Tworzenie nowego raportu programu Project Server za pomocą programu Excel 2013

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

< Dodatkowa pomoc programu Project

Microsoft Excel 2013 umożliwia łączenie z danymi Project Server 2013 i tworzenie raportów.

W tym artykule opisano tworzenie połączenia danych między Excel 2013 i dane Project Server 2013, aby wyświetlić listę projektów użyciu raportu w formie tabeli przestawnej. Sposoby znacznie więcej niż to Excel 2013 i połączenia OData danych Project Server, ale ponieważ możesz dopiero zaczynasz, została firma Microsoft przechowywane w tym przykładzie niezwykle proste.

Krok 1: Tworzenie połączenia z danymi usługi Project Server w Excel 2013

Pierwszym krokiem jest utworzenie połączenia w Excel 2013 wskazującego na dane Project Server.

Aby utworzyć połączenie z danymi Project Server w Excel 2013:

 1. Otwórz nowy pusty skoroszyt w programie Excel 2013.

 2. Na karcie Dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję Z innych źródeł > Ze strumieniowego źródła danych OData.

 3. W obszarze 1. Lokalizacja źródła danych, w polu łącze lub plik, wpisz adres URL dla wystąpienia Project Web App, a po nim: /_api/ProjectData /

  Na przykład jeśli uzyskujesz dostęp do Project Web App w https://contoso.com/sites/pwa, następnie należy należy wprowadzić https://contoso.com/sites/pwa/_api/ProjectData/ w polu łącze lub plik.

 4. W oknie dialogowym Kreator połączenia danych zaznacz pole wyboru obok pozycji Projekty, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. W kroku Zapisywanie pliku połączenia danych i kończenie kliknij przycisk Zakończ.

 6. W oknie dialogowym Importowanie danych wybierz pozycję Raport w formie tabeli przestawnej, a następnie kliknij przycisk OK.

To wszystko! Są teraz połączone z danymi, który jest przechowywany w obszarze Projekty w bazie danych Project Server.

Krok 2. Wybieranie danych, które mają znaleźć się w raporcie

Następnie musisz wybrać, jaką część danych z obszaru Projekty chcesz dołączyć do raportu i zaprojektować sam raport. W tym bardzo prostym przykładzie wybierzesz dwa punkty danych: nazwę projektu i nazwy właścicieli projektu.

Aby skonstruować prosty raport w formie tabeli przestawnej:

 1. W okienku Pola tabeli przestawnej z prawej strony okna programu Excel 2013 zaznacz pola wyboru obok pozycji NazwaProjektu i NazwaWłaścicielaProjektu.

 2. Za pomocą opcji na kartach Analiza i Projektowanie w obszarze Narzędzia tabel przestawnych na wstążce dostosuj raport w formie tabeli przestawnej.

Krok 3. Zapisywanie raportu w programie Project Server

Po skonstruowaniu raportu jest ostatnim krokiem jest zapisanie go w Project Server tak, aby można było łatwo go później otworzyć przy użyciuExcel Online.

Aby zapisać raport tabeli przestawnej Project Server:

 1. W programie Excel 2013 kliknij pozycję Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz, kliknij pozycję Microsoft, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

 3. Na pasku u góry strony, gdzie jest wymieniona Twoja aktualna lokalizacja, kliknij prawym przyciskiem myszy adres URL, a następnie kliknij pozycję Edytuj adres.

 4. Wpisz adres URL swojej witryny aplikacji Project Web App w polu Lokalizacja, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Na przykład wpisz adres https://contoso.com/sites/pwa, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Przewiń w dół listy i dwukrotnie kliknij pozycję Centrum analiz biznesowych w obszarze Witryny i obszary robocze.

 6. Dwukrotnie kliknij bibliotekę Raporty przykładowe.

 7. Dwukrotnie kliknij folder Angielski (Stany Zjednoczone).

 8. Wpisz nazwę nowego raportu w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Po zapisaniu raportu do swojego Project Server Centrum analiz biznesowych, zamknij raport w Excel 2013. Teraz można łączyć się z nim w przeglądarce i otworzyć go za pomocą Project Web App.

Ważne: Excel Online będą widoczne dane projektu z ostatniego raport został odświeżony w Excel 2013. Aby wyświetlić najbardziej aktualne dane projektu w Excel Online, najpierw otwórz raport w Excel 2013, Odśwież dane, a następnie Zapisz raport do Project Server.

Krok 4. Otwieranie raportu w programie Project Server

Po zapisaniu raportu do Project Server możesz przejść do Centrum analiz biznesowych, a następnie otwórz raportu przy użyciu Excel Online. Pozwala na wyświetlanie raportu z dowolnego miejsca z dostępem do Project Web App.

Ważne: Excel Online będą widoczne dane projektu z ostatniego raport został odświeżony w Excel 2013. Aby wyświetlić najbardziej aktualne dane projektu w Excel Online, najpierw otwórz raport w Excel 2013, Odśwież dane, a następnie Zapisz raport do Project Server.

Aby otworzyć raport w aplikacji Excel Online:

 1. W aplikacji Project Web App kliknij pozycję Raporty na pasku Szybkie uruchamianie.

 2. W Centrum analiz biznesowych kliknij pozycję Zawartość witryny na pasku Szybkie uruchamianie.

 3. W obszarze Listy, biblioteki i inne aplikacje kliknij pozycję Raporty przykładowe.

 4. Kliknij pozycję Angielski (Stany Zjednoczone).

 5. Kliknij nazwę raportu, aby go otworzyć w aplikacji Excel Online.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×