Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 przy użyciu usługi DNS bazującej na systemie Windows

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Telefon

Potrzebujesz pomocy?   

Zadzwoń do pomocy technicznej.

Jeśli samodzielnie hostujesz własne rekordy DNS za pomocą usługi DNS opartej na systemie Windows, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby skonfigurować rekordy dla poczty e-mail, usługi Skype dla firm Online i tak dalej.

Aby rozpocząć pracę, trzeba znaleźć rekordy DNS dla domeny w systemie DNS bazującym na systemie Windows , możesz je zaktualizować. Ponadto jeśli planujesz do synchronizacji usługi Active Directory w lokalnej z Office 365, Upewnij się, że nie musisz najpierw zaktualizować główna nazwa użytkownika (UPN).

Oto główne rekordy, które należy dodać. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Jeśli Twoja domena nie została jeszcze zweryfikowana, musisz dodać rekord także w tym celu:

Jeśli masz SharePoint Online publicznej witryny sieci Web, możesz skonfigurować ją do używania domeny niestandardowej.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Znajdowanie rekordów DNS w systemie DNS bazującym na systemie Windows

Zadanie

Przechodzenie do strony zawierającej rekordy DNS domeny.

 1. Jeśli używasz systemu Windows Server 2008, przejdź do pozycji Start > Uruchom.

  Jeśli używasz systemu Windows Server 2012, naciśnij klawisz systemu Windows i klawisz r.

 2. Wpisz ciąg dnsmgmnt.msc, a następnie wybierz przycisk OK.

 3. W Menedżerze DNS rozwiń pozycję <Nazwa serwera DNS> > Strefy wyszukiwania do przodu.

 4. Wybierz domenę.

Możesz teraz przystąpić do tworzenia rekordów DNS.

Dodawanie rekordu MX

Dodaj rekord MX, aby poczta e-mail dla Twojej domeny trafiała do usługi Office 365.

Zadanie

Dodawany rekord MX zawiera wartość (Wskazywany adres wartość) podobną do następującej: <token MX>.mail.protection.outlook.com, gdzie <token MX> to wartość typu MSxxxxxxx.

 1. Z wiersza MX w sekcji Exchange Online strony Dodawanie rekordów DNS w usłudze Office 365 skopiuj wartość widoczną w obszarze Wskazywany adres.

  Użyjesz tej wartości w rekordzie tworzonym w tym zadaniu.

 2. Na stronie Menedżera DNS dla domeny wybierz pozycję Akcja > Usługa wymiany poczty (MX).

  Aby znaleźć tę stronę dla domeny, zobacz Znajdowanie rekordów DNS w systemie DNS bazującym na systemie Windows.

 3. Upewnij się, że w polach w oknie dialogowym Nowy rekord zasobu są ustawione dokładnie następujące wartości:

  • Nazwa hosta: @

  • Adres: wklej w tym miejscu wartość pola Wskazywany adres skopiowaną z usługi Office 365.

  • Preferencja: 0

   Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

 4. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

Usuwanie wszystkich przestarzałych rekordów MX.

Jeśli masz dla tej domeny dowolne stare rekordy MX, które przekierowują pocztę e-mail do innej lokalizacji:

 1. Zaznacz pole wyboru obok każdego starego rekordu, a następnie wybierz pozycję Usuń.

 2. Wybierz pozycję OK.

Dodawanie rekordów CNAME

Dodawanie rekordów CNAME, które są wymagane do Office 365. Jeśli dodatkowe rekordy CNAME są wymienione w Office 365, Dodaj następujące taki sam po ogólne kroki pokazano na ilustracji.

Ważne: 

 • Jeśli masz funkcję Zarządzanie urządzeniami przenośnymi dla usługi Office 365, musisz utworzyć dwa dodatkowe rekordy CNAME. Postępuj zgodnie z procedurą użytą dla czterech pozostałych rekordów CNAME, ale podaj wartości z poniższej tabeli.

 • Jeśli nie masz aplikacji MDM, możesz pominąć ten krok.

Zadanie

Dodawanie rekordu CNAME usługi wykrywania automatycznego poczty e-mail (Exchange).

 1. Na odpowiedniej dla domeny stronie Menedżer DNS przejdź do pozycji Akcja > CNAME (CNAME).

  Aby znaleźć odpowiednią stronę dla domeny, zobacz Znajdowanie rekordów DNS w systemie DNS bazującym na systemie Windows.

 2. Upewnij się, że w polach w oknie dialogowym Nowy rekord zasobu są ustawione dokładnie następujące wartości:

  • Nazwa hosta: autodiscover

  • Typ: CNAME

  • Adres: autodiscover.outlook.com

 3. Wybierz pozycję OK.

Dodaj rekord CNAME protokołu SIP.

 1. Na odpowiedniej dla domeny stronie Menedżer DNS przejdź do pozycji Akcja > CNAME (CNAME).

  Aby znaleźć odpowiednią stronę dla domeny, zobacz Znajdowanie rekordów DNS w systemie DNS bazującym na systemie Windows.

 2. Upewnij się, że w polach w oknie dialogowym Nowy rekord zasobu są ustawione dokładnie następujące wartości:

  • Nazwa hosta: sip

  • Typ: CNAME

  • Adres: sipdir.online.lync.com

 3. Wybierz pozycję OK.

Dodaj rekord CNAME usługi wykrywania automatycznego usługi Skype dla firm Online.

 1. Na odpowiedniej dla domeny stronie Menedżer DNS przejdź do pozycji Akcja > CNAME (CNAME).

  Aby znaleźć odpowiednią stronę dla domeny, zobacz Znajdowanie rekordów DNS w systemie DNS bazującym na systemie Windows.

 2. Upewnij się, że w polach w oknie dialogowym Nowy rekord zasobu są ustawione dokładnie następujące wartości:

  • Nazwa hosta: lyncdiscover

  • Typ: CNAME

  • Adres: webdir.online.lync.com

 3. Wybierz pozycję OK.

Dodawanie dwóch rekordów CNAME funkcji Zarządzanie urządzeniami przenośnymi dla usługi Office 365

Ważne: 

 • Jeśli masz funkcję Zarządzanie urządzeniami przenośnymi dla usługi Office 365, musisz utworzyć dwa dodatkowe rekordy CNAME. Postępuj zgodnie z procedurą użytą dla czterech pozostałych rekordów CNAME, ale podaj wartości z poniższej tabeli.

 • Jeśli nie masz aplikacji MDM, możesz pominąć ten krok.

Zadanie

Dodaj rekord CNAME MDM Enterpriseregistration.

 1. Na odpowiedniej dla domeny stronie Menedżer DNS przejdź do pozycji Akcja > CNAME (CNAME).

  Aby znaleźć odpowiednią stronę dla domeny, zobacz Znajdowanie rekordów DNS w systemie DNS bazującym na systemie Windows.

 2. Upewnij się, że w polach w oknie dialogowym Nowy rekord zasobu są ustawione dokładnie następujące wartości:

  • Nazwa hosta: enterpriseregistration

  • Typ: CNAME

  • Adres: enterpriseregistration.windows.net

 3. Wybierz pozycję OK.

Dodaj rekord CNAME MDM Enterpriseenrollment.

 1. Na odpowiedniej dla domeny stronie Menedżer DNS przejdź do pozycji Akcja > CNAME (CNAME).

  Aby znaleźć odpowiednią stronę dla domeny, zobacz Znajdowanie rekordów DNS w systemie DNS bazującym na systemie Windows.

 2. Upewnij się, że w polach w oknie dialogowym Nowy rekord zasobu są ustawione dokładnie następujące wartości:

  • Nazwa hosta: enterpriseenrollment

  • Typ: CNAME

  • Adres: enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com

 3. Wybierz pozycję OK.

Dodawanie rekordu TXT SPF w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail

Ważne: Nie można mieć więcej niż jednego rekordu TXT na rekord SPF dla domeny. Jeśli domena ma więcej niż jeden rekord SPF, może to spowodować błędy poczty e-mail, a także problemy z dostarczaniem i klasyfikacją spamu. Jeśli masz już rekord SPF dla swojej domeny, nie twórz nowego rekordu dla usługi Office 365. Zamiast tego dodaj wymagane wartości usługi Office 365 do bieżącego rekordu, aby mieć pojedynczy rekord SPF zawierający oba zestawy wartości. Potrzebujesz przykładów? Zobacz te szczegóły i przykładowe rekordy SPF. Do zweryfikowania rekordu SPF możesz użyć jednego z następujących narzędzi do weryfikowania rekordu SPF.

Dodaj rekord TXT SPF dla swojej domeny w celu zapobiegania spamowi w wiadomościach e-mail.

Zadanie

Widoczne elementy

Wartość TXT dla tego rekordu może już zawierać inne ciągi (na przykład ciągi marketingowych wiadomości e-mail), co nie stanowi problemu. Pozostaw te ciąg bez mian i dodaj następujący umieszczając podwójne cudzysłowy wokół każdego ciągu, aby je oddzielić.

 1. Na stronie Menedżer DNS odpowiedniej dla Twojej domeny wybierz pozycję Akcja > Tekst (TXT).

  Aby znaleźć odpowiednią stronę dla domeny, zobacz Znajdowanie rekordów DNS w systemie DNS bazującym na systemie Windows.

 2. Upewnij się, że w polach w oknie dialogowym Nowy rekord zasobu są ustawione dokładnie następujące wartości.

  Ważne: W niektórych wersjach Menedżera DNS systemu Windows domena mogła zostać skonfigurowana tak, że po utworzeniu rekordu TXT nazwa główna domyślnie przyjmuje wartość domeny nadrzędnej. W takiej sytuacji podczas dodawania rekordu TXT ustaw nazwę hosta jako pustą (bez wartości) zamiast ustawiania wartości @ lub nazwy domeny. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule z bazy wiedzy dotyczącym konfigurowania rekordów SPF.

  • Typ hosta: @

  • Typ rekordu: TXT

  • Adres: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

   Zalecamy skopiować i wkleić ten wpis, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

 3. Wybierz pozycję OK.

Dodawanie rekordów SRV

Dodawanie dwóch rekordów SRV, które są wymagane do Office 365.

Zadanie

Dodaj rekord SRV SIP na potrzeby funkcji konferencji w sieci Web usługi Skype dla firm Online.

 1. Na stronie Menedżer DNS odpowiedniej dla Twojej domeny wybierz pozycję Akcja > Inne nowe rekordy.

  Aby znaleźć odpowiednią stronę dla domeny, zobacz Znajdowanie rekordów DNS w systemie DNS bazującym na systemie Windows.

 2. W oknie Typ rekordu zasobu wybierz pozycję Lokalizacja usługi (SRV), a następnie kliknij pozycję Utwórz rekord.

 3. Upewnij się, że w polach w oknie dialogowym Nowy rekord zasobu są ustawione dokładnie następujące wartości:

  • Usługa: _sip

  • Protokół: _tls

  • Priorytet: 100

  • Waga: 1

  • Port: 443

  • Element docelowy (nazwa hosta): sipdir.online.lync.com

 4. Wybierz pozycję OK.

Dodaj rekord SRV SIP na potrzeby federacji usługi Skype dla firm Online.

 1. Na stronie Menedżer DNS odpowiedniej dla Twojej domeny wybierz pozycję Action (Akcja) > Other New Records (Inne nowe rekordy).

  Aby znaleźć odpowiednią stronę dla domeny, zobacz Znajdowanie rekordów DNS w systemie DNS bazującym na systemie Windows.

 2. W oknie Typ rekordu zasobu wybierz pozycję Lokalizacja usługi (SRV), a następnie kliknij pozycję Utwórz rekord.

 3. Upewnij się, że w polach w oknie dialogowym Nowy rekord zasobu są ustawione dokładnie następujące wartości:

  • Usługa: _sipfederationtls

  • Protokół: _tcp

  • Priorytet: 100

  • Waga: 1

  • Port: 5061

  • Element docelowy (nazwa hosta): sipfed.online.lync.com

 4. Wybierz pozycję OK.

Dodawanie rekordu w celu zweryfikowania własności domeny, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione

Przed dodaniem rekordów DNS w celu skonfigurowania usług Office 365Office 365 musi potwierdzić, że jesteś właścicielem domeny, które dodajesz. Aby to zrobić, możesz dodać rekord, wykonując poniższe czynności.

Uwaga: Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego.

Zadanie

Gromadzenie informacji z usługi Office 365.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 3. Na stronie Zarządzanie domenami w kolumnie Akcja odpowiadającej weryfikowanej domenie wybierz pozycję Rozpocznij konfigurowanie.

  Uwaga: Jeśli domena nie została jeszcze dodana, zobacz Weryfikowanie domeny w usłudze Office 365.

 4. Na stronie Dodawanie domeny do Office 365 wybierz pozycję Rozpocznij krok 1.

 5. Na stronie Potwierdzanie prawa własności do domeny Twoja_domena z listy rozwijanej Zobacz instrukcje dotyczące wykonywania tej czynności w wybierz pozycję Ogólne instrukcje.

 6. Skopiuj z tabeli wartość Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres. Będzie ona potrzebna w kolejnym kroku.

  Zalecamy skopiować i wkleić tę wartość, aby wszystkie odstępy pozostały poprawne.

Dodaj rekord TXT.

 1. Na stronie Menedżer DNS odpowiedniej dla Twojej domeny wybierz pozycję Akcja > Tekst (TXT).

  Aby znaleźć odpowiednią stronę dla domeny, zobacz Znajdowanie rekordów DNS w systemie DNS bazującym na systemie Windows.

 2. W oknie dialogowym Nowy rekord zasobu wybierz pozycję Edytuj.

 3. Upewnij się, że w obszarze Niestandardowe nazwy hostów okna dialogowego Nowy rekord zasobu są ustawione dokładnie następujące wartości.

  Ważne: W niektórych wersjach Menedżera DNS systemu Windows domena mogła zostać skonfigurowana tak, że po utworzeniu rekordu TXT nazwa główna domyślnie przyjmuje wartość domeny nadrzędnej. W takiej sytuacji podczas dodawania rekordu TXT ustaw nazwę hosta jako pustą (bez wartości) zamiast ustawiania wartości @ lub nazwy domeny. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule bazy wiedzy dotyczącym konfigurowania rekordów SPF.

  • Nazwa hosta: @

  • Typ: TXT

  • Adres: Wklej wartość pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres skopiowaną z Office 365 tutaj.

 4. Wybierz przycisk OK, a następnie przycisk Gotowe.

Weryfikowanie domeny w Office 365.

Ważne: Przed wykonaniem tej czynności poczekaj około 15 minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Wróć do Office 365 i postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby zażądać weryfikacji. Test wyszukuje rekord TXT, które zostały dodane w poprzednim kroku. Gdy znajdzie poprawny rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Zarządzanie domenami w kolumnie Akcja odpowiadającej weryfikowanej domenie wybierz pozycję Rozpocznij konfigurowanie.

 3. Na stronie Potwierdzanie posiadania domeny Twoja_domena wybierz pozycję gotowe, zweryfikuj teraz, a następnie w oknie dialogowym potwierdzenia wybierz przycisk Zakończ.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nierutowalny adres e-mail używany jako główna nazwa użytkownika w lokalnej usłudze Active Directory

Jeśli planujesz do synchronizacji usługi Active Directory w lokalnej z Office 365, warto przeprowadzić upewnij się, że sufiksu głównej nazwy (UPN) użytkownika usługi Active Directory jest sufiks prawidłową domenę, a nie sufiks domeny nieobsługiwane takich jak @contoso.local . Jeśli chcesz zmienić sufiksu głównej nazwy użytkownika, w mamy szczegółowe instrukcje dotyczące tego.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×