Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie PowerPoint można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, utworzyć prezentację na podstawie wstępnie zaprojektowanego szablonu. Korzystając z szablonów, można tworzyć prezentacje, w których rozmieszczenie elementów oraz kolor, czcionka, efekty, styl i układ są przemyślane, dzięki czemu możesz skoncentrować się na zawartości, a nie na projekcie. Można nawet używać szablonów z ułatwieniami dostępu, aby łatwo udostępniać prezentacje szerszej grupie odbiorców.

Uwagi: 

Program PowerPoint 2016 oferuje wiele szablonów do użytku. Możesz wyszukiwać szablony lub używać gotowych w menu szablonów.

 1. Otwórz program PowerPoint 2016. Program PowerPoint zostanie otwarty w widoku zawierającym ostatnio używane prezentacje, pole wyszukiwania, szablony i motywy.

  Uwaga: Jeśli już modyfikujesz prezentację w widoku normalnym i chcesz utworzyć nową prezentację z szablonu, naciśnij klawisze Alt+F, N, aby przejść do menu Nowy.

 2. Aby wyszukać szablon, naciśnij klawisze Alt+S. Wpisz szukane wyrazy, na przykład z ułatwieniami dostępu, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie chcesz wyszukiwać szablonów, możesz przejść do następnego kroku.

 3. Naciskaj klawisze strzałek, aby przeglądać dostępne szablony i motywy. Podczas nawigowania po elementach czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy.

 4. Aby wybrać szablon lub motyw, naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe szczegółów.

 5. Aby pobrać wybrany szablon i zacząć z niego korzystać, ponownie naciśnij klawisz Enter.

  Prezentacja zostanie otwarta, a fokus zostanie umieszczony na pierwszym slajdzie. Aby przejść do pola tekstowego tytułu, naciśnij klawisz Tab.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie PowerPoint można przy użyciu klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, utworzyć prezentację na podstawie istniejącego szablonu. Korzystając z szablonów, można tworzyć prezentacje, w których rozmieszczenie elementów oraz kolor, czcionka, efekty, styl i układ są przemyślane, dzięki czemu możesz skoncentrować się na zawartości, a nie na projekcie. Można nawet używać szablonów z ułatwieniami dostępu, aby łatwo udostępniać prezentacje szerszej grupie odbiorców.

Uwagi: 

Tworzenie nowej prezentacji na podstawie szablonu

Program PowerPoint 2016 oferuje wiele szablonów do użytku. Możesz wyszukiwać szablony lub używać gotowych w menu szablonów.

Wyszukiwanie szablonu i tworzenie nowej prezentacji

 1. Otwórz program PowerPoint. Zostanie wyświetlona strona zawierająca ostatnio używane prezentacje, pole wyszukiwania, szablony i motywy.

  Uwaga: Jeśli już modyfikujesz prezentację w widoku normalnym i chcesz utworzyć nową prezentację z szablonu, naciśnij klawisze Shift+Command+P. Usłyszysz: „Nowy z szablonu”.

 2. Aby wyszukać szablon, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przeszukaj wszystkie szablony”, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy, na przykład z ułatwieniami dostępu. Lista dostępnych szablonów jest aktualizowana podczas pisania.

 3. Aby przejść do pierwszego szablonu, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz nazwę pierwszego szablonu.

 4. Naciskaj klawisze strzałek, aby przeglądać szablony i motywy. Podczas nawigowania po elementach czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy.

 5. Aby wybrać i pobrać szablon, naciśnij klawisz Return.

  Prezentacja zostanie otwarta, a fokus zostanie umieszczony na pierwszym slajdzie.

Tworzenie nowej prezentacji przy użyciu menu szablonów

 1. Otwórz program PowerPoint. Zostanie wyświetlona strona zawierająca ostatnio używane prezentacje, pole wyszukiwania, szablony i motywy.

  Uwaga: Jeśli już modyfikujesz prezentację w widoku normalnym i chcesz utworzyć nową prezentację z szablonu, naciśnij klawisze Shift+Command+P. Usłyszysz: „Nowy z szablonu”.

 2. Naciskaj klawisze strzałek, aby przeglądać menu szablonów i motywów. Podczas nawigowania po elementach czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy.

 3. Aby wybrać i pobrać szablon, naciśnij klawisz Return.

  Prezentacja zostanie otwarta, a fokus zostanie umieszczony na pierwszym slajdzie.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie PowerPoint można przy użyciu funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, utworzyć prezentację na podstawie wstępnie zaprojektowanego szablonu. Korzystając z szablonów, można tworzyć prezentacje, w których rozmieszczenie elementów oraz kolor, czcionka, efekty, styl i układ są przemyślane, dzięki czemu możesz skoncentrować się na zawartości, a nie na projekcie.

Uwagi: 

 1. Otwórz aplikację PowerPoint 2016 dla systemu iOS. Usłyszysz komunikat „Pusta prezentacja”, jeśli został wyświetlony widok Nowy z listą dostępnych szablonów i motywów, lub komunikat „Ostatnie, nagłówek”, jeśli został wyświetlony widok Ostatnie zawierający ostatnio używane prezentacje.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W widoku Nowy szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego szablonu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • W widoku Ostatnie przesuwaj jednym palcem wzdłuż dolnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nowy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Pusta prezentacja”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego szablonu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

   Porada: Aby przejść z widoku edycji do widoku Ostatnie, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zamknij plik, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli usłyszysz alert dotyczący zapisania wyników pracy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wielokropek Zapisz, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zapisywania prezentacji, przejdź do tematu Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

  Prezentacja zostanie otwarta, a fokus zostanie umieszczony na nowym slajdzie.

 3. Aby edytować nowy slajd, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę pierwszego symbolu zastępczego na slajdzie, na przykład „Pole tekstowe tytułu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran w celu wybrania tego elementu. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

Porada: Aby użyć szablonu z ułatwieniami dostępu w aplikacji PowerPoint 2016 dla systemu iOS, należy zapisać fikcyjną prezentację w repozytorium w chmurze, takim jak usługa OneDrive, używając szablonu z ułatwieniami dostępu w klasycznej wersji programu PowerPoint 2016. Zapisaną prezentację z ułatwieniami dostępu można następnie otworzyć do edycji w aplikacji PowerPoint 2016 dla systemu iOS.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie PowerPoint można przy użyciu funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, utworzyć prezentację na podstawie wstępnie zaprojektowanego szablonu. Korzystając z szablonów, można tworzyć prezentacje, w których rozmieszczenie elementów oraz kolor, czcionka, efekty, styl i układ są przemyślane, dzięki czemu możesz skoncentrować się na zawartości, a nie na projekcie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji PowerPoint dla systemu Android, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji PowerPoint dla systemu Android.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 1. Otwórz aplikację PowerPoint dla systemu Android.

  Porada: Aby przejść z widoku miniatur do menu Plik, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Menu Plik, Otwórz”.

  Porada: Aby przejść z widoku edycji do menu Plik, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Niezaznaczone, przełącznik Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Menu Plik, Otwórz”.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nowy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Pusta prezentacja”.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego szablonu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Prezentacja zostanie otwarta w widoku miniatur, a fokus zostanie umieszczony na nowym slajdzie.

 4. Aby zacząć edytować nowy slajd, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zaznaczone, slajd numer jeden”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Przycisk Edytuj”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku edycji.

Uwaga: Aby użyć szablonu z ułatwieniami dostępu w aplikacji PowerPoint dla systemu Android, należy zapisać fikcyjną prezentację w repozytorium w chmurze, takim jak usługa OneDrive, używając szablonu z ułatwieniami dostępu w klasycznej wersji programu PowerPoint 2016. Zapisaną prezentację z ułatwieniami dostępu można następnie otworzyć do edycji w aplikacji PowerPoint dla systemu Android.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie PowerPoint można przy użyciu Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, utworzyć prezentację na podstawie wstępnie zaprojektowanego szablonu. Korzystając z szablonów, można tworzyć prezentacje, w których rozmieszczenie elementów oraz kolor, czcionka, efekty, styl i układ są przemyślane, dzięki czemu możesz skoncentrować się na zawartości, a nie na projekcie.

Uwagi: 

 1. Otwórz aplikację PowerPoint Mobile. Zostanie wyświetlony widok Ostatnie zawierający ostatnio używane prezentacje.

  Uwaga: Aby przejść z widoku miniatur do menu Plik, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Strona Backstage”.

  Uwaga: Aby przejść z widoku edycji do menu Plik, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Polecenia szybkiego dostępu, wyłączone, przycisk Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Strona Backstage”.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nowy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Nowa pusta prezentacja”.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego szablonu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Prezentacja zostanie otwarta w widoku miniatur, a fokus zostanie umieszczony na nowym slajdzie.

 4. Aby zacząć edytować nowy slajd, naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Menu kontekstowe”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Edytuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku edycji.

Porada: Aby użyć szablonu z ułatwieniami dostępu w aplikacji PowerPoint Mobile, należy zapisać fikcyjną prezentację w repozytorium w chmurze, takim jak usługa OneDrive, używając szablonu z ułatwieniami dostępu w klasycznej wersji programu PowerPoint 2016. Zapisaną prezentację z ułatwieniami dostępu można następnie otworzyć do edycji w aplikacji PowerPoint Mobile.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie PowerPoint można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, utworzyć prezentację na podstawie wstępnie zaprojektowanego szablonu. Korzystając z szablonów, można tworzyć prezentacje, w których rozmieszczenie elementów oraz kolor, czcionka, efekty, styl i układ są przemyślane, dzięki czemu możesz skoncentrować się na zawartości, a nie na projekcie.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint Online.

 1. Otwórz program PowerPoint 2016. Zostanie wyświetlona strona zawierająca ostatnio używane prezentacje, szablony i motywy. Fokus zostanie umieszczony w nowym szablonie pustej prezentacji.

  Porada: Jeśli już edytujesz prezentację w widoku normalnym, naciśnij klawisze Alt+logo Windows+F, N, aby otworzyć menu Nowy.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aby przeglądać szablony i motywy. Podczas nawigowania po elementach czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy.

 3. Aby wybrać i otworzyć szablon, naciśnij klawisz Enter. Prezentacja zostanie otwarta w widoku normalnym.

 4. Aby przejść do pola tekstowego tytułu, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Panel slajdów”, a następnie naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat „Symbol zastępczy wyśrodkowanego tytułu”. Aby edytować symbol zastępczy, naciśnij klawisz Enter i wpisz tekst.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Przedstawianie prezentacji za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×