Tworzenie raportów stanu zadań użytkownika

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W Microsoft Office Project Web Access o stanie zadań można przechwycić liczbowo jako godziny lub procentów i narratively akapitów. Ten artykuł zawiera opis sposobu wprowadzania stanu zadań liczbowo. Aby komunikować się o stanie zadań jako opisowe, zobacz Przesyłanie raportu o stanie.

Co chcesz zrobić?

Przesyłanie stanu zadań

Aktualizowanie stanu przy użyciu danych grafiku

Dodaj notatkę dotyczącą statusu zadania

Usuwanie zadania z moim o stanie zadań

Przesyłanie stanu zadań

Stan zadania składa się niezależnie od grafiku. Stan zadania są wysyłane do menedżera projektu, a jego raportów o postępie w kierunku zakończenia zadań. Grafiki są wysyłane do osobę zatwierdzającą grafik i godzin, które działały w różnych elementów za bieżący okres raportowania.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca, kliknij pozycję Moje zadania.

  W zależności od ustawień Twoja organizacja może pojawić się kombinacja poszczególne zadania na liście projektów nadrzędnej lub może zostać wyświetlony poszczególnych projektów bez żadnych szczegółowych zadań.

 2. W kolumnie postępu Wprowadź stan każdego zadania lub projektu.

  Porada: Jeśli masz więcej niż jedno zadanie o takiej samej nazwie, mogą okazać się wyświetlanie ścieżki zadań w projekcie, aby upewnić się, że wprowadzasz informacje o stanie zadania poprawne. Wybierz pozycję danego zadania, a następnie kliknij strzałkę listy rozwijanej, który pojawia się po prawej stronie zadania. Kliknij pozycję ścieżka zadania , aby wyświetlić okno, w którym przedstawiono miejsca zadania w hierarchii projektu. Ta funkcja jest dostępna w ramach Aktualizacji infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administrator.

  W zależności od potrzeb organizacji i jej menedżerowie projektów może być konieczne wprowadza informacje o postępie zadania w jeden z trzech sposobów:

  • Godziny pracy wykonanej dziennie [przykład: 1d d 5 (20%)]     Kliknij kolumnę Postęp zadań, które chcesz zaktualizować. W siatce, które zostanie wyświetlone wpisz godzin dziennie, nad którym pracowano, w tym projektu lub zadania możesz ostatnim przesłaniu swój status, łącznie z danymi pracy w nadgodzinach żądanie. Kliknij poza siatkę, aby zaktualizować kolumnę Postęp z danymi.

  • Praca rzeczywista i Praca pozostała [przykład: 5d]     Wpisz całkowity czas pracy nad tym zadaniem do daty. Wpisz godzinę jako liczbę, a następnie h dla godzin, d dla dni, w przypadku tygodni lub mie miesięcy.

  • Procent wykonania pracy [przykład: 20%]     Wpisz procent wykonania zadania, które uważasz, że została wykonana.

   Siatka stan zadania można wyświetlać w widoku okresowe, klikając pole wyboru Wyświetl okresowe w górnej części strony Moje zadania , a następnie klikając polecenie Zastosuj. Widok okresowe obejmuje siedem dni szczegółów, a za pomocą przycisków Poprzedni i Następny aby przewinąć tygodni. Ta funkcja jest dostępna w ramach Aktualizacji infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

   Porada: Kliknij, aby wyświetlić wpływu danych praca rzeczywista, które zostały wprowadzone są obliczane . Ponadto jeśli wiadomo, które zadania i kolumny po zaznaczeniu podczas wprowadzania danych w tabeli stanu, zaznaczonego zadania i kolumny są wyświetlane poniżej tabeli powyżej przycisków na stronie Moje zadania . Ta funkcja jest dostępna w ramach Aktualizacji infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

 3. Zaznacz pole wyboru Wyślij komentarz , jeśli chcesz wysłać komentarz dotyczący statusu do Menedżer stanu.

 4. Zaznacz pole wyboru w kolumnie po lewej stronie każdego zadania, które chcesz przesłać, a następnie kliknij przycisk Prześlij wybrane. Jeśli chcesz przesłać wszystkie zadania do Menedżer stanu, a na serwerze Project Web Access działa Aktualizacji infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office, kliknij przycisk Prześlij wszystko.

  Jeśli chcesz dołączyć komentarz do menedżera stanu, zostanie wyświetlone okno. Wpisz komentarze dotyczące statusu w polu w tym oknie, a następnie kliknij przycisk OK. Twój status jest przesyłany.

  Uwagi: 

  • Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Aktualizacji infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office, skontaktuj się z administratorem.

  • Jeśli wartości pracy pozostałej dla zadania, musi być aktualizowane, kliknij nazwę zadania w kolumnie Nazwa zadania . Na stronie Szczegóły przypisania zaktualizować pole Praca pozostała z bieżącym oszacowaniem czasu zakończenia.

  • Aby zapisać swój status bez przesłania go do Menedżer stanu, kliknij przycisk Zapisz wszystko zamiast Przesyłanie zaznaczone. Zmiany zostaną zapisane, ale nie zmienia się dane, które Zobacz swojego menedżera lub członków zespołu.

  • Aby uwzględnić czas lub użyj formatu wydłużyć lub skrócić można zmienić format daty w polach Rozpoczęcie i Zakończenie . Można edytować stronę, a następnie zmodyfikuj składnika Web part, aby zmienić format daty dla części programu Project Web Access. Znajdź więcej informacji na temat modyfikowania składników Web Part w Pomocy programu Microsoft Windows SharePoint Services.

Początek strony

Aktualizowanie stanu przy użyciu danych grafiku

Jeśli masz już rozpoczęta, wprowadzanie godzin w grafiku, możesz za pomocą danych zapisanych grafiku wstępne wprowadzanie informacji o stanie zadań.

Uwaga: Ta opcja zastępuje dowolny stan zadania, którego został już wprowadzony dla dni objętych grafiku, który można zaimportować.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca, kliknij pozycję Moje zadania.

 2. Kliknij pozycję Importuj grafik.

 3. Na stronie Importuj grafik na liście grafiku wybierz grafik importowanymi.

  Dane grafik są wyświetlane w sekcji Podgląd .

 4. Kliknij przycisk Importuj do importowania danych z wybranego grafiku w kolumnie postępu na stronie Moje zadania .

 5. W razie potrzeby zmień dane stan na stronie Moje zadania , a następnie kliknij Przesyłanie zaznaczone przesyłania stanu zadań do menedżera stanu.

Początek strony

Dodaj notatkę dotyczącą statusu zadania

Jeśli masz komentarzy dotyczących danych liczbowych status, wprowadzonych dla zadania na stronie Moje zadania , możesz dodać notatkę z zadaniem do przeglądu przez menedżera projektu. Notatki dodane do konkretnych zadań są oddzielone od komentarze, wprowadzone podczas przesyłania stanu zadań. Te notatki również różnią się od stanu narracji, wprowadzone na stronie Raportu o stanie .

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca, kliknij pozycję Moje zadania.

 2. Wskaż zadanie, dla którego chcesz dodać notatkę, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij Dodawanie i edytowanie notatek.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Uwagi o przydziale Access Web projektu z listą istniejące notatki dla zadania, a także pola, aby wprowadzić nową notatkę.

 3. Wpisz tekst w dolnym polu, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij przycisk Zapisz wszystko zapisać notatki.

  Uwagi: 

  • Po dodaniu notatki, możesz zapisać informacji o stanie zadań do zapisywania notatki. Jeśli zamkniesz okno przeglądarki lub opuszczeniu strony Moje zadania przed zapisaniem informacji o stanie zadań, notatki zostaną utracone.

  • Notatki, które są dodawane w oknie dialogowym Uwagi o przydziale dostępu projektu sieci Web nie są dostępne do oglądania przez innych zasobów w projekcie. Te notatki będą dostępne tylko do menedżera stanu.

Początek strony

Usuwanie zadania z moim o stanie zadań

Czasami należy wybrać zadania w informacji o stanie zadań "Przejdź z dala od komputera". Można przesłać żądanie, aby usunąć zadanie z informacji o stanie zadań. Jednak menedżera stanu musi zatwierdzić żądanie przez menedżera stanu przed zadanie zostanie usunięte.

Uwaga: Usuwanie zadania z informacji o stanie zadań nie powoduje usunięcia zadania z grafiku lub projektu.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca, kliknij pozycję Moje zadania.

 2. Zaznacz pole wyboru obok zadania, które chcesz usunąć z informacji o stanie zadań.

 3. Kliknij przycisk Usuń.

 4. W wyświetlonym oknie komunikatu kliknij przycisk OK . Ten komunikat o tym, że żądanie usunięcia zostanie wysłany do właściciela zadania.

  Zadanie, do którego ma zostać usunięte będą wyświetlane w przekreślenie tekstu na stronie Moje zadania .

 5. Na stronie Moje zadania kliknij przycisk Przesyłanie zaznaczone , aby złożyć wniosek Usuń.

  Po menedżera stanu zatwierdzi żądania delete, wskaźnik zostanie wyświetlony obok usunięte zadania na stronie Moje zadania .

 6. Po zatwierdzeniu żądania Usuń na stronie Moje zadania , zaznacz pole wyboru obok zadania.

 7. Kliknij przycisk Usuń , aby usunąć zadanie z informacji o stanie zadań.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×