Tworzenie prostej formuły

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz utworzyć prostą formułę Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie wartości w arkuszu. Proste formuły zawsze zaczynają się od znak równości (=), a następnie stałe, które są wartościami liczbowymi i operatorów obliczeniowych, takich jak plus (+), minus (-), gwiazdka (*) lub znaki ukośnika (/).

Na przykład po wprowadzeniu formuły =5+2*3 ostatnie dwie liczby są mnożone i dodawane do pierwszej liczby, co pozwala uzyskać wynik. Zgodnie ze standardową kolejnością wykonywania działań matematycznych mnożenie jest wykonywane przed dodawaniem.

  1. W arkuszu kliknij komórkę, do której chcesz wprowadzić formułę.

  2. Wpisz znak równości (=), a następnie stałe i operatory, których chcesz użyć w obliczeniu.

    Do formuły można wprowadzić dowolną liczbę stałych i operatorów, ale nie może ona być dłuższa niż 8192 znaki.

    Porada: Zamiast wprowadzać stałe do formuły, możesz zaznaczyć komórki (np. B12:B15) zawierające wartości, których chcesz użyć, i dodać operatory między zaznaczaniem komórek.

  3. Naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: 

  • Aby szybko dodać wartości, można użyć funkcji Autosumowania zamiast ręcznego wprowadzania formuł (karta Narzędzia główne, grupa Edycja).

  • Można także użyć funkcji (suma) do obliczania wartości w arkuszu.

  • Aby pójść o krok dalej, można używać odwołań do komórek w formule zamiast rzeczywistych wartości w prostej formule.

Przykłady

Poniższy skoroszyt przedstawia przykłady prostych formuł. Możesz dowolnie je zmieniać, a także wprowadzać własne formuły w celu sprawdzenia ich działania i wyników.

Dane

2

5

Formuła

Opis

Wynik

'=A2+A3

Dodaje wartości z komórek A2 i A3

=A2+A3

'=A2-A3

Odejmuje wartość z komórki A3 od wartości z komórki A2

=A2-A3

'=A2/A3

Dzieli wartość z komórki A2 przez wartość z komórki A3

=A2/A3

'=A2*A3

Mnoży wartość z komórki A2 przez wartość z komórki A3

=A2*A3

'=A2^A3

Podnosi wartość z komórki A2 do potęgi o wartości określonej w komórce A3

=A2^A3

Formuła

Opis

Wynik

'=5+2

Dodaje 5 i 2.

=5+2

'=5-2

Odejmuje 2 od 5

=5-2

'=5/2

Dzieli 5 przez 2

=5/2

'=5*2

Mnoży 5 przez 2

=5*2

'=5^2

Podnosi 5 do potęgi 2

=5^2

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×