Tworzenie programu obsługi zdarzeń

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas pisania skryptu dla szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath, zazwyczaj pisania kodu w jednym z formularzy szablon lub dane obsługi zdarzeń sprawdzania poprawności. Program obsługi zdarzeń jest kod funkcji w szablon formularza programu InfoPath, który odpowiada akcji użytkownika lub zmiany danych XML w formularzu. Jak utworzyć programu obsługi zdarzeń zależy od typu terminu, który ma być używany. Należy utworzyć obsługi zdarzeń w trybie projektowania, ponieważ program InfoPath automatycznie tworzy deklaracje obsługi zdarzeń w plik skryptu i tworzy wpisy w pliku definicji formularza (xsf) umożliwiające szablonu formularza użyć tych obsługi zdarzeń.

Uwaga: Możliwość ręcznego tworzenia obsługi zdarzeń w pliku skryptu, a następnie włączyć je ręcznie dodając odpowiednich elementów do pliku xsf, ale nie jest zalecane. Nieprawidłowe zmiany w pliku xsf szablonu formularza może być użyteczne.

W poniższej tabeli przedstawiono procedury obsługi zdarzeń programu InfoPath i czynności dotyczące tworzenia ich. Podczas tworzenia programu obsługi zdarzeń dla szablonu formularza programu InfoPath pozwala uruchomić program Microsoft Script Editor (MSE) i umieszcza kursor w kodzie dla tego programu obsługi zdarzeń. Następnie można napisać skrypt obsługi zdarzeń. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia programu InfoPath i obsługi zdarzeń Zobacz informacje dotyczące projektanta programu InfoPath, który jest dostępny w Pomocy programu MSE.

Program obsługi zdarzeń

Opis

Procedura tworzenia

OnAfterChange

To zdarzenie jest uruchamiana, gdy użytkownik zmieni wartość określony formant związany z polem. Można na przykład wyświetlić niestandardowego okienka zadań HTML po wybraniu elementu w formant pola listy. To zdarzenie jest uruchamiany po zdarzenie OnValidate .

Kliknij prawym przyciskiem myszy formantu w szablonie formularza lub pole w okienku zadań Źródło danych, w menu skrótów wskaż polecenie programowania, a następnie kliknij Na po zdarzenia zmiany.

OnAfterImport

Po pomyślnym scalania kilka formularzy w jeden formularz uruchomiony to zdarzenie.

Ręczne dodawanie deklaracji obsługi zdarzeń OnAfterImport bezpośrednio do pliku skryptu przy użyciu MSE. Nie można utworzyć ten program w trybie projektowania.

OnBeforeChange

To zdarzenie działa, gdy użytkownik zmieni wartości w kontrolce i przed dodaniem wartość tego pola związane z tego formantu. Można na przykład uniemożliwić użytkownikom dodawanie dodatkowy wiersz przed rozpoczęciem wypełniania ostatniego wiersza w tabeli powtarzanej.

Kliknij prawym przyciskiem myszy formantu w szablonie formularza lub pole w okienku zadań Źródło danych, w menu skrótów wskaż polecenie programowania, a następnie kliknij Na przed zdarzenia zmiany.

OnClick

To zdarzenie jest uruchamiana, gdy użytkownik kliknie przycisk skojarzonego z tym zdarzeniem. To zdarzenie jest dostępna po dodaniu przycisku do szablonu formularza. Na przykład można wykonywać złożone obliczenia, używając wartości w polach głównego źródła danych, gdy użytkownik kliknie przycisk.

Kliknij dwukrotnie formant przycisku, a następnie na karcie Ogólne w oknie dialogowym Właściwości przycisku, kliknij przycisk Edytuj kod formularza.

OnContextChange

To zdarzenie jest uruchamiane po zmianie fokusu w formularzu. Na przykład to zdarzenie jest uruchamiana, gdy użytkownik przechodzi z pola tekstowego do selektora dat, lub gdy użytkownik przełącza widok. To zdarzenie występuje po wystąpieniu inne zdarzenia.

W menu Narzędzia wskaż polecenie programowania, a następnie kliknij Na zdarzenie zmiany kontekstu.

OnLoad

To zdarzenie jest uruchamiana, gdy użytkownik tworzy nowy formularz lub otwiera istniejący formularz oparty na szablonie formularza. Można na przykład kopiować listę elementów pomocnicze źródło danych do głównego źródła danych, gdy użytkownik otwiera formularz.

W menu Narzędzia wskaż polecenie programowania, a następnie kliknij Zdarzenie przy uruchamianiu.

OnMergeRequest

To zdarzenie działa w przypadku scalania formularzy opartych na szablonie formularza. Na przykład można wyświetlić liczbę formularzy, które zostały scalone w celu udzielić użytkownikowi stan podczas operacji scalania.

W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza. Na liście Kategoria kliknij pozycję Zaawansowane. W obszarze Scalanie formularzy zaznacz pole wyboru Scal przy użyciu kodu niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

OnSaveRequest

To zdarzenie jest uruchamiana, gdy użytkownik zapisuje formularz oparty na szablonie formularza. Na przykład można zapisać formularz oparty na tym szablonie formularza do więcej niż jednej lokalizacji, gdy użytkownik zapisuje formularz. InfoPath dodaje dwa wiersze kodu do tego zdarzenia: linię, którą zapisuje w formularzu i kolejny wiersz, który zawiera informację, jeśli InfoPath zapisana formularz.

W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza. Na liście Kategoria kliknij pozycję Otwieranie i zapisywanie. W obszarze Zachowanie podczas zapisywania zaznacz pole wyboru Zapisz przy użyciu kodu niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

OnSign

To zdarzenie jest uruchamiana, gdy użytkownik zastosuje podpis cyfrowy do formularza. Na przykład można dodać dodatkowe dane do podpisu cyfrowego w formularzu raportu wydatków, przy użytkownika go.

W menu Narzędzia wskaż polecenie programowania, a następnie kliknij Na zdarzenie logowania.

OnSubmitRequest

To zdarzenie jest uruchamiany, gdy użytkownik przesyła jego danych formularza. Na przykład można przesłać danych formularza do bezpiecznego usługi sieci Web, gdy użytkownik kliknie przycisk Prześlij w menu plik. Ponieważ program InfoPath nie obsługuje połączenie danych usługi sieci Web bezpiecznego, musisz dodać niestandardowego połączenia danych działającego w programie bezpiecznego usługi sieci Web.

W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje przesyłania. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na przesyłanie tego formularza, kliknij pozycję Wykonywanie akcji niestandardowej za pomocą kodu, a następnie kliknij Edytuj kod.

OnSwitchView

To zdarzenie jest uruchamiany, gdy użytkownik otwiera formularz oparty na szablonie formularza lub przełączy się do innego widoku w formularzu. Na przykład gdy użytkownik przełącza do widoku określonym, możesz utworzyć wiadomości e-mail, która zawiera dane z pola formularza głównego źródła danych.

W menu Narzędzia kliknij polecenie programowania, a następnie kliknij Na przełącznik Wyświetl zdarzenie.

OnValidate

To zdarzenie jest uruchamiana, gdy użytkownik zmieni wartości w kontrolce powiązanych z polem. Na przykład gdy użytkownik zmieni wartości w określonym formancie, można obliczyć nową wartość innego formantu za pomocą wartość wprowadzoną przez użytkownika i numer, który znajduje się w skrypt. To zdarzenie występuje po uruchomieniu programu obsługi zdarzeń OnBeforeChange .

Kliknij prawym przyciskiem myszy formantu w szablonie formularza lub pole w okienku zadań Źródło danych, w menu skrótów wskaż polecenie programowania, a następnie kliknij Na po Sprawdź poprawność zdarzenia.

OnVersionUpgrade

To zdarzenie jest uruchamiana, gdy użytkownik otwiera istniejący formularz i numer wersji szablonu formularza używane przez istniejący formularz jest starsza niż numer wersji szablonu formularza w lokalizacji. Po otwarciu istniejącego formularza programu InfoPath sprawdza numer wersji szablonu formularza skojarzonego z istniejącego formularza. Jeśli szablon formularza zawiera numer wersji, programu InfoPath uruchamia obsługi zdarzeń OnVersion , gdy użytkownik otwiera istniejący formularz. Załóżmy na przykład, można dodać nowe pole istniejącego szablonu formularza i ponownie go opublikować, a chcesz nowe pole, które mają zostać dodane do głównego źródła danych, jeśli użytkownik otworzy istniejący formularz. To zdarzenie dodaje nowe pole do głównego źródła danych, gdy użytkownik otwiera istniejący formularz.

W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza. Na liście Kategoria kliknij pozycję Przechowywanie wersji. Na liście przy uaktualnianiu wersji kliknij pozycję Użyj zdarzenia niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×