Tworzenie procesu zatwierdzania propozycji

Proces zatwierdzania w aplikacji Project Web App umożliwia osobom podejmującym decyzje szczegółowe określanie, które projekty i propozycje mają być realizowane. Proces zatwierdzania jest konfigurowany przez administratora witryny i administratora serwera.

Co chcesz zrobić?

Informacje na temat tworzenia procesu zatwierdzania

Tworzenie lub edytowanie konta użytkownika

Tworzenie lub edytowanie grupy użytkowników

Informacje na temat tworzenia procesu zatwierdzania

W programie Microsoft Project Server 2010 jest dostępny standardowy proces zatwierdzania, jednak organizacja może mieć określone potrzeby wymagające specyficznej struktury zatwierdzania.

Początek strony

Tworzenie lub edytowanie konta użytkownika

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. W obszarze Zabezpieczenia kliknij pozycję Zarządzaj użytkownikami.

 3. Wybierz opcję utworzenia nowego użytkownika lub edytowania istniejącego.

  • Aby utworzyć nowego użytkownika, kliknij pozycję Nowy użytkownik.

  • Aby edytować istniejącego użytkownika, kliknij jego nazwę na liście.

 4. Jeśli dany użytkownik ma być dostępny jako zasób, który będzie można przypisywać do projektów i zadań, zaznacz pole wyboru Użytkownika można przypisywać jako zasób.

 5. W obszarze Nazwa wyświetlana wpisz nazwę wyświetlaną użytkownika, a następnie wypełnij wszelkie inne pola opcjonalne w sekcji Informacje identyfikacyjne.

 6. W obszarze Uwierzytelnianie użytkownika wybierz metodę uwierzytelniania danego użytkownika i podaj informacje w polu Konto logowania użytkownika.

 7. Jeśli użytkownik został udostępniony jako zasób na potrzeby projektów, wypełnij odpowiednie pola w sekcji Atrybuty przydziału.

 8. W obszarze Szczegóły serwera Exchange zaznacz lub wyczyść pole wyboru Synchronizuj zadania, aby określić, czy zadania danego użytkownika w projektach mają być synchronizowane z jego zadaniami w programie Outlook.

  Porada:  Jeśli organizacja nie stosuje zasad wymagających synchronizowania zadań projektów z programem Outlook, przed zaznaczeniem tego pola wyboru najlepiej skontaktować się z użytkownikiem.

 9. W obszarze Działy wybierz działy, do których należy dany użytkownik.

 10. Wypełnij wymagane pola w obszarze Pola niestandardowe zasobu.

 11. W obszarze Grupy zabezpieczeń w polu Dostępne grupy wybierz odpowiednie grupy użytkowników dla danego użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść je do pola Grupy zawierające tego użytkownika.

 12. Jeśli dany użytkownik wymaga dodatkowych uprawnień, które nie są udzielane za pośrednictwem wybranych grup zabezpieczeń, udziel unikatowych uprawnień za pomocą sekcji Kategorie zabezpieczeń i Uprawnienia globalne.

 13. Jeśli organizacja korzysta z pól grup na potrzeby raportowania lub filtrowania, wypełnij pola w sekcji Pola grup.

 14. Jeśli dany użytkownik reprezentuje określony zespół na potrzeby przydzielania zasobów zespołu, zaznacz pole wyboru Pula przydziałów zespołu, a następnie wybierz zespół reprezentowany przez tego użytkownika.

 15. Kliknij przycisk Zapisz, aby dodać użytkownika do serwera.

Początek strony

Tworzenie lub edytowanie grupy użytkowników

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. W obszarze Zabezpieczenia kliknij pozycję Zarządzaj grupami.

 3. Aby utworzyć nową grupę użytkowników, kliknij pozycję Nowa grupa. Aby edytować istniejącą grupę, kliknij jej nazwę na liście.

 4. W polu Nazwa grupy wpisz nazwę grupy i podaj krótki opis w polu Opis.

 5. Jeśli dana grupa ma być synchronizowana z istniejącą grupą usługi Active Directory, kliknij pozycję Znajdź grupę.

 6. W polu Dostępni użytkownicy wybierz użytkowników, którzy mają należeć do tej grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść ich do pola Wybrani użytkownicy.

 7. W polu Dostępne kategorie wybierz kategorie, które mają być dostępne dla członków tej grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść je do pola Wybrane kategorie.

 8. Wybierz kategorię w polu Wybrane kategorie, a następnie określ uprawnienia członków danej grupy za pomocą pól wyboru Zezwalaj i Odmów. Powtórz tę czynność dla każdej kategorii w polu Wybrane kategorie.

 9. Jeśli członkowie danej grupy powinni mieć określone uprawnienia globalne, rozwiń właściwą sekcję i określ odpowiednie uprawnienia za pomocą pól wyboru Zezwalaj i Odmów.

 10. Kliknij przycisk Zapisz, aby zaktualizować serwer.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×