Tworzenie pliku danych programu Outlook (pst) do zapisywania informacji

Tworzenie pliku danych programu Outlook (pst) do zapisywania informacji

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

 1. W skrzynce odbiorczej wybierz pozycję Nowe elementy > Więcej elementów > Plik danych programu Outlook.

 2. Wprowadź nazwę pliku.

 3. Aby dodać hasło, zaznacz pole Dodaj hasło opcjonalne .

 4. Wybierz przycisk OK. Wpisz hasło w polach hasło i Potwierdź hasło , a następnie ponownie kliknij przycisk OK .

  Po ustawieniu hasła trzeba je wprowadzać przy każdym otwarciu pliku danych, na przykład przy uruchamianiu programu Outlook lub przy otwieraniu pliku danych w programie Outlook.

Tworzenie nowego pliku danych programu Outlook

Pliki danych programu Outlook (pst i ost) — informacje

Po uruchomieniu programu Outlook po raz pierwszy, niezbędne pliki danych są tworzone automatycznie.

Jednak czasem są potrzebne dodatkowe pliki danych. Można na przykład archiwizować starsze wiadomości i elementy, które nie są używane regularnie, w plik danych programu Outlook (pst). Jeśli skrzynka pocztowa na serwerze zbliża się do limitu przydziału magazynowania, część elementów można przenieść do pliku danych programu Outlook (pst).

Pliki danych programu Outlook (pst) są zapisywane na komputerze w folderze Dokumenty\pliki .

Plik danych programu Outlook (pst) jest używany w wypadku korzystania z kont pocztowych POP3. Oprócz tego, pliki danych programu Outlook (pst) stosowane są przy tworzeniu archiwów oraz plików kopii zapasowych kont programu Outlook.

Porada: Jeśli do plik danych programu Outlook (pst) stanie się zbyt długa mogą spowolnić synchronizacji OneDrive, a może wyświetlić "Przetwarzanie zmian" lub "jest plik w użyciu". Dowiedz się, jak usunąć plik danych pst programu Outlook z usługi OneDrive.

Niektóre konta korzystają z pliku danych programu Outlook trybu offline (ost). Jest to zsynchronizowana kopia wiadomości zapisanych na serwerze, do których można uzyskać dostęp z wielu urządzeń i aplikacji, takich jak program Outlook. Z takiego pliku korzystają konta IMAP, Microsoft Exchange Server i Outlook.com.

Pliki danych programu Outlook trybu offline są zapisywane w folderze dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Outlook. Nie trzeba tworzyć kopii zapasowych tych plików, gdyż jest to tylko kopia informacji znajdujących się na serwerze. Ponowne skonfigurowanie konta na tym samym albo innym komputerze lub urządzeniu umożliwia pobranie zsynchronizowanej kopii wiadomości z serwera.

Pliki danych programu Outlook — informacje

Podczas zapisywania elementów na komputerze, program Outlook używa pliku danych o nazwie pliku folderów osobistych programu Outlook (pst). Jeśli korzystasz z konta programu Microsoft Exchange, elementy są zazwyczaj dostarczane do i zapisane na serwerze poczty e-mail. Aby umożliwić pracę z wiadomościami nawet wtedy, gdy nie możesz połączyć się z serwerem poczty e-mail, program Outlook oferuje foldery trybu offline, które są zapisywane w pliku folderów trybu Offline (ost) na komputerze.

Podstawowe różnice między tymi dwoma typami plików danych programu Outlook są następujące:

 • Pliki ost programu Outlook są używane tylko wtedy, gdy masz konto programu Exchange i wybrać pracę w trybie offline lub użyć trybu buforowanej wymiany.

 • Pliki pst programu Outlook są używane do POP3, IMAP i HTTP konta. Jeśli chcesz utworzyć archiwa lub pliki kopii zapasowej folderów programu Outlook i elementów na komputerze, łącznie z kont programu Exchange, należy utworzyć i dodatkowe pliki pst.

Po uruchomieniu programu Outlook po raz pierwszy, niezbędne pliki danych są tworzone automatycznie. Istnieją jednak godzin, gdy użytkownik utworzy dodatkowe pliki danych. Na przykład zarchiwizowanych elementów można zapisywać w innym pliku pst. Można również przechowywać różnych projektów w swoje pliki pst.

Tworzenie pliku pst w programie Outlook 2003 /Office Outlook 2007 formatowanie

Domyślnie program Outlook tworzy plik pst w formacie pliku najnowszą obsługuje większe pliki i zestawy znaków Unicode. W tym formacie plików nie można odczytać z programem Microsoft Outlook 97, 98, 2000 lub 2002.

 1. W menu plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij pozycję Plik danych programu Outlook.

 2. Kliknij Plik folderów osobistych programu Office Outlook (pst), a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie lub otwieranie pliku danych programu Outlook , w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie folderów osobistych Microsoft w polu Nazwa wpisz nazwę wyświetlaną folderu pliku pst.

  Uwaga: Określenie nazwy wyświetlanej ułatwia odróżniać poszczególne pliki danych programu Outlook podczas pracy z więcej niż jednego pliku pst. Zaleca się, że wpisano nazwę opisową.

 5. Jeśli chcesz, aby hasło-zabezpieczyć plik danych, w obszarze hasło, wpisz hasło w polach hasło i Potwierdź hasło .

  Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa podczas wpisywania są widoczne tylko kropki.

  Okno dialogowe Tworzenie folderów osobistych Microsoft

  1. Wpisz nazwę opisową.

  2. Jeśli chcesz, wpisz hasło dla tego pliku danych.

  3. Jeśli chcesz, zaznacz pole wyboru Zapisz to hasło na swojej liście haseł , aby nie był wyświetlany monit o hasło do pliku danych w każdym otwarciu pliku.

  Informacje o haśle

  Hasło może zawierać maksymalnie 15 znaków.

  Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

  Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

  Jeśli zaznaczysz pole wyboru Zapisz to hasło na swojej liście haseł , zanotuj hasła w przypadku, gdy trzeba otworzyć plik pst na innym komputerze. Zaznacz to pole wyboru tylko wtedy, gdy konto użytkownika w systemie Microsoft Windows jest chroniony hasłem i nikt ma dostęp do konta użytkownika.

  Ważne: Microsoft, z usługodawcą internetowym (ISP) lub z administratorem poczty e-mail nie ma dostępu do tego hasła ani nie mogą pomóc w odtworzeniu zawartości pliku pst, Jeśli zapomnisz hasło.

Nazwa folderu skojarzonego z plikiem danych znajduje się na liście folderów. Aby wyświetlić listę folderów, w menu Przejdź kliknij pozycję Lista folderów. Domyślnie folder jest o nazwie Foldery osobiste.

Tworzenie pliku pst w formacie programu Outlook 97 – 2002

Aby utworzyć plik danych, który jest zgodny z programem Outlook 97, 98, 2000 lub 2002, można utworzyć plik folderów osobistych programu Outlook 97 – 2002 (pst). Format pliku dla pliku pst jest taki sam, jak format, który był dostępny w programie Outlook 97, 98, 2000 i 2002.

 1. W menu plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij pozycję Plik danych programu Outlook.

 2. Kliknij Plik folderów osobistych programu Outlook 97 – 2002 (pst), a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę wyświetlaną folderu pliku pst.

 5. Jeśli chcesz, aby hasło zabezpieczyć plik danych, w obszarze hasło, wpisz hasło w polach hasło i Potwierdź hasło .

  Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa podczas wpisywania są widoczne tylko kropki.

  Informacje o haśle

  Hasło może zawierać maksymalnie 15 znaków.

  Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków. .

  Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

  Jeśli zaznaczysz pole wyboru Zapisz to hasło na swojej liście haseł , zanotuj hasła w przypadku, gdy trzeba otworzyć plik pst na innym komputerze. Zaznacz to pole wyboru tylko wtedy, gdy konto użytkownika w systemie Microsoft Windows jest chroniony hasłem i nikt ma dostęp do konta użytkownika.

  Ważne: Microsoft, z usługodawcą internetowym (ISP) lub z administratorem poczty e-mail nie ma dostępu do tego hasła ani nie mogą pomóc w odtworzeniu zawartości pliku pst, Jeśli zapomnisz hasło.

Nazwa folderu skojarzonego z plikiem danych znajduje się na liście folderów. Aby wyświetlić listę folderów, w menu Przejdź kliknij pozycję Lista folderów. Domyślnie folder jest o nazwie Foldery osobiste.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×