Tworzenie reguły w programie Outlook dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ze skrzynką odbiorczą zapełniać prawdopodobnie szukasz nowe sposoby procesowi wszystkie wiadomości e-mail. Reguły może pomóc w przeglądaniu wszystko i ułatwić Ci do najważniejszych poczty pierwszego. Outlook 2016 dla komputerów Mac automatycznie można uruchamiać regułę dla wiadomości wychodzących lub przychodzących na podstawie warunków, które można ustawić.

Reguła jest wykonywane automatycznie dla wiadomości wychodzących lub przychodzących na podstawie warunków określonych akcji. Można utworzyć reguły, które umożliwiają kontynuowanie zorganizowane. Można na przykład utworzyć reguły, aby automatycznie plików wiadomości w folderach lub przypisać wiadomości do kategorii.

Uwaga: Kliknij pozycję ekspandery (>), aby wyświetlić zawartość dla każdej pozycji poniżej.

Można utworzyć regułę przenoszącą wszystkie wiadomości z [nazwa], w folderze o nazwie "Mail from [nazwa]". W przypadku otrzymania poczty z grupy (nazywanej także listą dystrybucyjną) kontaktów, możesz automatycznie Przenieś ją do określonego folderu.

 1. Aby utworzyć folder do przechowywania wiadomości e-mail przekazywanych przez regułę, zaznacz główną skrzynkę pocztową, a następnie na karcie Organizowanie kliknij pozycję Nowy folder, wpisz nazwę folderu i naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Jeśli folder został już utworzony, przejdź do kroku 2.

 2. Na liście wiadomości kliknij wiadomość e-mail z nadawcy lub adresata, którego chcesz utworzyć regułę.

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Reguły, a następnie kliknij pozycję Przenieś wiadomości od (nazwa nadawcy) lub Przenieś wiadomości do (nazwa adresata).

  Reguły: Przenieś wiadomości...

 4. W polu wyszukiwania folderu Rozpocznij wpisywanie nazwy folderu, do którego chcesz przenieść wiadomości.

 5. Gdy zostanie wyświetlony odpowiedni folder, kliknij jego nazwę, kliknij pozycję Wybierz, a następnie kliknij przycisk OK.

  Znajdowanie i wybieranie folderu

  Uwagi: 

  • Jeśli masz konto programu Microsoft Exchange zarządzane przez program Microsoft Exchange Server 2010 lub nowszy, reguła jest automatycznie zapisywana na serwerze.

  • Jeśli utworzysz wiele reguł programu Outlook będą one uruchamiane w kolejności, w jakiej są wyświetlane w oknie reguły.

Po utworzeniu reguły z istniejącą wiadomość nadawcy, adresata i temat są już wstępnie wypełnione w instrukcjach reguły.

 1. Aby utworzyć folder do przechowywania wiadomości e-mail przekazywanych przez regułę, zaznacz główną skrzynkę pocztową, a następnie na karcie Organizowanie kliknij pozycję Nowy folder, wpisz nazwę folderu i naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Jeśli folder został już utworzony, przejdź do kroku 2.

 2. Na liście wiadomości kliknij wiadomość, na podstawie której chcesz utworzyć regułę.

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Reguły, a następnie kliknij pozycję Utwórz regułę.

 4. W obszarze Kiedy przychodzi nowa wiadomość odpowiednio zmodyfikuj kryteria.

  Tworzenie reguły na podstawie istniejącej wiadomości e-mail

  Aby usunąć warunek, kliknij pozycję Przycisk Usuń kryteria wyszukiwania . Aby dodać warunek, kliknij pozycję Przycisk Dodaj kryteria wyszukiwania .

 5. W obszarze, Wykonaj poniższe czynności wybierz, co chcesz wystąpić podczas wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail. Na przykład po otrzymaniu wiadomości e-mail od osoby, wybierz pozycję Przenieś do folderu, wybierz folder ma wiadomości e-mail, które mają zostać przeniesione do, a następnie kliknij Wybierz Folder. W polu wyszukiwania Znajdź folder, który został utworzony dla tej reguły, kliknij przycisk Wybierz, a następnie kliknij przycisk OK.

Ta procedura umożliwia tworzenie reguły niestandardowej dla konta IMAP lub POP. IMAP lub POP usługodawców internetowych obejmują: Gmail, Yahoo!, AOL i Hotmail/Outlook.com.

Uwaga: Jeśli nie wiesz, jakiego typu posiadanego konta, zobacz, Dowiedz się, jakiego typu konta.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Reguły.

 2. W okienku po lewej stronie okna reguły w obszarze Reguły klienta kliknij typ konta.

 3. U dołu okna dialogowego reguły kliknij przycisk Dodaj   Dodaj .

 4. W polu Nazwa reguły wpisz nazwę reguły.

  Nadawanie nazwy regule

 5. W obszarze Gdy przychodzi nowa wiadomość kliknij strzałki w pierwszym polu, aby otworzyć listę, a następnie wybierz typ informacji, które mają być identyfikowane.

  Kliknięcie pagonów w celu otwarcia listy

 6. W obszarze Gdy przychodzi nowa wiadomość dalej przejście od lewej do prawej strony, klikając strzałki i wybierając warunki reguły.

  Aby usunąć warunek, kliknij pozycję Przycisk Usuń kryteria wyszukiwania . Aby dodać warunek, kliknij pozycję Przycisk Dodaj kryteria wyszukiwania .

 7. W obszarze, Wykonaj poniższe czynności Określ akcje, które mają regułę, aby wykonać.

 8. Kliknij przycisk OK.

Jeśli Twoje konto jest uruchomiony na serwerze programu Exchange, wykonaj poniższą procedurę.

Uwaga: Jeśli nie wiesz, jakiego typu posiadanego konta, zobacz, Dowiedz się, jakiego typu konta.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Reguły.

 2. W lewym okienku w oknie dialogowym reguły w obszarze Serwery EXCHANGE kliknij nazwę konta. (Ta opcja jest tylko dostępna w przypadku kont zarządzanych przez program Microsoft Exchange Server 2010 lub nowszej.)

 3. W obszarze Gdy przychodzi nowa wiadomość kliknij strzałki w pierwszym polu, aby otworzyć listę, a następnie wybierz typ informacji, które mają być identyfikowane, na przykład od, Adresaci lub temat.

 4. W obszarze Gdy przychodzi nowa wiadomość dalej przejście od lewej do prawej strony, klikając strzałki i wybierając warunki reguły.

 5. Kliknij pozycję Dodaj wyszukiwane terminy, a następnie na liście wyszukiwania kliknij pozycję Dodaj   Dodaj dla każdego terminu, który chcesz dodać.

Jeśli spróbujesz utworzyć regułę w Outlook 2016 dla komputerów Mac, a nie znasz typu konto e-mail masz, tutaj i Dowiedz się, jak:

 1. W oknie dialogowym Reguły kliknij przycisk Pokaż wszystko.

 2. W oknie dialogowym Preferencje programu Outlook w obszarze Ustawienia osobiste kliknij przycisk Konta.

 3. W lewym okienku w oknie Konta kliknij konto, dla którego chcesz utworzyć regułę.

  W prawym górnym okienku w oknie Konta zobaczysz rodzaj konta, na przykład konto IMAP, konto programu Exchange lub konto POP.

 4. Aby wrócić do okna dialogowego reguły, kliknij przycisk Pokaż wszystko, a następnie w obszarze E-mail kliknij pozycję reguły.

  Kliknięcie pozycji Reguły w obszarze Poczta e-mail.

Zobacz też

Wysyłanie automatycznych poza odpowiedzi pakietu office z programu Outlook

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×