Tworzenie pliku danych programu Outlook (pst) do zapisywania informacji

Tworzenie pliku danych programu Outlook (pst) do zapisywania informacji

Outlook dla Microsoft 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010
 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz pozycję nowe elementy , > więcej elementów > pliku danych programu Outlook.

 2. Wprowadź nazwę pliku.

 3. Aby dodać hasło, zaznacz pole wyboru Dodaj opcjonalne hasło .

 4. Wybierz przycisk OK. Wpisz hasło w polach tekstowych hasło i Potwierdź hasło , a następnie ponownie wybierz przycisk OK .

  Po ustawieniu hasła trzeba je wprowadzać przy każdym otwarciu pliku danych, na przykład przy uruchamianiu programu Outlook lub przy otwieraniu pliku danych w programie Outlook.

Tworzenie nowego pliku danych programu Outlook

Pliki danych programu Outlook (pst i ost) — informacje

Po pierwszym uruchomieniu programu Outlook potrzebne pliki danych są tworzone automatycznie.

Jednak czasem są potrzebne dodatkowe pliki danych. Pliki danych programu Outlook (pst) są zapisywane na komputerze w folderze pliki Dokumenty\Pliki programu Outlook .

 • Starsze wiadomości i elementy, które nie są regularnie używane, można archiwizować w plik danych programu Outlook (pst).

 • Jeśli skrzynka pocztowa online jest prawie pełna, możesz wyeksportować niektóre elementy do pliku danych programu Outlook (pst). Za pomocą tych plików możesz również tworzyć archiwa, pliki projektów lub kopie zapasowe z dowolnego konta programu Outlook.

 • Pliki danych programu Outlook (pst) są używane w przypadku POP3 kont e-mail

Porada: Jeśli plik danych programu Outlook (pst) stanie się duża, może spowalniać OneDrive synchronizacji i może wskazywać "przetwarzanie zmian" lub "plik jest używany". Dowiedz się , jak usunąć plik danych PST programu Outlook z usługi OneDrive.

Niektóre konta (IMAP, Microsoft Exchange Server i Outlook.com) używają pliku danych programu Outlook trybu offline (ost). Jest to zsynchronizowana kopia wiadomości zapisanych na serwerze. Dostęp do niego można uzyskać z wielu urządzeń i aplikacji, takich jak Outlook. 

Pliki danych programu Outlook w trybie offline są zapisywane w folderze dysk: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook .

Porada: Nie trzeba wykonywać kopii zapasowej pliku danych programu Outlook trybu offline (ost), ponieważ jest on już kopią informacji na żywo na serwerze. Jeśli skonfigurujesz konto ponownie lub na innym komputerze lub urządzeniu, synchronizowane kopie wiadomości zostaną pobrane.

Pliki danych programu Outlook — informacje

Program Outlook używa pliku danych do zapisywania elementów na komputerze, pliku folderów osobistych programu Outlook (pst). W przypadku konta programu Microsoft Exchange elementy są zwykle dostarczane i zapisywane na serwerze poczty e-mail.

Aby umożliwić pracę z wiadomościami bez połączenia z serwerem poczty e-mail, program Outlook oferuje foldery trybu offline, które są zapisywane w pliku folderów trybu offline (ost) na komputerze.

 • Pliki ost programu Outlook są używane tylko wtedy, gdy masz konto programu Exchange i wybierasz pracę w trybie offline lub używasz trybu buforowanej wymiany.

 • Pliki pst programu Outlook są używane do obsługi POP3, IMAP i kont HTTP. Aby utworzyć archiwa, pliki projektów lub pliki kopii zapasowych folderów i elementów programu Outlook znajdujących się na komputerze, w tym konta serwera Exchange, należy utworzyć i użyć dodatkowych plików pst.

Po pierwszym uruchomieniu programu Outlook potrzebne pliki danych są tworzone automatycznie.

Tworzenie pliku pst w formacie programu Outlook 2003/Office Outlook 2007

Program Outlook domyślnie tworzy plik pst w najnowszym formacie pliku, który obsługuje większe pliki i zestawy znaków Unicode. Nie można odczytać tego formatu pliku w programie Microsoft Outlook 97, 98, 2000 lub 2002.

 1. W menu plik wskaż polecenie Nowy, a następnie wybierz pozycję plik danych programu Outlook.

 2. Kliknij pozycję plik folderów osobistych programu Office Outlook (pst), a następnie wybierz przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie lub otwieranie pliku danych programu Outlook w polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, a następnie wybierz przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie folderów osobistych w polu Nazwa wprowadź nazwę wyświetlaną folderu PST.

  Uwaga: Określenie nazwy wyświetlanej ułatwia rozróżnianie różnych plików danych programu Outlook podczas współdziałania z wieloma plikami pst. Zalecamy wybranie nazwy, która ma znaczenie.

 • Jeśli chcesz chronić plik danych hasłem, w obszarze hasłowprowadź hasło w polach tekstowych hasło i Potwierdź hasło .

  Uwaga: W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas pisania są wyświetlane tylko kropki.

  Okno dialogowe Tworzenie folderów osobistych Microsoft

  Porady dotyczące haseł

 • Wybierz zrozumiałą nazwę.

 • Jeśli chcesz, wybierz hasło dla tego pliku danych. Zaznacz pole wyboru Zapisz to hasło na swojej liście haseł , jeśli nie chcesz otrzymywać monitów o hasło pliku danych przy każdym otwarciu pliku.

 • Hasło może zawierać do 15 znaków.

 • Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27.

 • Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

 • Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

 • Jeśli zaznaczysz pole wyboru Zapisz to hasło na liście haseł , zanotuj hasło na wypadek, gdyby trzeba było otworzyć PST na innym komputerze. Zaznacz to pole wyboru tylko wtedy, gdy konto użytkownika systemu Microsoft Windows jest chronione hasłem, a nikt inny nie ma dostępu do konta komputera.

  Ważne: Firma Microsoft, usługodawca internetowy (ISP) lub administrator poczty e-mail nie ma dostępu do hasła, ani nie może pomóc Ci w odzyskaniu zawartości pliku pst, jeśli nie pamiętasz hasła.

Nazwa folderu skojarzonego z zapisanym plikiem danych zostanie wyświetlona na liście folderów. Aby wyświetlić listę folderów, w menu Przejdź kliknij polecenie Lista folderów. Domyślnie folder ten nosi nazwę Foldery osobiste.

Tworzenie pliku pst w formacie programu Outlook 97-2002

Aby utworzyć plik danych zgodny z programem Outlook 97, 98, 2000 lub 2002, możesz utworzyć plik folderów osobistych programu Outlook 97-2002 (pst). Format pliku PST jest taki sam, jak format dostępny w programach Outlook 97, 98, 2000 i 2002.

 1. W menu plik wskaż polecenie Nowy, a następnie wybierz pozycję plik danych programu Outlook.

 2. Kliknij pozycję plik folderów osobistych programu Outlook 97-2002 (pst), a następnie wybierz przycisk OK.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, a następnie wybierz przycisk OK.

 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę wyświetlaną folderu PST.

 5. Jeśli chcesz chronić plik danych hasłem, w obszarze hasłowpisz hasło w polach tekstowych hasło i Potwierdź hasło .

  Uwaga: W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas pisania są wyświetlane tylko kropki.

  Porady dotyczące haseł

 • Hasło może zawierać do 15 znaków.

 • Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27.

 • Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

 • Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

 • Jeśli zaznaczysz pole wyboru Zapisz to hasło na liście haseł , zanotuj hasło na wypadek, gdyby trzeba było otworzyć plik pst na innym komputerze. Zaznacz to pole wyboru tylko wtedy, gdy konto użytkownika systemu Microsoft Windows jest chronione hasłem, a nikt inny nie ma dostępu do konta komputera.

  Ważne: Firma Microsoft, usługodawca internetowy (ISP) lub administrator poczty e-mail nie ma dostępu do hasła, ani nie może pomóc Ci w odzyskaniu zawartości pliku pst, jeśli nie pamiętasz hasła.

Nazwa folderu skojarzonego z zapisanym plikiem danych zostanie wyświetlona na liście folderów. Aby wyświetlić listę folderów, w menu Przejdź kliknij polecenie Lista folderów. Domyślnie folder ten nosi nazwę foldery osobiste.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zobacz też

Wprowadzenie do plików danych programu Outlook (PST i ost)

Tworzenie kopii zapasowej wiadomości e-mail

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×