Tworzenie różnych nagłówków lub stopek dla stron parzystych i nieparzystych

Domyślnie w programie Word nagłówki i stopki są takie same na każdej stronie. W przypadku raportów i broszur często pojawia się jednak potrzeba umieszczenia innej zawartości na lewej i prawej stronie dokumentu.

Istnieje inny sposób umożliwiający usunięcie lub zmodyfikowanie nagłówka bądź stopki na pojedynczej stronie. Chcesz dodać numery stron? Przeczytaj, jak dodać różne numery stron w różnych sekcjach.

 1. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki (u góry lub na dole strony), aby otworzyć okno Narzędzia nagłówków i stopek.

 2. Zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych.

  Opcje nagłówków i stopek

 3. Na jednej ze stron nieparzystych kliknij obszar nagłówka lub stopki, który chcesz zmienić, a następnie kliknij strzałkę poniżej pozycji Nagłówek lub Stopka.

  Grupa Nagłówek i stopka

 4. Możesz skorzystać z kilku układów, łącznie opracowanymi specjalnie dla stron parzystych lub nieparzystych. Przewiń listę, kliknij odpowiedni układ i edytuj tekst.

  Układy nagłówka dla stron parzystych i nieparzystych

 5. Wpisz tekst, a następnie powtórz kroki od 3 do 5 dla stron parzystych.

 6. Aby powrócić do treści dokumentu, kliknij przycisk Zamknij nagłówek i stopkę.

  Przycisk zamykania nagłówka i stopki

 1. Kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w aplikacji Word Online, jeśli dokument nie został jeszcze otwarty do edycji.

  Edytowanie w aplikacji Word Online

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Nagłówek i stopka.

  Przycisk Nagłówek i stopka

 3. W białym obszarze widocznym w górnej części obszaru dokumentu kliknij pozycję Opcje > Inne na stronach parzystych i nieparzystych.

  Opcja Inne na stronach parzystych i nieparzystych

 4. Wpisz tekst, który ma być widoczny na stronach parzystych.

 5. Kliknij pozycję Strony nieparzyste, a następnie wpisz tekst, który ma być widoczny na stronach nieparzystych.

  Obszar nagłówka i stopki na stronach nieparzystych

 6. Aby wznowić edycję dokumentu, kliknij szary obszar dokumentu. Pamiętaj, że podczas edycji nie widać nagłówka ani stopki.

 7. Aby zobaczyć, jak będzie wyglądał dokument z nowym nagłówkiem i stopką, kliknij pozycję Widok > Widok do czytania.

  Przycisk Widok do czytania

Tworzenie nagłówków lub stopek dla stron parzystych i nieparzystych w dokumencie, który nie ma jeszcze nagłówków lub stopek

 1. Wybierz stronę o nieparzystym numerze, na przykład pierwszą stronę dokumentu.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka wybierz pozycję Nagłówek lub Stopka.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. W galerii nagłówków lub stopek wybierz projekt z etykietą (strona nieparzysta), na przykład Uproszczony (strona nieparzysta).

 4. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Opcje zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych.

 5. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Nawigacja wybierz pozycję Następna sekcja Obraz przycisku , aby przenieść kursor do nagłówka lub stopki na stronie o parzystym numerze.

 6. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Nagłówek i stopka wybierz pozycję Nagłówek lub Stopka.

 7. W galerii nagłówków lub stopek wybierz projekt z etykietą (strona parzysta), na przykład Uproszczony (strona parzysta).

W razie potrzeby możesz sformatować tekst w nagłówku lub stopce, zaznaczając go i używając opcji formatowania dostępnych na minipasku narzędzi interfejsu Office Fluent. Jeśli chcesz przełączyć się na inny wstępnie zdefiniowany nagłówek lub inną stopkę, powtórz te czynności, wybierając inny nagłówek lub inną stopkę z galerii.

Tworzenie nagłówków lub stopek dla stron parzystych i nieparzystych w dokumencie, który już ma nagłówki lub stopki

 1. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki.

 2. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Opcje zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych.

  Istniejący nagłówek lub istniejąca stopka są teraz skonfigurowane tylko dla stron o nieparzystych numerach.

 3. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Nawigacja wybierz pozycję Następna sekcja Obraz przycisku , aby przenieść kursor do nagłówka lub stopki na stronie o parzystym numerze, a następnie utwórz nagłówek lub stopkę dla stron o parzystych numerach.

Zobacz też

Usuwanie lub zmienianie nagłówka bądź stopki na pojedynczej stronie

Dodawanie różnych numerów stron lub formatów numeracji w różnych sekcjach

Dodawanie obrazów do nagłówka lub stopki

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×