Tworzenie nowego dokumentu w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie nowego dokumentu w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą SharePoint Online za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz tworzyć nowe dokumenty w bibliotece dokumentów, w której można łatwo udostępniać dokumenty zespołowi. Przetestowałeś go za pomocą narratora i szczęk, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu pod warunkiem, że spełniają wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

Tworzenie nowego dokumentu

 1. Zaloguj się do konta usługi Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widok domyślny to usługa SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Po otwarciu biblioteki w środowisku usługi SharePoint Online fokus znajduje się na przycisku Nowy. Usłyszysz komunikat „Nowy, Utwórz nowy folder lub dokument pakietu Office w tej lokalizacji, Do nawigacji użyj klawiszy strzałek w lewo i w prawo, a aby aktywować element, naciśnij klawisz Enter, Podmenu, Aby przechodzić między elementami, naciśnij strzałkę w górę lub w dół”. (W Narratorze usłyszysz słowa „Element menu, Stan”).

  Porada: Jeśli fokus nie znajduje się na przycisku Nowy, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę biblioteki i albo słowa „Opuszczanie menu”, albo „Menu, Nowy, Utwórz nowy folder lub dokument pakietu Office w tej lokalizacji, Do nawigacji użyj klawiszy strzałek w lewo i w prawo, a aby aktywować element, naciśnij klawisz Enter, Podmenu, Aby przechodzić między elementami, naciśnij strzałkę w górę lub w dół”. (W Narratorze usłyszysz słowa „Element menu, Stan”).

 3. Aby otworzyć menu, naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę aplikacji pakietu Office, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Zostanie otwarty nowy dokument. Usłyszysz komunikat „Nowy, Utwórz nowy folder lub dokument pakietu Office w tej lokalizacji, Do nawigacji użyj klawiszy strzałek w lewo i w prawo, a aby aktywować element, naciśnij klawisz Enter, Podmenu”. (W Narratorze usłyszysz słowa „Element menu, Stan”)

 6. Utwórz dokument. Dokument pakietu Office jest zapisywany automatycznie. Nazwa dokumentu to Dokument numer.

 7. Aby zamknąć dokument, naciśnij klawisze Alt+F, a następnie naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz słowo „Zamknij”. Naciśnij klawisz Enter. Jeśli korzystasz z czytnika zawartości ekranu JAWS, okno zostanie zamknięte.

 8. Jeśli korzystasz z Narratora, zostanie otwarte okno dialogowe Czy chcesz zamknąć wszystkie karty, czy bieżącą kartę?.

 9. Naciśnij klawisz strzałki w prawo. Usłyszysz słowa „Zamknij bieżącą kartę”.

 10. Naciśnij klawisz Enter. Dokument zostanie zamknięty, fokus wróci do biblioteki.

Aby zmienić nazwę dokumentu, zobacz Edytowanie informacji o pliku lub folderze w bibliotece dokumentów za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Zobacz też

Wyewidencjonowywanie lub ewidencjonowanie plików w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie po usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×