Tworzenie niestandardowego typu projektu w przedsiębiorstwie

Aplikacja Project Web App używa typów projektu w przedsiębiorstwie jako sposobu grupowania faz, etapów, pojedynczego przepływu pracy, czynników biznesowych oraz stron szczegółów projektu. Aby menedżerowie projektów mogli używać typów projektu w przedsiębiorstwie podczas tworzenia projektu lub propozycji, administrator witryny musi najpierw dodać je w aplikacji Project Web App.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. W obszarze Przepływy pracy i strony szczegółów projektów kliknij pozycję Typy projektu w przedsiębiorstwie.

 3. Kliknij pozycję Nowy typ projektu w przedsiębiorstwie.

 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę typu, a następnie w polu Opis podaj krótki opis.

 5. Z listy Skojarzenie przepływu pracy dla witryny wybierz przepływ pracy. Gdy typ projektu zostanie skojarzony z przepływem pracy dla witryny i zapisany, nie będzie możliwe cofnięcie się i zaktualizowanie tego typu w celu użycia innego przepływu pracy.

  Uwaga:  Jeśli na liście nie są wyświetlane żadne przepływy pracy, należy się upewnić, że administrator serwera zainstalował i skonfigurował przepływy pracy na komputerze z programem Microsoft Project Server 2010. Platforma przepływów pracy programu Project Server 2010 jest oparta na platformie przepływów pracy programu SharePoint, która z kolei jest oparta na platformie przepływów pracy systemu Windows.

 6. Z listy Nowa strona projektu wybierz stronę szczegółów projektu.

 7. Jeśli z listy Skojarzenie przepływu pracy dla witryny została wybrana pozycja Bez przepływu pracy, z pola Dostępne strony szczegółów projektów wybierz strony szczegółów projektów, które mają zostać uwzględnione w tym typie projektu, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby je przenieść do pola po prawej stronie.

 8. Jeśli tworzony typ projektu w przedsiębiorstwie powinien być domyślnie używany we wszystkich nowych projektach, zaznacz pole wyboru Użyj jako domyślnego typu projektu w przedsiębiorstwie podczas tworzenia projektu.

 9. Kliknij przycisk znajdujący się obok pola Działy, aby wybrać działy, które mają być skojarzone z tym typem projektu (jeśli jest taka potrzeba).

 10. Aby skojarzyć obraz z tym typem projektu, w polu Wpisz adres URL podaj adres URL obrazu.

 11. W sekcji Kolejność określ, czy ten typ projektu ma być wyświetlany na końcu listy typów projektu, czy chcesz samodzielnie określić jego położenie na liście.

 12. Aby umieścić ten typ na końcu listy, zaznacz pole wyboru Umieść ten typ na końcu.

 13. Aby określić położenie tego typu na liście, wyczyść pole wyboru Umieść ten typ na końcu, a następnie z listy Wybierz typ, przed którym powinien zostać umieszczony bieżący typ wybierz typ, który ma bezpośrednio sąsiadować z tworzonym typem.

 14. W razie potrzeby wybierz szablon z listy Szablon planu projektu.

 15. W razie potrzeby wybierz szablon z listy Szablon witryny projektu.

 16. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ten typ projektu w przedsiębiorstwie na serwerze, udostępniając go na potrzeby tworzenia nowych projektów lub propozycji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×