Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Tworzenie prezentacji na podstawie wstępnie zaprojektowanego szablonu za pomocą PowerPoint z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dzięki szablonom można tworzyć prezentacje z rozmieszczeniem thought-out elementy i kolorów, czcionek, efektów, styl i układ, więc możesz skoncentrować się na jego zawartości nie projektu. Dostępne szablony umożliwia nawet łatwo realizowania prezentacji można używać dla szerszej odbiorców.

Uwagi: 

Tworzenie nowej prezentacji na podstawie szablonu

PowerPoint zawiera wiele dostępnych szablonów do za pomocą. Możesz wyszukać szablony lub za pomocą znaczników łatwo dostępnych w menu Szablony.

 1. Otwórz PowerPoint. PowerPoint zostanie otwarta w widoku dla użytkowników domowych.

 2. Aby utworzyć nową prezentację, naciśnij klawisze Alt + N. Zostanie otwarte menu Nowy zawierające pola wyszukiwania, szablony i motywy.

  Uwaga: Jeśli już modyfikujesz prezentację w widoku normalnym i chcesz utworzyć nową prezentację z szablonu, naciśnij klawisze Alt+F, N, aby przejść do menu Nowy.

 3. Aby wyszukać szablon, naciśnij klawisze Alt + N, typ źródła wyszukiwania wyrazy, na przykład ułatwionej dostępności, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli chcesz przejrzeć szablonów, można przejść do następnego kroku.

 4. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie zostanie usłyszeć pierwszy nazwę szablonu, a następnie użyj klawiszy strzałek, aby przeglądać dostępne szablony i motywy. Czytnik ekranu informuje o elementy podczas przenoszenia.

 5. Aby zaznaczyć szablonu lub motywu, naciśnij klawisz Enter. Słyszysz nazwę szablonu i "Tworzenie".

 6. Aby pobrać wybrany szablon i zacząć z niego korzystać, ponownie naciśnij klawisz Enter.

  Prezentacja zostanie otwarta, a fokus zostanie umieszczony na pierwszym slajdzie. Aby przejść do pola tekstowego tytułu, naciśnij klawisz Tab.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

Tworzenie prezentacji na podstawie istniejącego szablonu za pomocą PowerPoint przy użyciu klawiatury i VoiceOver, czytnik ekranu macOS wbudowane. Dzięki szablonom można tworzyć prezentacje z rozmieszczeniem thought-out elementy i kolorów, czcionek, efektów, styl i układ, więc możesz skoncentrować się na jego zawartości nie projektu. Dostępne szablony umożliwia nawet łatwo realizowania prezentacji można używać dla szerszej odbiorców.

Uwagi: 

Tworzenie nowej prezentacji na podstawie szablonu

PowerPoint zawiera wiele dostępnych szablonów do za pomocą. Możesz wyszukać szablony lub za pomocą znaczników łatwo dostępnych w menu Szablony.

Wyszukiwanie szablonu i tworzenie nowej prezentacji

 1. Otwórz program PowerPoint. Zostanie wyświetlona strona zawierająca ostatnio używane prezentacje, pole wyszukiwania, szablony i motywy.

  Uwaga: Jeśli już modyfikujesz prezentację w widoku normalnym i chcesz utworzyć nową prezentację z szablonu, naciśnij klawisze Shift+Command+P. Usłyszysz: „Nowy z szablonu”.

 2. Aby wyszukać szablon, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przeszukaj wszystkie szablony”, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy, na przykład z ułatwieniami dostępu. Lista dostępnych szablonów jest aktualizowana podczas pisania.

 3. Aby przejść do pierwszego szablonu, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz nazwę pierwszego szablonu.

 4. Naciskaj klawisze strzałek, aby przeglądać szablony i motywy. Podczas nawigowania po elementach czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy.

 5. Aby wybrać i pobrać szablon, naciśnij klawisz Return.

  Prezentacja zostanie otwarta, a fokus zostanie umieszczony na pierwszym slajdzie.

Tworzenie nowej prezentacji przy użyciu menu szablonów

 1. Otwórz PowerPoint. Widok jest otwierany na stronie ostatnio używanych prezentacji, pola wyszukiwania, szablony i motywy.

  Uwaga: Jeśli już modyfikujesz prezentację w widoku normalnym i chcesz utworzyć nową prezentację z szablonu, naciśnij klawisze Shift+Command+P. Usłyszysz: „Nowy z szablonu”.

 2. Naciskaj klawisze strzałek, aby przeglądać menu szablonów i motywów. Podczas nawigowania po elementach czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy.

 3. Aby wybrać i pobrać szablon, naciśnij klawisz Return.

  Prezentacja zostanie otwarta, a fokus zostanie umieszczony na pierwszym slajdzie.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

W programie PowerPoint można przy użyciu funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, utworzyć prezentację na podstawie wstępnie zaprojektowanego szablonu. Korzystając z szablonów, można tworzyć prezentacje, w których rozmieszczenie elementów oraz kolor, czcionka, efekty, styl i układ są przemyślane, dzięki czemu możesz skoncentrować się na zawartości, a nie na projekcie.

Uwagi: 

 1. Otwórz PowerPoint. Słyszysz albo "pustą prezentację", jeśli wyładowanych w widoku Nowe pozycje dostępne szablony i motywy lub "Ostatnio używane, nagłówek" Jeśli wyładowanych na widok ostatnie przedstawiający prezentacji najnowsza.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W widoku Nowy szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego szablonu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • W widoku ostatnie, przesuwając jednym palcem u dołu ekranu do momentu usłyszeć "Nowy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Pusty prezentacji". Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz szablonie wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

   Porada: Aby przenieść z widoku do edycji do widoku ostatnie, szybko przesuń w lewo lub prawo do momentu usłyszeć "Zamknij plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli słychać alert, aby zapisać wprowadzone zmiany, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Zapisz wielokropek", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zapisywania prezentacji przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu, aby zapisać prezentację w programie PowerPoint.

  Prezentacja zostanie otwarta, a fokus zostanie umieszczony na nowym slajdzie.

 3. Aby edytować nowy slajd, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę pierwszego symbolu zastępczego na slajdzie, na przykład „Pole tekstowe tytułu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran w celu wybrania tego elementu. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

Porada: Aby użyć szablonu dostępne z PowerPoint, musisz zapisać fikcyjna prezentacji przy użyciu szablonu z ułatwieniami dostępu do repozytorium chmurze, takich jak OneDrive za pomocą aplikacji komputerowej PowerPoint. Następnie możesz otworzyć prezentację dostępne w PowerPoint do edycji.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą PowerPoint dla systemu Android TalkBack, wbudowane Android czytnik do tworzenia prezentacji przy użyciu wstępnie zaprojektowanego szablonu. Dzięki szablonom można tworzyć prezentacje z rozmieszczeniem thought-out elementy i kolorów, czcionek, efektów, styl i układ, więc możesz skoncentrować się na jego zawartości nie projektu.

Uwagi: 

Tworzenie nowej prezentacji na podstawie szablonu

 1. Otwórz aplikację PowerPoint dla systemu Android.

  Porada: Aby przenieść z widoku miniatury, z menu plik, szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Plików", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Menu Plik, Otwórz."

  Porada: Aby przenieść z widoku do edycji z menu plik, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Nie zaznaczone, Wstecz,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Menu Plik, Otwórz."

 2. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż zostanie usłyszeć "Nowy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Pusty prezentacji".

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego szablonu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Prezentacja zostanie otwarta w widoku miniatur, a fokus zostanie umieszczony na nowym slajdzie.

 4. Aby rozpocząć edytowanie nowego slajdu, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Opcja jest zaznaczona, przesuń jeden", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Edytowanie". Naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku do edycji.

Uwaga: Aby użyć szablonu dostępne z PowerPoint dla systemu Android, musisz zapisać fikcyjna prezentacji przy użyciu szablonu z ułatwieniami dostępu do repozytorium chmurze, takich jak OneDrive za pomocą aplikacji komputerowej PowerPoint. Następnie możesz otworzyć prezentację dostępne w PowerPoint dla systemu Android do edycji.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

Tworzenie prezentacji na podstawie wstępnie zaprojektowanego szablonu za pomocą PowerPoint Mobile przez Narratora, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows. Dzięki szablonom można tworzyć prezentacje z rozmieszczeniem thought-out elementy i kolorów, czcionek, efektów, styl i układ, więc możesz skoncentrować się na jego zawartości nie projektu.

Uwagi: 

Tworzenie nowej prezentacji na podstawie szablonu

 1. Otwórz PowerPoint Mobile. Widok jest otwierany w widoku ostatnie przedstawiający prezentacji najnowsza.

  Uwaga: Jeśli już edytujesz prezentacji z poziomu widoku miniatur, aby przejść do w menu plik, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "polecenia Szybki dostęp. Plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Strona Backstage".

 2. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Nowy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Utwórz nowy w", a następnie domyślnej lokalizacji zapisywania.

 3. Aby zmienić Zapisz lokalizacji, naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo, aby przeglądać dostępne Zapisz lokalizacji i naciśnij dwukrotnie, aby wybrać jedną.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego szablonu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Prezentacja zostanie otwarta w widoku miniatur, a fokus zostanie umieszczony na nowym slajdzie.

 5. Aby rozpocząć edytowanie nowego slajdu, naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Menu kontekstowe". Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Edytowanie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku do edycji.

Porada: Aby użyć szablonu dostępne z PowerPoint Mobile, musisz zapisać fikcyjna prezentacji przy użyciu szablonu z ułatwieniami dostępu do repozytorium chmurze, takich jak OneDrive za pomocą aplikacji komputerowej PowerPoint. Następnie możesz otworzyć prezentację dostępne w PowerPoint Mobile do edycji.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

Tworzenie prezentacji na podstawie wstępnie zaprojektowanego szablonu za pomocą PowerPoint Online z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dzięki szablonom można tworzyć prezentacje z rozmieszczeniem thought-out elementy i kolorów, czcionek, efektów, styl i układ, więc możesz skoncentrować się na jego zawartości nie projektu.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint Online.

 1. Otwórz PowerPoint Online. Widok jest otwierany na stronie ostatnio używanych prezentacji, szablony i motywy. Skoncentrować się na nowy szablon pustej prezentacji.

  Uwaga: Jeśli już edytujesz prezentację w widoku normalnym, naciśnij klawisze Alt+logo Windows+F, N, aby otworzyć menu Nowy.

 2. Przez Narratora upewnij się, jest wyłączany tryb skanowania. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Dostęp do większej liczby motywów", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aby przeglądać szablony i motywy. Podczas nawigowania po elementach czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy.

 4. Aby wybrać i otworzyć szablon, naciśnij klawisz Enter. Prezentacja zostanie otwarta w widoku normalnym.

 5. Przez Narratora upewnij się, jest włączony tryb skanowania. Aby przenieść pole tekstowe tytuł, naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz "Panel slajdów", a następnie naciśnij klawisz Tab. Słyszysz: "Symbol zastępczy tytułu Centrum". Aby edytować ten symbol zastępczy, naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz odpowiedni tekst.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Przedstawianie prezentacji za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×