Tworzenie nowego projektu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas tworzenia nowego projektu harmonogram można utworzyć od data rozpoczęcia lub od data zakończenia. Można również zdefiniować określone właściwości pliku pomocne w zorganizowaniu projektu lub jego znalezieniu.

Tworzenie nowego projektu

Po utworzeniu nowego projektu można go zapisać lokalnie lub jako projekt organizacji w programie Project Server. Użytkownik, który chce zapisać projekt jako projekt organizacji, powinien połączyć się z programem Project Server przed utworzeniem projektu. Dla nowych projektów organizacji jest domyślnie używany utworzony dla jej potrzeb szablon globalny przedsiębiorstwa.

 1. Kliknij przycisk Nowy Obraz przycisku .

  Porada: Nowy projekt można także utworzyć, klikając polecenie Nowy w menu Plik. W okienku zadań w obszarze Nowy kliknij opcję Pusty projekt.

 2. W menu Projekt kliknij polecenie Informacje o projekcie.

 3. Aby utworzyć harmonogram projektu od daty rozpoczęcia, wpisz lub wybierz żądaną datę rozpoczęcia projektu w polu Data rozpoczęcia.

  Aby utworzyć harmonogram projektu od daty zakończenia, kliknij pozycję Data zakończenia projektu w polu Harmonogram od, a następnie wpisz lub zaznacz żądaną datę zakończenia projektu w polu Data zakończenia.

 4. Aby uwzględnić wszystkie niestandardowe pola organizacji w projekcie, przejrzyj listę pól w sekcji Niestandardowe pola organizacji, kliknij pole Wartość dla pola niestandardowego, a następnie zaznacz wartość.

  Jeśli w organizacji są zdefiniowane wymagane niestandardowe pola organizacji oznaczone gwiazdką (*) po nazwie pola, wartości w tych polach muszą być wprowadzone. Niewprowadzenie wartości w polach wymaganych uniemożliwia zapisanie projektu. Jeśli nie wiadomo, jakie wartości należy wprowadzić w poszczególnych polach niestandardowych, należy skontaktować się z menedżerem projektu lub administratorem serwera.

  Uwagi: 

  • Przy konfigurowaniu nowego projektu można również użyć Przewodnika po programie Project. Łącza do dodatkowych informacji na temat Przewodnika po programie Project można znaleźć w sekcji Zobacz też.

  • Jeśli użytkownik chce poznać najpóźniejszą datę rozpoczęcia projektu, aby go ukończyć go w określonym terminie, może wybrać opcję planowania projektu od daty zakończenia. Jednak po rozpoczęciu pracy dla projektu zaleca się zmianę tego ustawienia na planowanie od daty rozpoczęcia.

  • Jeśli plany ulegną zmianie, wstępne informacje o projekcie można zmienić w dowolnym momencie po kliknięciu polecenia Informacje o projekcie w menu Projekt. Jeśli jednak dla zadań są zastosowane dane rzeczywiste, na przykład rzeczywiste daty rozpoczęcia lub zakończenia, zadania nie zostaną ponownie zaplanowane na podstawie zaktualizowanych informacji o projekcie. Ponadto jeśli dla zadań będą zastosowane ograniczenia, przeniesienie daty rozpoczęcia lub zakończenia nie musi spowodować przesunięcia wszystkich zadań z uwzględnieniem nowej daty. Łącza do dodatkowych informacji na temat przenoszenia daty rozpoczęcia projektu można znaleźć w sekcji Zobacz też.

  • Jeśli projekt zostanie zapisany lokalnie, a później użytkownik zdecyduje się zapisać go jako projekt organizacji w programie Project Server, projekt zostanie zaktualizowany opcjami szablonu globalnego organizacji. Projekt może zostać zaktualizowany dodatkowymi widokami, tabelami, polami i innymi elementami. Ponadto zostanie utracone formatowanie niespójne z szablonem globalnym organizacji. Jeśli w projekcie zostały utworzone elementy o tej samej nazwie co elementy w szablonie globalnym organizacji, zostanie wyświetlony monit o zmianę ich nazwy.

Definiowanie właściwości pliku na potrzeby projektu

W celu ułatwienia organizowania i wyszukiwania projektów istnieje możliwość wprowadzania właściwości ich plików, takich jak opisowy tytuł, temat, informacje o menedżerze projektu lub komentarze.

 1. Aby wprowadzić podstawowe właściwości pliku dla aktywnego projektu, w menu Plik kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Podsumowanie.

 2. Wpisz stosowne informacje o projekcie w polach właściwości pliku.

 3. Aby dodać niestandardowe właściwości pliku aktywnego projektu, kliknij kartę Niestandardowe.

 4. Wpisz stosowne informacje w polach Nazwa, Typ i Wartość, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Uwaga: Na potrzeby wydruków można również dodać te szczegóły projektu do nagłówek, stopka lub legendawidok albo raport projektu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×