Tworzenie (obsługa administracyjna) witryny obszaru roboczego projektu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Witryny obszaru roboczego projektu zawiera problemów, czynników ryzyka, dokumenty i elementy dostarczane skojarzone z projekt w przedsiębiorstwie. Możesz skonfigurować Microsoft Office Project Web Access tak, aby za każdym razem, gdy użytkownik utworzy nowy projekt witryny obszaru roboczego skojarzony projekt zostanie skonfigurowane automatycznie. Lub jeśli wolisz, możesz zezwolić członkom zespołu na ręczne tworzenie witryny obszaru roboczego projektu.

Wymuszanie automatycznego tworzenia witryn obszarów roboczych projektów

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij opcję Ustawienia obsługi administracyjnej obszarów roboczych projektów.

 3. Na stronie Ustawienia obsługi administracyjnej obszarów roboczych projektów w sekcji Adres URL witryny z listy Domyślna aplikacja sieci Web wybierz nazwę aplikacji sieci Web programu Microsoft Office Project Server 2007, w której będą tworzone witryny obszarów roboczych projektów.

 4. W polu Adres URL witryny wpisz nazwę zbioru witryn, w którym zostanie utworzona witryna obszaru roboczego projektu.

 5. W sekcji Domyślne właściwości obszarów roboczych z listy Domyślny język szablonu witryny wybierz język, który ma być używany dla witryny obszaru roboczego projektu.

 6. Z listy Domyślny szablon obszaru roboczego projektu wybierz szablon witryny. To jest szablon domyślny, który będzie stosowany do wszystkich nowych witryn obszarów roboczych projektów.

 7. W sekcji Automatyczna obsługa administracyjna wskaż, czy witryny obszarów roboczych projektów powinny być automatycznie tworzone dla członków zespołu, gdy projekty są publikowane lub ręcznie tworzone przez administratora.

  Uwaga: Jeśli wybrano, aby zezwolić na publikowanie projektów bez witryn obszarów roboczych oraz na ręczne tworzenie witryn obszarów roboczych, użytkownicy nie będą mogli wyświetlać dokumentów, problemów, informacji o ryzyku ani elementów dostarczanych dla każdego projektu, dopóki nie zostanie utworzona witryna sieci Web.

 8. W sekcji Uprawnienia obszaru roboczego wskaż, czy chcesz automatycznie przyznawać użytkownikom programu Office Project Web Access uprawnienie do uzyskiwania dostępu do obszaru roboczego projektu po jego utworzeniu. Jeśli wyczyścisz to pole wyboru, będzie konieczne ręczne przyznawanie uprawnień dostępu po utworzeniu witryny obszaru roboczego projektu.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Zezwalanie członkom zespołu na ręczne tworzenie witryn obszarów roboczych projektów

Uwaga: W przypadku zezwolenia członkom zespołu na ręczne tworzenie witryn sieci Web, nie będą oni mogli wyświetlać dokumentów, problemów, informacji o ryzyku ani elementów dostarczanych dla każdego projektu, dopóki nie zostanie utworzona witryna sieci Web.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij opcję Obszary robocze projektów.

  W tabeli na stronie Obszary robocze projektów zostanie wyświetlona lista projektów organizacji.

 3. Aby utworzyć nową witrynę obszaru roboczego projektu, wybierz projekt, a następnie kliknij przycisk Utwórz witrynę. Jeśli kolumna Adres witryny już zawiera adres URL witryny obszaru roboczego projektu (dzięki automatycznej obsłudze administracyjnej obszarów roboczych), nie musisz ręcznie tworzyć nowego adresu URL.

  W oknie dialogowym Tworzenie obszaru roboczego projektu określ domyślną aplikację sieci Web oraz adres URL zbioru witryn dla witryny obszaru roboczego projektu.

 4. Aby zsynchronizować użytkowników, uprawnienia i inne informacje dotyczące dostępu, wybierz projekt, który chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk Synchronizuj w celu zsynchronizowania kont użytkowników w programie Windows SharePoint Services 3.0 oraz kont użytkowników w programie Office Project Server 2007.

  Uwaga: Uprawnienia zostaną zsynchronizowane po pierwszym opublikowaniu projektu. Jednak w przypadku, gdy uprawnienia nie będą już zsynchronizowane (na przykład, gdy członek zespołu nie będzie już mógł zobaczyć problemów skojarzonych z projektem), należy kliknąć przycisk Synchronizuj.

 5. Aby usunąć witrynę obszaru roboczego, wybierz projekt, którego obszar roboczy chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń witrynę.

Uwaga: Aby zmienić inne ustawienia witryny dla wybranego projektu, na przykład tytuł witryny, należy kliknąć opcję Przejdź do ustawień obszaru roboczego projektu. Na stronie Ustawienia witryny należy wprowadzić zmiany.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×