Tworzenie odwołania wielopoziomowego do tego samego zakresu komórek w wielu arkuszach

Odwołanie do tej samej komórki lub do zakres w wielu arkuszach nosi nazwę odwołania wielopoziomowego. Odwołanie wielopoziomowe to użyteczny i wygodny sposób odwoływania się do kilku arkuszy, które mają ten sam wzór i których komórki zawierają ten sam typ danych, na przykład podczas konsolidowania danych budżetowych z wielu działów w organizacji.

Co chcesz zrobić?

Informacje o odwołaniu wielopoziomowym

Informacje o sposobie zmiany odwołań wielopoziomowych podczas przenoszenia, kopiowania, wstawiania lub usuwania arkuszy

Tworzenie odwołania wielopoziomowego

Tworzenie nazwy dla odwołania wielopoziomowego

Informacje o odwołaniu wielopoziomowym

Odwołania wielopoziomowego można użyć do sumowania podziału budżetu między trzema działami: Sales, HR, Marketing (Sprzedaż, Kadry, Marketing), gdy każdy dział jest przypisany do innego arkusza. W tym celu należy użyć następującego odwołania wielopoziomowego:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Istnieje nawet możliwość dodania kolejnego arkusza, a następnie przeniesienia go do zakresu, do którego odwołuje się formuła. Aby na przykład dodać odwołanie do komórki B3 w arkuszu Facilities (Administracja), należy przenieść arkusz Facilities między arkusze Sales i HR zgodnie z poniższym przykładem.

Wstawianie innego arkusza do konsolidacji

Ponieważ formuła zawiera odwołanie wielopoziomowe do zakresu nazw arkuszy (Sales:Marketing!B3), wszystkie arkusze w tym zakresie zostaną uwzględnione w nowych obliczeniach.

Początek strony

Informacje o sposobie zmiany odwołań wielopoziomowych podczas przenoszenia, kopiowania, wstawiania lub usuwania arkuszy

W poniższych przykładach wyjaśniono, co się dzieje w przypadku wstawiania, kopiowania, usuwania lub przenoszenia arkuszy objętych odwołaniem wielopoziomowym. W przykładach jest używana formuła =SUMA(Arkusz2:Arkusz6!A2:A5) w celu sumowania komórek od A2 do A5 w arkuszach od 2 do 6.

Wstawianie lub kopiowanie     Jeśli w skoroszycie między arkuszami Arkusz2 i Arkusz6 (skrajne arkusze w tym przykładzie) zostaną wstawione lub skopiowane arkusze, program Excel uwzględni w obliczeniach wszystkie wartości ze znajdujących się w dodanych arkuszach komórek od A2 do A5.

Usuwanie     Jeśli w skoroszycie między arkuszami Arkusz2 i Arkusz6 zostaną usunięte arkusze, program Excel usunie ich wartości z obliczeń.

Przenoszenie     Jeśli arkusze znajdujące się między arkuszami Arkusz2 i Arkusz6 zostaną przeniesione do lokalizacji poza objętym odwołaniem zakresem arkuszy, program Excel usunie z obliczeń wartości pochodzące z tych arkuszy.

Przenoszenie skrajnego arkusza     Jeśli arkusz Arkusz2 lub Arkusz6 zostanie przeniesiony do innej lokalizacji w tym samym skoroszycie, program Excel skoryguje obliczenia stosownie do nowych zawartych między nimi arkuszy, chyba że zostanie odwrócona kolejność skrajnych arkuszy w skoroszycie. Odwrócenie kolejności skrajnych arkuszy spowoduje zmianę skrajnego arkusza dla odwołania wielopoziomowego. Załóżmy na przykład, że istnieje odwołanie do arkuszy Arkusz2:Arkusz6. Jeśli w skoroszycie arkusz Arkusz2 zostanie przeniesiony za arkusz Arkusz6, formuła będzie wskazywać zakres Arkusz3:Arkusz6; natomiast jeśli arkusz Arkusz6 zostanie przeniesiony przed arkusz Arkusz2, formuła zostanie skorygowana tak, aby wskazywała zakres Arkusz2:Arkusz5.

Usuwanie skrajnego arkusza     Jeśli arkusz Arkusz2 lub Arkusz6 zostanie usunięty, program Excel usunie wartości w tym arkuszu z obliczeń.

Początek strony

Tworzenie odwołania wielopoziomowego

 1. Kliknij komórkę, w której chcesz wprowadzić funkcję.

 2. Wpisz = (znak równości), wprowadź nazwę funkcji, a następnie wpisz nawias otwierający.

  Funkcje, których można użyć w odwołaniu wielopoziomowym:

Funkcja

Opis

SUMA

Dodaje liczby.

ŚREDNIA

Oblicza średnią (średnią arytmetyczną) liczb.

AVERAGEA

Oblicza średnią (średnią arytmetyczną) liczb; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

ILE.LICZB

Liczy komórki zawierające liczby.

ILE.NIEPUSTYCH

Liczy komórki, które nie są puste.

MAX

Znajduje największą wartość w zbiorze wartości.

MAXA

Znajduje największą wartość w zbiorze wartości; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

MIN

Znajduje najmniejszą wartość w zbiorze wartości.

MINA

Znajduje najmniejszą wartość w zbiorze wartości; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

ILOCZYN

Mnoży liczby.

ODCH.STANDARDOWE

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie próbki.

STDEVA

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie próbki; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

ODCH.STANDARD.POPUL

Oblicza odchylenie standardowe dla całej populacji.

ODCH.STANDARD.POPUL.A

Oblicza odchylenie standardowe dla całej populacji; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

WARIANCJA

Szacuje wariancję na podstawie próbki.

VARA

Szacuje wariancję na podstawie próbki; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

WARIANCJA.POPUL

Oblicza wariancję dla całej populacji.

WARIANCJA.POPUL.A

Oblicza wariancję dla całej populacji; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

 1. Kliknij kartę pierwszego arkusza, do którego ma zostać utworzone odwołanie.

 2. Trzymając naciśnięty klawisz SHIFT, kliknij kartę ostatniego arkusza, do którego ma zostać utworzone odwołanie.

 3. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, do którego ma zostać utworzone odwołanie.

 4. Uzupełnij formułę, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Tworzenie nazwy dla odwołania wielopoziomowego

 1. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij przycisk Zdefiniuj nazwę.

 2. W oknie dialogowym Nowa nazwa w polu Nazwa wpisz nazwę, której chcesz użyć dla odwołania. Długość nazw nie może przekraczać 255 znaków.

 3. W polu Odwołuje się do wybierz znak równości (=) i odwołanie, a następnie naciśnij klawisz BACKSPACE.

 4. Kliknij kartę pierwszego arkusza, do którego ma być utworzone odwołanie.

 5. Trzymając naciśnięty klawisz SHIFT, kliknij kartę ostatniego arkusza, do którego ma zostać utworzone odwołanie.

 6. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, do którego ma zostać utworzone odwołanie.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×