Tworzenie plików PDF z ułatwieniami dostępu

Dodawanie tagów ułatwień dostępu do plików PDF ułatwia czytnikom zawartości ekranu i innym technologiom ułatwień dostępu odczytywanie dokumentu i poruszanie się po nim za pomocą między innymi spisu treści, hiperlinków, zakładek i tekstu alternatywnego. Te tagi umożliwiają także odczytywanie informacji na różnych urządzeniach, na przykład na wyświetlaczach z dużą czcionką, pomocnikach cyfrowych (PDA) i telefonach komórkowych. W programach Word dla systemu Windows i dla komputerów Mac oraz w aplikacji Word Online można dodawać tagi automatycznie podczas zapisywania pliku w formacie PDF.

Przygotuj plik źródłowy. Dzięki otagowaniu plik PDF jest łatwiej dostępny, ale przed zapisaniem pliku źródłowego jako pliku PDF bardzo ważne jest, aby go sprawdzić.

Skorzystaj z poniższych wytycznych, aby znaleźć i rozwiązać wszelkie problemy dotyczące dostępności (np. brakujący tekst alternatywny), zanim utrudnią osobom niepełnosprawnym korzystanie z danego pliku:

Wiele z sugestii zawartych w tych artykułach ma również zastosowanie w przypadku pracy w innej aplikacji, takiej jak Publisher czy Visio. Na przykład zawsze bardzo istotne znaczenie ma dodawanie tekstu alternatywnego do tabel i obrazów oraz stosowanie w tekście stylów nagłówków i akapitów.

Zapisywanie pliku PDF z ułatwieniami dostępu w pakiecie Office

Rodzaje plików, jakie można zapisać jako pliki PDF, zależą od platformy. Na przykład na komputerze z systemem Windows można zapisać dokument programu Word, skoroszyt programu Excel, prezentację programu PowerPoint, publikację programu Publisher lub rysunek programu Visio. Aby wyświetlić opcje plików dla innych platform, wybierz kartę odpowiedniej platformy.

Poniżej przedstawiono procedurę zapisywania pliku jako otagowanego pliku PDF na komputerze z systemem Windows.

Office 2016

 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako i wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz pozycję PDF z listy Zapisz jako typ.

 3. Kliknij pozycję Opcje, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Tagi struktury dokumentu dla ułatwień dostępu, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Office 2013

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. W obszarze Wybierz lokalizację określ miejsce, w którym chcesz zapisać plik.

 3. W obszarze Wybierz folder wskaż folder, który był już wcześniej używany, lub kliknij pozycję Przeglądaj w poszukiwaniu dodatkowych folderów, aby wybrać inny folder.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako kliknij strzałkę w polu listy Zapisz jako typ, a następnie kliknij pozycję PDF.

 5. Kliknij przycisk Opcje.

 6. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Tagi struktury dokumentu dla ułatwień dostępu, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Office 2010

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako kliknij strzałkę w polu listy Zapisz jako typ, a następnie kliknij pozycję PDF.

 3. Kliknij przycisk Opcje.

 4. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Tagi struktury dokumentu dla ułatwień dostępu, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Poniżej przedstawiono procedurę zapisywania utworzonego na komputerze Mac dokumentu programu Word jako otagowanego pliku PDF.

Zapisywanie pliku PDF z ułatwieniami dostępu za pomocą komputera Mac dla pakietu Office

 1. Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako (lub naciśnij klawisze Command+Shift+S), wpisz nazwę pliku w polu tekstowym Zapisz jako, a następnie wybierz, gdzie chcesz zapisać plik.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do listy rozwijanej Format. Za pomocą strzałki w dół przejrzyj typy plików i wybierz format PDF.

 3. Wybierz przycisk radiowy „Najlepsze do elektronicznej dystrybucji i ułatwień dostępu (korzysta z usługi online firmy Microsoft)”. Zapewni to otagowanie pliku PDF.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

  Uwaga: Firma Microsoft przykłada olbrzymią wagę do bezpieczeństwa i prywatności użytkowników. Aby przekonwertować dokument programu Word na plik PDF, przesyłamy dokumenty przez Internet do zabezpieczonej usługi firmy Microsoft. Przekonwertowany plik jest następnie natychmiast przesyłany z powrotem do Twojego urządzenia. Ta usługa online firmy Microsoft nie przechowuje na naszych serwerach żadnej zawartości Twoich plików. Przekonwertowany plik możesz zapisać w preferowanej lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dlaczego usługa online firmy Microsoft musi przekonwertować niektóre pliki pakietu Office.

W aplikacji Word Online możesz pobrać dokument w formacie PDF.

 1. Na wstążce wybierz przycisk Plik.

 2. Wybierz opcję Zapisz jako.

 3. W okienku Zapisywanie jako wybierz pozycję Pobierz jako plik PDF, aby otworzyć okno dialogowe aplikacji Microsoft Word Online. Zostanie wyświetlony link umożliwiający pobranie dokumentu PDF.

 4. Wybierz pozycję Kliknij tutaj, aby wyświetlić dokument w formacie PDF, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. W panelu powiadomienia znajdź nazwę dokumentu w obszarze Obecnie pobierane pliki i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać plik w domyślnej lokalizacji, wybierz pozycję Zapisz.

  • Aby zapisać w innej lokalizacji, naciśnij pozycję Zapisz jako. W oknie dialogowym Zapisywanie jako możesz wpisać nową nazwę pliku i wybrać odpowiedni folder. Kliknij przycisk Zapisz.

 6. Jeśli chcesz otworzyć dokument lub folder, wybierz odpowiednią opcję na pasku powiadomień.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×