiscover, która właśnie została utworzona, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v) dla tej poddomeny.

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-4

 8. W obszarze Subdomain Settings (Ustawienia poddomeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-5

 9. W sekcji A/AAAA Records (IP Addresses) (Rekordy A/AAAA; adresy IP) w obszarze IP address (A Record) (Adres IP; rekord A) wybierz pozycję CNAME.

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-6

 10. W polu Alias wpisz lub skopiuj i wklej tylko wartość Alias z poniższej tabeli.

  Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

  Alias

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-7

 11. Zaznacz pole wyboru dla zastrzeżenia I am aware (Rozumiem).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-8-1

 12. Wybierz pozycję Zapisz.

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-8-2

 13. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

  Kliknięcie przycisku Yes (Tak) w oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytowanie ustawień DNS)

  Teraz utworzysz drugą poddomenę.

 14. W sekcji Subdomain Overview (Przegląd poddomen) wybierz pozycję Create Subdomain (Utwórz poddomenę).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-9

 15. W polu Create Subdomain (Utwórz poddomenę) dla nowej poddomeny wpisz lub skopiuj i wklej tylko wartość Create Subdomain (Utwórz poddomenę) z poniższej tabeli. (Wartość Alias dodasz w kolejnym kroku).

  Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-10

 16. Wybierz pozycję Create Subdomain (Utwórz poddomenę).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-11

 17. W sekcji Subdomain Overview (Przegląd poddomen) znajdź poddomenę msoid, która właśnie została utworzona, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v) dla tej poddomeny.

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-12

 18. W obszarze Subdomain Settings (Ustawienia poddomeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-13

 19. W sekcji A/AAAA Records (IP Addresses) (Rekordy A/AAAA; adresy IP) w obszarze IP address (A Record) (Adres IP; rekord A) wybierz pozycję CNAME.

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-14-1

 20. W polu Alias wpisz lub skopiuj i wklej tylko wartość Alias z poniższej tabeli.

  Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-14-2

 21. Zaznacz pole wyboru dla zastrzeżenia I am aware (Rozumiem).

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-15-1

 22. Wybierz pozycję Zapisz.

  1&1-BP-Konfigurowanie-3-15-2

 23. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

  Kliknięcie przycisku Yes (Tak) w oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytowanie ustawień DNS)

Dodatkowe rekordy CNAME

Dodatkowe rekordy CNAME utworzone w następujących Włącz procedury programu Skype dla firm Online services. Będzie stosować te same kroki, które zostało użyte do utworzenia tych dwóch rekordów CNAME, które zostały już utworzone.

 1. Utwórz trzecią poddomenę (Lyncdiscover).

  W sekcji Subdomain Overview (Przegląd poddomen) wybierz pozycję Create Subdomain (Utwórz poddomenę).

 2. W polu Create Subdomain (Utwórz poddomenę) dla nowej poddomeny wpisz lub skopiuj i wklej tylko wartość Create Subdomain (Utwórz poddomenę) z poniższej tabeli. (Wartość Alias dodasz w kolejnym kroku).

  Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 3. Wybierz pozycję Create Subdomain (Utwórz poddomenę).

 4. Na stronie Domain Center (Centrum domen) wybierz pozycję Manage Subdomains (Zarządzaj poddomenami).

 5. W sekcji Subdomain Overview (Przegląd poddomen) znajdź poddomenę lyncdiscover, która właśnie została utworzona, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v) dla tej poddomeny.

  W obszarze Subdomain Settings (Ustawienia poddomeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

 6. W sekcji A/AAAA Records (IP Addresses) (Rekordy A/AAAA; adresy IP) w obszarze IP address (A Record) (Adres IP; rekord A) wybierz pozycję CNAME.

 7. W polu Alias wpisz lub skopiuj i wklej tylko wartość Alias z poniższej tabeli.

  Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 8. Zaznacz pole wyboru dla zastrzeżenia I am aware (Rozumiem), a następnie wybierz pozycję Save (Zapisz).

 9. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

 10. Utwórz czwartą poddomenę (SIP):

  W sekcji Subdomain Overview (Przegląd poddomen) wybierz pozycję Create Subdomain (Utwórz poddomenę).

 11. W polu Create Subdomain (Utwórz poddomenę) dla nowej poddomeny wpisz lub skopiuj i wklej tylko wartość Create Subdomain (Utwórz poddomenę) z poniższej tabeli. (Wartość Alias dodasz w kolejnym kroku).

  Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 12. Wybierz pozycję Create Subdomain (Utwórz poddomenę).

 13. Na stronie Domain Center (Centrum domen) wybierz pozycję Manage Subdomains (Zarządzaj poddomenami).

 14. W sekcji Subdomain Overview (Przegląd poddomen) znajdź poddomenę sip, która właśnie została utworzona, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v) dla tej poddomeny.

  W obszarze Subdomain Settings (Ustawienia poddomeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

 15. W sekcji A/AAAA Records (IP Addresses) (Rekordy A/AAAA; adresy IP) w obszarze IP address (A Record) (Adres IP; rekord A) wybierz pozycję CNAME.

 16. W polu Alias wpisz lub skopiuj i wklej tylko wartość Alias z poniższej tabeli.

  Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 17. Zaznacz pole wyboru dla zastrzeżenia I am aware (Rozumiem), a następnie wybierz pozycję Save (Zapisz).

 18. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

Rekordy CNAME potrzebne dla usługi MDM

Ważne: Postępuj zgodnie z procedurą użytą dla czterech pozostałych rekordów CNAME, ale podaj wartości z poniższej tabeli.

Create Subdomain (Utwórz poddomenę)

Alias

enterpriseregistration

enterpriseregistration.windows.net

enterpriseenrollment

enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie możesz mieć więcej niż jednego rekordu TXT SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, zostanie wyświetlony błędy poczty e-mail, a także problemy klasyfikacji dostarczenia i wiadomości-śmieci. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie należy tworzyć nową dla usługi Office 365. Zamiast tego Dodaj żądane wartości usługi Office 365 w bieżącym rekordzie, dzięki czemu będziesz mieć pojedynczy SPF rekord, który zawiera oba zbiory wartości. Potrzebujesz przykładów? Zapoznaj się z tych Szczegóły i rekordy SPF próbki. Do sprawdzania poprawności rekordu SPF, można użyć jednego z tychSPF narzędzia sprawdzania poprawności.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj wideo (od 5:09).

Uwaga: Jeśli została zarejestrowana u 1und1.de, Zaloguj się w tym miejscu.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie 1 & 1 Internet przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

 2. Wybierz pozycję Manage domains (Zarządzanie domenami).

 3. Na stronie Centrum domen Znajdź domenę, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v ) dla tej domeny.

 4. W obszarze Domain Settings (Ustawienia domeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

 5. W sekcji TXT and SRV Records (Rekordy TXT i SRV) wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 6. W obszarze Add Record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Type (Typ)

  Prefiks

  Wartość nazwy

  TXT

  Pozostaw to pole puste.

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

  Rekord TXT

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

  Dodaj rekord

 8. Wybierz pozycję Zapisz.

  Zapisz rekord

 9. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

  Kliknięcie przycisku Yes (Tak) w oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytowanie ustawień DNS)

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane dla usługi Office 365

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj wideo (od 5:51).

Uwaga: Jeśli została zarejestrowana u 1und1.de, Zaloguj się w tym miejscu.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie 1 & 1 Internet przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit, aby się zalogować.

 2. Wybierz pozycję Manage domains (Zarządzanie domenami).

 3. Na stronie Centrum domen Znajdź domenę, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v ) dla tej domeny.

 4. W obszarze Domain Settings (Ustawienia domeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

 5. W sekcji TXT and SRV Records (Rekordy TXT i SRV) wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

 6. Dodaj pierwszy z dwóch rekordów SRV.

  W obszarze Add Record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza w poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartości Type (Typ) i TTL (Czas wygaśnięcia).

  Type (Typ)

  Service (Usługa)

  Protocol (Protokół)

  Name (Nazwa)

  Host

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  SRV

  sip

  tls

  Pozostaw to pole puste.

  sipdir.online.lync.com

  100

  1

  443

  3600 (1 godz.)

  SRV

  sipfederationtls

  tcp

  Pozostaw to pole puste.

  sipfed.online.lync.com

  100

  1

  5061

  3600 (1 godz.)

  1&1-BP-Konfigurowanie-5-1

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

  1&1-BP-Konfigurowanie-5-2

 8. Wybierz pozycję Zapisz.

  1&1-BP-Konfigurowanie-5-3

 9. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

  Kliknięcie przycisku Yes (Tak) w oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytowanie ustawień DNS)

 10. Dodaj drugi rekord SRV.

  W sekcji TXT and SRV Records (Rekordy TXT i SRV) wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  W obszarze Add Record (Dodaj rekord) utwórz rekord, używając wartości z drugiego wiersza w tabeli, a następnie wybierz ponownie pozycję Add (Add), Save (Zapisz) i Yes (Tak), aby zakończyć tworzenie rekordu.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×