Tworzenie nowego projektu na podstawie innego projektu lub szablonu

Subskrypcja usługi Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Inni menedżerowie projektów przebywają w podróży. Tworząc nowy projekt, możesz zaoszczędzić dużo czasu, tworząc nad nimi pracę — istniejące projekty i szablony.

Rozpoczynanie od istniejącego projektu

 1. Otwórz projekt lub szablon , którego chcesz użyć jako podstawy dla nowego projektu.

 2. Kliknij pozycję Plik > Informacje.

 3. W obszarze Informacje o projekcieZmień datę rozpoczęcia i datę zakończenia projektu.

 4. Kliknij pozycję Zapisz jako i wybierz nową nazwę i nowy dom projektu.

Możesz zacząć od razu rozpocząć pracę nad nowym projektem, ale musisz oczyścić niektóre z istniejących informacji o projekcie przed wykonaniem tej czynności.

Jednym ze sposobów na wyczyszczenie tego działania jest zaoszczędzenie starego projektu jako szablonu, szczególnie jeśli chcesz użyć starego pliku. Możesz usunąć wszystkie informacje o postępie, zapisując je, pozostawiając tylko zadania i zasoby.

Rozpoczynanie pracy od szablonu

 1. Kliknij pozycję Plik > Nowy.

 2. Wyszukaj szablony w polu lub kliknij szablon, który chcesz dodać poniżej.

 3. W oknie dialogowym Podgląd kliknij przycisk Utwórz.

Dostępne szablony w obszarze Nowy widoku Backstage

Upewnij się, że zasoby, zadania i czasy trwania w szablonie są odpowiednie dla projektu. Dzięki temu możesz już bezpłatnie zmieniać je w miarę ich dopasowania.

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Tworzenie nowego projektu na podstawie szablonu

Project 2007 zawiera wiele szablonów domyślnych, których można używać. Dodatkowe szablony są dostępne w witrynie Microsoft Office Online. Jeśli organizacja ma własne szablony niestandardowe, może je przechowywać w firmowej sieci intranet. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać dostęp do dowolnego z tych szablonów.

 1. W menu plik kliknij polecenie Nowy.

 2. W okienku zadań Nowy projekt w obszarze Szablonykliknij pozycję komputer.

  - LUB -

  Jeśli w organizacji są przechowywane szablony w witrynie sieci Web, w obszarze Szablonykliknij pozycję witryny sieci Web.

  Porada: Dodatkowe szablony Office Project 2007 mogą być dostępne w witrynie Microsoft Office Online. W okienku zadań w obszarze Szablonykliknij pozycję Szablony w witrynie Office Online.

 3. W oknie dialogowym Szablony kliknij odpowiednie karty, aby wyświetlić dostępne szablony.

 4. Kliknij szablon, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 6. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę nowego projektu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Dostępne szablony

Dostępnych jest kilka kategorii szablonów ułatwiających rozpoczęcie planowania projektu. Poniższe sekcje ułatwiają zidentyfikowanie odpowiedniego szablonu dla projektu.

Szablony obsługi klienta

Poniższe szablony dostarczają punktów początkowych dotyczących projektów obsługi klienta.

Szablon

Opis

Monitorowanie opinii klientów

W tym artykule przedstawiono strukturę opracowywania procesów w celu monitorowania opinii klientów w ramach ciągłego wysiłku związanego z ulepszaniem ulepszeń. Ten szablon skupia się na procesach monitorowania opinii po jego zebraniu. Ma ona ograniczoną ilość kierunku na zbieranie danych.

Dział obsługi klienta

Pomaga organizacji obsługi klienta skonfigurować strukturę obsługi nowego produktu. Jest to skomplikowany temat, który może wymagać kilku harmonogramów obejmujących wszystkie składniki.

Planowanie świadczenia usług przez klientów

W tym artykule przedstawiono podstawowe czynności wymagane do ustanowienia usługi pomocy technicznej dla nowego pakietu zapakowanego przez klientów (CPG). CPGs są towarami konsumpcyjnymi, takimi jak żywność i napoje, obuwiem i odzieżą, tytoń oraz produkty czyszczące.

Szablony finansów i księgowości

Poniższe szablony zawierają punkty wyjścia dla projektów finansów i księgowych.

Szablon

Opis

Roczne przygotowywanie raportów

Dotyczy ogólnych działań finansowych i księgowych, które określają typowy nakład pracy w celu przygotowania rocznego raportu finansowego. Działania obejmują uzyskiwanie informacji z wielu działów, współdziałanie z innymi działami (na przykład relacje prawne i publiczne), aby zapewnić dokładne prezentowanie, drukowanie i dystrybucję wszystkich wymaganych informacji.

Implementacja systemu finansów i rachunkowości

Konspekt kroków potrzebnych do wdrożenia systemu finansowania i księgowego. Zakłada, że istniejący system lub proces jest na miejscu, a nowy system zostanie zastąpiony nowym systemem. Zakłada się też, że nowy system oprogramowania aplikacji został już wybrany.

Przygotowanie bilansu otwarcia w dniu przejścia na MSSF

Dotyczy znaczących działań finansowych i rachunkowych wymaganych od firm w celu przygotowania bilansu otwarcia w dniu przejścia na międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) w kontekście konwersji wcześniejszych Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (ogólnie przyjęte).

Początek strony

Zasoby ludzkie i szablony zarządzania zasobami

Poniższe szablony dostarczają punktów początkowych dotyczących projektów zarządzania zasobami.

Szablon

Opis

Opracowanie potrzeb dotyczących umiejętności — plan zatrudnienia — Prognoza zatrudnienia

W tym artykule przedstawiono strukturę ogólnych działań związanych z zasobami ludzkimi, które są potrzebne do przeprowadzenia analizy prognozowanych potrzeb dotyczących umiejętności i opracowania potencjalnych planów zatrudnienia i szkolenia potrzebnych do rozwiązania luki.

Ocena strategii przybrzeżnej dla funkcji HR

Dotyczy ogólnych działań potrzebnych do oceny strategii przybrzeżnej dla funkcji zasobów ludzkich. Obejmuje on fazy analizowania obecnej sytuacji, prowadzenia wstępnych badań, przeprowadzania głębokiej analizy i wdrażania programu pilotażowego.

Wdrażanie systemu informacji o zasobach ludzkich

Konspekt czynności wykonywanych na wysokim poziomie, które są potrzebne do wdrożenia systemu informacji o zasobach ludzkich (HRIS). Nie jest ona specyficzna dla komercyjnego systemu oprogramowania.

Recenzje wydajności

Dotyczy ogólnych działań, które definiują typowy cykl roczny lub roczny Przegląd wydajności. Ten szablon zakłada, że został ustanowiony proces oceny wydajności i że wydajność nie jest powiązana z kompensacją.

Ocena i konsolidacja dostawcy

Dotyczy procesu identyfikowania preferowanych dostawców.

Prośba o udzielenie wniosku o nowego dostawcę (RFP)

W tym artykule przedstawiono standardowy proces tworzenia, rozpowszechniania i oceniania żądań składania ofert od potencjalnych dostawców. Jest ona przeznaczona dla organizacji, które wymagają formalnego zapewnienia zgodności z zatwierdzonym procesem w celu uzyskania usług dostawców.

Szablony dotyczące sprzedaży i marketingu

Poniższe szablony zawierają punkty wyjścia dla projektów sprzedaży i marketingu.

Szablon

Opis

Uruchamianie oferty usług finansowych

Pomaga śledzić planowanie, wykonywanie, Finalizowanie i closedown usługi finansowej oferującej uruchomienie. Ten szablon koncentruje się na uruchamianiu oferty, a nie jej rozwojem.

Szkolenia dotyczące gotowości wewnętrznej

Przedstawia plan ułatwiający identyfikowanie potrzeb szkoleniowych, opracowywanie rozwiązań szkoleniowych i wdrażanie wewnętrznych programów szkoleniowych. Szablon koncentruje się na wewnętrznym szkoleniu do celów związanych ze sprzedażą, ale ogólne struktury mogą być również używane do innych szkoleń.

Zarządzanie zaChodzącymi żądaniami ofert (RFQs)

Umożliwia menedżerom sprzedaży regimented metodę zarządzania procesem składania wniosków dla oferty (zo).

Planowanie kampanii marketingowej

Zawiera opis różnych zagadnień, które mogą być potrzebne do zaplanowania kampanii marketingowej w organizacji, w tym zrozumienie jej stanowiska na rynku, zbieranie danych i analizowanie efektywności kampanii.

Planowanie i wykonywanie wydarzeń marketingowych

Konspekt głównych kategorii, które należy uwzględnić podczas planowania zdarzenia marketingowego.

Tradeshow planowanie, wykonywanie i Zawijanie

Zawiera zarys kroków związanych z planowaniem pokazu handlowego. Zadania należy skrócić podczas przeprowadzania większej liczby pokazów w handlu i opracowania Rhythm.

Szablony cyklu życia opracowywania produktów

Poniższe szablony dostarczają punktów początkowych dotyczących projektów w ramach cyklu życia produktu dla deweloperów.

Szablon

Opis

Szkolenie dotyczące zewnętrznych gotowości technicznej

Obejmuje planowanie wdrażania programów szkoleń zewnętrznych w zakresie oceny potrzeb, opracowywania materiałów i zawartości, generowania popytu i wykonywania działań.

Opracowywanie aplikacji MSF

Pochodzi z modelu procesów na potrzeby opracowywania aplikacji, kluczowego składnika struktury Microsoft Solutions Framework (MSF). Ten model elastyczny usprawnia kontrolę nad projektem, minimalizuje ryzyko, zwiększa jakość produktu i zwiększa szybkość opracowywania w przemyśle programowym.

Nowy produkt

Zawiera informacje dotyczące struktury opracowywania nowego produktu przy użyciu podejścia, które powinno zwiększyć stawkę sukcesu.

Nowy produkt startowy

Ułatwia definiowanie najważniejszych składników w silnym planie uruchamiania produktów oraz zarządzanie nimi: jasno określone cele sprzedaży; zapewnianie gotowości kanału sprzedaży; funkcje promocyjne (stosunki publiczne, marketingowe i reklamowe); oraz zasoby do śledzenia, monitorowania i kont do wykonania.

Planowanie opracowywania produktów

Konspekt podejścia strategicznego do opracowywania produktów. Dzięki współpracy z twoim stanowiskiem biznesowym na rynku, ustaleniu infrastruktury produktu i wykorzystywaniu wiedzy o celach i konkurentach ten szablon stanowi podstawę do rozpoczęcia opracowywania produktów.

Ponowne uruchamianie wpisu oceny produktu

Przedstawia kluczowe obszary szacowania wydajności produktu po umieszczeniu ich na rynku.

Opracowywanie oprogramowania

Koncentrując się na procedurach i procesach wymaganych do pomyślnego zainicjowania procesu opracowywania oprogramowania. Możesz użyć szablonu w stanie lub w celu zmodyfikowania go w celu rozwinięcia cyklicznego.

Lokalizacja oprogramowania

Koncentrując się na procedurach i procesach wymaganych do pomyślnego przetłumaczenia oprogramowania.

Początek strony

Usprawnienia procesów i szablony zgodności

Poniższe szablony zawierają punkty początkowe dla projektów, które śledzą działania usprawniające proces i zgodność procesów.

Szablon

Opis

ISO 9001 — Recenzja zarządzania

Prowadzi Cię przez proces oceny zarządzania zgodnością z ISO 9001, w tym planowane okresy i ścisłe wytyczne dotyczące przeglądu.

Pakiet Office Project

Koncentrując się na wymaganych krokach i procesach, aby pomyślnie inicjować, monitorować i ustanawiać urząd projektów przedsiębiorstwa.

Cykl DMAIC Six Sigma

Umożliwia tworzenie konspektu faz, kluczowych działań i elementów dostarczanych w standardowym cyklu życia Six Sigma.

Opcje zgodności i technologii SOX

Dotyczy ogólnych działań związanych z przeglądaniem istniejących kontrolek wewnętrznych i oceniających potencjalne opcje technologii dla wydajniejszych Sarbanes-Oxley (SOX) 404. W tym projekcie przyjęto, że organizacja jest już zgodna z SOX.

Szablony IT

Poniższe szablony zawierają punkty wyjścia dla projektów IT.

Szablon

Opis

Rozmieszczanie infrastruktury

Skoncentrowanie się na wymaganych krokach i procesach w celu pomyślnego zainicjowania, zaprojektowania i wdrożenia nowej infrastruktury.

Plan poprawy jakości infrastruktury bezpieczeństwa

W tym temacie przedstawiono sposób identyfikowania, planowania i wdrażania ulepszeń infrastruktury. Koncentruje się na infrastrukturze bezpieczeństwa, aby zilustrować plan wymagający równowagi między dwoma potrzebami w zakresie prowadzenia dojazdów: zachowanie bezpieczeństwa i utrzymywanie możliwości prowadzenia działalności. Taka metoda może być jednak używana w wielu inicjatywach infrastrukturalnych.

Szablony strategicznego rozwoju biznesowego

Poniższe szablony dostarczają punktów początkowych dla strategicznych projektów rozwoju biznesowego.

Szablon

Opis

Nowe firmy

Konspekt procesu opracowywania możliwości przedsiębiorcy w nowej firmie operacyjnej. Można je dostosować do szerokiego zakresu konkretnych sytuacji w firmie.

Ocena strategiczna lub Ocena nabycia

Dotyczy ogólnych działań, które firma przeprowadzi w celu określenia strategii rozwoju firmy. Mapa drogowa obejmuje zrozumienie sytuacji rynkowej, ocenę handlu między fuzjami a przejęciem oraz opracowaniem wewnętrznym, ocenianie fuzji i kandydatów przejęcia oraz wprowadzanie wartości szacunkowej dla firm docelowych.

Inne szablony

Poniższe szablony zawierają punkty wyjścia dla kilku innych typów projektów.

Szablon

Opis

Budowa komercyjna

Zawiera podstawowe zadania wymagane do skonstruowania komercyjnego miejsca w wielu wątkach i przedstawiające relacje między tymi zadaniami. Szablony można używać jako narzędzia szkoleniowego, a także do opracowywania harmonogramów niestandardowych projektów, a także można zmodyfikować szablon i użyć go jako podstawy wstępnego harmonogramu projektu.

Projekt administracji elektronicznej (E-gov)

Udostępnia przykładową pocztę E-rządową dla Państwa lub lokalnego organu rządowego. Przykładowa aplikacja to elektroniczny system płatności, przykładowy rząd do obywatela e-gov projektu. Jest on zorganizowany jako program z trzema projektami (architektura techniczna, ekstranet zabezpieczeń i opłata e-a), który przedstawia jednostronnie organizowania skomplikowanych projektów.

Inżynieria

Pomaga identyfikować normalne działania wymagane dla efektywnego projektu inżynierskiego i połączyć je w typowym formacie harmonogramu. Możesz użyć tego szablonu do szkoleń lub zmodyfikować go i użyć jako podstawy wstępnego harmonogramu projektu.

Przenoszenie domu

Koncentruje się na czynnościach, które należy wykonać, aby przejść do innego domu.

Przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych

Właściwości konspektu i powypadkowego przetwarzania roszczeń ubezpieczeniowych z punktu widzenia firmy ubezpieczeniowej. Została zaprojektowana dla ubezpieczenia samochodowego, ale może być również używana do ubezpieczenia Homeowner.

Przenoszenie pakietu Office

Koncentrując się na wymaganych krokach, aby pomyślnie przenieść pakiet Office z jednej lokalizacji do drugiej.

Budowa mieszkalna

Zawiera podstawowe zadania wymagane do utworzenia domu z jedną rodziną i relacje logiczne między tymi zadaniami. Możesz użyć tego szablonu do szkoleń, aby opracować harmonogramy niestandardowe dla projektów lub jako podstawę wstępnego harmonogramu projektu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×