Tworzenie niestandardowego raportu podstawowego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Project jest wyposażony 29 wstępnie zdefiniowanych raportów podstawowych. Jeśli żaden z domyślnych raportów nie spełnia określonych wymagań informacji, można umożliwia tworzenie niestandardowego raportu podstawowego szablonu.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie niestandardowego raportu o zadaniach lub raport o zasobach

Tworzenie niestandardowego raportu Kalendarz miesięczny

Tworzenie niestandardowego raportu krzyżowego

Tworzenie niestandardowego raportu o zadaniach lub zasobach

 1. W menu Raport kliknij polecenie Raporty.

 2. Kliknij pozycję Niestandardowy, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

 3. Aby utworzyć raport o zadaniach lub zasobach, kliknij przycisk Nowy w oknie dialogowym Raporty niestandardowe, kliknij pozycję Zadane lub Zasób, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby edytować raport o zadaniach lub raport o zasobach, kliknij żądany raport w polu Raporty, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 4. Na karcie Definicja wpisz nazwę dla raportu w polu Nazwa.

 5. Na liście Okres zaznacz okres, który chcesz wyświetlić, a następnie wprowadź w polu Liczba liczbę okresów, które mają być ujęte w raporcie jako pojedyncza jednostka.

  Uwaga: Pole Liczba jest aktywne dla wszystkich okresów z wyjątkiem okresu Cały projekt.

 6. Na liście Tabela zaznacz tabelę, którą chcesz wyświetlić.

 7. Na liście Filtr zaznacz filtr, który chcesz zastosować.

 8. Zaznacz pole wyboru Wyróżnij, aby wyświetlić filtrowane zadania z innym formatowaniem.

  Porada: Aby zmienić format wyróżnionego tekstu, kliknij przycisk Tekst, zaznacz pozycję Zadania wyróżnione lub Zasoby wyróżnione na liście Element do zmiany, a następnie zaznacz opcje formatowania.

 9. Zaznacz pole wyboru Pokaż zadania sumaryczne, aby włączyć je do raportu.

 10. Zaznacz pole wyboru Szare pasma, aby wyświetlić raport z szarymi liniami podziału w formatowaniu.

 11. Jeśli chcesz, aby dane zadań lub zasobów były w raporcie sortowane, kliknij kartę Sortowanie, kliknij pole, według którego chcesz sortować w polu Sortuj według, a następnie kliknij opcję Rosnąco lub Malejąco.

  Aby sortować według drugiego lub trzeciego kryterium sortowania, kliknij wybraną pozycję w odpowiednim polu Następnie według, a następnie kliknij opcję Rosnąco lub Malejąco.

  Uwaga: Na podstawie tych kryteriów są sortowane dane, które znajdują się w sekcjach tabel raportów. Nie można sortować szczegółowych informacji nieznajdujących się w tabelach raportu.

Początek strony

Tworzenie niestandardowego raportu Kalendarz miesięczny

 1. W menu Raport kliknij polecenie Raporty.

 2. Kliknij pozycję Niestandardowy, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

 3. Aby utworzyć raport Kalendarz miesięczny, kliknij przycisk Nowy, kliknij pozycję Kalendarz miesięczny, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby edytować istniejący raport Kalendarz miesięczny, kliknij jego nazwę na liście Raporty, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 4. Wpisz nazwę raportu w polu Nazwa.

 5. Na liście Filtr zaznacz filtr, który chcesz zastosować.

 6. Zaznacz pole wyboru Wyróżnij, aby wyświetlić filtrowane elementy z innym formatowaniem.

  Porada: Aby zmienić format wyróżnionego tekstu, kliknij przycisk Tekst, zaznacz pozycję Zadania wyróżnione na liście Element do zmiany, a następnie zaznacz opcje formatowania.

 7. Na liście Kalendarz zaznacz kalendarz, którego chcesz użyć.

 8. Zaznacz pole wyboru Oznacz dni wolne szarym kolorem, aby dni wolne były wyświetlane jako oznaczone szarym kolorem.

 9. Zaznacz pole wyboru Pełne zakończenia podzielonych pasków, aby w raporcie Kalendarz miesięczny na końcu paska zadania przeciągającego się na następny tydzień była widoczna linia ciągła.

 10. Zaznacz pole wyboru Drukuj szare pasma, aby umieścić szarą linię podziału między datami oddzielającymi informacje o zadaniach, które nie mieszczą się w kalendarzu.

 11. Kliknij pozycję Paski, Linie lub Daty rozpoczęcia/zakończenia, aby sformatować sposób wyświetlania zadań w raporcie Kalendarz miesięczny.

 12. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru Identyfikator, Nazwa i Czas trwania, aby sformatować etykiety zadań w raporcie Kalendarz miesięczny.

Uwaga: Raport niestandardowy Kalendarz miesięczny można utworzyć za pomocą szablonu Kalendarz miesięczny lub dostosowując do potrzeb wydruku widok Kalendarz zawarty w programie Project.

Początek strony

Tworzenie niestandardowego raportu krzyżowego

Raporty krzyżowe służą do wyświetlania informacji o zadaniach i zasobach w danym okresie.

 1. W menu Raport kliknij polecenie Raporty.

 2. Kliknij pozycję Niestandardowy, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

 3. Aby utworzyć niestandardowy raport krzyżowy, kliknij przycisk Nowy, kliknij pozycję Krzyżowy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby zmodyfikować istniejący raport krzyżowy, kliknij jego nazwę na liście Raporty, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 4. Na karcie Definicja wpisz nazwę raportu w polu Nazwa.

 5. W sekcji Krzyżowe obok etykiety Kolumna zaznacz okres, który chcesz wyświetlić, a następnie wprowadź liczbę okresów dla każdej kolumny.

 6. Na liście Wiersz zaznacz, czy zadania lub zasoby mają być wyświetlane w każdym wierszu raportu.

 7. Zaznacz na liście Pole zasób lub zadanie, które chcesz wyświetlić w raporcie krzyżowym.

 8. Zaznacz pole wyboru i przydziały zasobów lub i przydziały zadań, aby do zadań lub zasobów zostały dołączone przydziały zasobów.

 9. Na liście Filtr zaznacz filtr, który chcesz wyświetlić.

 10. Zaznacz pole wyboru Wyróżnij, aby wyświetlić filtrowane obiekty z różnym formatowaniem.

  Porada: Aby zmienić format wyróżnionego tekstu, kliknij pozycję Tekst, zaznacz pozycję Wyróżnione zadania lub Wyróżnione zasoby na liście Obiekt do zmiany, a następnie zaznacz opcje formatowania.

 11. Aby zmienić format daty w raporcie krzyżowym, kliknij kartę Szczegóły a następnie zaznacz wybrany format na liście Format daty.

  Aby uwzględniane były wartości zerowe, zaznacz pole wyboru Pokaż wartości zerowe.

 12. Aby sortować dane w raporcie, kliknij kartę Sortowanie, na karcie Sortuj według kliknij pole, według którego chcesz sortować, a następnie kliknij pozycję Rosnąco lub Malejąco.

  Aby sortować dane według drugiego lub trzeciego kryterium sortowania, kliknij żądane pole w odpowiednim polu Następnie według, a następnie kliknij opcję Rosnąco lub Malejąco.

Porada: Chociaż w raporcie krzyżowym nie można dodać kolumn, aby wyświetlić zadanie, zasób lub szczegółowe informacje o przydziałach, widok Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów można wydrukować w sposób podobny do raportu krzyżowego. Wystarczy dostosować widok Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów w taki sposób, aby były w nim wyświetlane wymagane szczegóły, a następnie w menu Plik kliknąć polecenie Ustawienia strony. Na karcie Widok należy zaznaczyć pola wyboru Drukuj sumy wierszy dla wartości w zakresie dat drukowania i Drukuj sumy całkowite kolumn. Po wydrukowaniu widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów z tymi ustawieniami wynik będzie podobny do raportu krzyżowego.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×