Tworzenie projektu głównego przez łączenie projektów

Tworzenie projektu głównego przez łączenie projektów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby zachować lepszą organizację dużego projektu, można połączyć kilka plików projektu razem do tworzenia projektu głównego podprojekt rozmieszczenia (nazywane także zewnętrzne zależności). Na przykład budowy projektu głównego może być podprojektu pliki instalacji wodociągowych elektrycznych i stolarskie pracy.

Łączenie plików projektu

 1. Utwórz osobne pliki programu Project dla poszczególnych podprojektów, a następnie otwórz i utwórz projekt, który będzie projektem głównym.

 2. W projekcie głównym kliknij pozycję Widok > Wykres Gantta.

 3. W polu Nazwa zadania kliknij wiersz, pod którym chcesz wstawić podprojekt. Możesz wstawić podprojekt w dowolnym miejscu na liście zadań projektu głównego.

 4. Kliknij pozycję Projekt > podprojekt.

  Karta Projekt na wstążce z poleceniem wstawienia podprojektu.

 5. W oknie dialogowym Wstawianie projektu wybierz podprojekt do wstawienia.

  • Aby wstawić wiele podprojektów, przytrzymaj klawisz Ctrl i klikaj podprojekty w kolejności, w jakiej chcesz je wstawić.

  • W większości przypadków pole wyboru Połącz z projektem pozostawia się zaznaczone, aby zmiany w podprojekcie były odzwierciedlane w projekcie głównym i odwrotnie. Jeśli jednak chcesz tylko skopiować podprojekt do projektu głównego, nie łącząc plików dynamicznie, wyczyść to pole wyboru.

 6. Kliknij przycisk Wstaw, a jeśli chcesz wstawić projekt w formacie tylko do odczytu, kliknij strzałkę na przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Wstaw w trybie tylko do odczytu. Wstawienie projektu tylko do odczytu powoduje utworzenie łącza między dwoma projektami, ale uniemożliwia aktualizowanie podprojektu z poziomu projektu głównego. Jednak po bezpośrednim zaktualizowaniu pliku podprojektu zmiany są odzwierciedlane w projekcie głównym. Opcja Wstaw w trybie tylko do odczytu jest dostępna tylko wtedy, gdy jest zaznaczone pole wyboru Połącz z projektem.

Zapobieganie duplikowaniu nazw zasobów w połączonych projektach

Łączenie projektów, których zasoby o tej samej nazwie, należy utworzyć duplikowaniu nazw zasobów, które mogą być mylące. Aby tego uniknąć, usuń zaznaczenie pola łącze do projektu w oknie dialogowym Wstawianie projektu . W ten sposób będziesz mieć pewność, że informacje o zasobach w projekcie głównym (na przykład stawek, kalendarzy zasobów) będzie uznane przez informacje o zasobie podprojektu.

Uwaga: W przypadku zaktualizowania rozłączonego podprojektu z poziomu projektu głównego zmiany nie zostaną odzwierciedlone w pierwotnym pliku podprojektu.

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Kiedy używać łącza między projektami, zamiast współzależności między projektów?

Jeśli projekt ma określonego zadania, która zależy od konkretnego zadania w innym projekcie, za pomocą łącza między projektami powiązać daty zadań ze sobą. W ten sposób, jeśli zadanie jest zależne od dokumentów, nowe daty są uwzględniane w własnych zadań. Jeśli projekt jest zależny od niektórych aspektów innego projektu i zależności nie jest niekoniecznie powiązane z określonym zadaniem, za pomocą współzależności między projektów do identyfikowania dokładnie co każdego projektu powoduje wyświetlenie relacji.

 1. Otwórz oba projekty: projekt zawierający zadania, które chcesz połączyć i projekt zawierający zadania, które chcesz połączyć z.

  W menu okno jeden z projektów kliknij polecenie Rozmieść wszystko.

 2. Kliknij zadanie, dla którego chcesz utworzyć współzależności z poprzednikiem zewnętrznym.

 3. Kliknij przycisk Informacje o zadaniu Obraz przycisku , a następnie kliknij kartę poprzedniki.

 4. W kolumnie identyfikator wpisz nazwę i zadania identyfikator numer projektu poprzednika zewnętrznego, oddzielając je ukośnik odwrotny. Na przykład wpisz Project1\1 dla zadania ID 1 w pliku o nazwie Project1.

Domyślnie są powiadamiani, jeżeli dane w projekcie zewnętrznie połączonych zostały zmienione. Poprzedniki zewnętrzne i następników oraz skutki w harmonogramie są wyświetlane po otwarciu projektu zawierających łącza zewnętrzne i możesz wybrać zaakceptować zmiany jednego lub wszystkich.

 • Przed można połączyć zadania zewnętrznego, należy zapisać oba projekty.

 • Podczas łączenia zadań z różnych projektów, które są przechowywane w programie Microsoft Office Project Server, identyfikator zadania poprzednika musi być poprawnie sformatowany. W oknie dialogowym Informacje o zadaniu na karcie poprzedniki w kolumnie identyfikator identyfikator zadania musi być sformatowany, jak pokazano w poniższym przykładzie: <> \project1\42. W tym przykładzie project1 to nazwa projektu, który zawiera poprzednik, a 42 jest identyfikator zadania poprzednika.

 • Zadania połączone zewnętrznie są wyszarzone na liście zadań. Dwukrotne kliknięcie zadania z zewnętrznym następnikiem lub poprzednika zewnętrznego otwiera projekt zawierający zadanie zewnętrzne, jeśli projekt jest dostępna.

Połączone zadania między projektami, ale dane nie są zgodne.

Gdy używasz opcji Wklej łącze w oknie dialogowym Wklejanie specjalne (menuEdycja ) do łączenia zadań używane w programie Project Object Linking and Embedding OLE do nawiązania połączenia. Tylko wybrane pola są połączone. Jednak zadania może mieć wiele więcej pól związanych z nim informacji, które mają wpływ na sposób zadanie zostaje zaplanowane i te pola mogą być ukryte, jeśli masz widoku ekranu.

Jeśli chcesz utworzyć współzależności między zadaniami w różnych projektach, utworzyć zależności zewnętrznych (zamiast wklejenie łącza) do obsługi dokładny harmonogram.

Gdy opcja Wklej łącze, zaznaczenia poszczególnych pól, a nie całe wiersze, a tylko łącze te informacje, które jest potrzebna, aby uniknąć konfliktów spowodowanych informacjami o harmonogramie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×