Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 u dowolnego dostawcy hostingu DNS

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Skorzystaj z listy instrukcji dotyczących konkretnych hostów, aby znaleźć swojego hosta i wykonać instrukcje w celu dodania wszystkich potrzebnych rekordów.

Jeśli nie znasz dostawcy hostingu DNS lub rejestratora domen dla swojej domeny, zobacz Znajdowanie rejestratora domen lub dostawcy hostingu DNS.

Aby samodzielnie skonfigurować rekordy, należy dodać te rekordy. Zwróć uwagę na fakt, że Twój rekord weryfikacji i rekord MX są unikatowe dla Twojej domeny. Aby je skonfigurować, musisz uzyskać określoną wartość „tokenu” dla Twojej domeny i użyć jej. W poniższych krokach wyjaśniono, jak to zrobić.

Ważne: 

 • Dokładne nazwy pól, w których wpisujesz lub wklejasz informacje w celu utworzenia poszczególnych typów rekordów DNS, różnią się zależnie od hosta DNS. Twój host DNS może udostępniać w swojej witrynie internetowej pomoc ułatwiającą przyporządkowanie instrukcji pokazanych tutaj do konkretnych pól. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy istnieją szczegółowe instrukcje dla Twojego hosta DNS w temacie Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365.

 • Niektóre hostów DNS nie umożliwiają tworzenie wszystkich typów wymagany rekord, który powoduje, że ograniczenia dotyczące usług w Office 365. Jeśli host domeny nie obsługuje rekordy SRV, TXT lub CNAME, na przykład zalecamy tego można przenieść domenę hosta DNS, który obsługuje wszystkie wymagane rekordy. Szybki, automatyczny proces konfigurowania z Office 365, zalecamy przenoszenie domeny do GoDaddy.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle tylko kilka minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordów DNS

Dodawanie rekordu TXT lub MX w celu weryfikacji

Uwaga: Utworzysz tylko jeden z tych rekordów. Preferowanym typem rekordu jest TXT, ale niektórzy dostawcy hostingu DNS nie obsługują go. W takim wypadku możesz zamiast niego utworzyć rekord MX.

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Znajdź w witrynie internetowej dostawcy hostingu DNS obszar, w którym można utworzyć nowy rekord.

 1. Zaloguj się do witryny internetowej dostawcy hostingu DNS.

 2. Wybierz domenę.

 3. Znajdź stronę, na której można edytować rekordy DNS dla domeny.

Utwórz rekord.

 1. W zależności od tego, czy tworzysz rekord TXT, czy rekord MX, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli tworzysz rekord TXT, użyj tych wartości:

   Typ rekordu

   Alias lub nazwa hosta

   Wartość

   TTL (Czas wygaśnięcia)

   TXT

   Wykonaj jedną z następujących czynności: Wpisz znak @ lub pozostaw to pole puste albo wpisz nazwę domeny.

   Uwaga: Różne hosty DNS mają różne wymagania dotyczące tego pola.

   MS=msXXXXXXXX

   Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
   Jak to znaleźć?

   Ustaw ten parametr na wartość 1 godzina lub na równowartość w minutach (60), sekundach (3600) itp.

  • Jeśli tworzysz rekord MX, użyj tych wartości:

   Typ rekordu

   Alias lub nazwa hosta

   Wartość

   Priorytet

   TTL (Czas wygaśnięcia)

   MX

   Wpisz znak @ lub nazwę domeny.

   MS=msXXXXXXXX

   Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
   Jak to znaleźć?

   Aby uniknąć konfliktów z rekordem MX używanym na potrzeby przepływu poczty e-mail, w polu Priority (Priorytet) wybierz wartość niższą niż priorytety określone w innych rekordach MX.

   Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

   Ustaw ten parametr na wartość 1 godzina lub na równowartość w minutach (60), sekundach (3600) itp.

 2. Zapisz rekord.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX w celu kierowania poczty e-mail

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla domeny trafiała do Office 365. Gdy zaktualizujesz rekord MX dla domeny, Nowa wiadomość e-mail dla wszystkich osób, która korzysta z domeny rozpocznie się teraz do Office 365. Dowolną wiadomość e-mail, które już masz pozostanie u Twojego obecnego hosta poczty e-mail, chyba że zdecydujesz się Migrowanie wiadomości e-mail i kontaktów do Office 365.

Porada: Zamiast przełączenie wszystkie wiadomości e-mail Twojej firmy na Office 365, możesz to zrobić pilotażowych e-mail usługi Office 365 z kilkoma adresami e-mail.

Zadanie

Znajdowanie strony, na której można utworzyć rekordy dla domeny.

 1. Zaloguj się do witryny internetowej swojego hosta DNS.

 2. Wybierz domenę.

 3. Znajdź stronę, na której można edytować rekordy DNS dla domeny.

Dodawany rekord MX zawiera wartość (Wskazywany adres wartość) podobną do następującej: <token MX>.mail.protection.outlook.com, gdzie <token MX> to wartość typu MSxxxxxxx.

 1. W witrynie internetowej hosta DNS kliknij, aby dodać nowy rekord MX.

  Teraz zostaną Uzyskaj informacje dotyczące rekordu MX z Office 365.

 2. Dla rekordu MX (w poprzednim kroku) skopiuj wartość Wskazywany adres.

  Tej wartości użyjesz w rekordzie tworzonym w witrynie hosta DNS zgodnie z opisem w następnym kroku.

 3. W nowym rekordzie MX w witrynie hosta DNS upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości:

  • Record Type (Typ rekordu): MX

  • Priority (Priorytet): Ustaw priorytet rekordu MX na najwyższą dostępną wartość — zwykle jest to 0.

   Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  • Host Name (Nazwa hosta): @

  • Wskazywany adres: Wklej wartość wskazywany adres skopiowaną z Office 365 tutaj.

  • TTL (Czas wygaśnięcia): Ustaw ten parametr na wartość 1 godzina lub na równowartość w minutach (60), sekundach (3600) itp.

 4. Zapisz rekord.

Usuń wszystkie inne rekordy MX.

Jeśli masz jakieś rekordy MX dla tej domeny, które powodują wysyłanie wiadomości e-mail do miejsc innych niż Office 365, usuń je wszystkie.

Dodawanie trzech rekordów CNAME

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać trzy rekordy CNAME, które są wymagane do Office 365. Jeśli dodatkowe rekordy CNAME są wymienione w Office 365, Dodaj następujące taki sam po ogólne kroki pokazano na ilustracji.

W witrynie internetowej hosta DNS utworzysz trzy nowe rekordy CNAME, zwykle pojedynczo.

 1. W polach każdego nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości. Po dodaniu każdego z pierwszych trzech nowych rekordów wybierz opcję utworzenia kolejnego rekordu CNAME.

  Typ rekordu

  Host

  Points to (Wskazuje)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  CNAME (Alias)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1 godzina

  CNAME (Alias)

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  1 godzina

  CNAME (Alias)

  sip

  sipdir.online.lync.com

  1 hour (1 godzina)

  Uwagi: 

  • W polu TTL (Czas wygaśnięcia): ustaw ten parametr na wartość 1 hour (1 godzina) lub na równowartość w minutach (60), sekundach (3600) itp.

  • Exchange, Lync lub Skype dla firm we wdrożeniach hybrydowych nie dotyczą tych rekordów.

 2. Po zakończeniu zapisz rekordy.

Dodawanie dwóch rekordów CNAME funkcji Zarządzanie urządzeniami przenośnymi dla usługi Office 365

Ważne: 

 • Jeśli masz funkcję Zarządzanie urządzeniami przenośnymi dla usługi Office 365, musisz utworzyć dwa dodatkowe rekordy CNAME. Postępuj zgodnie z procedurą użytą dla czterech pozostałych rekordów CNAME, ale podaj wartości z poniższej tabeli.

 • Jeśli nie masz aplikacji MDM, możesz pominąć ten krok.

Typ rekordu

Host

Points to (Wskazuje)

TTL (Czas wygaśnięcia)

CNAME (Alias)

enterpriseregistration

enterpriseregistration.windows.net

1 godzina

CNAME (Alias)

enterpriseenrollment

enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

1 hour (1 godzina)

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

W witrynie internetowej hosta DNS przeprowadź edycję rekordu SPF lub utwórz nowy rekord TXT dla mechanizmu SPF.

Ważne: SPF zaprojektowano w celu zapobiegania fałszowaniu, ale istnieją pewne związana technik, które SPF nie można chronić się przed. Aby chronić przed, po zdefiniowaniu SPF, należy także skonfigurować dla Office 365 DKIM i DMARC. Aby rozpocząć pracę, zobacz Używanie DKIM w celu weryfikacji wychodzących wiadomości e-mail wysłanych z domeny w usłudze Office 365. Następny zobacz Używanie DMARC do sprawdzania poprawności poczty e-mail w usłudze Office 365.

 1. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej jeden z poniższych zestawów wartości, który pasuje do Twojej sytuacji.

  • Typ rekordu

   Host

   Wartość TXT

   TTL (Czas wygaśnięcia)

   TXT (Text)

   @

   v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

   Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

   1 hour (1 godzina)

  W polu TTL (Czas wygaśnięcia): ustaw ten parametr na wartość 1 hour (1 godzina) lub na równowartość w minutach (60), sekundach (3600) itp.

 2. Po zakończeniu zapisz rekord.

 3. Do zweryfikowania rekordu SPF użyj jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

Dodawanie dwóch rekordów SRV

W witrynie internetowej hosta DNS utworzysz dwa nowe rekordy SRV, zwykle pojedynczo. Oznacza to, że po dodaniu pierwszego rekordu SRV w witrynie internetowej należy wybrać opcję utworzenia kolejnego rekordu SRV.

 1. W polach każdego nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości. Zapoznaj się z poniższymi uwagami dotyczącymi tworzenia rekordów SRV, jeśli na Twoim hoście DNS te wartości nie są umieszczone w oddzielnych polach.

  Record Type (Typ rekordu)

  Name (Nazwa)

  Target (Element docelowy)

  Protocol (Protokół)

  Service (Usługa)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  SRV (Service)

  @

  (Możesz pozostawić to pole puste, jeśli znak @ nie jest dozwolony).

  sipdir.online.lync.com

  _tls

  _sip

  100

  1

  443

  1 hour (1 godzina)

  SRV (Service)

  @

  (Możesz pozostawić to pole puste, jeśli znak @ nie jest dozwolony).

  sipfed.online.lync.com

  _tcp

  _sipfederationtls

  100

  1

  5061

  1 hour (1 godzina)

  Uwagi: 

  • W polu Name (Nazwa): jeśli dany host DNS nie zezwala na ustawienie tutaj wartości @, pozostaw to pole puste. Tej metody należy używać, tylko jeśli Twój host DNS ma oddzielne pola dla wartości Service (Usługa) i Protocol (Protokół). W przeciwnym razie zapoznaj się z poniższymi uwagami dotyczącymi pól Service (Usługa) i Protocol (Protokół).

  • W przypadku pól Service (Usługa) i Protocol (Protokół): Jeśli Twój host DNS nie udostępnia tych pól na potrzeby rekordów SRV, musisz określić wartości Service (Usługa) i Protocol (Protokół) jako wartość Name (Nazwa) rekordu. Uwaga: W przypadku niektórych hostów DNS pole Name (Nazwa) może mieć inną nazwę, na przykład: Host, Hostname (Nazwa hosta) lub Subdomain (Poddomena). Aby skonfigurować taką połączoną wartość, należy utworzyć jeden ciąg, oddzielając poszczególne wartości kropką.

   Na przykład: Name: _sip._tls

  • W przypadku pól Priority (Priorytet), Weight (Waga) i Port: Jeśli Twój host DNS nie udostępnia tych pól na potrzeby rekordów SRV, musisz określić te wartości jako wartość Target (Element docelowy) rekordu. Uwaga: W przypadku niektórych hostów DNS pole Target (Element docelowy) może mieć inną nazwę, na przykład: Content (Zawartość), IP Address (Adres IP) lub Target Host (Host docelowy). Aby skonfigurować taką połączoną wartość, należy utworzyć jeden ciąg, oddzielając poszczególne wartości znakami spacji i kończąc go kropką. Wartości muszą zostać wprowadzone w następującej kolejności: Priority (Priorytet), Weight (Waga), Port, Target (Element docelowy).

   Na przykład: Target: 100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  • Odmiany pól Priority (Priorytet), Weight (Waga) i Port: W przypadku niektórych hostów DNS niektóre, ale nie wszystkie, wymagane pola są udostępniane osobno. Dla tych hostów DNS witryn jako wartość pola Target (Element docelowy) rekordu podaj jeden ciąg składający się z wartości opisanych oddzielnie (w odpowiedniej kolejności). Uwaga: W przypadku niektórych hostów DNS pole Target (Element docelowy) może mieć inną nazwę, na przykład: Content (Zawartość), IP Address (Adres IP) lub Target Host (Host docelowy). Aby skonfigurować taką połączoną wartość dla pól, które nie są wymienione oddzielnie, należy utworzyć jeden ciąg, oddzielając poszczególne wartości znakami spacji. Wartości muszą być umieszczane w odpowiedniej kolejności. Wartości, dla których udostępniono oddzielne pola, należy pozostawić puste: Priority (Priorytet), Weight (Waga), Port, Target (Element docelowy).

   Na przykład gdy dla wartości Priority (Priorytet) udostępniono oddzielne pole, połącz tylko wartości dla pól Weight (Waga), Port i Target (Element docelowy): Target: 1 443 sipdir.online.lync.com

  • W polu TTL (Czas wygaśnięcia): ustaw ten parametr na wartość 1 hour (1 godzina) lub na równowartość w minutach (60), sekundach (3600) itp.

 2. Po zakończeniu zapisz rekordy.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordów DNS dla usługi Office 365 Germany

Dodawanie rekordu TXT lub MX w celu weryfikacji

Uwaga:  Utworzysz tylko jeden z tych rekordów. Preferowanym typem rekordu jest TXT, ale niektórzy dostawcy hostingu DNS nie obsługują go. W takim wypadku możesz zamiast niego utworzyć rekord MX.

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Znajdź w witrynie internetowej dostawcy hostingu DNS obszar, w którym można utworzyć nowy rekord.

 1. Zaloguj się do witryny internetowej dostawcy hostingu DNS.

 2. Wybierz domenę.

 3. Znajdź stronę, na której można edytować rekordy DNS dla domeny.

Utwórz rekord.

 1. W zależności od tego, czy tworzysz rekord TXT, czy rekord MX, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli tworzysz rekord TXT, użyj tych wartości:

   Typ rekordu

   Alias lub nazwa hosta

   Wartość

   TTL (Czas wygaśnięcia)

   TXT

   Wykonaj jedną z następujących czynności: Wpisz znak @ lub pozostaw to pole puste albo wpisz nazwę domeny.

   Uwaga: Różne hosty DNS mają różne wymagania dotyczące tego pola.

   MS=msXXXXXXXX

   Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
   Jak to znaleźć?

   Ustaw ten parametr na wartość 1 godzina lub na równowartość w minutach (60), sekundach (3600) itp.

  • Jeśli tworzysz rekord MX, użyj tych wartości:

   Typ rekordu

   Alias lub nazwa hosta

   Wartość

   Priorytet

   TTL (Czas wygaśnięcia)

   MX

   Wpisz znak @ lub nazwę domeny.

   MS=msXXXXXXXX

   Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
   Jak to znaleźć?

   Aby uniknąć konfliktów z rekordem MX używanym na potrzeby przepływu poczty e-mail, w polu Priority (Priorytet) wybierz wartość niższą niż priorytety określone w innych rekordach MX.

   Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

   Ustaw ten parametr na wartość 1 godzina lub na równowartość w minutach (60), sekundach (3600) itp.

 2. Zapisz rekord.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX w celu kierowania poczty e-mail

Dodawanie rekordu MX, aby poczta e-mail dla domeny trafiała do Office 365. Gdy zaktualizujesz rekord MX dla domeny, Nowa wiadomość e-mail dla wszystkich osób, która korzysta z domeny rozpocznie się teraz do Office 365. Dowolną wiadomość e-mail, które już masz pozostanie u Twojego obecnego hosta poczty e-mail, chyba że zdecydujesz się Migrowanie wiadomości e-mail i kontaktów do Office 365.

Porada: Zamiast przełączenie wszystkie wiadomości e-mail Twojej firmy na Office 365, możesz to zrobić pilotażowych e-mail usługi Office 365 z kilkoma adresami e-mail.

Zadanie

Znajdowanie strony, na której można utworzyć rekordy dla domeny.

 1. Zaloguj się do witryny internetowej swojego hosta DNS.

 2. Wybierz domenę.

 3. Znajdź stronę, na której można edytować rekordy DNS dla domeny.

Chcesz dodać rekord MX zawiera wartość ( wskazywany adres wartość), która wygląda mniej więcej tak: < MX token >. mail.protection.outlook.de, gdzie < MX token > jest wartość typu msxxxxxxx.

 1. W witrynie internetowej hosta DNS kliknij, aby dodać nowy rekord MX.

  Teraz zostaną Uzyskaj informacje dotyczące rekordu MX z Office 365.

 2. Dla rekordu MX (w poprzednim kroku) skopiuj wartość Wskazywany adres.

  Tej wartości użyjesz w rekordzie tworzonym w witrynie hosta DNS zgodnie z opisem w następnym kroku.

 3. W nowym rekordzie MX w witrynie hosta DNS upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości:

  • Record Type (Typ rekordu): MX

  • Priority (Priorytet): Ustaw priorytet rekordu MX na najwyższą dostępną wartość — zwykle jest to 0.

   Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  • Host Name (Nazwa hosta): @

  • Points to address (Wskazywany adres): Wklej w tym miejscu wartość pola Wskazywany adres skopiowaną z usługi Office 365.

  • TTL (Czas wygaśnięcia): Ustaw ten parametr na wartość 1 godzina lub na równowartość w minutach (60), sekundach (3600) itp.

 4. Zapisz rekord.

Usuń wszystkie inne rekordy MX.

Jeśli masz jakieś rekordy MX dla tej domeny, które powodują wysyłanie wiadomości e-mail do miejsc innych niż Office 365, usuń je wszystkie.

Dodawanie trzech rekordów CNAME

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać trzy rekordy CNAME, które są wymagane do Office 365. Jeśli dodatkowe rekordy CNAME są wymienione w Office 365, Dodaj następujące taki sam po ogólne kroki pokazano na ilustracji.

W witrynie internetowej hosta DNS utworzysz trzy nowe rekordy CNAME, zwykle pojedynczo.

 1. W polach każdego nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości. Po dodaniu każdego z pierwszych trzech nowych rekordów wybierz opcję utworzenia kolejnego rekordu CNAME.

  Typ rekordu

  Host

  Points to (Wskazuje)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  CNAME (Alias)

  autodiscover

  autodiscover-outlook.office.de

  1 godzina

  CNAME (Alias)

  lyncdiscover

  webdir.online.skype.de

  1 godzina

  CNAME (Alias)

  sip

  sipdir.online.lync.de

  1 hour (1 godzina)

  Uwagi: 

  • W polu TTL (Czas wygaśnięcia): ustaw ten parametr na wartość 1 hour (1 godzina) lub na równowartość w minutach (60), sekundach (3600) itp.

  • Te rekordy nie dotyczą wdrożeń hybrydowych programów Exchange, Lync ani Skype dla firm.

 2. Po zakończeniu zapisz rekordy.

Dodawanie dwóch rekordów CNAME funkcji Zarządzanie urządzeniami przenośnymi dla usługi Office 365

Ważne: 

 • Jeśli masz funkcję Zarządzanie urządzeniami przenośnymi dla usługi Office 365, musisz utworzyć dwa dodatkowe rekordy CNAME. Postępuj zgodnie z procedurą użytą dla czterech pozostałych rekordów CNAME, ale podaj wartości z poniższej tabeli.

 • Jeśli nie masz aplikacji MDM, możesz pominąć ten krok.

Typ rekordu

Host

Points to (Wskazuje)

TTL (Czas wygaśnięcia)

CNAME (Alias)

enterpriseregistration

enterpriseregistration.microsoftonline.de

1 godzina

CNAME (Alias)

enterpriseenrollment

enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

1 hour (1 godzina)

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

W witrynie internetowej hosta DNS przeprowadź edycję rekordu SPF lub utwórz nowy rekord TXT dla mechanizmu SPF.

Ważne: Mechanizm SPF ułatwia zapobieganie podszywaniu się, ale istnieją techniki podszywania się, przed którymi mechanizm SPF nie chroni. Aby zapewnić ochronę przed tego rodzaju technikami, po skonfigurowaniu mechanizmu SPF musisz również skonfigurować funkcje DKIM i DMARC dla usługi Office 365. Aby rozpocząć, zobacz Używanie funkcji DKIM w celu weryfikacji wychodzących wiadomości e-mail wysłanych z domeny w usłudze Office 365. Następnie zobacz Używanie funkcji DMARC w celu weryfikacji wiadomości e-mail w usłudze Office 365.

 1. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej jeden z poniższych zestawów wartości, który pasuje do Twojej sytuacji.

  • Typ rekordu

   Host

   Wartość TXT

   TTL (Czas wygaśnięcia)

   TXT (Text)

   @

   v=spf1 include:spf.protection.outlook.de -all

   Uwaga: Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

   1 hour (1 godzina)

  W polu TTL (Czas wygaśnięcia): ustaw ten parametr na wartość 1 hour (1 godzina) lub na równowartość w minutach (60), sekundach (3600) itp.

 2. Po zakończeniu zapisz rekord.

 3. Do zweryfikowania rekordu SPF użyj jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

Dodawanie dwóch rekordów SRV

W witrynie internetowej hosta DNS utworzysz dwa nowe rekordy SRV, zwykle pojedynczo. Oznacza to, że po dodaniu pierwszego rekordu SRV w witrynie internetowej należy wybrać opcję utworzenia kolejnego rekordu SRV.

 1. W polach każdego nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości. Zapoznaj się z poniższymi uwagami dotyczącymi tworzenia rekordów SRV, jeśli na Twoim hoście DNS te wartości nie są umieszczone w oddzielnych polach.

  Record Type (Typ rekordu)

  Name (Nazwa)

  Target (Element docelowy)

  Protocol (Protokół)

  Service (Usługa)

  Priority (Priorytet)

  Weight (Waga)

  Port

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  SRV (Service)

  @

  (Możesz pozostawić to pole puste, jeśli znak @ nie jest dozwolony).

  sipdir.online.lync.de

  _tls

  _sip

  100

  1

  443

  1 hour (1 godzina)

  SRV (Service)

  @

  (Możesz pozostawić to pole puste, jeśli znak @ nie jest dozwolony).

  sipfed.online.lync.de

  _tcp

  _sipfederationtls

  100

  1

  5061

  1 hour (1 godzina)

  Uwagi: 

  • W polu Name (Nazwa): jeśli dany host DNS nie zezwala na ustawienie tutaj wartości @, pozostaw to pole puste. Tej metody należy używać, tylko jeśli Twój host DNS ma oddzielne pola dla wartości Service (Usługa) i Protocol (Protokół). W przeciwnym razie zapoznaj się z poniższymi uwagami dotyczącymi pól Service (Usługa) i Protocol (Protokół).

  • W przypadku pól Service (Usługa) i Protocol (Protokół): Jeśli Twój host DNS nie udostępnia tych pól na potrzeby rekordów SRV, musisz określić wartości Service (Usługa) i Protocol (Protokół) jako wartość Name (Nazwa) rekordu. Uwaga: W przypadku niektórych hostów DNS pole Name (Nazwa) może mieć inną nazwę, na przykład: Host, Hostname (Nazwa hosta) lub Subdomain (Poddomena). Aby skonfigurować taką połączoną wartość, należy utworzyć jeden ciąg, oddzielając poszczególne wartości kropką.

   Na przykład: Name: _sip._tls

  • W przypadku pól Priority (Priorytet), Weight (Waga) i Port: Jeśli Twój host DNS nie udostępnia tych pól na potrzeby rekordów SRV, musisz określić te wartości jako wartość Target (Element docelowy) rekordu. Uwaga: W przypadku niektórych hostów DNS pole Target (Element docelowy) może mieć inną nazwę, na przykład: Content (Zawartość), IP Address (Adres IP) lub Target Host (Host docelowy). Aby skonfigurować taką połączoną wartość, należy utworzyć jeden ciąg, oddzielając poszczególne wartości znakami spacji i kończąc go kropką. Wartości muszą zostać wprowadzone w następującej kolejności: Priority (Priorytet), Weight (Waga), Port, Target (Element docelowy).

   Na przykład: Target: 100 1 443 sipdir.online.lync.de.

  • Odmiany pól Priority (Priorytet), Weight (Waga) i Port: W przypadku niektórych hostów DNS niektóre, ale nie wszystkie, wymagane pola są udostępniane osobno. Dla tych hostów DNS witryn jako wartość pola Target (Element docelowy) rekordu podaj jeden ciąg składający się z wartości opisanych oddzielnie (w odpowiedniej kolejności). Uwaga: W przypadku niektórych hostów DNS pole Target (Element docelowy) może mieć inną nazwę, na przykład: Content (Zawartość), IP Address (Adres IP) lub Target Host (Host docelowy). Aby skonfigurować taką połączoną wartość dla pól, które nie są wymienione oddzielnie, należy utworzyć jeden ciąg, oddzielając poszczególne wartości znakami spacji. Wartości muszą być umieszczane w odpowiedniej kolejności. Wartości, dla których udostępniono oddzielne pola, należy pozostawić puste: Priority (Priorytet), Weight (Waga), Port, Target (Element docelowy).

   Na przykład gdy dla wartości Priority (Priorytet) udostępniono oddzielne pole, połącz tylko wartości dla pól Weight (Waga), Port i Target (Element docelowy): Target: 1 443 sipdir.online.lync.de

  • W polu TTL (Czas wygaśnięcia): ustaw ten parametr na wartość 1 hour (1 godzina) lub na równowartość w minutach (60), sekundach (3600) itp.

 2. Po zakończeniu zapisz rekordy.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Więcej informacji na temat aktualizacji rekordów DNS

Jeśli wiesz, jak zaktualizować rekordy DNS u hosta DNS swojej domeny, użyj wartości DNS Office 365 edytować rekordy w DNS Twojej domeny obsługuje, na przykład, aby skonfigurować rekord MX lub SPF rekord. Znajdowanie określonej wartości, wykonując następujące krokilub ich wyświetlania w Kreatorze konfiguracji domen podczas wykonywania kroków przez niego.

Jeśli potrzebujesz pomocy w objaśnienie działania Dodawanie wymaganych rekordów DNS i hosta DNS nie ma na liście w obszarze Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365pierwszego Zbieranie informacji potrzebnych do utworzenia rekordów DNS usługi Office 365. Następnie wykonaj ogólne kroki w tym temacie, aby skonfigurować rekordy DNS swojej domeny, aby móc używać domeny z usługami Office 365, takie jak poczta e-mail.

Jeśli nie masz witryny sieci Web, którego używasz z domeny niestandardowej, możesz mieć Office 365 Konfigurowanie i zarządzanie nimi rekordów DNS dla domeny zamiast wykonując wszystkie ustawienia samodzielnie. Informacje o dwie opcje dotyczące konfigurowania i zarządzania rekordami DNS dla domeny niestandardowej w Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×