Tworzenie podprocesów i ich ponowne używanie na diagramie procesów

Tworzenie podprocesów i ich ponowne używanie na diagramie procesów

Duże procesy często składają się z podprocesów, które można traktować jako samodzielne jednostki, dla których można narysować diagramy na osobnej stronie. W ten sposób można utworzyć bardziej przejrzysty diagram całościowy, używając pojedynczego kształtu dla podprocesów i dodając hiperłącze do szczegółowego rysunku. Aby przejść do strony podprocesów, należy nacisnąć klawisz CTRL i kliknąć połączony kształt lub kliknąć prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknąć nazwane hiperłącze.

Podprocesy mogą się znajdować na oddzielnych stronach w jednym dokumencie. Można też, mając podprocesy, które mogą być używane w wielu diagramach, raz utworzyć i zapisać diagram podprocesów. Później można tworzyć łącza do tego diagramu z kształtów podprocesów znajdujących się na innych diagramach.

Tworzenie nowego, pustego podprocesu

  1. Zaznacz na diagramie kształt, który ma zawierać łącze do nowego podprocesu.

  2. Na karcie Proces w grupie Proces podrzędny kliknij przycisk Utwórz nowy.

Program Visio dodaje do diagramu nową stronę dla podprocesu i tworzy hiperłącze prowadzące od wybranego kształtu do tej strony.

Wyodrębnianie zaznaczonych kształtów do podprocesu

  1. Zaznacz kształty, które chcesz przenieść do podprocesu.

  2. Na karcie Proces w grupie Podproces kliknij przycisk Utwórz z zaznaczenia.

Zaznaczone kształty zostaną przeniesione na nową stronę, a do diagramu źródłowego zostanie dodany nowy kształt reprezentujący podproces. Nowy kształt zostanie połączony z nową stroną.

Jeśli całościowy diagram procesu jest schematem blokowym współzależności funkcjonalnych, nowa strona procesu podrzędnego będzie zawierać tory i fazy pasujące do strony diagramu całościowego.

Tworzenie łącza do istniejącego podprocesu

  1. Zaznacz kształt, który chcesz połączyć z podprocesem.

  2. Na karcie Proces w grupie Podproces kliknij przycisk Połącz z istniejącym.

    Zostanie otwarte menu zawierające strony diagramu i oferujące opcję połączenia z innym dokumentem.

  3. Kliknij stronę, z którą chcesz utworzyć połączenie, albo kliknij pozycję Przejdź do innego dokumentu, aby połączyć kształt z innym dokumentem.

Szybkie zadania

Zadanie

Akcja

Usuwanie hiperłącza.

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij polecenie Edytuj hiperłącza. W oknie dialogowym Hiperłącza kliknij przycisk Usuń, aby usunąć hiperłącze aktualnie zaznaczone na liście.

Tworzenie łącza do konkretnej strony innego diagramu.

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij pozycję Edytuj hiperłącza. Jeżeli nie ma żadnego hiperłącza, kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowe hiperłącze, i kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Adres w celu wybrania diagramu docelowego. Kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Podadres w celu określenia strony docelowej.

Tworzenie łącza z podprocesu do całościowego diagramu procesu.

Zaznacz kształt, do którego chcesz dodać łącze, lub dodaj nowy kształt do strony. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Hiperłącze. Określ docelowy diagram procesu, używając pól Adres i Podadres.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×