Tworzenie odwołania do tego samego zakresu komórek w wielu arkuszach

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Odwołanie do tej samej komórki lub zakres w wielu arkuszach nosi nazwę odwołania 3-w. Odwołania 3-w jest przydatny i wygodny sposób, aby odwołać się kilka arkuszy, postępuj zgodnie ze wzorcem same, które zawierają tego samego typu danych — takie jak podczas konsolidowania danych budżetu z różnych działów w Twojej organizacji.

Odwołania wielopoziomowego można użyć do sumowania podziału budżetu między trzema działami: Sales, HR, Marketing (Sprzedaż, Kadry, Marketing), gdy każdy dział jest przypisany do innego arkusza. W tym celu należy użyć następującego odwołania wielopoziomowego:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Można nawet dodać innego arkusza, a następnie przenieś go do zakresu, który odwołuje się formuła. Na przykład aby dodać odwołanie do komórki B3 w arkuszu obiekty, Przenieś arkusz obiekty między arkuszami sprzedaży i HR, przeciągając jej kartę, jak pokazano na ilustracji:

Wstawianie innego arkusza do konsolidacji

Ponieważ formuła zawiera odwołanie 3-w do zakresu nazw arkuszy Sales: Marketing! B3, wszystkie arkusze w tym zakresie są częścią nowych obliczeniach.

W przykładach poniżej wyjaśniono, co się dzieje po Wstawianie, kopiowanie, usuwanie lub przenoszenie arkusze, które są objęte odwołaniem 3-w.. Każdy z tych przykładów za pomocą formuły = Suma (Sheet2:Sheet6! A2: a5) Dodawanie komórek od A2 do A5 w arkuszach 2 do 6:

 • Wstawianie lub kopiowanie    Wstawianie lub kopiowanie arkuszy między arkuszami Arkusz2 i Arkusz6 (punkty końcowe w tym przykładzie), w programie Excel obejmuje obliczeniami wszystkie wartości w komórkach od A2 do A5 w arkuszach składowe w obliczeniach.

 • Usuwanie    Jeśli usuniesz arkuszach między arkuszami Arkusz2 i Arkusz6 zostaną usunięte, program Microsoft Excel usunie ich wartości z obliczeń.

 • Przenoszenie    Jeśli przeniesiesz arkusze znajdujące arkuszami Arkusz2 i Arkusz6 zostaną przeniesione do lokalizacji poza objętym odwołaniem zakresem arkuszy, program Microsoft Excel usunie ich wartości z obliczeń.

 • Przenoszenie punktu końcowego    Jeśli arkusze Arkusz2 lub Arkusz6 zostaną przeniesione do innej lokalizacji w tym samym skoroszycie, program Microsoft Excel skoryguje obliczenia, aby uwzględnić nowe arkusze między nimi, chyba że odwracanie kolejności punkty końcowe w skoroszycie. Jeśli odwrócić punkty końcowe, odwołania 3-w zmienia się w arkuszu punktu końcowego. Na przykład może być odwołaniem do Sheet2:Sheet6. Jeśli przeniesiesz Arkusz2, tak aby była po Arkusz6 w skoroszycie, formuła dopasuje wskaż Sheet3:Sheet6. Jeśli przeniesiesz Arkusz6 zostaną przeniesione przed arkuszem Arkusz2, formuła dopasuje wskaż Sheet2:Sheet5.

 • Usuwanie punktu końcowego    Jeśli arkusze Arkusz2 lub Arkusz6 zostaną usunięte, program Microsoft Excel usunie z obliczeń wartości w tym arkuszu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij komórkę, w której chcesz wprowadzić funkcję.

 2. Typ znak równości (=), a po nim nazwę funkcji (zobacz poniższą tabelę), a następnie nawias otwierający.

 3. Kliknij kartę pierwszego arkusza, do którego ma zostać utworzone odwołanie.

 4. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, a następnie kliknij kartę ostatniego arkusza, który ma zostać utworzone odwołanie.

 5. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, do którego ma zostać utworzone odwołanie.

 6. Uzupełnij formułę, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Funkcje, których można użyć w odwołaniu wielopoziomowym:

Funkcja

Opis

ŚREDNIA

Oblicza średnią (średnią arytmetyczną) liczb.

ŚREDNIA.A

Oblicza średnią (średnią arytmetyczną) liczb; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

ILE.LICZB

Liczy komórki zawierające liczby.

ILE.NIEPUSTYCH

Liczy komórki, które nie są puste.

ŚREDNIA.HARMONICZNA

Zwraca średnią harmoniczną zbioru danych składającego się z liczb dodatnich, czyli odwrotność średniej arytmetycznej odwrotności.

KURTOZA

Zwraca kurtozę zbioru danych.

MAX.K

Zwraca k-tą największą wartość w zbiorze danych, czyli na przykład piątą największą liczbę.

MAX

Znajduje największą wartość w zbiorze wartości.

MAX.A

Znajduje największą wartość w zbiorze wartości; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

MEDIANA

Zwraca wartość mediany, czyli liczbę w środku zbioru danych liczb.

MIN

Znajduje najmniejszą wartość w zbiorze wartości.

MIN.A

Znajduje najmniejszą wartość w zbiorze wartości; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

PERCENTYL, funkcja

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do zakresu od 0 do 1 włącznie. Funkcja ta została udostępniona w celu zapewniania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel.

PERCENTYL.PRZEDZ.OTW

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do przedziału otwartego od 0 do 1.

PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do zakresu od 0 do 1 włącznie.

Procent.pozycja

Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych, należącą do zakresu od 0 do 1. Funkcja ta została udostępniona w celu zapewniania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel.

PROC.POZ.PRZEDZ.OTW

Zwraca pozycję procentową wartości w zestawie danych, należącą do przedziału otwartego od 0 do 1.

PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK

Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych, należącą do zakresu od 0 do 1 włącznie.

KWARTYL, funkcja

Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z przedziału od 0 do 1. Funkcja ta została udostępniona w celu zapewniania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel.

KWARTYL.PRZEDZ.OTW

Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z przedziału otwartego od 0 do 1.

KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK

Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z przedziału domkniętego od 0 do 1.

ILOCZYN

Mnoży liczby.

POZYCJA

Zwraca pozycję liczby na liście liczb, tzn. jej wielkość względem innych wartości na liście. Funkcja ta została udostępniona w celu zapewniania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel.

POZYCJA.NAJW

Zwraca pozycję liczby na liście liczb, tzn. jej wielkość względem innych wartości na liście.

POZYCJA.ŚR

Zwraca pozycję liczby na liście liczb, tzn. jej wielkość względem innych wartości na liście.

SKOŚNOŚĆ

Zwraca skośność rozkładu.

MIN.K

Zwraca k-tą najmniejszą wartość ze zbioru danych.

ODCH.STANDARD.PRÓBKI

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie próbki.

ODCH.STAND.POPUL

Oblicza odchylenie standardowe dla całej populacji.

ODCH.STANDARDOWE.A

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie próbki; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

ODCH.STANDARD.POPUL.A

Oblicza odchylenie standardowe dla całej populacji; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

ŚREDNIA.WEWN

Zwraca średnią wewnętrznego zbioru danych.

SUMA

Dodaje liczby.

WARIANCJA.PRÓBKI

Szacuje wariancję na podstawie próbki.

WARIANCJA.POP

Oblicza wariancję dla całej populacji.

WARIANCJA.A

Szacuje wariancję na podstawie próbki; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

WARIANCJA.POPUL.A

Oblicza wariancję dla całej populacji; uwzględnia tekst i wartości logiczne

Wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie formuły kliknij przycisk Definiuj nazwę (w grupie Nazwy zdefiniowane ).

 2. W wyświetlonym oknie Nowa nazwa wprowadź nazwę dla odwołania. Nazwy mogą mieć maksymalnie 255 znaków.

 3. Na liście odwołuje się do wybierz znak równości (=) i odwołanie, a następnie naciśnij klawisz Backspace.

 4. Kliknij kartę pierwszego arkusza, który ma zostać utworzone odwołanie.

 5. Naciśnij i przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i kliknij kartę arkusza, odwołania.

 6. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, do którego ma zostać utworzone odwołanie.

Dowiedz się więcej

Aby dowiedzieć się więcej na temat przenoszenia arkusza w skoroszycie, zobacz Przenoszenie lub kopiowanie arkusza. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i używania zdefiniowanych nazw, zobacz Definiowanie i używanie nazw w formułach.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×