Tworzenie przewodnika w usłudze Project Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie przewodnika w usłudze Project Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Utwórz nowy plan za pomocą Project Online za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Project Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Project Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Project Online.

Otwieranie usługi Project Online i tworzenie przewodnika

 1. W przeglądarce sieci Web przejdź do witryny portal.office.com lub login.microsoftonline.com i zaloguj się do swojego konta usługi Office 365.

  Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej na temat logowania się do usługi Project Online, zobacz Logowanie się do usługi Project Online.

 2. Aby otworzyć aplikację Project Online, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "link projektu", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Project zostanie otwarty na stronie Strona główna programu Project.

 3. Aby utworzyć plan, na stronie Strona główna programu Project Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Utwórz nowy, przycisk", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarte menu Utwórz nowy , a usłyszysz: "Przewodnik, element menu". Naciśnij klawisz ENTER, aby utworzyć nowy plan. Fokus zmieni się w nowo utworzony plan.

  Uwaga: Jeśli nie usłyszysz "przewodnik" w menu Utwórz nowy , być może nie masz odpowiedniej licencji do korzystania z przewodnika lub administrator będzie musiał je włączyć. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz dlaczego nie widzę przewodnika w programie Project dla użytkowników domowych?

 4. Aby nadać nazwę nowo utworzonej przewodnika, naciskaj klawisze Shift + Ctrl + F6, aż usłyszysz "region nazwa przewodnika", naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Mapa bez tytułu", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarte okienko Szczegóły wiersza .

 5. Wpisz nazwę swojego planu. Po zakończeniu Naciskaj klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "przycisk Zamknij okienko", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć okienko szczegółów wiersza .

Zobacz też

Tworzenie projektu przy użyciu programu Project dla użytkowników domowych za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Project Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Project

Eksplorowanie i nawigowanie po programie Project dla użytkowników domowych za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×