Tworzenie raportu o projekcie

Za pomocą programu Project możesz tworzyć i dostosowywać przyciągające uwagę raporty graficzne dowolnych danych projektu, bez konieczności polegania na innym oprogramowaniu. Gdy pracujesz nad projektem, raporty się zmieniają, odzwierciedlając najnowsze informacje — nie są konieczne ręczne aktualizacje. Zobacz listę wszystkich raportów i dowiedz się, jak z nich korzystać.

 1. Kliknij kartę Raport.

 2. W grupie Wyświetlanie raportów kliknij odpowiedni typ raportu, a następnie wybierz określony raport.

Na przykład, aby otworzyć raport Przegląd projektów, kliknij pozycję Raport > Pulpity nawigacyjne > Przegląd projektów.

Menu Pulpit nawigacyjny na karcie Raport.

Raport Przegląd projektów łączy wykresy i tabele, aby przedstawić każdą fazę projektu, nadchodzące punkty kontrolne i zadania z przekroczoną wyznaczoną datą ukończenia.

Raport Przegląd projektów

Program Project zawiera dziesiątki raportów, z których możesz korzystać od razu, ale nie musisz się do nich ograniczać. Możesz dostosować zawartość i wygląd każdego raportu, a także utworzyć nowy raport od początku.

Praca z raportami

Zmienianie danych w raporcie

Przykład

Zmienianie wyglądu raportu

Przykład

Tworzenie własnego raportu

Udostępnianie raportu

Udostępnianie nowego raportu dla przyszłych projektów

Więcej sposobów raportowania informacji o projekcie

Zmienianie danych w raporcie

Możesz wybrać dane wyświetlane w programie Project w różnych częściach raportu.

 1. Kliknij tabelę lub wykres, które chcesz zmienić.

 2. Użyj okienka Lista pól z prawej strony ekranu, aby wybrać pola do wyświetlania i filtrowania informacji.

Porada: Kiedy klikniesz wykres, bezpośrednio z jego prawej strony pojawią się trzy przyciski. Za pomocą przycisków Elementy wykresu Przycisk Elementy wykresu i Filtry wykresu Przycisk Filtry wykresu możesz szybko wybrać elementy, takie jak etykiety danych, i odfiltrować informacje, które znajdą się na wykresie.

Przykład

W raporcie Przegląd projektów możesz zmienić wykres Ukończono %, aby wyświetlić podzadania krytyczne zamiast zadań sumarycznych najwyższego poziomu:

 1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie Ukończono %.

 2. W okienku Lista pól przejdź do pola Filtr i wybierz pozycję Krytyczne.

 3. W polu Poziom konspektu wybierz pozycję Poziom 2. W tym przykładzie jest to pierwszy poziom konspektu, który ma podzadania, a nie zadania sumaryczne.

  Wykres zmienia się w miarę dokonywania tych wyborów.

  Raport Przegląd projektów z otwartym okienkiem Dane wykresu

Początek strony

Zmienianie wyglądu raportu

W programie Project kontrolujesz wygląd raportów, od surowej bieli i czerni po eksplozję kolorów i efektów.

Porada:  Raport możesz przekształcić w część widoku złożonego. Pozwala to na oglądanie zmian w raporcie w czasie rzeczywistym podczas pracy z danymi projektu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dzielenie widoku.

Kliknij dowolne miejsce w raporcie, następnie kliknij pozycję Narzędzia raportów > Projektowanie, aby zobaczyć opcje zmieniania wyglądu całego raportu. Na tej karcie możesz zmienić czcionkę, kolor lub motyw całego raportu. Możesz też dodać nowe obrazy (w tym zdjęcia), kształty, wykresy lub tabele.

Karta Narzędzia raportów > Projektowanie

Jeżeli klikniesz poszczególne elementy raportu (wykresy, tabele i tym podobne), na górze ekranu pojawią się nowe karty zawierające opcje ich formatowania.

Grupa Style tabeli na karcie Narzędzia tabel > Projektowanie

Porada:  Kiedy klikniesz wykres, bezpośrednio z jego prawej strony pojawią się trzy przyciski. Kliknij przycisk Style wykresu Przycisk Dostosuj wygląd wykresu , aby szybko zmienić kolor lub styl wykresu.

Przykład

Chcesz poprawić wygląd wykresu Ukończono% w raporcie Przegląd projektu.

Wykres Ukończono % w raporcie Przegląd projektów

 1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie Ukończono %, a następnie kliknij pozycję Narzędzia wykresów > Projektowanie.

 2. Wybierz nowy styl z grupy Style wykresu. Styl ten powoduje usunięcie linii i dodanie cieni do kolumn.

  Grupa Style wykresu na karcie Narzędzia wykresów > Projektowanie

 3. Nadaj wykresowi głębię. Kliknij pozycję Narzędzia wykresów > Projektowanie > Zmień typ wykresu.

  Przycisk Zmień typ wykresu

 4. Kliknij pozycję Kolumna > Skumulowany kolumnowy 3-W.

  Okno dialogowe Zmienianie typu wykresu

 5. Dodaj kolor tła. Kliknij pozycję Narzędzia wykresów > Formatowanie > Wypełnienie kształtu i wybierz nowy kolor.

  Menu opcji kolorów Wypełnienie kształtu

 6. Zmień kolory pasków. Kliknij paski, aby je wybrać, a następnie kliknij pozycję Narzędzia wykresów > Formatowanie > Wypełnienie kształtu i wybierz nowy kolor.

 7. Przenieś liczby z pasków. Kliknij liczby, aby je zaznaczyć, a następnie przeciągnij je w górę.

Kilka kliknięć może zrobić dużą różnicę. A to tylko próbka opcji formatowania.

Sformatowany wykres Ukończono % w raporcie Przegląd projektów

Początek strony

Tworzenie własnego raportu

 1. Kliknij pozycję Raport > Nowy raport.

 2. Wybierz jedną z czterech opcji, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

 3. Nadaj raportowi nazwę i zacznij dodawać do niego informacje.

  Menu Nowy raport na karcie Raport

  Pusty    Powoduje utworzenie pustej kanwy. Użyj karty Narzędzia raportów > Projektowanie, aby dodać wykresy, tabele, tekst i obrazy.

  Wykres    W programie Project domyślnie jest tworzony wykres porównujący pola Praca rzeczywista, Praca pozostała i Praca. W okienku Lista pól możesz wybrać inne pola do porównywania, a także zmienić kolor i format wykresu za pomocą kontrolek.

  Tabela    Okienko Lista pól pozwala wybrać pola do wyświetlania w tabeli (domyślnie pojawiają się pola Nazwa, Rozpoczęcie, Zakończenie i Ukończono %). Pole Poziom konspektu umożliwia wybranie liczby poziomów wyświetlanych w tabeli w konspekcie projektu. Wygląd tabeli możesz zmienić na kartach Narzędzia tabel > Projektowanie i Narzędzia tabel > Układ.

  Porównanie    Ustawia obok siebie dwa wykresy. Wykresy mają na początku te same dane. Kliknij jeden wykres i wybierz odpowiednie dane w okienku Lista pól, aby zacząć analizować różnice między wykresami.

Każdy wykres tworzony od początku można dowolnie dostosować. Możesz w nim dodawać i usuwać elementy, a także zmieniać dane w zależności od potrzeb.

Początek strony

Udostępnianie raportu

 1. Kliknij dowolne miejsce raportu.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia raportów > Projektowanie > Kopiuj raport.

  Przycisk Kopiuj raport na karcie Narzędzia raportów > Projektowanie

 3. Wklej raport do dowolnego programu umożliwiającego wyświetlanie grafiki.

Porada:  Być może trzeba będzie zmienić rozmiar raportu i go wyrównać, gdy będziesz wklejać go w nowe miejsce.

Możesz także wydrukować raport, aby udostępnić go tradycyjną metodą.

Początek strony

Udostępnianie nowego raportu dla przyszłych projektów

Używając Organizatora, skopiuj nowy raport do szablonu globalnego, aby korzystać z niego w przyszłych projektach.

Więcej sposobów raportowania informacji o projekcie

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×