Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Project klawiatury i czytnika ekranu do wykonywania podstawowych zadań podstawowe. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dowiesz się, jak utworzyć nowy projekt, dodawać zadania, przydzielanie zasobów, drukowanie projektu i innych.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwórz program Project i Utwórz pusty projekt

Uruchamianie nowego projektu w Project jest proste.

 1. Naciśnij klawisz logo systemu Windows. Słyszysz: "Cortana, pola wyszukiwania."

 2. Wpisz kilka pierwszych liter Project, dopóki nie usłyszysz "Projekcie aplikacji klasycznej."

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć Project. Zostanie otwarta lista ostatnio używanych projektów i szablony projektów. Słyszysz: "Przycisk pusty projekt".

 4. Aby utworzyć nowy projekt, naciśnij klawisz Spacja.

Dodawanie zadań i przydzielanie zasobów

Nowy projekt zostanie otwarty w widoku Wykres Gantta, który jest najprostszy w użyciu.

 1. Po otwarciu pusty projekt fokus znajduje się w lewym górnym rogu wykresu. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Nagłówka kolumny Nazwa zadania po zaznaczeniu", a następnie wpisz nazwę pierwszego zadania.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Nagłówek kolumny nazwy zasobów", a następnie wpisz nazwę zasobu, który chcesz obsługiwać tego zadania.

  Porada: Nazwa zasobu to zwykle imię i nazwisko osoby lub nazwa zespołu, ale można wybrać dowolną inną nazwę.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć dodawanie zadania. Fokus zostanie przeniesiony do następnego wiersza w kolumnie Nazwy zasobów.

 4. Aby dodać kolejne zadanie, naciśnij klawisz Strzałka w lewo, aż usłyszeć "Nagłówek kolumny Nazwa zadania", a następnie wpisz jego nazwę.

 5. Dodawanie zasobu do zadania, naciśnij klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz "Nagłówka kolumny nazwy zasobów, po zaznaczeniu" wpisz nazwę zasobu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Jeśli dodajesz zasób, który był już wcześniej używany w wierszu wcześniejszych wystarczy wpisz kilka pierwszych liter nazwy dla Project do sugerowania go. Naciśnięcie klawisza Enter automatycznie wykonuje sugerowaną nazwę.

 6. Powtarzaj te czynności do momentu dodania wszystkich zadań i przydzielenia zasobów.

Planowanie zadań w widoku Terminarz zespołu

Widok Terminarz zespołu umożliwia planowanie zdefiniowanych zadań.

Uwaga: Program JAWS nie odczytuje prawidłowo nazw zadań i zasobów w widoku Terminarz zespołu, dlatego podczas planowania zadań zalecane jest korzystanie z Narratora.

 1. Aby przejść do widoku Terminarz zespołu, naciśnij klawisze Alt+H, G, P. Usłyszysz komunikat: „Terminarz zespołu, widok”.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby usłyszeć nazwę pierwszego zasobu. Możesz przechodzić między zasobami, naciskając klawisze Strzałka w dół i Strzałka w górę.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aby przejść do zadań przydzielonych do aktualnie wybranego zasobu. Usłyszysz nazwę zadania, a następnie komunikat „Zadanie niezaplanowane”. Jeśli do zasobu przydzielono kilka zadań, możesz przechodzić między nimi, naciskając klawisze Strzałka w prawo i Strzałka w lewo.

 4. Naciśnij klawisze Shift+F2, aby otworzyć okno Informacje o zadaniu dla aktualnie zaznaczonego zadania.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Rozpoczęcie, można edytować, edycja”, a następnie naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół, aby otworzyć selektor dat.

 6. Naciśnij klawisz T, aby ustawić dzisiejszą datę jako datę rozpoczęcia, lub użyj klawiszy strzałek, aby znaleźć właściwą datę. Naciśnij klawisz Spacja, aby potwierdzić wybór. Narrator odczyta wybraną datę.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Zakończenie, można edytować, edycja”, a następnie naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół, aby otworzyć selektor dat.

 8. Naciśnij klawisz T, aby ustawić dzisiejszą datę jako datę zakończenia, lub użyj klawiszy strzałek, aby znaleźć właściwą datę. Naciśnij klawisz Spacja, aby potwierdzić wybór. Narrator odczyta wybraną datę.

 9. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć edycję zadania. Czytnik ekranu informuje o nazwę zasobu, nazwa zadania oraz daty rozpoczęcia i zakończenia, wybrana.

  Porada: W przypadku wybrania nakładających się terminów wykonania zadań usłyszysz komunikat „Z nadmierną alokacją”. Ponownie naciśnij klawisze Shift+F2 i zmień zaplanowane daty.

 10. Powtórz powyższe czynności dla wszystkich niezaplanowanych zadań.

Porada: Aby wrócić do widoku Wykres Gantta, naciśnij klawisze Alt+H, G, G.

Zapisywanie projektu

Możesz zapisać projekt na własnym komputerze lub w udostępnionej lokalizacji sieciowej.

Uwaga: Program JAWS nie odczytuje prawidłowo lokalizacji zapisu, dlatego podczas zapisywania projektu po raz pierwszy zalecane jest korzystanie z Narratora.

 1. Naciśnij klawisze Alt + F, odpowiedzi.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, gdzie chcesz zapisać projektu:

  • Naciśnij klawisz N, aby zsynchronizować projekt z programem SharePoint.

  • Naciśnij K, aby zalogować się do OneDrive.

  • Naciśnij klawisz S, aby zapisać projekt w witrynie OneDrive lub SharePoint.

  • Naciśnij klawisz C, aby zapisać projekt na komputerze lokalnym.

 3. Naciśnij klawisz Spacja dwukrotnie, aby potwierdzić lokalizację zapisu, a następnie użyj klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę, aby określić, gdzie dokładnie w danej lokalizacji chcesz zapisać plik — na przykład którego folderu na komputerze chcesz użyć. Gdy znajdziesz odpowiednią opcję, naciśnij klawisz Enter.

 4. Wpisz wybraną nazwę pliku.

 5. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Zapisz", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zapisać plik.

Porada: Po pierwszym zapisaniu pliku możesz szybko zapisywać wprowadzone zmiany, naciskając klawisze Ctrl+S.

Drukowanie projektu

Może być konieczne wydrukowanie wykresu projektu w celu pokazania go innej osobie.

 1. Naciśnij klawisze Alt + F, P, I. Słyszysz: "Które drukarka".

 2. Naciskaj klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby przechodzić między dostępnymi drukarkami. Gdy znajdziesz właściwą drukarkę, naciśnij klawisz Spacja, aby ją wybrać.

 3. Naciśnij klawisze Alt + P, P, aby wydrukować projektu.

Zobacz też

Wyświetlanie lub edytowanie istniejącego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Project

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie po programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą Project Online klawiatury i czytnika ekranu można utworzyć nowy projekt, dodawać zadania, przydzielanie zasobów, drukowanie projektu i innych. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Project Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Project Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Project Online.

W tym temacie

Otwieranie usługi Project Online i tworzenie projektu

 1. W przeglądarce sieci web przejdź do portal.office.com lub login.microsoftonline.com i zaloguj się do swojego konta Office 365.

  Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej na temat logowania się do Project Online, zobacz Logowanie się do usługi Project Online.

 2. Aby otworzyć aplikację Project Online, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Łącze do programu Project", a następnie naciśnij klawisz Enter. Project zostanie wyświetlona na stronie głównej.

 3. Aby utworzyć projekt, na stronie głównej, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Tabeli, Utwórz lub zaimportuj projekty", a następnie naciśnij klawisz wprowadź. Zostanie otwarta strona Tworzenie nowego projektu i słyszysz: "Projekt w przedsiębiorstwie, gdy chcesz mieć większą kontrolę nad projektu."

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć Projekt w przedsiębiorstwie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Następnie łącze", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby utworzyć Listy zadań programu Sharepoint, naciśnij klawisze Shift + Tab do momentu usłyszeć "Sharepoint listy zadań, gdy chcesz wszystkich osób, aby można było tworzyć i edytować zadania", a następnie naciśnij klawisz Enter. Następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Dalej, łącza,", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej na temat każdego projektu, zobacz Tworzenie projektu w programie Project Web App.

 5. Wpisz nazwę projektu i inne szczegóły (w razie potrzeby). Aby przechodzić między polami naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab. Czytnik ekranu informuje o opis w polu podczas przenoszenia.

 6. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zakończ, łącza,", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie istniejącego projektu

Otwórz dowolny z istniejących projektów w Centrum projektów do edycji, na przykład dodawanie nowych zadań.

 1. Na Project Online stroniegłównej, aby otworzyć Centrum projektów, naciśnij klawisz Tab, klucz, aż usłyszysz "projektów łącze", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. W Centrum projektów naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz projektu, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć. Program Narrator informuje o nazwę projektu, a następnie "Otwórz menu".

 3. Po wybraniu projektu, naciśnij klawisze Ctrl + F6. Słyszysz: "Karty Przeglądanie".

 4. Aby otworzyć projekt, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisku, Otwórz", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "w przeglądarce do edycji, przycisk" i naciśnij klawisz SPACJA.

  Zostanie wyświetlona strona projektu.

Dodawanie zadań i przydzielanie zasobów

Jedną z pierwsze kroki w celu zarządzania projektem jest dodanie zadania, które rozpocząć tworzenie projektu gotowe. Na liście zadań może być tak proste, jak listy kontrolnej czynności, które należy wykonać, lub może być nieco więcej związany z rozpoczęcia i zakończenia projektu, relacje z innych zadań i innych informacji skojarzonego zadania.

Utwórz nowe zadanie w projekcie listy zadań programu Sharepoint

Dodawanie prostej listy kontrolnej zadań w projekcie listy zadań programu Sharepoint.

 1. Otwórz projekt do edycji, zgodnie z instrukcjami w Otwieranie istniejącego projektu. Projekt strony głównej zostanie otwarty i słyszysz: "Domu", a następnie według nazwy projektu.

 2. Strona projektu dla użytkowników domowych, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Dodaj zadanie, łącza,", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. W polu Nazwa zadania jest przenoszony fokus i słyszysz: "Pola nazwy zadania wymagane." Wpisz odpowiednią nazwę zadania.

 4. Aby dodać datę początkową, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Daty do edycji, uruchom", a następnie wpisz datę.

 5. Aby dodać termin, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Data ukończenia do edycji,", a następnie wpisz datę.

 6. Aby przydzielić zadanie do zasobu, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przypisane do edycji," i wpisz nazwę zasobu, które będą pracować nad zadaniem.

  Ta lista sugerowanych zasoby są wyświetlane podczas pisania. Aby zaznaczyć sugestie z listy, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz sugestie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Nazwa zasobu to zwykle imię i nazwisko osoby lub nazwa zespołu, ale można wybrać dowolną inną nazwę.

 7. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Zapisz", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Zadanie zostanie dodane do listy zadań, a fokus jest przenoszony do projektu strony głównej.

Utwórz nowe zadanie w projekcie organizacji

Jeśli masz odpowiednie uprawnienia w Project Online możesz łatwo utworzyć nowe zadanie w projekcie organizacji.

 1. Otwórz projekt przedsiębiorstwa do edycji, zgodnie z instrukcjami w Otwieranie istniejącego projektu. Strona harmonogramu projektu zostanie wyświetlona lista wszystkich bieżących zadań, a słyszysz: "Projekt szczegółów, strony, harmonogram".

 2. Aby utworzyć nowe zadanie, należy wprowadzić informacje o zadaniu w pustym wierszu u dołu listy zadań.

 3. Aby dodać nazwę zadania w pustym wierszu, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Zaznaczony, można edytować nagłówek kolumny, nazwa zadania," naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz nazwę zadania.

 4. Aby ustawić czas trwania zadania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zaznaczony, można edytować, nagłówek kolumny, czas trwania," naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz czas trwania.

 5. Aby ustawić datę rozpoczęcia zadania, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zaznaczony, można edytować nagłówek kolumny, Rozpocznij," naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz pierwszy dzień.

 6. Aby ustawić datę zakończenia zadania, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zaznaczony, można edytować, nagłówek kolumny, Zakończ" press wprowadź, a następnie wpisz dzień ukończenia.

 7. Aby przydzielić zasoby do zadania, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie zostanie usłyszeć "Zaznaczony, można ją edytować, nagłówek kolumny, nazwy zasobów", a następnie naciśnij klawisz Alt + Strzałka w dół, aby Przejrzyj listę zasobów. Aby zaznaczyć zasób, naciśnij klawisz SPACJA. Po wybraniu zasoby, które mają, naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Przed przydzielenie zasobów, upewnij się, że utworzono zespołu. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć specjalny zespół w Project Online, zobacz Korzystanie z czytnika ekranu, aby Budowanie zespołu w programie Project.

 8. Aby wybrać między automatycznym i ręcznym planowaniem zadania, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ręcznie zaplanowane zadanie, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + M.

  • Aby automatycznie zaplanować zadanie, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + A.

  Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej o automatycznym i ręcznym planowaniem zadania Project Online, zapoznaj się z można wybrać automatycznie lub ręcznie Planowanie zadania

 9. Po zakończeniu dodawania zadań, aby zamknąć i sprawdzanie projektu ponownie naciśnij klawisze Ctrl + F6. Słyszysz: "Karty Przeglądanie". Naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe i usłyszeć "Zamknij okno". Ponownie naciśnij klawisz Enter.

  Fokus jest przenoszony do Centrum projektów.

Zapisywanie i publikowanie projektu

Po utworzeniu projektu w przedsiębiorstwie w Project Online lub po wprowadzeniu zmian do niego, musisz opublikować projekt. Publikowanie projektu udostępnia najbardziej aktualne informacje do innych osób, w tym członkowie zespołu przydzieleni do zadań w projekcie. Można również zapisać zmiany, bez opublikowanie ich innym osobom.

 1. Otwórz projekt przedsiębiorstwa do edycji, zgodnie z instrukcjami w Otwieranie istniejącego projektu. Zostanie wyświetlona strona harmonogramu projektu.

 2. Po wprowadzeniu zmian w projekcie, aby zapisać, naciśnij klawisze Ctrl + S. Projekt jest zapisany, a słyszysz: "Zapisz ukończona pomyślnie".

 3. Jeśli zechcesz opublikować zmiany, naciśnij klawisze Ctrl + F6 do momentu słyszysz: "Karty Przeglądanie". Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Publikuj, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter. Projekt nie zostanie opublikowany.

Drukuj projekt

Może być konieczne drukowanie harmonogramu projektu z projektu w przedsiębiorstwie pokazanie go do innej.

 1. Otwórz projekt w przedsiębiorstwie, zgodnie z instrukcjami w Otwieranie istniejącego projektu. Zostanie wyświetlona strona harmonogramu projektu.

 2. Aby wydrukować harmonogramu projektu, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + O. Zostanie otwarte okno dialogowe Drukowanie. Słyszysz nazwę projektu, a następnie "Okno dialogowe Drukowanie."

 3. Aby wybrać opcję drukowania, naciśnij klawisz Enter, górę lub klawisz strzałki w dół do momentu słyszysz żądaną opcję. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przenieść za pomocą opcji w oknie dialogowym, naciskaj klawisz Tab. Aby rozwinąć menu opcji, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Aby dokonać wyboru, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby wydrukować, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Przycisk Drukuj", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wyświetlanie lub edytowanie istniejącego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Budowanie zespołu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Project Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Project

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×