Tworzenie niestandardowego wstążki w programie Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wstążka — pasek w górnej części okna programu zawierający grupy poleceń — jest składnikiem interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent. interfejs użytkownika Office Fluent zapewnia jedno miejsce dla poleceń w Access.

Po rozpoczęciu tworzenia bardziej zaawansowanych aplikacji za pomocą Access, może być stwierdzisz, że chcesz Dostosowywanie Wstążki interfejsu Office Fluent, aby ułatwić korzystanie z aplikacji. Na przykład można ukryć niektóre lub wszystkie domyślne tabulatory, aby użytkownicy nie mogą używać niektóre polecenia i można utworzyć nowe, niestandardowe tabulatory, które zawierają tylko te polecenia, które ma być dostępna.

We wszystkich programach Microsoft Office, które używają interfejs użytkownika Office Fluent umożliwia język XML (Extensible Markup) Dostosowywanie Wstążki. Dlatego niektóre podstawowe wiedzy XML jest przydatne. W tym artykule omówiono pojęcia XML, ale go udostępnić podstawowa procedura dostosowania Wstążki i niektórych przykład kod XML, który można dostosować do własnych potrzeb.

W tym artykule omówiono sposób tworzenia własnych niestandardowych wstążki za pomocą języka XML. Jeśli chcesz zmodyfikować istniejący wstążki przy użyciu wbudowanych narzędzi, zobacz temat Dostosowywanie Wstążki w pakiecie Office.

Co chcesz zrobić?

Opis technik dostosowania wstążki

Tworzenie i stosowanie wstążki niestandardowych

Przywracanie domyślnych wstążki

Opis przykład pliku XML

Opis technik dostosowania wstążki

W Access Dostosuj Wstążkę przy tworzeniu dostosowywania XML, a następnie dodanie kodu lub ustawienie właściwości bazy danych, zawierający instrukcje używania tego XML, podczas tworzenia Wstążki programu Access. Za pomocą XML, aby ukryć kart istniejących i dodać nowe karty, polecenie grupy i polecenia. Procedury przedstawione w tym artykule przedstawiono, jak dodać polecenia, które są wbudowane do programu Access (takich jak szukanie, sortowanie i Zapisz) oraz dodać polecenia, które uruchamiać makra programu Access, które wpisano samodzielnie.

Istnieje kilka obszarów, które mogą zawierać XML, ale jedną z metod najłatwiej jest zapisać go w tabeli systemu w bieżącej bazie danych. Proces obejmuje, tworząc tabelę systemu o nazwie USysRibbons, Dodawanie usługi XML wstążki, a następnie określ, czy wstążki niestandardowych są wyświetlane w bazie danych jako całość lub dla konkretnego formularza lub raportu. Można zdefiniować wiele wstążki niestandardowych — jeden dla całej aplikacji i dodatkowe wstążki dla poszczególnych formularzy i raportów w bazie danych.

Tworzenie i stosowanie wstążki niestandardowych

W poniższych sekcjach przedstawiono procedury krok po kroku dotyczące tworzenia i stosowania wstążki niestandardowych.

Przed rozpoczęciem

Tabele systemowe wyświetlana w okienku nawigacji    Domyślnie tabele systemowe nie są wyświetlane w okienku nawigacji, musisz najpierw zmienić ustawienie w oknie dialogowym Opcje nawigacji, dzięki czemu można zobaczyć tabeli USysRibbons po jego utworzeniu. Wykonaj poniższe kroki:

 1. Po otwarciu bazy danych w programie Access kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku nawigacyjnym u góry okienka nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W oknie dialogowym Opcje nawigacji w obszarze Opcje wyświetlania zaznacz pole wyboru Pokaż obiekty systemowe, a następnie kliknij przycisk OK.

  Dostęp do tabel systemowych są wyświetlane w okienku nawigacji.

Włączyć wyświetlanie komunikatów o błędach interfejsu użytkownika dodatku    Komunikaty o błędach są przydatne źródłem danych podczas tworzenia i rozwiązywanie problemów z dostosowania wstążki XML, dlatego warto dostępu do ich wyświetlania. Wykonaj poniższe kroki:

 1. Kliknij pozycję plik > Opcje. Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Access 2007 kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office > Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia klienta. Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Access 2007, kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W obszarze Ogólne zaznacz pole wyboru Pokaż błędy interfejsu użytkownika dodatku, a następnie kliknij przycisk OK.

Tworzenie tabeli systemu USysRibbons

Wykonaj poniższą procedurę, aby utworzyć tabelę systemu USysRibbons. Za pomocą tej tabeli zostanie później, przechowywania do dostosowania wstążki XML.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie tabele kliknij Projekt tabeli.

 2. Dodawanie pola do tabeli. Pamiętaj wpisać nazwy pól dokładnie tak, jak pokazano.

  Nazwa pola

  Type (Typ)

  Rozmiar pola

  Identyfikator

  Autonumerowanie

  Liczba całkowita długa

  RibbonName

  Tekst

  255

  RibbonXml

  Nota

 3. Jeśli chcesz, możesz dodać więcej pól do tabeli, takich jak pole Comments powinno zawierać opis funkcji XML wstążki.

 4. Zaznacz pole identyfikator. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Klucz podstawowy.

 5. Na pasku Narzędzi Szybki dostęp kliknij przycisk Zapisz lub naciśnij klawisze CTRL + s nazwę nowej tabeli USysRibbons.

Dodawanie Dostosowywanie Wstążki XML do tabeli USysRibbons

Na potrzeby tego przykładu załóżmy, że chcesz uniemożliwić użytkownikom bazy danych za pomocą narzędzi na karcie Tworzenie. Ponadto które mają zostać Tworzenie nowej karty o nazwie Kartę niestandardowe tylko polecenia Wklej, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Niestandardowa karta wstążki

W poniższej procedurze XML tworzy tej konfiguracji.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę USysRibbons, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok arkusza danych.

 2. Dodaj poniższe dane do tabeli. Możesz skopiować przykładowy plik XML z tego artykułu i wklej go bezpośrednio do tabeli.

  Identyfikator

  RibbonName

  RibbonXML

  (Pole Autonumerowanie)

  Karta Moje

  <customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
  /office/2006/01/customui">
  <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
  <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
  <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
  <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
  <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
  </group>
  </tab>
  </tabs>
  </ribbon>
  </customUI>
 3. Ten XML najpierw instruuje dostępu nie do "Tworzenie od podstaw", oznacza to, że go określa, że programu Access należy wyświetlić karty wstążki domyślne. Następnie informuje programu Access, aby ukryć tylko jedną z kart domyślnych (karta Tworzenie ). Na koniec tworzy nowe karty wstążki o nazwie "Kartę niestandardowe" dodaje grupę polecenie o nazwie "Grupa niestandardowa A" do karty i dodaje polecenia Wklej do grupy. Aby uzyskać więcej informacji na temat w tym przykładzie i dostosować go do własnych potrzeb zobacz sekcję Opis przykład XML.

 4. Zamknij tabelę USysRibbons, a następnie zamknij i ponownie otwórz bazę danych.

Stosowanie niestandardowego wstążki

Teraz, gdy niestandardowy kod XML wstążki składowane w tabeli, wykonaj jedną z następujących czynności — w zależności od tego, czy mają być stosowane na Wstążce do całej bazy danych lub do konkretnego formularza lub raportu.

 • Stosowanie wstążki niestandardowych do całej bazy danych   

  1. Kliknij pozycję plik > Opcje. Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Access 2007 kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office > Opcje programu Access.

  2. Kliknij opcję Bieżąca baza danych, a następnie w obszarze Opcje paska narzędzi i wstążki, wybierz z listy Nazwa wstążki, a następnie kliknij wstążką, który ma być — w tym przypadku Karta Moje.

  3. Kliknij przycisk OK.

 • Stosowanie wstążki niestandardowych do konkretnego formularza lub raportu   

  1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, który chcesz zastosować wstążki niestandardowych do, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

  2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

  3. U góry okienka arkusz właściwości w obszarze Typ zaznaczenia upewnij się, że typ obiektu (formularz lub raport ) jest zaznaczone na liście.

  4. Na karcie inne arkusza właściwości kliknij na liście Nazwa wstążki, a następnie kliknij wstążką, który ma być wyświetlany po otwarciu formularza lub raportu (w tym przypadku Karta Moje ).

  5. Kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciśnij klawisze CTRL+S.

  6. Zamknij formularz lub raport, a następnie kliknij go dwukrotnie w okienku nawigacji, aby je ponownie otworzyć.

   Wstążka wybranego jest wyświetlana.

Po upewnieniu się, że do wstążki niestandardowych działa poprawnie, ponownie ukryć tabele systemowe, wykonując następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku nawigacyjnym u góry okienka nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W oknie dialogowym Opcje nawigacji w obszarze Opcje wyświetlania wyczyść pole wyboru Pokaż obiekty systemowe, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Przywracanie domyślnych wstążki

Aby zatrzymać przy użyciu wstążki niestandardowych i przywrócić domyślne wstążki, wykonaj jedną z następujących procedur, w zależności od tego, czy wstążki niestandardowych jest używany przez całej aplikacji lub przez konkretnego formularza lub raportu.

Przywracanie poziomie aplikacji domyślnej wstążki

 1. Kliknij pozycję plik > Opcje. Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Access 2007 kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office > Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję Bieżąca baza danych, a następnie w obszarze Opcje paska narzędzi i wstążki, usuń zawartość pola Nazwa wstążki.

 3. Zamknij i ponownie otwórz bazę danych.

Program Access wyświetli jego domyślne karty wstążki. XML wstążki pozostaje w tabeli USysRibbons, dopóki nie zostaną usunięte, więc jeśli chcesz przywrócić wstążki niestandardowych, możesz to zrobić przez ustawienie opcji Nazwa wstążki wartość zawarte wcześniej.

Przywracanie domyślnych wstążki dla formularza lub raportu

 1. Otwórz formularz lub raport w widoku projektu.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. U góry okienka arkusz właściwości w obszarze Typ zaznaczenia upewnij się, że typ obiektu (formularz lub raport ) jest zaznaczone na liście.

 4. Na karcie inne arkusza właściwości Usuń zawartość pola właściwości Nazwa wstążki.

 5. Zapisz, Zamknij, a następnie ponownie otwórz formularz lub raport.

XML wstążki pozostaje w tabeli USysRibbons, dopóki nie zostaną usunięte, więc jeśli chcesz przywrócić wstążki niestandardowych, możesz to zrobić, ustawiając wartość w polu właściwości Nazwa wstążki wartość zawarte wcześniej.

Początek strony

Opis przykład pliku XML

Oto przykład XML, w którym użyto wcześniej w tym artykule i zapoznać się z ilustracją wstążki niestandardowych do jego utworzenia.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Niestandardowa karta wstążki

W tym przykładzie drugi wiersz XML Ustawia atrybut startFromScratchFAŁSZ. Ustawianie wartości FAŁSZ zapewnia, że dostęp pozostawia wszystkich kart istniejących niezmienione i dodaje wszystkie nowe karty po prawej stronie istniejące. Ustawienie tego atrybutu na wartość True powoduje usunięcie wszystkich kart istniejących i wyświetla tylko te, których można tworzyć w swojej XML. Nawet jeśli atrybut startFromScratch jest ustawiony na wartość FAŁSZ, nadal można ukrywać poszczególne karty. Wskazuje na wiersz czwarty XML, który spowoduje ukrycie wbudowane karty Tworzenie. Pozostałe wiersze Tworzenie karty niestandardowej i grupę niestandardową, a następnie dodaj wbudowanego polecenia Wklej do grupy za pomocą następującego kodu XML.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Dodaj dodatkowe grupy lub kontrolki do wstążki niestandardowych    Możesz dodać więcej grup i kontrolek do wstążki, dodając podobne linie XML, a podstawianie różnych wartości idMso i etykiety . Na przykład aby utworzyć formant eksportuje aktualnie zaznaczonego obiektu do programu Excel użyć następujących XML.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Aby dodać kontrolki do tej samej grupy co polecenia Wklej, wstawianie nowego wiersza XML, bezpośrednio przed lub po wierszu, który tworzy polecenie Wklej. Aby utworzyć nową grupę, można kopiowanie, wklejanie i modyfikować kod XML, który tworzy grupę Grupa niestandardowa A powyżej. Poniższy przykład pokazuje XML, który zapewnia dwóch kontrolkach do grupy niestandardowej.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Ten XML dodaje innej grupy do Karty niestandardowe. Jak pokazano na poniższej ilustracji, Nowa grupa zawiera dwa formanty — jeden, który inicjuje operację importowania z programu Excel, a drugie inicjuje operację eksportowania do programu Excel.

Niestandardowa karta wstążki z dwoma grupami

Uwaga: Każda wartość Identyfikator grupy i Identyfikator karty wstążki niestandardowych musi być unikatowa.

Dowiedz się wartość idMso polecenia    Aby uzyskać wartość idMso wbudowanego polecenia, użyj następującej procedury:

 1. Kliknij pozycję plik > Opcje. Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Access 2007 kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office > Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp. Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Access 2007, kliknij przycisk Dostosuj.

 3. Umieść wskaźnik myszy na element, do którego chcesz uzyskać informacje. Program Access wyświetli wartość idMso formantu w etykietce ekranowej w nawiasach.

Dodawanie polecenia do uruchamiania makra programu Access    Możesz dodać do wstążki niestandardowych nawet większej elastyczności przez dodanie poleceń, które makr programu Access. Załóżmy na przykład, czy utworzono makro o nazwie MyMacro. Aby dodać polecenie do wstążki uruchamianej makro, Dodaj następujący wiersz do usługi XML.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Aby dodać kontrolki do tej samej grupy co polecenie Wklej z poprzedniego przykładu, wstawianie nowego wiersza XML, bezpośrednio przed lub po wierszu, który tworzy polecenie Wklej. Poniższy przykład pokazuje XML, który zapewnia polecenie.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×