Tworzenie niestandardowego typu projektu w przedsiębiorstwie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W Microsoft Project Web App typu projektu w przedsiębiorstwie (typ projektu w Przedsiębiorstwie) reprezentuje opakowanie, która obejmuje fazy, etapy jednego przepływu pracy i stron szczegółów projektu (strony szczegółów projektu). Każdy typ projektu w Przedsiębiorstwie reprezentuje typ pojedynczego projektu. Zazwyczaj typów projektów są wyrównane poszczególne działy: na przykład marketing projektów, projektach lub HR projektów. Za pomocą typów projektów ułatwia kategoryzowanie projektów w obrębie tej samej organizacji, które mają podobne cyklu życia projektu. Dla użytkownika EPTs są wyświetlane na liście rozwijanej typów projektów, gdy użytkownik kliknie Nowy projekt na Wstążce w Project Web App.

Aby utworzyć nowy typ projektu w przedsiębiorstwie:

 1. Na stronie głównej programu PWA kliknij przycisk Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji Przepływ pracy i stron szczegółów projektu kliknij przycisk Typu projektu w przedsiębiorstwie.

 3. Kliknij pozycję Nowy typ projektu w przedsiębiorstwie. W polu Nazwa wprowadź nazwę dla danego typu, a następnie wprowadź krótki opis w polu Opis.

 4. Jeśli chcesz wygenerować Identyfikator projektu dla każdego projektu utworzone przez ten typ projektu w Przedsiębiorstwie, wykonaj następujące czynności w sekcji identyfikator projektu:

  • W polu Prefiks wpisz znaki, które mają zostać na początku każdego wygenerowanym identyfikatorem projektu. Na przykład możesz chcieć identyfikator projektu dla projektów utworzonych za pomocą Zaakceptuj działu Finanse na rozpoczęcie pracy z FIN_. To pole jest opcjonalne.

  • W polu Numer uruchamianie wprowadź numer, który będzie służyć jako punkt początkowy dla identyfikatorów projektu, który będzie można wygenerować dla ten typ projektu w Przedsiębiorstwie. Na przykład wprowadź 10001, jeśli chcesz, aby pierwszy identyfikator projektu jako 10001. To pole jest wymagane.

  • W polu przyrostkowe można wprowadzić znaki, których można używać do dołączania Twoje nazwy projektu, generowanych przez ten typ projektu w Przedsiębiorstwie. Na przykład jeśli ten typ projektu w Przedsiębiorstwie służy do tworzenia tylko wysokiego ryzyka projektów w dziale finansowym, można wprowadzić _HR. To pole jest opcjonalne.

  • W polu Dopełnienie cyfr minimalna wprowadź liczbę używany do zwiększać wartość początkowa dla wygenerowanym identyfikatorów projektu. Na przykład jeśli wprowadź wartość 1 i jest używany do uruchamiania liczby 10001 nowych projektów utworzone na podstawie Zaakceptuj ma unikatowy identyfikator projektu, który będzie zwiększana o wartości 1 od poprzedniego. Na przykład drugi projektu wynikiem Zaakceptuj będą mieć Identyfikatora projektu 10002, trzeci będzie 10003 itd...

  Uwaga: Ten krok jest opcjonalny, jako identyfikatory projektu nie są wymagane do utworzenia usługi typ projektu w Przedsiębiorstwie.

 5. Wybierz pozycję Utwórz nowe projekty jako projektów listy zadań programu SharePoint, jeśli

 6. Wybierz pozycję przepływu pracy na liście Skojarzenia przepływu pracy witryny. Po kojarzenie przepływu pracy witryny typu projektu i Zapisz typ nie Przejdź wstecz i aktualizowanie typ ma być używany inny przepływ pracy.

  Uwaga: Należy zauważyć, że w przypadku wybrania tworzenia nowych projektów jako projektów listy zadań programu SharePoint wcześniej, ta opcja nie jest dostępne.

 7. Wybierz stronę szczegółów projektu z listy Nowa strona projektu. To jest pierwsza strona, które użytkownicy będą widzieć podczas tworzenia nowego projektu w Centrum projektów za pośrednictwem typ projektu w Przedsiębiorstwie.

  Jeśli wybrano Brak przepływu pracy na liście Skojarzenia przepływu pracy witryny, wybierz strony szczegółów projektów, które chcesz uwzględnić w tego typu projektu w polu Dostępne strony szczegółów projektów i kliknij pozycję Dodaj do przenieść je w polu po prawej stronie.

 8. W przypadku typu projektu w przedsiębiorstwie tworzonego język, który ma być używany domyślnie wszystkie nowe projekty, zaznacz pole wyboru Użyj jako domyślnego typu projektu w przedsiębiorstwie podczas tworzenia projektu.

 9. Kliknij przycisk obok pola działy, aby zaznaczyć działy, które chcesz skojarzyć z tego typu projektu, jeśli jest to potrzebne.

 10. Jeśli chcesz skojarzyć obrazu z tego typu projektu w celu wyświetlania w menu Nowy projekt, podaj adres URL obrazu w polu Wpisz adres URL.

 11. W sekcji kolejność wybierz, czy chcesz, aby ten typ projektu znajdował się na końcu listy typów projektów, czy chcesz zachować kontrolę nad jego położenie na liście.

 12. W sekcji Tworzenie witryny wybierz po utworzeniu witryny projektu dla nowych projektów. Istnieje możliwość:

  • Automatyczne tworzenie witryny podczas pierwszej publikacji projektu spowoduje utworzenie witryny projektu automatycznie dla nowych projektów, ich publikacji.

  • Zezwalaj użytkownikom wybieranie umożliwia użytkownikowi, wybierz pozycję, aby utworzyć witrynę projektu dla projektów na publikowanie.

  • Nie twórz witryny uniemożliwi użytkownikowi tworzenie witryny projektu ich projektu.

 13. W sekcji Lokalizacji tworzenia witryn można określić lokalizację, w której zostanie utworzony witryny projektu w polu Adres URL lokalizacji. Witryny projektów będą tworzone jako podwitryny w określonej lokalizacji.

  Uwaga: Nie można zsynchronizować uprawnień użytkownika lub listy zadań programu SharePoint, jeśli zechcesz utworzyć witryny projektu spoza zbioru witryn programu PWA.

  Uwaga: W tej sekcji będzie widoczne tylko w przypadku programu PWA włączenia witryny w trybie uprawnień programu Project Server. Aby dowiedzieć się więcej na temat tryby uprawnień i sposobu zmiany, zobacz Zarządzanie zmianą uprawnień w usłudze Project Online .

 14. W sekcji synchronizacji:

  • Wybierz Uprawnienia użytkownika synchronizacji, aby nadać zasobów pracy projektu dostępu do witryny projektu.

  • Wybierz pozycję Listy zadań programu SharePoint synchronizacji, aby skopiować zadania na liście zadań programu SharePoint w witrynie projektu. Zsynchronizuje tylko witryn projektów utworzonych wewnątrz witryny aplikacji Project Web App.

   Uwaga: Aby uzyskać najlepsze rozwiązania dotyczące tych opcji zobacz Dostosowywanie wydajności usługi Project Online.

 15. W sekcji Język witryny wybierz domyślny język, w którym witryn będą obsługi administracyjnej na liście domyślny język szablonu witryny.

 16. Wybierz szablon, na liście Szablon Plan projektu, jeśli jest to potrzebne.

 17. Wybierz szablon, na liście Szablon witryny projektu, jeśli jest to potrzebne.

 18. Kliknij przycisk Zapisz zapisywania na serwerze, w ten sposób tworzenia nowego projektu lub propozycji dzięki czemu tego typu projektu w przedsiębiorstwie.

Aby utworzyć nowy typ projektu w przedsiębiorstwie:

 1. Na stronie głównej programu PWA kliknij przycisk Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji Przepływ pracy i stron szczegółów projektu kliknij przycisk Typu projektu w przedsiębiorstwie.

 3. Kliknij pozycję Nowy typ projektu w przedsiębiorstwie. W polu Nazwa wprowadź nazwę dla danego typu, a następnie wprowadź krótki opis w polu Opis.

 4. Wybierz pozycję przepływu pracy na liście Skojarzenia przepływu pracy witryny. Po kojarzenie przepływu pracy witryny typu projektu i Zapisz typ nie Przejdź wstecz i aktualizowanie typ ma być używany inny przepływ pracy.

 5. Wybierz stronę szczegółów projektu z listy Nowa strona projektu.

 6. W przypadku wybrania Brak przepływu pracy na liście Skojarzenia przepływu pracy witryny zaznacz strony szczegółów projektów, które chcesz uwzględnić w tego typu projektu w polu Dostępne strony szczegółów projektów, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść je na pole po prawej stronie.

 7. W przypadku typu projektu w przedsiębiorstwie tworzonego język, który ma być używany domyślnie wszystkie nowe projekty, zaznacz pole wyboru Użyj jako domyślnego typu projektu w przedsiębiorstwie podczas tworzenia projektu.

 8. Kliknij przycisk obok pola działy, aby zaznaczyć działy, które chcesz skojarzyć z tego typu projektu, jeśli jest to potrzebne.

 9. Jeśli chcesz skojarzyć obrazu z tego typu projektu, należy podać adres URL obrazu w polu Wpisz adres URL.

 10. W sekcji kolejność wybierz, czy chcesz, aby ten typ projektu znajdował się na końcu listy typów projektów, czy chcesz zachować kontrolę nad jego położenie na liście.

 11. Aby dołączyć ten typ na końcu listy, zaznacz pole wyboru pozycji ten typ na końcu.

 12. Aby sterują położeniem tego typu na liście, wyczyść pole wyboru położenie tego typu na końcu, a następnie wybierz typ, który ma być wyświetlany tuż przed typ tworzonego z Wybierz typ, przed którym bieżącego typu powinny być punktu sprzedaży itioned listy.

 13. Wybierz szablon, na liście Szablon Plan projektu, jeśli jest to potrzebne.

 14. Wybierz szablon, na liście Szablon witryny projektu, jeśli jest to potrzebne.

 15. Kliknij przycisk Zapisz zapisywania na serwerze, w ten sposób tworzenia nowego projektu lub propozycji dzięki czemu tego typu projektu w przedsiębiorstwie.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby utworzyć nowy typ projektu w przedsiębiorstwie:

 1. Na stronie głównej programu PWA kliknij przycisk Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji Przepływ pracy i stron szczegółów projektu kliknij przycisk Typu projektu w przedsiębiorstwie.

 3. Kliknij pozycję Nowy typ projektu w przedsiębiorstwie. W polu Nazwa wprowadź nazwę dla danego typu, a następnie wprowadź krótki opis w polu Opis.

 4. Wybierz pozycję przepływu pracy na liście Skojarzenia przepływu pracy witryny. Po kojarzenie przepływu pracy witryny typu projektu i Zapisz typ nie Przejdź wstecz i aktualizowanie typ ma być używany inny przepływ pracy.

Uwaga: Jeśli nie widzisz przepływy pracy na liście, upewnij się, że administrator serwera zawiera zainstalowaniu i skonfigurowaniu przepływy pracy na komputerze Microsoft Project Server 2010. Project Server 2010 platformy przepływów pracy jest oparty na platformie przepływu pracy programu SharePoint, która z kolei jest oparty na platformie Windows przepływu pracy.

 1. Wybierz stronę szczegółów projektu z listy Nowa strona projektu.

 2. W przypadku wybrania Brak przepływu pracy na liście Skojarzenia przepływu pracy witryny zaznacz strony szczegółów projektów, które chcesz uwzględnić w tego typu projektu w polu Dostępne strony szczegółów projektów, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść je na pole po prawej stronie.

 3. W przypadku typu projektu w przedsiębiorstwie tworzonego język, który ma być używany domyślnie wszystkie nowe projekty, zaznacz pole wyboru Użyj jako domyślnego typu projektu w przedsiębiorstwie podczas tworzenia projektu.

 4. Kliknij przycisk obok pola działy, aby zaznaczyć działy, które chcesz skojarzyć z tego typu projektu, jeśli jest to potrzebne.

 5. Jeśli chcesz skojarzyć obrazu z tego typu projektu, należy podać adres URL obrazu w polu Wpisz adres URL.

 6. W sekcji kolejność wybierz, czy chcesz, aby ten typ projektu znajdował się na końcu listy typów projektów, czy chcesz zachować kontrolę nad jego położenie na liście.

 7. Aby dołączyć ten typ na końcu listy, zaznacz pole wyboru pozycji ten typ na końcu.

 8. Aby sterują położeniem tego typu na liście, wyczyść pole wyboru położenie tego typu na końcu, a następnie wybierz typ, który ma być wyświetlany tuż przed typ tworzonego z Wybierz typ, przed którym bieżącego typu powinny być punktu sprzedaży itioned listy.

 9. Wybierz szablon, na liście Szablon Plan projektu, jeśli jest to potrzebne.

 10. Wybierz szablon, na liście Szablon witryny projektu, jeśli jest to potrzebne.

 11. Kliknij przycisk Zapisz zapisywania na serwerze, w ten sposób tworzenia nowego projektu lub propozycji dzięki czemu tego typu projektu w przedsiębiorstwie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×