Tworzenie nowego projektu na podstawie innego projektu lub szablonu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Inni menedżerowie projektów mogli już iść drogą, którą podążasz. Korzystając z wyników ich pracy — istniejących projektów i szablonów — możesz oszczędzić bardzo dużo czasu podczas konfigurowania nowego projektu.

Rozpoczynanie pracy od istniejącego projektu

 1. Otwórz projekt lub szablon, którego chcesz użyć jako podstawy dla nowego projektu.

 2. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje.

 3. W obszarze Informacje o projekcie zmień datę rozpoczęcia i zakończenia projektu.

 4. Kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie wybierz nową nazwę i lokalizację projektu.

Pracę z nowym projektem można zacząć od razu, jednak najprawdopodobniej będzie on wymagał wcześniejszego wyczyszczenia pewnych istniejących informacji o projekcie.

Jednym ze sposobów obejścia tego problemu Oczyszczanie pracy, zwłaszcza jeśli chcesz utworzyć więcej niż jednego projektu za pomocą stary plik jest zapisanie stare projektu jako szablonu. Istnieje możliwość oddzielania się wszystkie te informacje postępu po zapisaniu go, pozostawiając tylko zadań i zasobów za.

Rozpoczynanie pracy od szablonu

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Nowy.

 2. Skorzystaj z pola, aby wyszukać szablony, lub kliknij odpowiedni szablon poniżej.

 3. W oknie dialogowym podglądu kliknij pozycję Utwórz.

Dostępne szablony w obszarze Nowy widoku Backstage

Upewnij się, że zasoby, zadania i czasy trwania określone w szablonie są odpowiednie dla Twojego projektu. Oczywiście możesz je teraz modyfikować w celu dostosowania do własnych potrzeb.

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Tworzenie nowego projektu na podstawie szablonu

Project 2007 zawiera wiele domyślnych szablonów, które są dostępne. Dodatkowe szablony są dostępne w Witrynie Microsoft Office Online. Jeśli Twoja organizacja ma własne szablony niestandardowe, go może przechowywać na jego intranetu. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać dostęp do dowolnego z tych szablonów.

 1. W menu plik kliknij polecenie Nowy.

 2. W okienku zadań Nowy projekt w obszarze Szablony kliknij pozycję na komputerze.

  — LUB —

  Jeśli Twoja organizacja przechowuje szablony w witrynie sieci Web w obszarze Szablony kliknij witryn w sieci Web.

  Porada: Szablony dodatkowe Office Project 2007 mogą być dostępne w witrynie Microsoft Office Online. W okienku zadań w obszarze Szablony kliknij pozycję Szablony w witrynie Office Online.

 3. W oknie dialogowym Szablony kliknij odpowiednie karty, aby wyświetlić dostępne szablony.

 4. Kliknij szablon, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 6. Wpisz nazwę dla nowego projektu w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Dostępne szablony

Istnieje kilka kategorii szablonów dostępnych ułatwiające rozpocząć planowanie projektu. Następujące sekcje służą do identyfikowania odpowiedni szablon projektu.

Szablony usługi klienta

Następujące szablony stanowią punkt wyjścia dla klienta usługi projektów.

Szablon

Opis

Monitorowanie opinii klientów

Ramy przewiduje opracowywania procesów monitorowanie opinii klientów w ramach nakładu rozwoju. Ten szablon jest ograniczony do procesów monitorowanie opinii po została pobrana. Ma ograniczoną ilość kierunek w zbiorze danych.

Klienta usługi zwiększać

Pomaga dział obsługi klienta, konfigurowanie struktury obsługi nowego produktu. Jest to złożony temat, który może wymagać kilku harmonogramów obejmuje wszystkie składniki.

Obsługa klienta po produkcji planowania

Udostępnia podstawowe kroki potrzebne do nawiązania usługi pomocy technicznej po produkcji dla nowego klienta spakowany dobre (CPG). CPGs są eksploatacyjnych towarów, takie jak żywność i napojów, obuwia i odzież tytoniu i czyszczenie produktów.

Finanse i szablony programu accounting

Następujące szablony stanowią punkt wyjścia dla Finanse i księgowe projektów.

Szablon

Opis

Przygotowywanie raportu rocznego

Adresy ogólne działania finansowe i księgowe, definiujące typowe nakładu do przygotowania roczny raport finansowy. Działania obejmują uzyskiwanie informacji z wielu działów, Praca z innych działów (na przykład, prawnych i relacje publicznej), aby upewnić się, że wszystkie wymagane informacje są prezentowane dokładnie w taki sposób, drukowania i dystrybucji.

Finanse i wdrażania systemów rozliczeniowego.

Omówiono kroki niezbędne do wykonania Finanse i system księgowy. Zakłada istniejącego systemu lub proces znajduje się w miejscu i nowy system będzie zamienianie go. Przyjęto założenie, że nowy system oprogramowania aplikacji zostało już wybrane.

Przygotowanie bilans otwarcia na dzień przejścia na MSSF

Adresy znaczących działań finansowe i księgowe wymagane firm do przygotowania ich bilans otwarcia na dzień przejścia do międzynarodowej raportowania standardy finansowej (MSSF), w kontekście konwersji od poprzedniego Ogólnie przyjętymi zasadami księgowości (GAAP).

Początek strony

Zasoby ludzkie i szablony zarządzania zasobów

Następujące szablony stanowią punkt wyjścia dla zasobów zarządzania projektami.

Szablon

Opis

Można opracowywać umiejętności potrzeby - zatrudnienia Plan — zatrudnienia prognozy

Przewiduje ramy ogólne zasobów ludzkich działania potrzebne do przeprowadzenia analizy potrzeb prognozowaną umiejętności oraz rozwijania potencjalnych zatrudnienia i plany szkoleń, aby adres odstępu.

Oceny Offshoring strategię funkcje godz.

Adresy ogólne działania potrzebne do oceny offshoring strategię funkcji zasobów ludzkich. Zawiera fazy do analizowania bieżącej sytuacji, wstępny szukania, przeprowadzenia szczegółowej analizy i wdrażania program pilotażowy.

Wdrażania systemów informacje dotyczące zasobów ludzkich

Omówiono wysokiego poziomu kroki niezbędne do wykonania systemu informacje dotyczące zasobów ludzkich (HRIS). Nie jest specyficzny dla każdego systemu komercyjnego oprogramowania.

Przeglądy wydajności

Adresy, które przejrzeć ogólne działania, które Definiowanie typowe wydajności kwartalnych lub rocznych cyklu. Ten szablon zakłada nawiązaniu proces oceny wydajności i że wydajności nie jest powiązany z rekompensaty.

Oceny dostawcy i konsolidacji

Adresy proces określania preferowanej dostawców.

Żądanie dostawcy żądanie propozycji (RFP)

Udostępnia standardowy proces tworzenia, rozpowszechniania i oceny żądań wniosków potencjalnych dostawców. Jest przeznaczona do użytku w organizacji, które wymagają formalne zgodności z zatwierdzony proces uzyskiwania usług dostawców.

Sprzedaż i marketing szablonów

Następujące szablony stanowią punkt wyjścia dla projektów sprzedaż i marketing.

Szablon

Opis

Uruchamianie oferująca usługi finansowe

Ułatwia śledzenie planowania, wykonanie, po zakończeniu procesu uruchamiania i closedown usługi finansowe oferowanie uruchamianie. Ten szablon omówiono uruchamianie oferty, a nie jego rozwoju.

Szkolenie gotowości wewnętrznych

Przedstawia plan, który umożliwia określenie potrzeb szkoleniowych, opracowywać rozwiązania szkolenia i wdrażanie programów szkoleniowych wewnętrznych. Szablon omówiono szkolenie wewnętrznych celach sprzedaży, ale ogólne ramy może służyć także inne szkolenia.

Zarządzanie przychodzących żądań ofert (ZO)

Udostępnia menedżerów regimented metodę zarządzania procesu żądania dla oferty (ZO).

Planowanie kampanii marketingowych

Omówiono różne zagadnienia, które może być konieczne plan kampanii marketingowej w organizacji, w tym zrozumieć swoją pozycję na rynku, zbierać dane i analizować efektywność kampanii.

Planowanie wydarzenia Marketing i wykonanie

Przedstawiono główne kategorie, które należy rozważyć podczas planowania marketingowych zdarzenia.

Planowanie, wykonanie i Wrap-Up Tradeshow

Miejsce konturu kroki związane z planowaniem Pokaż handlu. Zadania należy skrócić wykonywać więcej programów handlu i rozwijać rytm.

Szablony cyklu opracowywania produktu

Następujące szablony stanowią punkt wyjścia dla projektów w ramach cyklu opracowywania produktu.

Szablon

Opis

Szkolenie dotyczące zewnętrznych gotowości technicznej

Obejmuje planowania przez rozmieszczenie programów szkoleniowych zewnętrznych, ale oceny potrzeb, opracowywanie materiałów i zawartości generowania żądanie i wykonywanie działań.

Opracowywanie opracowywania aplikacji

Pochodzi z modelu procesów do tworzenia aplikacji składnik klucza z Framework rozwiązań firmy Microsoft (Opracowywanie). Ten model elastyczne zwiększa kontroli projektu, minimalizuje ryzyko zwiększa jakości produktu i zwiększa szybkość rozwoju w branży oprogramowania.

Nowy produkt

Przewiduje opracowanie nowego produktu, metoda zdyscyplinowany zwiększyć odsetek w ramach.

Wprowadzenie nowego produktu

Umożliwia definiowanie i zarządzanie nimi kluczowe składniki w planie uruchamiania produktu silnych: jasno określone cele sprzedaży; zapewniona gotowości kanału sprzedaży; Funkcje promocyjna (publicznej relacje, obrót i reklamę); zasoby i śledzenie, monitorowanie oraz konta do wykonania.

Planowanie rozwoju produktu

Przedstawiono strategic podejście do rozwoju produktu. Praca z Twojej firmy pozycję na rynku, ustanowienia infrastruktury produktu i używanie wiedzy elementów docelowych i konkurentów, ten szablon ustala ramy zacząć opracowywania produktu.

Wpis oceny produktu

Przedstawiono kluczowe obliczonego działanie produktu, gdy został on umieszczony na rynku.

Tworzenie oprogramowania

Zespoły na czynności i procesów pomyślnie inicjowane procesu opracowywania oprogramowania. Korzystanie z szablonu, tak jak lub zmodyfikuj ją rozwoju cykliczne.

Lokalizacja oprogramowania

Zespoły na czynności i procesów wymaganych do pomyślnie localize oprogramowania.

Początek strony

Proces szablony usprawnienie i zgodność

Następujące szablony stanowią punkt wyjścia dla projektów, których usprawnianie procesów i zgodność działań.

Szablon

Opis

ISO 9001 zarządzania Recenzja

Prowadnice, które za pośrednictwem funkcji zarządzania przejrzeniu proces inspekcji zgodności z ISO 9001, w tym planowane interwałów i ściśle wskazówki do recenzji.

Biura projektów

Omówiono kroki wymagane i procesów pomyślnie zainicjować, monitorowanie i ustanawianie pakietu office enterprise project.

Cykl metodologii Six Sigma DMAIC

Określone są fazy, kluczowe działania i elementy dostarczane w standardowym cyklu projektu Six Sigma.

Opcje technologia i zgodność z ustawą Sarbanes-OXLEY

Adresy ogólne działania przeglądania istniejące kontroli wewnętrznych i oceny potencjalnych opcji technologii efektywniejsze zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley (ustawą Sarbanes-OXLEY) sekcji 404. Ten projekt przyjęto założenie, że organizacji jest już zgodny z ustawą Sarbanes-OXLEY.

Szablony IT

Następujące szablony stanowią punkt wyjścia dla projektach.

Szablon

Opis

Rozmieszczanie infrastruktury

Omówiono kroki wymagane i procesów pomyślnie zainicjować, projektowanie i wdrażanie nową infrastrukturę.

Plan poprawy infrastruktury zabezpieczeń

Zapewnia metody identyfikacji, planowania i wdrażania ulepszenia infrastruktury. Omówiono infrastrukturę zabezpieczeń, aby przedstawić plan, który wymaga równowagi między dwoma potrzeby prowadzenia: zabezpieczenie i konserwowanie możliwość Prowadź interesy. Tej metody można jednak na wiele inicjatywy infrastruktury.

Szablony opracowywania strategii biznesowych

Następujące szablony stanowią punkt wyjścia dla projektów opracowywania strategii biznesowych.

Szablon

Opis

Nowa firma

Przedstawiono procesu tworzenia przedsiębiorcy szansy sprzedaży w nowej działalności firmy. Czy można dostosować ma być używany dla szeroką gamę sytuacji firmy.

Strategic ocena fuzji lub przejęcia

Adresy ogólne wykonywanych przez moduł firmy do określenia jego strategii wzrostu biznesowej. Mapy drogowej zawiera opis pozycji rynku, obliczonego korzystnych rozwiązań oraz łączenia i przejęcia wewnętrzny rozwój, oceny kandydatów łączenia i zakup i obrotu wycena firmy docelowej.

Inne szablony

Następujące szablony stanowią punkt wyjścia do kilku innych typów projektów.

Szablon

Opis

Budowa komercyjna

Zawiera podstawowe zadania wymagane do utworzenia spację komercyjnego wiele sekcji, a pokazano relacje między tymi zadaniami. Korzystanie z szablonu ściśle jako narzędzie szkolenie lub aby poprowadzić opracowywania niestandardowych harmonogramów projektów lub możesz zmodyfikować szablon i użyć go jako podstawy harmonogramu projektu początkowej.

Projekt elektronicznej dla instytucji rządowych (E-Gov)

Przykładowa aplikacja E-Government przewiduje Państwo lub agencja rządowa lokalny. Przykładowa aplikacja jest systemem płatności elektronicznych, przykład rządu obywatel e-Gov projektu. Jego są zorganizowane jako program przy użyciu trzy projekty (architektura techniczne, ekstranetu zabezpieczeń i płatności e), ilustrujące jednym ze sposobów organizowanie złożonych projektów.

Inżynieria

Ułatwia identyfikowanie normalnego działania wymagane dla skutecznych Projekt odtwarzania i połączyć je w formacie typowe harmonogramu. Możesz szkoleń, za pomocą tego szablonu lub zmodyfikuj ją i użyć go jako podstawy harmonogramu projektu początkowej.

Przenoszenie użytkowników domowych

Zespoły na czynności, aby pomyślnie Przechodzenie do innej strony głównej.

Przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych

Właściwość konspekty i wypadek ubezpieczeniowych reklamacji z punktu widzenia ubezpieczeniowych firmy. Została zaprojektowana dla samochodów ubezpieczenia, ale można także ubezpieczenia przez właściciela domu.

Przenoszenie pakietu Office

Zespoły na wszystkie wymagane kroki, aby pomyślnie przenieść pakietu office z jednej lokalizacji do drugiej.

Budowa obiektu mieszkalnego

Zawiera podstawowe zadania wymagane do utworzenia domu jednorodzinnego, począwszy i logiczne relacje między tymi zadaniami. Za pomocą tego szablonu szkoleń, opracowywaniu niestandardowe harmonogramów projektów lub jako podstawy dla harmonogramu projektu początkowej.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×