Tworzenie nowego skoroszytu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Skoroszyt programu Microsoft Office Excel jest plik, który zawiera jeden lub więcej arkuszy, które służą do porządkowania informacji pokrewnych. Aby utworzyć nowy skoroszyt, możesz otworzyć pusty skoroszyt. Można również utworzyć nowy skoroszyt na istniejący skoroszyt, domyślny szablon skoroszytu lub dowolne inne szablon.

Otwieranie nowego, pustego skoroszytu

 1. Kliknij pozycję plik > Nowy.

 2. W obszarze polecane kliknij dwukrotnie Pusty skoroszyt.

  Skrót klawiaturowy Aby szybko utworzyć nowy, pusty skoroszyt, możesz także nacisnąć klawisze CTRL + N.

Porady: 

Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie istniejącego skoroszytu

Jeśli często korzystasz z tego samego układu lub danych w skoroszycie, zapisz go jako szablon, szablon umożliwia tworzenie więcej skoroszytów zamiast od podstaw. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zapisywanie skoroszytu jako szablonu.

Po zapisaniu skoroszytu jako szablon, można go otworzyć, takich jak każdy inny szablon w programie Excel. Zobacz następną sekcję dotyczące sposobu otwierania skoroszytu na podstawie szablonu.

Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie szablonu

 1. Kliknij pozycję plik > Nowy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Korzystać z przykładowe szablony, dostarczanych z programem Excel, w obszarze polecane przejdź do odpowiedniego szablonu, który ma, a następnie kliknij dwukrotnie szablon.

  • Aby utworzyć nowy skoroszyt na podstawie szablonu niestandardowego, utworzony, kliknij pozycję osobiste, a następnie kliknij dwukrotnie szablon, którego chcesz.

   Uwagi: 

   • Osobiste sekcji listy szablonów, które zostały utworzone. Szablony niestandardowe są zwykle przechowywane w folderze Szablony, który jest zazwyczaj C:\Users\user_name\Documents\Custom szablonów pakietu Office w systemie Windows 10. Jeśli nie widzisz dostępne szablony, kliknij pozycję plik > Opcje > Zapisz i sprawdź lokalizację wyświetlaną w opcji domyślnej lokalizacji szablonów osobistych.

   • Jeśli nie widzisz szablony niestandardowe, które utworzono przy użyciu wcześniejszej wersji pakietu Office, zobacz dostępne rozdzielczości wymienionych w gdzie są Moje niestandardowe szablony?.

Porady: Aby uzyskać więcej opcji szablonu skoroszytu należy wykonać następujące:

 • Wyszukaj szablony w polu wyszukiwania Wyszukaj szablony online.

 • Możesz również wyszukać szablony według kategorii. Aby wyświetlić kategorie, musisz najpierw wyszukać szablony, zgodnie z opisem w poprzednim kroku. Gdy wyniki wyszukiwania są wyświetlane, na liście kategorii wyświetla po prawej stronie wyników wyszukiwania. Po kliknięciu w określonej kategorii, aby zawęzić kryteria wyszukiwania i znaleźć odpowiedni szablon.

 • Wyszukiwanie szablonów w Szablony programu Excel.

Otwieranie nowego, pustego skoroszytu

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Nowe.

 3. W obszarze Dostępne szablony kliknij dwukrotnie pozycję Pusty skoroszyt.

  Skrót klawiaturowy Aby szybko utworzyć nowy, pusty skoroszyt, możesz także nacisnąć klawisze CTRL + N.

Porady: 

Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie istniejącego skoroszytu

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Nowe.

 3. W obszarze Szablony kliknij łącze Nowy z istniejącego.

 4. W oknie dialogowym Nowy z istniejącego skoroszytu przejdź do dysku, folderu lub lokalizacji internetowej zawierającej skoroszyt, który chcesz otworzyć.

 5. Kliknij skoroszyt, a następnie kliknij przycisk Utwórz nowy.

Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie szablonu

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Nowe.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby użyć jednego z przykładowe szablony, dostarczanych z programem Excel, w obszarze Dostępne szablony kliknij pozycję Przykładowe szablony, a następnie kliknij dwukrotnie szablon, którego chcesz.

  • Aby użyć szablonu niedawno używane, kliknij Ostatnio używane szablony, a następnie kliknij dwukrotnie szablon, którego chcesz.

  • Aby użyć własnego szablonu na Moje szablony, a następnie na karcie Szablonów osobistych w oknie dialogowym Nowy, kliknij dwukrotnie szablon, którego chcesz.

   Uwaga: Karta Szablonów osobistych zawiera szablony, które zostały utworzone. Jeśli nie widzisz szablon, którego chcesz użyć, upewnij się, że znajduje się w odpowiednim folderze. Szablony niestandardowe są zazwyczaj przechowywane w folderze Szablony, który jest zazwyczaj C:\Users\user_name\AppData\Local\Microsoft\Templates w systemie Windows Vista i C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\Templates w Microsoft Windows XP.

Porada: Aby uzyskać więcej szablonów skoroszytów, możesz pobrać je z Office.com firmy Microsoft. W polu Dostępne szablony w obszarze Szablony w witrynie Office.com kliknij kategorię określonego szablonu, a następnie kliknij dwukrotnie szablon, który chcesz pobrać.

Otwieranie nowego, pustego skoroszytu

 1. Kliknij Przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Nowy.

 2. W obszarze Szablony sprawdź, czy jest wybrana opcja Puste i niedawno używane, a następnie w obszarze Puste i niedawno używane w prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Pusty skoroszyt.

  Skrót klawiaturowy Aby szybko utworzyć nowy, pusty skoroszyt, możesz także nacisnąć klawisze CTRL + N.

Porady: 

 • Domyślnie nowy skoroszyt zawiera trzech arkuszy, ale można zmienić liczbę arkuszy, które mają nowy skoroszyt, aby zawierał w obszarze podczas tworzenia nowych skoroszytów na karcie Popularne w oknie dialogowym Opcje programu Excel (firmy Microsoft Przycisk Office Obraz przycisku pakietu Office , przycisk Opcje programu Excel ).

 • Arkusze można też usuwać i dodawać według potrzeb.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania lub usuwania arkuszy zobacz Wstawianie lub usuwanie arkusza.

Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie istniejącego skoroszytu

 1. Kliknij Przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Nowy.

 2. W obszarze Szablony kliknij łącze Nowy z istniejącego.

 3. W oknie dialogowym Nowy z istniejącego skoroszytu przejdź do dysku, folderu lub lokalizacji internetowej zawierającej skoroszyt, który chcesz otworzyć.

 4. Kliknij skoroszyt, a następnie kliknij przycisk Utwórz nowy.

Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie szablonu

 1. Kliknij Przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Nowy.

 2. W obszarze Szablony kliknij opcję Zainstalowane szablony lub Moje szablony.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć zainstalowanego szablonu, w obszarze Zainstalowane szablony kliknij odpowiedni szablon, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  • Aby użyć własnego szablonu, na karcie Moje szablony kliknij dwukrotnie odpowiedni szablon.

   Uwaga: Karta Moje szablony zawiera szablony, które zostały utworzone. Jeśli nie widzisz szablon, którego chcesz użyć, upewnij się, że znajduje się w odpowiednim folderze. Szablony niestandardowe są zazwyczaj przechowywane w folderze Szablony, który jest zazwyczaj C:\Users\user_name\AppData\Local\Microsoft\Templates w systemie Windows Vista i C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\Templates w Microsoft Windows XP.

Porady: 

 • Dodatkowe szablony skoroszytów można pobrać z witryny Microsoft Office Online. W tym celu należy w oknie dialogowym Nowy skoroszyt kliknąć konkretną kategorię szablonów w obszarze Microsoft Office Online, kliknąć odpowiedni szablon, a następnie kliknąć przycisk Pobierz.

 • Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu własnych szablonów zobacz Tworzenie i używanie szablonu programu Excel.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Wstawianie lub usuwanie arkusza

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×