Tworzenie pola tekstowego wyszukującego wartość w tabeli

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas projektowania formularza może się okazać konieczne wyświetlanie wartości z tabeli lub kwerendy innej niż ta, z którą formularz jest powiązany. Załóżmy na przykład, że formularz Produkty jest powiązany z tabelą Produkty. Po zaprojektowaniu formularza okazuje się potrzebne wyświetlanie w formularzu nazwiska kontaktu dostawcy dla każdego produktu — danych znajdujących się w tabeli o nazwie Dostawcy. W poniższej procedurze przedstawiono sposób użycia funkcji DLookup do wykonania tego zadania. Wyrażenie w kroku 6 można zmienić, tak aby odpowiadało innym danym.

Dodawanie pola tekstowego

  1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, który chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

  2. Na karcie Projektowanie w grupie Formanty kliknij opcję Pole tekstowe.

  3. Przejdź do obszaru formularza, w którym chcesz dodać formant, a następnie przeciągnij wskaźnik w formularzu w celu utworzenia pola tekstowego.

  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe i w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.

  5. W arkuszu właściwości kliknij kartę Wszystko.

  6. Ustaw następującą wartość dla właściwości Źródło formantu:

    =DLookup("[Nazwisko kontaktu]","[Dostawcy]","[ID dostawcy]=" & Forms!Produkty!ID dostawcy)

  7. Zapisz zmiany i zamknij arkusz właściwości.

To wyrażenie przeszukuje tabelę Dostawcy i zwraca nazwisko kontaktu dostawcy, którego identyfikator odpowiada wartości formantu ID dostawcy w formularzu Produkty. Do utworzenia trzeciego argumentu funkcji DLookup użyto operatora & — trzeci argument to "[ID dostawcy]=" & Forms!Produkty!ID dostawcy). Typowym błędem, którego należy unikać, jest umieszczanie w cudzysłowie całego argumentu, a nie tylko tekstu przed operatorem &.

Uwaga: Zamiast używać funkcji DLookup można utworzyć nową kwerendę, która będzie dołączać tylko potrzebne informacje. Często stosowanie kwerend jest wydajniejsze niż korzystanie z funkcji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×