Tworzenie pakietu aplikacji programu Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne    Firma Microsoft nie zaleca już tworzenia aplikacji sieci Web programu Access ani używania ich w programie SharePoint. Jako alternatywę rozważ tworzenie rozwiązań biznesowych bez użycia kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft PowerApps.

Wykonaj kopię zapasową aplikacji programu Access, skopiuj ją, przenieś lub wdróż, zapisując jako pakiet aplikacji. Pakiet to pojedynczy plik APP, którego możesz użyć do utworzenia kopii aplikacji w innej witrynie SharePoint. W pakiecie możesz umieścić samą strukturę aplikacji bądź dołączyć do niego również dane.

Opcje Zapisz jako bazę danych na ekranie Zapisz jako

Ważne: Pakiety aplikacji programu Access mogą być instalowane i używane ponownie tylko w tym samym środowisku wdrażania. Scenariusze instalowania pakietów aplikacji programu Access z lokalnych instalacji programu SharePoint w usłudze Office 365 lub SharePoint Online nie są obsługiwane. Jeśli na przykład w witrynie programu SharePoint utworzono pakiet aplikacji programu Access, który Twoja organizacja hostuje oddzielnie od usługi Office 365 lub SharePoint Online, nie możesz zainstalować tego pakietu aplikacji w usłudze Office 365 lub SharePoint Online. To samo ograniczenie obowiązuje, gdy próbujesz zainstalować pakiety aplikacji programu Access utworzone w usłudze Office 365 lub SharePoint Online w lokalnych instalacjach programu SharePoint.

W przypadku aplikacji programu Access na witryny usługi Office 365 i używasz programu Access 2013 z pakietu Office 2013 Service Pack 1 (SP1) lub nowszym, masz trzy różne opcje, w zależności od tego, jak planujesz używać pakiet aplikacji:

Jeśli nie widzisz trzy opcje wspomniano wcześniej, na stronie Zapisywanie jako w programie Access, zobacz Tworzenie pakietu aplikacji dla aplikacji lokalnej programu Access. Aplikację programu Access nie jest w witrynie usługi Office 365 lub usługi SharePoint Online lub nie masz pakietu Office 2013 z dodatkiem SP1 lub nowszym na komputerze.

Uwaga: Maksymalny rozmiar pakietu aplikacji to 100 MB. Proces pakowania obejmuje kompresję danych, dlatego w pakiecie aplikacji można będzie prawdopodobnie umieścić większe bazy danych.

Zapisywanie aplikacji programu Access jako migawki

Aplikację wraz z jej wszystkimi danymi można zapisać jako migawkę, którą można następnie traktować jako kopię zapasową. Można to na przykład zrobić w celu zapisania pracy podczas projektowania aplikacji lub przed jej zablokowaniem.

 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako > Zapisz jako migawkę.
  Opcja Zapisz jako migawkę na ekranie Zapisz jako

 2. Wprowadź tytuł pakietu, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zapisywanie aplikacji programu Access do wdrożenia

W razie zapisywania aplikacji w celu dystrybuowania w wykazie aplikacji lub Sklepie SharePoint, a nawet przekazywania końcowej kopii aplikacji do witryny zespołu, opcja Zapisz do wdrożenia jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ jako jedyna umożliwia:

 • Uaktualnienie aplikacji w przyszłości   Jeśli aplikacji jest zapisany przy użyciu jednego z inne opcje Zapisywania jako, a następnie rozdzielona użytkownikom, nie można uaktualnić go później łatwo. Jedyną możliwością jest do rozpowszechniania drugą kopię aplikacji może być trudne osób korzystających z tej aplikacji.

 • Ustawienie numeru wersji aplikacji dla przyszłych uaktualnień    W przypadku wystąpienia konieczności późniejszego zaktualizowania aplikacji i dystrybuowania pakietu uaktualnienia dla aplikacji w wykazie aplikacji lub Sklepie SharePoint można zwiększyć numer wersji i zapisać nową kopię.

 • Zablokowanie aplikacji, aby użytkownicy nie mogli jej zmieniać    Zablokowanie aplikacji powoduje usunięcie opcji Dostosuj w programie Access z aplikacji wyświetlanej w przeglądarce, uniemożliwiając użytkownikom jej zmienianie. Jeśli chcesz umożliwić użytkownikom dostosowywanie aplikacji, możesz pozostawić ją odblokowaną. Pamiętaj, że gdy użytkownik dostosowuje odblokowaną aplikację, nie będzie można zastosować do niej pakietu uaktualniania. Takie działanie jest zamierzone i ma na celu ochronę danych użytkownika.

 • Zapisanie aplikacji bez danych, z wyjątkiem tabel zablokowanych podczas opracowywania aplikacji w programie Access   Blokowanie tabeli podczas projektowania uniemożliwia użytkownikom edytowanie danych i tym samym pozostawia tabelę do Twojego wyłącznego użytku jako jej autora. Możesz odświeżyć zablokowaną tabelę przy użyciu nowych danych przy następnym wdrożeniu nowej wersji aplikacji. Nie musisz martwić się o ryzyko zastąpienia danych innej osoby.

Aby zapisać aplikację do wdrażania:

 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako > Zapisz do wdrożenia.

 2. Wprowadź tytuł pakietu aplikacji i (w razie potrzeby) dostosuj numer wersji. Aby można było użyć tego pakietu do uaktualnienia, jego tytuł musi być zgodny z aplikacją, a numer wersji musi być większy niż numer wersji uaktualnianej aplikacji.
  Okno dialogowe Tworzenie pakietu wdrażania

 3. Pozostaw zaznaczone pole wyboru Zablokowane, aby uniemożliwić użytkownikom aktualizowanie aplikacji, którą rozpowszechniasz. Wyczyść to pole wyboru, jeśli chcesz umożliwić użytkownikom dostosowywanie aplikacji.

  Przestroga:  Przed zablokowaniem aplikacji upewnij się, że została zapisana jej niezablokowana kopia. W przeciwnym razie nie będzie można otworzyć aplikacji do edycji.

 4. Kliknij przycisk OK, przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zapisywanie aplikacji programu Access jako nowej aplikacji

Warto utworzyć kopię aplikacji z pewnych informacji o zmianie. Na przykład być może został oryginalnej aplikacji do śledzenia meble i teraz chcesz śledzić komputerach. Zapisz jako nową aplikację pozwala zmienić kopię aplikacji i ponownym uruchomieniu numer wersji kopii aplikacji powrót do 1.0.0.0.

Aby zapisać aplikację jako pakiet, którego można będzie użyć do utworzenia nowej aplikacji:

 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako > Zapisz jako nową aplikację.

 2. Wprowadź tytuł pakietu.
  Okno dialogowe Tworzenie nowego pakietu z tej aplikacji

 3. Zaznacz pole wyboru Uwzględnij wszystkie dane w pakiecie, jeśli chcesz zapisać dane razem ze strukturą aplikacji, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk OK.

Teraz możesz przekazać pakiet aplikacji do witryny i dostosować go w programie Access.

Początek strony

Tworzenie pakietu lokalnej aplikacji programu Access

W przypadku aplikacji programu Access w witrynie programu SharePoint organizacji obsługuje niezależnie od usługi Office 365 lub usługi SharePoint Online lub jeśli nie masz pakietu Office 2013 z dodatkiem SP1 lub nowszym na komputerze, masz tylko jedną opcję zapisywania pakiet aplikacji.

 1. Kliknij pozycję plik > Zapisz jako > Zapisz jako pakiet.
  Opcja Zapisz jako pakiet na ekranie Zapisz jako dla aplikacji lokalnej programu Access

 2. Wprowadź tytuł pakietu.
  Okno dialogowe Tworzenie nowego pakietu z tej aplikacji

 3. Zaznacz pole wyboru Uwzględnij wszystkie dane w pakiecie, jeśli chcesz zapisać dane razem ze strukturą aplikacji, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk OK.

Uwaga:  Nie istnieje obsługiwana metoda stosowania aktualizacji wersji ani uaktualnienia aplikacji utworzonych za pomocą opcji Zapisz jako pakiet.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×