Tworzenie połączenia z danymi zewnętrznymi (importowanie)

Excel dla Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Największą zaletą połączenia z danymi zewnętrznymi jest możliwość okresowego analizowania tych danych w programie Microsoft Office Excel bez wielokrotnego kopiowania tych danych, co może być czasochłonne i przyczyniać się do powstawania błędów. Gdy zostanie ustanowione połączenie z danymi zewnętrznymi, skoroszyty programu Excel będą automatycznie odświeżane (czyli aktualizowane) na podstawie oryginalnego źródła danych za każdym razem, gdy to źródło danych zostanie zaktualizowane o nowe informacje.

Ważne: Połączenia z danymi zewnętrznymi mogą być wyłączone na komputerze. Aby połączenie z tymi danymi było ustanawiane podczas otwierania skoroszytu, należy włączyć połączenia danych, używając paska Centrum zaufania lub umieszczając skoroszyt w zaufanej lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie, usuwanie lub zmienianie zaufanej lokalizacji plików, Dodawanie, usuwanie lub wyświetlanie zaufanego wydawcy i Wyświetlanie ustawień zabezpieczeń w Centrum zaufania.

 1. Na karcie dane kliknij przycisk Istniejące połączenia.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. Na liście rozwijanej Pokaż wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić wszystkie połączenia, kliknij pozycję Wszystkie połączenia. Jest ona domyślnie wybrana.

  • Aby wyświetlić listy ostatnio używanych połączeń, kliknij przycisk połączenia w tym skoroszycie.

   Ta lista jest tworzona z połączeń, które zostały już określone, utworzone za pomocą okna dialogowego Wybieranie źródła danych w Kreatorze połączenia danych lub że wcześniej została wybrana jako połączenie z tego okna dialogowego.

  • Aby wyświetlić tylko połączenia, które są dostępne na komputerze, kliknij pozycję pliki połączeń na tym komputerze.

   Ta lista jest tworzona z folderu Moje źródła danych, który zazwyczaj znajduje się w folderze Moje dokumenty na komputerze.

  • Aby wyświetlić tylko połączenia z pliku połączeń dostępnego w sieci, kliknij pozycję Pliki połączeń w sieci.Ta lista jest tworzona na podstawie biblioteki połączeń danych (DCL, Data Connection Library) programu Excel w witrynie programu Microsoft Office SharePoint Services. Biblioteka DCL to biblioteka dokumentów w witrynie programu SharePoint Services, która zawiera kolekcję plików połączeń danych pakietu Office (ODC, Office Data Connection). Zazwyczaj biblioteka DCL jest konfigurowana przez administratora, który może także skonfigurować witrynę programu SharePoint do wyświetlania plików ODC z tej biblioteki w oknie dialogowym Połączenia zewnętrzne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc Administracji centralnej programu SharePoint Services.

   Porada: Jeśli odpowiednie połączenie jest niewidoczne, można je utworzyć, klikając przycisk Wyszukaj więcej, aby wyświetlić okno dialogowe Wybieranie źródła danych, a następnie klikając przycisk Nowe źródło w celu uruchomienia Kreatora połączenia danych, co z kolei umożliwi wybór odpowiedniego źródła danych dla połączenia.

   Uwaga: Wybranie połączenia z kategorii Pliki połączeń w sieci lub Pliki połączeń na tym komputerze spowoduje skopiowanie pliku połączenia do skoroszytu jako nowego połączenia skoroszytu, a następnie użycie go jako informacji o nowym połączeniu.

 3. Zaznacz odpowiednie połączenie, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. W oknie dialogowym Importowanie danych w obszarze Wybierz sposób wyświetlania tych danych w skoroszycie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Ważne: Sekcja Wybierz sposób wyświetlania tych danych w skoroszycie i jej opcje, które wymieniono na poniższej liście, nie są dostępne dla połączeń danych tekstowych, kwerend sieci Web oraz XML. W przypadku nawiązywania połączenia z tego typu danymi przejdź do kroku 5.

  • Aby utworzyć tabelę do prostego sortowania i filtrowania, kliknij pozycję Tabela.

  • Aby utworzyć raport tabeli przestawnej do sumowania dużych ilości danych przez gromadzenie i częściowe podsumowywanie danych, kliknij pozycję Raport tabeli przestawnej.

  • W celu utworzenia raportu tabeli przestawnej i raportu wykresu przestawnego na potrzeby wizualnego podsumowania danych kliknij pozycję Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego .

  • Aby przechować wybrane połączenie w skoroszycie w celu późniejszego użycia, kliknij pozycję Utwórz tylko połączenie.

   Opcja Utwórz tylko połączenie służy do przechowywania wybranego połączenia w skoroszycie w celu późniejszego użycia. Jeśli na przykład użytkownik łączy się ze źródłem danych modułu przetwarzania analitycznego online (OLAP) i zamierza przekonwertować komórki tabeli przestawnej na formuły arkusza, używając polecenia Konwertuj na formuły (na karcie Opcje w grupie Narzędzia należy kliknąć pozycję Narzędzia OLAP), może użyć tej opcji, ponieważ nie ma potrzeby zapisywania raportu tabeli przestawnej.

 5. W obszarze Gdzie chcesz umieścić dane? wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby umieścić raport tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego w istniejącym arkuszu, wybierz pozycję Istniejący arkusz, a następnie wpisz adres pierwszej komórki zakresu komórek, w którym chcesz umieścić raport tabeli przestawnej.

  • Alternatywnie kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku tymczasowo ukryć okno dialogowe, zaznaczyć początkową komórkę w arkuszu, a następnie naciśnij klawisz Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

 6. Aby umieścić raport w formie tabeli przestawnej w nowym arkuszu tak, aby zaczynał się w komórce A1, kliknij przycisk Nowy arkusz.

 7. Opcjonalnie można zmienić właściwości połączenia, klikając przycisk Właściwości, wprowadzając zmiany w oknie dialogowym Właściwości połączenia, Zakres danych zewnętrznych lub Właściwości mapy XML, a następnie klikając przycisk OK.

 1. Na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne kliknij przycisk Istniejące połączenia.

  Grupa Pobieranie danych zewnętrznych na karcie Dane

 2. Na liście rozwijanej Pokaż okna dialogowego Istniejące połączenia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić wszystkie połączenia, kliknij pozycję Wszystkie połączenia. Jest ona domyślnie wybrana.

  • Aby wyświetlić listę zawierającą tylko ostatnio używane połączenia, kliknij pozycję Połączenia w tym skoroszycie.

   Ta lista jest tworzona na podstawie już zdefiniowanych połączeń, utworzonych jako nowe połączenia w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych w Kreatorze połączenia danych lub uprzednio wybranych jako połączenie w tym oknie dialogowym.

  • Aby wyświetlić tylko połączenia, które są dostępne na danym komputerze, kliknij pozycję Pliki połączeń na tym komputerze.

   Ta lista jest tworzona z folderu Moje źródła danych, przechowywanego zazwyczaj w folderze Moje dokumenty.

  • Aby wyświetlić tylko połączenia z pliku połączeń dostępnego w sieci, kliknij pozycję Pliki połączeń w sieci.

   Ta lista jest tworzona z programu Excel Services danych połączenia biblioteki (DCL) w witrynie Microsoft Office SharePoint Server 2007. DCL to biblioteka dokumentów w witrynie Microsoft Office SharePoint Services 2007 zawierający kolekcję plików połączenia danych pakietu Office (ODC) (odc). Zazwyczaj DCL jest skonfigurowana przez administratora witryny, który można również skonfigurować witryny programu SharePoint, aby wyświetlić pliki ODC z tym DCL w oknie dialogowym Połączenia zewnętrzne. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Office SharePoint Server 2007 pomoc dotyczącą administracji centralnej.

   Porada: Jeśli odpowiednie połączenie jest niewidoczne, można je utworzyć, klikając przycisk Wyszukaj więcej, aby wyświetlić okno dialogowe Wybieranie źródła danych, a następnie klikając przycisk Nowe źródło w celu uruchomienia Kreatora połączenia danych, co z kolei umożliwi wybór odpowiedniego źródła danych dla połączenia.

   Uwaga: Wybranie połączenia z kategorii Pliki połączeń w sieci lub Pliki połączeń na tym komputerze spowoduje skopiowanie pliku połączenia do skoroszytu jako nowego połączenia skoroszytu, a następnie użycie go jako informacji o nowym połączeniu.

 3. Zaznacz odpowiednie połączenie, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. W oknie dialogowym Importowanie danych w obszarze Wybierz sposób wyświetlania tych danych w skoroszycie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Ważne: Sekcja Wybierz sposób wyświetlania tych danych w skoroszycie i jej opcje, które wymieniono na poniższej liście, nie są dostępne dla połączeń danych tekstowych, kwerend sieci Web oraz XML. W przypadku nawiązywania połączenia z tego typu danymi przejdź do kroku 5.

  • Aby utworzyć tabelę do prostego sortowania i filtrowania, kliknij pozycję Tabela.

  • Aby utworzyć raport tabeli przestawnej do sumowania dużych ilości danych przez gromadzenie i częściowe podsumowywanie danych, kliknij pozycję Raport tabeli przestawnej.

  • W celu utworzenia raportu tabeli przestawnej i raportu wykresu przestawnego na potrzeby wizualnego podsumowania danych, kliknij pozycję Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego .

  • Aby przechować wybrane połączenie w skoroszycie w celu późniejszego użycia, kliknij pozycję Utwórz tylko połączenie.

   Opcja Utwórz tylko połączenie służy do przechowywania wybranego połączenia w skoroszycie w celu późniejszego użycia. Jeśli na przykład użytkownik łączy się ze źródłem danych modułu przetwarzania analitycznego online (OLAP) i zamierza przekonwertować komórki tabeli przestawnej na formuły arkusza, używając polecenia Konwertuj na formuły (na karcie Opcje w grupie Narzędzia należy kliknąć pozycję Narzędzia OLAP), może użyć tej opcji, ponieważ nie ma potrzeby zapisywania raportu tabeli przestawnej.

 5. W obszarze Gdzie chcesz umieścić dane? wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby umieścić raport tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego w istniejącym arkuszu, wybierz pozycję Istniejący arkusz, a następnie wpisz adres pierwszej komórki zakresu komórek, w którym ma zostać umieszczony raport tabeli przestawnej.

   Alternatywnie kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku tymczasowo ukryć okno dialogowe, zaznaczyć początkową komórkę w arkuszu, a następnie naciśnij klawisz Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

 6. Aby umieścić raport tabeli przestawnej w nowym arkuszu tak, aby zaczynał się w komórce A1, kliknij przycisk Nowy arkusz.

 7. Opcjonalnie można zmienić właściwości połączenia, klikając przycisk Właściwości, wprowadzając zmiany w oknie dialogowym Właściwości połączenia, Zakres danych zewnętrznych lub Właściwości mapy XML, a następnie klikając przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×