Tworzenie P&ID lub diagram dot

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz szybko zwrócić P&IDs i dot, przeciągając kształty wyposażenia konstrukcyjną procesu na stronę rysunku, łącząc je z "inteligentne" procesy, a następnie przeciągając składniki, takie jak zaworów oraz dokumenty, na procesy. Do identyfikowania składników na diagramie, mogą tworzyć tagi inteligentne. Można dodać dane do składników na diagramach, a także tworzenie list wyposażenia, procesy, zaworów i narzędzi. Po wprowadzeniu modyfikacji można łatwo wygenerować nowe listy.

Możesz utworzyć:

 • Diagramy połączeń rurowych i oprzyrządowania

  P&IDs pokazanie procesu jak przemysłowe sprzętu jest połączona przez system procesy. Schematy P&ID również wyświetlanie dokumentów i zaworów, które można monitorować i kontrolować przepływ materiałów przez procesy.

  Przykładowe P&ID

 • Diagramów obiegów technologicznych

  Dot przedstawiają sposób przemysłowe sprzętu jest połączona przez system procesy. Diagramy bardziej koncepcyjny charakter niż P&ID i zazwyczaj zawierają więcej adnotacji, w których są wyświetlane dane.

  Przykładowy diagram dot

Tworzenie diagramu połączeń rurowych i oprzyrządowania

 1. W programie Visio otwórz dowolną z następujących szablonów:

  • Połączeń rurowych i oprzyrządowania diagramu

  • Diagram obiegów technologicznych

 2. Z dowolnej kategorii sprzętu przeciągnij kształty wyposażenia na stronę rysunku.

  Numer tag inteligentny dla każdego składnika pojawi się na diagramie.

 3. Połącz główne składniki wyposażenia za pomocą procesy.

  1. Przeciągnij kształt procesu z procesy na stronę rysunku, a następnie przeciągnij jeden z jego punktów końcowych do odpowiedniego kształtu wyposażenia. Potok można dołączyć do dowolnego punktu na zewnątrz kształtu wyposażenia, nawet wtedy, gdy kształt nie ma żadnych punktu połączenia.

   Punkt końcowy potoku zmieni się zielona oznacza, że jest podłączone (przyklejony) do kształtów urządzeń i utworzeniu punktu połączenia, jeśli nie istnieje.

  2. Przeciągnij drugi punkt końcowy do innego kształtu urządzenia.

  3. Aby zmienić wygląd lub pokazać kierunek przepływu potok, zaznacz proces, a następnie wybierz styl z opcją wiersza na Wstążce (patrz grupa Style kształtów na karcie Narzędzia główne ).

   Style kontrolować grubość linii, strzałki kierunkowe oraz inne symbole grafiki, wskazujące typu linii potoku lub dokumentu.

   Porada: Aby narysować procesy umożliwia także Łącznik Obraz przycisku (znajduje się na karcie Narzędzia główne , grupa Narzędzia ). Ta metoda jest szczególnie przydatne podczas pracy w dużych diagramów z wieloma połączeniami. Kliknij Łącznik , a następnie na procesy, kliknij kształt procesu, który ma być używany. Następnie narysuj proces na diagramie. Aby zmienić typ potoku, wystarczy kliknąć kształt różnych planowana na procesy i kontynuować pracę na diagramie.

 4. Dodaj kształty zaworów.

  1. Z zaworów oraz wyposażeniaprzeciągnij kształty zaworów na procesy. Zwolnij przycisk myszy, gdy pojawi się zielony kwadrat, co oznacza przyklejenie zaworów do nich.

   Po dodaniu do nich zaworów:

   • Automatycznie uzyskuje tę samą orientację co proces.

   • Proces dzieli na dwie części identyczne, z których każdy jest przyklejony do zaworów.

  2. Aby usunąć zaworów z potok, zaznacz odpowiedni kształt, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

   Po usunięciu, potok pojedynczy zastępuje proces podziału.

 5. Z kategorii dokumentów przeciągnij na stronę rysunku w pobliże potok, zaworów lub sprzętu, które były monitorować kształty dokumentu.

 6. Zmienianie położenia kształtów na diagramie, przeciągając je.

 7. Można teraz Dodawanie danych do składników, lub utworzyć i zastosować zestawy właściwości. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać więcej informacji:

  Dodawanie danych do składników

  1. Na karcie dane kliknij przycisk Okno Dane kształtu.

  2. Na stronie rysunku zaznacz kształt, do którego chcesz dodać dane.

  3. Kliknij każde pole danych kształtu i wpisz lub wybierz wartość.

  Tworzenie i stosowanie zestawów właściwości

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dodać zestaw właściwości do kształtów na rysunku, zaznacz kształty.

   • Aby dodać zestaw właściwości do kształtów we wzorniku, zaznacz kształty we wzorniku.

  2. Na karcie dane kliknij przycisk Okno Dane kształtu.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Okno Dane kształtu , a następnie wybierz pozycję zestawy danych kształtu.

  4. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie wpisz nazwę zestawu danych kształtu.

  5. Wybierz, czy utworzyć nowy zestaw danych kształtu, zestaw na podstawie aktualnie zaznaczonego kształtu lub zestaw na podstawie istniejącego zestawu danych kształtu, a następnie kliknij przycisk OK.

  6. Aby dodać lub zmodyfikować dane kształtu, w oknie dialogowym zestawy danych kształtu , zaznacz zestawu danych kształtu, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

  7. W oknie dialogowym Definiowanie danych kształtu wprowadź wszelkie niezbędne zmiany.

  8. Kliknij przycisk OK.

 8. Ponownie ponumerować składniki.

  1. W menu Technologicznych kliknij ponownie ponumerowane.

  2. W oknie dialogowym Ponownie ponumerować składniki w obszarze Zastosuj dowybierz odpowiednią opcję czy ponownie ponumerować składniki w dokumencie bieżącej strony lub w bieżącym zaznaczeniu.

  3. Na liście Dołącz formaty etykiet wyczyść pola wyboru dotyczące formatów etykiet, które nie mają zostać uwzględnione w zmiany numeracji.

   Uwaga: Domyślnie wszystkie formaty zostaną zaznaczone.

  4. Przypisz wartość początkową oraz interwał dla operacji ponownego numerowania. Można przypisać inną wartość początkową i wartość interwału dla każdego formatu etykiety.

   1. Kliknij odpowiedni element na liście Dołącz formaty etykiet , aby ją zaznaczyć.

   2. W polu wartość początkowa wpisz lub wybierz wartość początkową ponowne numerowanie.

   3. W polu Interwał wpisz lub wybierz przyrostu ponownego numerowania składników.

   4. Powtórz te czynności dla każdego formatu etykiet.

  5. Kliknij przycisk OK .

 9. Generowanie BOM wyposażenia, procesy, zaworów oraz dokumentów i list.

  1. Na karcie Recenzja kliknij Kształt raporty.

  2. Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć definicję raportu niestandardowego lub przejdź do kroku c., aby użyć istniejącej definicji raportu.

   Poniższe kroki Tworzenie definicji raportu spowoduje wyświetlenie zduplikowanych proces rysunek techniczny kształtów i raporty na proces rysunek techniczny składniki.

   1. W oknie dialogowym raportu kliknij przycisk Nowy.

   2. Kreatora definicji raportuwybierz odpowiednią opcję, którą chcesz zgłosić na, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane.

   3. W oknie dialogowym Zaawansowane na liście Właściwości wybierz pozycję PEComponentTag. Na liście warunek wybierz Exists. Na liście wartości wybierz wartość PRAWDA.

   4. Kliknij przycisk Dodaj , aby umieścić ten warunek na liście zdefiniowanych kryteriów, a następnie kliknij przycisk OK.

   5. W oknie dialogowym Kreatora definicji raportukliknij przycisk Dalej.

   6. Zaznacz pole wyboru <Displayed Text> raportowania w tagu składnika. Zaznacz pola wyboru dotyczące innych danych, które chcesz zgłosić na, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   7. Aby odfiltrować zduplikowane proces rysunek techniczny kształtów i raport dotyczący składników, kliknij pozycję sumy częściowe.

   8. W oknie dialogowym sumy częściowe na liście Grupuj według kliknij <Displayed Text>, a następnie kliknij pozycję Opcje.

   9. W oknie dialogowym Opcje kliknij pozycję nie powtarzaj identycznych wartości, a następnie kliknij przycisk OK .

   10. W oknie dialogowym Kreatora definicji raportukliknij przycisk Dalej, wprowadź informacje, aby zapisać raport, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   11. W oknie dialogowym raportu możesz uruchomić raport lub kliknij przycisk OK , aby zapisać definicję i uruchomić raport później.

    Porada: Aby utworzyć nową definicję raportu na podstawie istniejącego, w oknie dialogowym raportu , zaznacz istniejącą definicję, a następnie kliknij Nowy. Zapisz zmodyfikowany raport pod nową nazwą.

  3. Na liście Definicji raportu kliknij nazwę definicji raportu, który ma być używany.

   Definicja raportu określa kształty oraz dane kształtu, które są uwzględniane w raporcie.

  4. Kliknij polecenie Uruchomi następnie w oknie dialogowym Uruchamianie raportu kliknij odpowiedni format raportu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   1. Jeśli zapisujesz raport jako kształt na rysunku, określ, czy chcesz zapisać kopię definicji raportu z kształtu lub łącze do definicji raportu.

   2. Jeśli raport jest zapisywany jako plik (po wybraniu formatu HTML lub XML jako format raportu), wpisz nazwę raportu.

  5. Aby wygenerować raport, kliknij przycisk OK.

  6. Jeśli po uruchomieniu raport niestandardowy, po powrocie do okna dialogowego raportu , kliknij przycisk OK , aby zapisać definicję.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×