Tworzenie projektu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą programu Microsoft Office Project Web Access można utworzyć projekty trzech typów:

 • Projekt organizacji    Projekt organizacji można ewidencjonować i wyewidencjonowywać w programie Microsoft Office Project Server oraz wyświetlać w całej organizacji, o ile są prawidłowo ustawione uprawnienia dla typów użytkowników, którzy potrzebują dostępu do informacji o projekcie.

 • Projekt pracy operacyjnej    Projekt pracy operacyjnej to uproszczony projekt, który umożliwia śledzenie postępu realizacji mniejszego projektu i zarządzanie nim (przykładem takiego projektu może być koordynacja imprezy firmowej).

 • Propozycja projektu    Propozycja projektu to pomysł projektu lub inicjatywa wymagająca zatwierdzenia organizacji, zanim stanie się projektem organizacji.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie nowego projektu w przedsiębiorstwie

Tworzenie projektu pracy operacji

Tworzenie propozycji projektu

Tworzenie nowego projektu organizacji

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij przycisk Projekty.

 2. Kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Projekt.

  Zostanie otwarty program Microsoft Office Project Professional 2007 wraz z nowym projektem. Utwórz projekt, dodając zadania i zasoby, a następnie w menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

  Uwaga: Przed zapisaniem może być konieczne wybranie wartości w polach zadań i zasobów.

  Zapisany i opublikowany projekt zostanie wyświetlony w Centrum projektów w programie Project Web Access.

Początek strony

Tworzenie projektu pracy operacyjnej

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij przycisk Propozycje i praca operacyjna.

 2. Kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Praca operacyjna.

 3. Kliknij opcję Podsumowanie, a następnie w sekcji Nowy lub importowany wybierz opcję sposobu utworzenia projektu.

 4. Opcjonalnie można kliknąć polecenie Importuj z listy programu SharePoint, jeżeli ma zostać zaimportowana lista utworzona w programie Windows SharePoint Services 3.0, na przykład lista zadań projektu. Kliknij pozycję Wybierz listę programu SharePoint, aby wybrać listę do zaimportowania.

  Uwaga: W przypadku importowania listy zadań projektu z programu SharePoint importowane są tylko takie dane, jak lista zadań, pola terminów wykonania i zasoby.

 5. W sekcji Nazwa i opis wpisz nazwę i opis projektu operacyjnego, a następnie wybierz datę rozpoczęcia i datę zakończenia.

 6. W sekcji Właściciel planu wpisz lub zaznacz nazwę menedżera, do którego powinien należeć projekt.

 7. Kliknij przycisk Publikuj, aby opublikować projekt. Projekt zostanie wyświetlony w Centrum projektów jako projekt pracy operacyjnej.

  Aby zapisać projekt bez publikowania go, kliknij przycisk Zapisz. Inni członkowie zespołu nie będą widzieć tego projektu w Centrum projektów.

Po zapisaniu lub opublikowaniu projektu zostanie wyświetlona strona Szczegóły projektu, na której można dodawać zadania do projektu, łączyć zadania, łączyć dokumenty oraz dodawać zasoby.

 • Aby dodać zadanie, kliknij pozycję Nowe zadanie.

 • Aby połączyć dwa zadania, zaznacz je, a następnie kliknij pozycję Połącz zadania.

 • Aby połączyć z zadaniem dokument (np. raport o postępie), kliknij pozycję Połącz dokument.

 • Aby zwiększyć wcięcie jedno zadanie pod innym w celu pokazania relacji zadań i podzadań, wybierz zadanie, które chcesz zwiększyć wcięcie, a następnie kliknij Wcięcie z prawej Obraz przycisku .

 • Aby przypisać zasób do zadania, zaznacz zadanie, a następnie zaznacz zasób w polu Nazwa zasobu. Zasób będzie wyświetlany w polu Nazwa zasobu tylko wtedy, gdy zespół zasobów był budowany przy użyciu opcji Buduj zespół.

  Porada: Jeżeli nie wiadomo, które zasoby mają zostać przypisane do zadań, można do projektu pracy operacyjnej przypisać wstępnie przydzielone zasoby, klikając pozycję Plan zasobów, a potem klikając pozycję Buduj zespół na następnej stronie. Nie będzie jednak możliwe wyświetlenie zasobów w polu Nazwa zasobu w celu przypisania ich do zadań.

 • Kliknij przycisk Publikuj, aby opublikować projekt do wyświetlenia w Centrum projektów jako projekt pracy operacyjnej.

  Aby zapisać projekt bez publikowania go, kliknij przycisk Zapisz. Inni członkowie zespołu nie będą widzieć tego projektu w Centrum projektów.

Uwaga: Aby uaktualnić projekt pracy operacyjnej do projekt w przedsiębiorstwie, należy kliknąć przycisk Projekty na pasku Szybkie uruchamianie, zaznaczyć projekt pracy operacyjnej, a następnie kliknąć przycisk Uaktualnij.

Początek strony

Tworzenie propozycji projektu

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij przycisk Propozycje i praca operacyjna.

 2. Kliknij pozycję Nowy, kliknij pozycję Propozycja, a następnie kliknij pozycję Podsumowanie.

 3. W sekcji Nazwa i opis wpisz nazwę i opis propozycji projektu oraz wybierz datę rozpoczęcia i datę zakończenia.

 4. W sekcji Właściciel planu wpisz lub zaznacz nazwę menedżera, do którego powinien należeć projekt.

 5. W sekcji Stan przepływu pracy kliknij łącze do stanu przepływu pracy i stron działań.

  Uwaga: Jeśli sekcja przepływu pracy nie jest widoczna, należy skontaktować się z administratorem. Ta opcja może nie być włączona w przypadku danej organizacji.

 6. Na stronie Stan propozycji w obszarze Stan zadania kliknij nazwę propozycji projektu w polu Tytuł.

  Uwaga: Aby umożliwić innej osobie zatwierdzanie projektów, należy kliknąć pozycję Dodaj nową osobę zatwierdzającą w sekcji Informacje o przepływie pracy.

 7. Na następnej stronie kliknij pozycję Edytuj element.

 8. Na następnej stronie wpisz komentarz w obszarze komentarzy, a następnie kliknij pozycję Zatwierdź lub Odrzuć.

 9. Aby powrócić do strony Szczegóły projektu, kliknij przycisk Zamknij.

 10. Kliknij przycisk Publikuj, aby opublikować propozycję projektu w Centrum projektów, tak aby była wyświetlana jako propozycja projektu.

  Aby zapisać propozycję bez publikowania jej, kliknij przycisk Zapisz. Inni członkowie zespołu nie będą widzieć tej propozycji w Centrum projektów.

  Uwaga: W Centrum projektów jest wskazywany stan zatwierdzenia. Na pasku Szybkie uruchamianie należy kliknąć przycisk Projekty konserwacji i propozycje projektów i w polu Stan tabeli sprawdzić stan zatwierdzenia. Jeśli program Project Server został skonfigurowany tak, aby było możliwe zatwierdzanie projektów bezpośrednio w tabeli, należy kliknąć pozycję Odrzucony lub Zatwierdzony w polu Stan.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×