Tworzenie nowego raportu usługi Project Online za pomocą programu Excel 2013

Tworzenie nowego raportu usługi Project Online za pomocą programu Excel 2013

Za pomocą programu Microsoft Excel 2013 można nawiązywać połączenie z danymi usługi Project Online i tworzyć raporty. Po zapisaniu raportów w bibliotece usługi Project Online można je wyświetlać w oknie przeglądarki przy użyciu aplikacji Excel Online.

Ważne:  Przed wykonaniem czynności przedstawionych w tym artykule należy udzielić dostępu do raportowania w usłudze Project Online. Jest to jednorazowa czynność, która umożliwi poprawne odświeżanie raportów w aplikacji Excel Online.

W tym artykule opisano sposób tworzenia połączenia danych w programie Excel 2013 z danymi usługi Project Online, tak aby można było wyświetlić listę projektów w raporcie w formie tabeli przestawnej. Za pomocą programu Excel 2013 i połączenia OData z danymi usługi Project Online możesz zrobić o wiele więcej, ale ponieważ dopiero poznajesz to zagadnienie, zaczniemy od prostego i zrozumiałego przykładu.

W tym artykule omówione są następujące kroki:

Krok 1. Tworzenie połączenia z danymi usługi Project Online w programie Excel 2013

Pierwszym krokiem jest utworzenie w programie Excel 2013 połączenia wskazującego na dane usługi Project Online.

Aby utworzyć połączenie:

 1. W programie Excel 2013 wybierz pozycję Plik > Nowy > Pusty skoroszyt.

 2. Na karcie Dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych wybierz pozycję Z innych źródeł > Ze strumieniowego źródła danych OData.

 3. W obszarze 1. Lokalizacja strumieniowego źródła danych w polu Łącze lub plik wpisz adres witryny internetowej (URL) swojego wystąpienia aplikacji Project Web App, a zaraz po nim ciąg: /_api/ProjectData/.

  Jeśli na przykład uzyskujesz dostęp do aplikacji Project Web App pod adresem https://contoso.sharepoint.com/pwa, musisz wprowadzić w polu Łącze lub plik ciąg https://contoso.sharepoint.com/pwa/_api/ProjectData/.

 4. Zaloguj się przy użyciu swoich poświadczeń w usłudze Microsoft Office 365.

 5. W oknie dialogowym Kreator połączenia danych zaznacz pole wyboru obok pozycji Projekty, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. W kroku Zapisywanie pliku połączenia danych i kończenie kliknij przycisk Zakończ.

 7. W oknie dialogowym Importowanie danych wybierz pozycję Raport w formie tabeli przestawnej, a następnie kliknij przycisk OK.

To wszystko. Teraz masz połączenie z danymi usługi Project Online.

Krok 2. Wybieranie danych, które mają znaleźć się w raporcie

Następnie wybierz, jaką część danych z obszaru Projekty chcesz dołączyć do raportu i zaprojektuj sam raport. W tym bardzo prostym przykładzie wybierzesz dwa punkty danych: nazwę projektu i nazwy właścicieli projektu.

Aby skonstruować prosty raport w formie tabeli przestawnej:

 1. W okienku Pola tabeli przestawnej z prawej strony okna programu Excel 2013 zaznacz pola wyboru obok pozycji NazwaProjektu i NazwaWłaścicielaProjektu.

 2. Za pomocą opcji na kartach Analiza i Projektowanie w obszarze Narzędzia tabel przestawnych na wstążce dostosuj raport w formie tabeli przestawnej.

Krok 3. Zapisywanie raportu w usłudze Project Online

Ostatnim krokiem po skonstruowaniu raportu jest zapisanie go w usłudze Project Online, tak aby można było łatwo go później otworzyć przy użyciu aplikacji Excel Online.

Aby zapisać raport w formie tabeli przestawnej w usłudze Project Online:

 1. W programie Excel 2013 kliknij pozycję Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako, kliknij pozycję SharePoint, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

 3. Na pasku u góry strony, gdzie jest wymieniona Twoja aktualna lokalizacja, kliknij prawym przyciskiem myszy adres URL, a następnie kliknij pozycję Edytuj adres.

 4. Wpisz adres URL swojej witryny aplikacji Project Web App w polu Lokalizacja, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Na przykład wpisz adres https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Kliknij dwukrotnie bibliotekę Raporty aplikacji PWA.

 6. Dwukrotnie kliknij folder Angielski (Stany Zjednoczone).

 7. Wpisz nazwę nowego raportu w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Po zapisaniu raportu w bibliotece Raporty aplikacji PWA usługi Project Online zamknij raport w programie Excel 2013. Teraz możesz przejść do niego w przeglądarce i otworzyć go przy użyciu usługi Project Online.

Krok 4. Otwieranie raportu w usłudze Project Online

Po zapisaniu raportu w usłudze Project Online możesz przejść do biblioteki Raporty aplikacji PWA a następnie otworzyć raport przy użyciu aplikacji Excel Online. Umożliwia to wyświetlenie raportu, razem z najnowszymi danymi projektu, z dowolnego miejsca z dostępem do usługi Project Online.

Aby otworzyć raport w aplikacji Excel Online:

 1. W aplikacji Project Web App kliknij pozycję Raporty na pasku Szybkie uruchamianie.

 2. Kliknij pozycję Angielski (Stany Zjednoczone).

 3. Kliknij nazwę raportu, aby go otworzyć w aplikacji Excel Online.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×