Przejdź do głównej zawartości
Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą PowerPoint za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu można utworzyć prezentację na podstawie wstępnie zaprojektowanego szablonu. Przetestowałeś go za pomocą narratora i szczęk, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu pod warunkiem, że spełniają wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu. Korzystając z szablonów, można tworzyć prezentacje, w których rozmieszczenie elementów oraz kolor, czcionka, efekty, styl i układ są przemyślane, dzięki czemu możesz skoncentrować się na zawartości, a nie na projekcie. Można nawet używać szablonów z ułatwieniami dostępu, aby łatwo udostępniać prezentacje szerszej grupie odbiorców.

Uwagi: 

Tworzenie nowej prezentacji na podstawie szablonu

PowerPoint oferuje mnóstwo szablonów do użycia. Możesz wyszukiwać szablony lub używać gotowych w menu szablonów.

 1. Otwórz aplikację PowerPoint. PowerPoint zostanie otwarty w widoku głównym .

 2. Aby utworzyć nową prezentację, naciśnij klawisze ALT + N. Zostanie otwarte nowe menu z wyświetlonym polem wyszukiwania, szablonami i motywami.

  Uwaga: Jeśli już modyfikujesz prezentację w widoku normalnym i chcesz utworzyć nową prezentację z szablonu, naciśnij klawisze Alt+F, N, aby przejść do menu Nowy.

 3. Aby wyszukać szablon, naciśnij klawisze ALT + N, S. Wpisz szukane wyrazy, na przykład ułatwienia dostępu, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeśli chcesz przeglądać szablony, możesz przejść do następnego kroku.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę pierwszego szablonu, a następnie użyj klawiszy strzałek, aby przejrzeć dostępne szablony i motywy. Podczas nawigowania po elementach czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy.

 5. Aby wybrać szablon lub motyw, naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz nazwę szablonu i "Utwórz".

 6. Aby pobrać wybrany szablon i zacząć z niego korzystać, ponownie naciśnij klawisz Enter.

  Prezentacja zostanie otwarta, a fokus zostanie umieszczony na pierwszym slajdzie. Aby przejść do pola tekstowego tytułu, naciśnij klawisz Tab.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj PowerPoint za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu macOS, aby utworzyć prezentację na podstawie istniejącego szablonu. Korzystając z szablonów, można tworzyć prezentacje, w których rozmieszczenie elementów oraz kolor, czcionka, efekty, styl i układ są przemyślane, dzięki czemu możesz skoncentrować się na zawartości, a nie na projekcie. Można nawet używać szablonów z ułatwieniami dostępu, aby łatwo udostępniać prezentacje szerszej grupie odbiorców.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

Tworzenie nowej prezentacji na podstawie szablonu

PowerPoint oferuje mnóstwo szablonów do użycia. Możesz wyszukiwać szablony lub używać gotowych w menu szablonów.

Wyszukiwanie szablonu i tworzenie nowej prezentacji

 1. Otwórz program PowerPoint. Zostanie wyświetlona strona zawierająca ostatnio używane prezentacje, pole wyszukiwania, szablony i motywy.

  Uwaga: Jeśli już modyfikujesz prezentację w widoku normalnym i chcesz utworzyć nową prezentację z szablonu, naciśnij klawisze Shift+Command+P. Usłyszysz: „Nowy z szablonu”.

 2. Aby wyszukać szablon, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przeszukaj wszystkie szablony”, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy, na przykład z ułatwieniami dostępu. Lista dostępnych szablonów jest aktualizowana podczas pisania.

 3. Aby przejść do pierwszego szablonu, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz nazwę pierwszego szablonu.

 4. Naciskaj klawisze strzałek, aby przeglądać szablony i motywy. Podczas nawigowania po elementach czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy.

 5. Aby wybrać i pobrać szablon, naciśnij klawisz Return.

  Prezentacja zostanie otwarta, a fokus zostanie umieszczony na pierwszym slajdzie.

Tworzenie nowej prezentacji przy użyciu menu szablonów

 1. Otwórz aplikację PowerPoint. Zostanie wyświetlona strona zawierająca ostatnio używane prezentacje, pole wyszukiwania, szablony i motywy.

  Uwaga: Jeśli już modyfikujesz prezentację w widoku normalnym i chcesz utworzyć nową prezentację z szablonu, naciśnij klawisze Shift+Command+P. Usłyszysz: „Nowy z szablonu”.

 2. Naciskaj klawisze strzałek, aby przeglądać menu szablonów i motywów. Podczas nawigowania po elementach czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy.

 3. Aby wybrać i pobrać szablon, naciśnij klawisz Return.

  Prezentacja zostanie otwarta, a fokus zostanie umieszczony na pierwszym slajdzie.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

W programie PowerPoint można przy użyciu funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, utworzyć prezentację na podstawie wstępnie zaprojektowanego szablonu. Korzystając z szablonów, można tworzyć prezentacje, w których rozmieszczenie elementów oraz kolor, czcionka, efekty, styl i układ są przemyślane, dzięki czemu możesz skoncentrować się na zawartości, a nie na projekcie.

Uwagi: 

 1. Otwórz program PowerPoint. Usłyszysz komunikat „Pusta prezentacja”, jeśli został wyświetlony widok Nowy z listą dostępnych szablonów i motywów, lub komunikat „Ostatnie, nagłówek”, jeśli został wyświetlony widok Ostatnie zawierający ostatnio używane prezentacje.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W widoku Nowy szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego szablonu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • W widoku ostatnio przesuwaj o jedno palce w dolnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat "nowy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Pusta prezentacja”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego szablonu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

   Porada: Aby przejść z widoku do edycji do widoku ostatnio , szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat "Zamknij plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli usłyszysz ostrzeżenie, aby zapisać swoją pracę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Zapisz wielokropek", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zapisywania prezentacji, przejdź do tematu Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

  Prezentacja zostanie otwarta, a fokus zostanie umieszczony na nowym slajdzie.

 3. Aby edytować nowy slajd, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę pierwszego symbolu zastępczego na slajdzie, na przykład „Pole tekstowe tytułu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran w celu wybrania tego elementu. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

Porada: Jeśli chcesz użyć szablonu z ułatwieniami dostępu PowerPoint, musisz zapisać fikcyjną prezentację przy użyciu szablonu z ułatwieniami dostępu do repozytorium w chmurze, takiego jak OneDrive użyciu wersji klasycznej PowerPoint. Następnie możesz otworzyć zapisaną prezentację z ułatwieniami dostępu w PowerPoint do edycji.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Aby utworzyć prezentację na podstawie wstępnie zaprojektowanego szablonu, użyj PowerPoint dla systemu Android z funkcji TalkBack, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Android. Korzystając z szablonów, można tworzyć prezentacje, w których rozmieszczenie elementów oraz kolor, czcionka, efekty, styl i układ są przemyślane, dzięki czemu możesz skoncentrować się na zawartości, a nie na projekcie.

Uwagi: 

Tworzenie nowej prezentacji na podstawie szablonu

 1. Otwórz aplikację PowerPoint dla systemu Android.

  Porada: Aby przejść z widoku miniatury do menu plik , szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Menu Plik, Otwórz”.

  Porada: Aby przejść z widoku do edycji do menu plik , szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "niezaznaczone, wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Menu Plik, Otwórz”.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat "nowy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Pusta prezentacja”.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego szablonu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Prezentacja zostanie otwarta w widoku miniatur, a fokus zostanie umieszczony na nowym slajdzie.

 4. Aby zacząć edytować nowy slajd, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zaznaczone, slajd numer jeden”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: "Edytuj". Naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku edycji.

Uwaga: Jeśli chcesz użyć szablonu z ułatwieniami dostępu PowerPoint dla systemu Android, musisz zapisać fikcyjną prezentację przy użyciu szablonu z ułatwieniami dostępu do repozytorium w chmurze, takiego jak OneDrive użyciu wersji klasycznej PowerPoint. Zapisaną prezentację z ułatwieniami dostępu można następnie otworzyć do edycji w aplikacji PowerPoint dla systemu Android.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj PowerPoint Mobile z narratorem, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu systemu Windows, aby utworzyć prezentację na podstawie wstępnie zaprojektowanego szablonu. Korzystając z szablonów, można tworzyć prezentacje, w których rozmieszczenie elementów oraz kolor, czcionka, efekty, styl i układ są przemyślane, dzięki czemu możesz skoncentrować się na zawartości, a nie na projekcie.

Uwagi: 

Tworzenie nowej prezentacji na podstawie szablonu

 1. Otwórz aplikację PowerPoint Mobile. W widoku ostatnio wyświetlane są ostatnio używane prezentacje.

  Uwaga: Jeśli prezentacja jest już edytowana, w widoku miniatur, aby przejść do menu plik , szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "polecenia szybkiego dostępu". Plik ", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Strona Backstage”.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "nowy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: "Utwórz nowe w" oraz domyślną lokalizację zapisywania.

 3. Aby zmienić lokalizację zapisywania, naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aby przejrzeć dostępne lokalizacje zapisywania, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby wybrać jedną z nich.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego szablonu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Prezentacja zostanie otwarta w widoku miniatur, a fokus zostanie umieszczony na nowym slajdzie.

 5. Aby zacząć edytować nowy slajd, naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Menu kontekstowe”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Edytuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku edycji.

Porada: Jeśli chcesz użyć szablonu z ułatwieniami dostępu PowerPoint Mobile, musisz zapisać fikcyjną prezentację przy użyciu szablonu z ułatwieniami dostępu do repozytorium w chmurze, takiego jak OneDrive użyciu wersji klasycznej PowerPoint. Zapisaną prezentację z ułatwieniami dostępu można następnie otworzyć do edycji w aplikacji PowerPoint Mobile.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą PowerPoint dla sieci Web za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu można utworzyć prezentację na podstawie wstępnie zaprojektowanego szablonu. Przetestowałeś go za pomocą narratora i szczęk, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu pod warunkiem, że spełniają wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu. Korzystając z szablonów, można tworzyć prezentacje, w których rozmieszczenie elementów oraz kolor, czcionka, efekty, styl i układ są przemyślane, dzięki czemu możesz skoncentrować się na zawartości, a nie na projekcie.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office dla sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint dla sieci Web.

 1. Otwórz PowerPoint dla sieci Web. Zostanie wyświetlona strona zawierająca ostatnio używane prezentacje, szablony i motywy. Fokus zostanie umieszczony w nowym szablonie pustej prezentacji.

  Uwaga: Jeśli już edytujesz prezentację w widoku normalnym, naciśnij klawisze Alt+logo Windows+F, N, aby otworzyć menu Nowy.

 2. W przypadku Narratora upewnij się, że opcja tryb skanowania jest wyłączona. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "dostęp do większej liczby motywów", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aby przeglądać szablony i motywy. Podczas nawigowania po elementach czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy.

 4. Aby wybrać i otworzyć szablon, naciśnij klawisz Enter. Prezentacja zostanie otwarta w widoku normalnym.

 5. W przypadku Narratora upewnij się, że jest włączony tryb skanowania. Aby przejść do pola tekstowego tytułu, naciskaj klawisze CTRL + F6, aż usłyszysz komunikat "Panel slajdów", a następnie naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: "centralny symbol zastępczy tytułu". Aby edytować symbol zastępczy, naciśnij klawisz ENTER i wpisz tekst.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Przedstawianie prezentacji za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×