Tworzenie pliku kopii zapasowej

Back up your inbox and contacts (2) Create a backup file

Poniżej przedstawiono tworzenie kopii zapasowej danych, takich jak wiadomości e-mail czy kontakty, za pomocą funkcji eksportu.

Ćwiczenie: Uruchamianie programu Outlook

Doctor

Sposób uruchamiania programu Outlook przedstawiono w artykule Uruchamianie i zamykanie programu Outlook.

  1. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

Click the File tab, Open, and Import to open the Import and Export Wizard.

Zostanie wyświetlony ekran Opcje programu Outlook.

  1. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.

.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kreator importu i eksportu.

  1. Wybierz pozycję Eksportuj do pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Select Export to a file, and then click Next.

  1. Wybierz typ danych, dla których chcesz utworzyć kopię zapasową.

Select the type of data to back up, and then click Next.

W tym przypadku wybierz pozycję Plik danych programu Outlook (pst), a następnie kliknij przycisk Dalej.

  1. Wybierz elementy do uwzględnienia w kopii zapasowej.

Select the items to back up.

W przypadku wybrania nazwy konta zostanie utworzona kopia zapasowa wszystkich danych programu Outlook. W przypadku wybrania określonego folderu, takiego jak Skrzynka odbiorcza, lub funkcji, takiej jak Kalendarz lub Kontakty, zostanie utworzona kopia zapasowa danych jedynie z wybranego folderu lub funkcji.

Po wybraniu folderów w celu utworzenia kopii zapasowej kliknij przycisk Dalej.

Porada: Do czego służy pole wyboru Uwzględniaj podfoldery?

Doctor

Jeśli zaznaczono pole wyboru Uwzględniaj podfoldery, eksportowane dane będą zawierały dane z podfolderów utworzonych w folderach, takich jak Skrzynka odbiorcza i Elementy wysłane.

  1. Określ lokalizację i nazwę pliku danych kopii zapasowej.

Specify the backup data location and file name.

Po kliknięciu przycisku Przeglądaj zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie plików danych programu Outlook.

Specify the file location using the Open Outlook Data File dialog box.

W polu miejsca docelowego zapisu można określić lokalizację, w której zostaną zapisane dane kopii zapasowej. W tym przypadku określono lokalizację Pulpit.

Backup is entered as the default name in the File name box.

Domyślnie w polu Nazwa pliku jest wprowadzona nazwa „kopia zapasowa”.

Aby zmienić nazwę pliku, wpisz nową nazwę.

Change the file name and click OK.

Kliknij przycisk OK.

The save destination and file name are shown in the Export file name box.

Określona lokalizacja zapisu i nazwa pliku danych kopii zapasowej są wyświetlane w polu Zapisz eksportowany plik jako.

Porada: Jak zapamiętać lokalizację, w której zapisano dane kopii zapasowej?

Doctor

Zaleca się zapisanie lokalizacji danych kopii zapasowej lub skopiowanie lokalizacji zapisu i nazwy pliku wyświetlonych w polu Zapisz eksportowany plik jako do pliku tekstowego, aby można było skorzystać z tych informacji podczas przywracania danych kopii zapasowej lub kopiowania ich na dysk CD-ROM.

  1. Kliknij przycisk Zakończ.

Click Finish to export the data.

Dane kopii zapasowej zostaną utworzone.

Porada: Co zrobić, jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie pliku danych programu Outlook?

Doctor

You can set a password using the Create or Open Outlook Data File dialog box.

Aby skonfigurować hasło, wprowadź je w polach Hasło i Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Po ponownym wyświetleniu ekranu wprowadzania hasła wpisz hasło i kliknij przycisk OK.

Jeśli nie chcesz konfigurować hasła, kliknij przycisk OK bez wprowadzania żadnych danych.

Następne: Kopiowanie pliku kopii zapasowej na dysk CD lub DVD.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×