Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika ekranu

Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika ekranu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aplikacja Project 2016 współpracuje z klawiaturą i Narratorem, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Windows, umożliwiając wykonywanie podstawowych zadań. Jako czytnika zawartości ekranu możesz również używać programu JAWS. Możesz między innymi tworzyć projekty, dodawać zadania, przydzielać zasoby i drukować projekty.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Project 2016.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Otwieranie programu Project 2016 i tworzenie pustego projektu

Tworzenie nowego projektu w programie Project 2016 jest proste.

 1. Naciśnij klawisz logo Windows. Usłyszysz komunikat: „Pole wyszukiwania, edytowanie”. W programie JAWS usłyszysz: „Cortana”.

 2. Zacznij wpisywać nazwę programu Project 2016, aż usłyszysz komunikat „Project 2016, aplikacja klasyczna”.

  Porada: Zazwyczaj do znalezienia właściwej aplikacji wystarczy wpisanie „Pr”.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć program Project 2016. Po otwarciu programu zostanie wyświetlona lista ostatnio używanych projektów i szablonów projektów. Usłyszysz komunikat: „Przycisk Pusty Projekt”.

 4. Aby utworzyć nowy projekt, naciśnij klawisz Spacja.

Dodawanie zadań i przydzielanie zasobów

Nowy projekt zostanie otwarty w widoku Wykres Gantta, który jest najprostszy w użyciu.

 1. Po otwarciu pustego projektu fokus jest umieszczany w lewym górnym rogu wykresu. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Nagłówek kolumny, Nazwa zadania, wybrano”, a następnie wpisz nazwę pierwszego zadania. W programie JAWS usłyszysz: „Nazwa zadania, puste”.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Nagłówek kolumny, Nazwy zasobów, pole kombi, wybrano”, a następnie wpisz nazwę zasobu, do którego chcesz przydzielić to zadanie. W programie JAWS usłyszysz: „Nazwy zasobów, puste”.

  Porada: Nazwa zasobu to zwykle imię i nazwisko osoby lub nazwa zespołu, ale można wybrać dowolną inną nazwę.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć dodawanie zadania. Fokus zostanie przeniesiony do następnego wiersza w kolumnie Nazwy zasobów.

 4. Aby dodać kolejne zadanie, naciskaj klawisz Strzałka w lewo, aż usłyszysz komunikat „Nagłówek kolumny, Nazwa zadania, wybrano”, a następnie wpisz nazwę zadania. W programie JAWS usłyszysz: „Nazwa zadania, puste”.

 5. Aby dodać zasób do tego zadania, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Nagłówek kolumny, Nazwy zasobów, pole kombi, wybrano”, a następnie wpisz nazwę zasobu i naciśnij klawisz Enter. W programie JAWS usłyszysz: „Nazwy zasobów, puste”.

  Porada: Jeśli dodawany zasób był już używany we wcześniejszym wierszu, wystarczy wpisać kilka pierwszych liter nazwy, aby program Project 2016 zasugerował całą nazwę. Naciśnięcie klawisza Enter spowoduje automatyczne wprowadzenie sugerowanej nazwy.

 6. Powtarzaj te czynności do momentu dodania wszystkich zadań i przydzielenia zasobów.

Planowanie zadań w widoku Terminarz zespołu

Widok Terminarz zespołu umożliwia planowanie zdefiniowanych zadań.

Uwaga: Program JAWS nie odczytuje prawidłowo nazw zadań i zasobów w widoku Terminarz zespołu, dlatego podczas planowania zadań zalecane jest korzystanie z Narratora.

 1. Aby przejść do widoku Terminarz zespołu, naciśnij klawisze Alt+H, G, P. Usłyszysz komunikat: „Terminarz zespołu, widok”.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby usłyszeć nazwę pierwszego zasobu. Możesz przechodzić między zasobami, naciskając klawisze Strzałka w dół i Strzałka w górę.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aby przejść do zadań przydzielonych do aktualnie wybranego zasobu. Usłyszysz nazwę zadania, a następnie komunikat „Zadanie niezaplanowane”. Jeśli do zasobu przydzielono kilka zadań, możesz przechodzić między nimi, naciskając klawisze Strzałka w prawo i Strzałka w lewo.

 4. Naciśnij klawisze Shift+F2, aby otworzyć okno Informacje o zadaniu dla aktualnie zaznaczonego zadania.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Rozpoczęcie, można edytować, edycja”, a następnie naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół, aby otworzyć selektor dat.

 6. Naciśnij klawisz T, aby ustawić dzisiejszą datę jako datę rozpoczęcia, lub użyj klawiszy strzałek, aby znaleźć właściwą datę. Naciśnij klawisz Spacja, aby potwierdzić wybór. Narrator odczyta wybraną datę.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Zakończenie, można edytować, edycja”, a następnie naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół, aby otworzyć selektor dat.

 8. Naciśnij klawisz T, aby ustawić dzisiejszą datę jako datę zakończenia, lub użyj klawiszy strzałek, aby znaleźć właściwą datę. Naciśnij klawisz Spacja, aby potwierdzić wybór. Narrator odczyta wybraną datę.

 9. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć edytowanie zadania. Narrator odczyta nazwę zasobu, nazwę zadania oraz wybrane daty rozpoczęcia i zakończenia.

  Porada: W przypadku wybrania nakładających się terminów wykonania zadań usłyszysz komunikat „Z nadmierną alokacją”. Ponownie naciśnij klawisze Shift+F2 i zmień zaplanowane daty.

 10. Powtórz powyższe czynności dla wszystkich niezaplanowanych zadań.

Porada: Aby wrócić do widoku Wykres Gantta, naciśnij klawisze Alt+H, G, G.

Zapisywanie projektu

Możesz zapisać projekt na własnym komputerze lub w udostępnionej lokalizacji sieciowej.

Uwaga: Program JAWS nie odczytuje prawidłowo lokalizacji zapisu, dlatego podczas zapisywania projektu po raz pierwszy zalecane jest korzystanie z Narratora.

 1. Naciśnij klawisze Alt+F. Usłyszysz komunikat: „Widok Backstage, wybrano”. W programie JAWS usłyszysz: „Karta Informacje”.

 2. Naciśnij klawisz A, a następnie naciśnij inny klawisz, w zależności od tego, gdzie chcesz zapisać projekt:

  • Naciśnij klawisz N, aby zsynchronizować projekt z programem SharePoint.

  • Naciśnij klawisz S, aby zapisać projekt w usłudze OneDrive lub w witrynie programu SharePoint, a klawisz K, aby zalogować się do usługi OneDrive.

  • Naciśnij klawisz C, aby zapisać projekt na komputerze lokalnym.

 3. Naciśnij klawisz Spacja dwukrotnie, aby potwierdzić lokalizację zapisu, a następnie użyj klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę, aby określić, gdzie dokładnie w danej lokalizacji chcesz zapisać plik — na przykład którego folderu na komputerze chcesz użyć. Gdy znajdziesz odpowiednią opcję, naciśnij klawisz Enter.

 4. Wpisz wybraną nazwę pliku.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zapisać plik. W programie JAWS usłyszysz: „Wyjście z menu, przycisk Zapisz”.

Porada: Po pierwszym zapisaniu pliku możesz szybko zapisywać wprowadzone zmiany, naciskając klawisze Ctrl+S.

Drukowanie projektu

Może być konieczne wydrukowanie wykresu projektu w celu pokazania go innej osobie.

 1. Naciśnij klawisze Alt+F. Usłyszysz komunikat: „Widok Backstage, wybrano”. W programie JAWS usłyszysz: „Karta Informacje”.

 2. Naciśnij klawisz P, a następnie naciśnij klawisz I, aby otworzyć okno dialogowe wyboru drukarki. Usłyszysz komunikat: „Drukarka”.

 3. Naciskaj klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby przechodzić między dostępnymi drukarkami. Gdy znajdziesz właściwą drukarkę, naciśnij klawisz Spacja, aby ją wybrać.

 4. Naciśnij klawisze Alt+P, a następnie naciśnij klawisz P, aby wydrukować projekt.

Zobacz też

Za pomocą czytnika ekranu do przeglądania lub edytowania istniejącego projektu w programie Project 2016

Skróty klawiaturowe w programie Project 2016

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie projektu za pomocą czytnika ekranu

Używanie Project Online przy użyciu klawiatury i Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows, aby utworzyć nowy projekt, dodawać zadania, przydzielanie zasobów, drukowanie projektu i innych.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W przypadku skrótów klawiaturowych przejdź do skróty klawiaturowe w usłudze Project Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Użycie Project Online, firma Microsoft zaleca używanie Microsoft Edge jako przeglądarki sieci web. Ponieważ Project Online działa w przeglądarce sieci web, skróty klawiaturowe różnią się od tych w programie komputerowym. Na przykład użyjesz Ctrl + F6 zamiast klawisza F6 umożliwiające przejście i polecenia. Ponadto popularnych skrótów, takich jak F1 (Pomoc) i Ctrl + O (Otwórz) zastosować w przeglądarce sieci web — Project Online.

W tym temacie

Otwieranie usługi Project Online i tworzenie projektu

 1. W przeglądarce sieci web przejdź do portal.office.com lub login.microsoftonline.com i zaloguj się do swojego konta Office 365.

  Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej na temat logowania się do Project Online, zobacz Logowanie się do usługi Project Online.

 2. Aby otworzyć aplikację Project Online, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Łącze do programu Project", a następnie naciśnij klawisz Enter. Project zostanie wyświetlona na stronie głównej.

 3. Aby utworzyć projekt, na stronie głównej, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Tabeli, Utwórz lub zaimportuj projekty", a następnie naciśnij klawisz wprowadź. Zostanie otwarta strona Tworzenie nowego projektu i słyszysz: "Projekt w przedsiębiorstwie, gdy chcesz mieć większą kontrolę nad projektu."

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć Projekt w przedsiębiorstwie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Następnie łącze", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby utworzyć Listy zadań programu Sharepoint, naciśnij klawisze Shift + Tab do momentu usłyszeć "Sharepoint listy zadań, gdy chcesz wszystkich osób, aby można było tworzyć i edytować zadania", a następnie naciśnij klawisz Enter. Następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Dalej, łącza,", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej na temat każdego projektu, zobacz Tworzenie projektu w programie Project Web App.

 5. Wpisz nazwę projektu i inne szczegóły (w razie potrzeby). Aby przechodzić między polami naciśnij klawisz Tab lub Shift + kartę Narratora informuje o opis w polu podczas przenoszenia.

 6. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zakończ, łącza,", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie istniejącego projektu

Otwórz dowolny z istniejących projektów w Centrum projektów do edycji, na przykład dodawanie nowych zadań.

 1. Na Project Online stroniegłównej, aby otworzyć Centrum projektów, naciśnij klawisz Tab, klucz, aż usłyszysz "projektów łącze", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. W Centrum projektów naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz projektu, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć. Program Narrator informuje o projektów jako: "< Nazwa projektu > Otwórz menu".

 3. Po wybraniu projektu, naciśnij klawisze Ctrl + F6. Słyszysz: "Karta przeglądania, 1, 2."

 4. Aby otworzyć projekt, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisku, Otwórz", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "w przeglądarce do edycji, przycisk" i naciśnij klawisz SPACJA.

  Zostanie wyświetlona strona projektu.

Dodawanie zadań i przydzielanie zasobów

Jedną z pierwsze kroki w celu zarządzania projektem jest dodanie zadania, które rozpocząć tworzenie projektu gotowe. Na liście zadań może być tak proste, jak listy kontrolnej czynności, które należy wykonać, lub może być nieco więcej związany z rozpoczęcia i zakończenia projektu, relacje z innych zadań i innych informacji skojarzonego zadania.

Utwórz nowe zadanie w projekcie listy zadań programu Sharepoint

Dodawanie prostej listy kontrolnej zadań w projekcie listy zadań programu Sharepoint.

 1. Otwórz projekt do edycji, zgodnie z instrukcjami w Otwieranie istniejącego projektu. Projekt strony głównej zostanie otwarty i słyszysz: "< Nazwa projektu > Narzędzia główne.

 2. Strona projektu dla użytkowników domowych, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Dodaj zadanie, łącza,", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. W polu Nazwa zadania jest przenoszony fokus i słyszysz: "Pola nazwy zadania wymagane." Wpisz odpowiednią nazwę zadania.

 4. Aby dodać datę początkową, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Daty do edycji, uruchom", a następnie wpisz datę.

 5. Aby dodać termin, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Data ukończenia do edycji,", a następnie wpisz datę.

 6. Aby przydzielić zadanie do zasobu, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przypisane do edycji," i wpisz nazwę zasobu, które będą pracować nad zadaniem.

  Uwaga: Podczas wpisywania pojawi się lista sugestii. Aby zaznaczyć sugestie z listy, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz sugestie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Nazwa zasobu to zwykle imię i nazwisko osoby lub nazwa zespołu, ale można wybrać dowolną inną nazwę.

 7. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Zapisz", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Zadanie zostanie dodane do listy zadań, a fokus jest przenoszony do projektu strony głównej.

Utwórz nowe zadanie w projekcie organizacji

Jeśli masz odpowiednie uprawnienia w Project Online możesz łatwo utworzyć nowe zadanie w projekcie organizacji.

 1. Otwórz projekt przedsiębiorstwa do edycji, zgodnie z instrukcjami w Otwieranie istniejącego projektu. Strona harmonogramu projektu zostanie wyświetlona lista wszystkich bieżących zadań, a słyszysz: "Projekt szczegółów, strony, harmonogram".

 2. Aby utworzyć nowe zadanie, należy wprowadzić informacje o zadaniu w pustym wierszu u dołu listy zadań.

 3. Aby dodać nazwę zadania w pustym wierszu, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Zaznaczony, można edytować nagłówek kolumny, nazwa zadania," naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz nazwę zadania.

 4. Aby ustawić czas trwania zadania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zaznaczony, można edytować, nagłówek kolumny, czas trwania," naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz czas trwania.

 5. Aby ustawić datę rozpoczęcia zadania, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zaznaczony, można edytować nagłówek kolumny, Rozpocznij," naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz pierwszy dzień.

 6. Aby ustawić datę zakończenia zadania, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zaznaczony, można edytować, nagłówek kolumny, Zakończ" press wprowadź, a następnie wpisz dzień ukończenia.

 7. Aby przydzielić zasoby do zadania, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie zostanie usłyszeć "Zaznaczony, można ją edytować, nagłówek kolumny, nazwy zasobów", a następnie naciśnij klawisz Alt + Strzałka w dół, aby Przejrzyj listę zasobów. Aby zaznaczyć zasób, naciśnij klawisz SPACJA. Po wybraniu zasoby, które mają, naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Przed przydzielenie zasobów, upewnij się, że utworzono zespołu. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć specjalny zespół w Project Online, zobacz Korzystanie z czytnika ekranu, aby Budowanie zespołu w programie Project.

 8. Aby wybrać między automatycznym i ręcznym planowaniem zadania, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ręcznie zaplanowane zadanie, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + M.

  • Aby automatycznie zaplanować zadanie, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + A.

  Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej o automatycznym i ręcznym planowaniem zadania Project Online, zapoznaj się z można wybrać automatycznie lub ręcznie Planowanie zadania

 9. Po zakończeniu dodawania zadań, aby zamknąć i sprawdzanie projektu ponownie naciśnij klawisze Ctrl + F6. Słyszysz: "Karta przeglądania, 1 z 5." Naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe i usłyszeć "Zamknij okno". Ponownie naciśnij klawisz Enter.

  Fokus jest przenoszony do Centrum projektów.

Zapisywanie i publikowanie projektu

Po utworzeniu projektu w przedsiębiorstwie w Project Online lub po wprowadzeniu zmian do niego, musisz opublikować projekt. Publikowanie projektu udostępnia najbardziej aktualne informacje do innych osób, w tym członkowie zespołu przydzieleni do zadań w projekcie. Można również zapisać zmiany, bez opublikowanie ich innym osobom.

 1. Otwórz projekt przedsiębiorstwa do edycji, zgodnie z instrukcjami w Otwieranie istniejącego projektu. Zostanie wyświetlona strona harmonogramu projektu.

 2. Po wprowadzeniu zmian w projekcie, aby zapisać, naciśnij klawisze Ctrl + S. Projekt jest zapisany, a słyszysz: "Zapisz ukończona pomyślnie".

 3. Jeśli zechcesz opublikować zmiany, naciśnij klawisze Ctrl + F6 do momentu słyszysz: "Karty Przeglądanie 1 5." Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Publikuj, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter. Projekt nie zostanie opublikowany.

Drukuj projekt

Może być konieczne drukowanie harmonogramu projektu z projektu w przedsiębiorstwie pokazanie go do innej.

 1. Otwórz projekt w przedsiębiorstwie, zgodnie z instrukcjami w Otwieranie istniejącego projektu. Zostanie wyświetlona strona harmonogramu projektu.

 2. Aby wydrukować harmonogramu projektu, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + O. Zostanie otwarte okno dialogowe Drukowanie. Słyszysz: "< Nazwa projektu > okno dialogowe Drukowanie."

 3. Aby wybrać opcję drukowania, naciśnij klawisz Enter, górę lub klawisz strzałki w dół do momentu słyszysz żądaną opcję. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przenieść za pomocą opcji w oknie dialogowym, naciskaj klawisz Tab. Rozwinięcie menu opcji, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół i wybierz go, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby wydrukować, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Przycisk Drukuj", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Za pomocą czytnika ekranu do przeglądania lub edytowania istniejącego projektu w programie Project

Budowanie zespołu w programie Project za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Project Online

Podstawowe zadania w programie Project przy użyciu czytnika ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie projektu za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×