Tworzenie niestandardowego okienka zadań ułatwiającego użytkownikom wypełnianie formularzy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Złożona forma może być trudne do wypełniania przez użytkowników. Tekst zastępczy, widoków, warunkowego formatowania i reguły sprawić, że wypełniania formularza łatwiejsze, ale żadna z tych funkcji zawiera omówienie działania formularza.

Można tworzyć niestandardowe okienko zadań i dodać je do szablonu formularza, aby zapewnić formularzy opartych na szablonie formularza ułatwić użytkownikom zrozumienie i wypełnij poprawnie.

Ważne: W niestandardowych okienkach zadań nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką. Jeśli chcesz używać niestandardowego okienka zadań, szablon formularza musi zostać wypełnione jedynie za pomocą programu InfoPath.

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Informacje dotyczące zgodności

Tworzenie niestandardowego okienka zadań

Omówienie

Niestandardowe okienko zadań jest strony sieci Web, w którym są wyświetlane w programie Microsoft Office InfoPath okienko zadań podczas wypełniania formularza przez użytkownika.

Formularz z niestandardowym okienkiem zadań

1. Nazwa niestandardowego okienka zadań pojawia się tutaj.

2 w tym polu zostanie wyświetlona strona w sieci Web.

Można określić jedną stronę sieci Web ma zostać użyte jako domyślnego niestandardowego okienka zadań dla szablonu formularza. Jeśli chcesz, można dodać więcej stron sieci Web do szablonu formularza jako pliki zasobów i połączyć je za pomocą hiperłączy. Po wypełniany formularz, który jest oparty na szablonie formularza ich Przejdź strony sieci Web w niestandardowego okienka zadań.

Uwaga: HTML jest renderowany w niestandardowego okienka zadań.

Porada: Można utworzyć zawartość dla niestandardowego okienka zadań za pomocą programu Microsoft Office Word, a następnie zapisz go jako strony sieci Web. Większość formatowania w programie Word jest zachowywana.

Po utworzeniu zawartości dla niestandardowego okienka zadań, możesz wykonać jedną z dwóch czynności z nim:

 • Dodaj go do szablonu formularza    Jeśli chcesz zaktualizować zawartość okienka zadania niestandardowego rzadko lub wcale, należy dodać plik HTML do szablonu formularza. Dzięki temu użytkownikom wyświetlanie niestandardowego okienka zadań, nawet wtedy, gdy ich Wypełnij formularz pracując w trybie offline.

 • Łącze do niego w szablonie formularza    Jeśli zamierzasz często zaktualizować niestandardowego okienka zadań zawartości i nie chcesz ponownie opublikować szablon formularza zawsze aktualizacji zawartości, należy zapisać plik HTML w innej lokalizacji. Można następnie połączyć zawartość z szablonu formularza. Jeśli chcesz zaktualizować okienko zadań klientów, zmiany pliku HTML lub zamień go na nową.

  Uwaga: Lokalizacja, w której przechowujesz plik HTML musi być dostępne dla osób, które wypełniać formularze oparte na szablonie formularza. Ponadto jeśli nie znajduje się w tej samej domeny jako szablon formularza, użytkownicy widzą ostrzeżenie, rozpoczynającym Wypełnij formularz.

Początek strony

Zanim rozpoczniesz

 1. Planowanie zawartości.    W przypadku projektowania nowego szablonu formularza, zwróć się do osoby, które będą wypełniać formularze oparte na szablonie formularza, aby poznać ich potrzeb. Dzięki temu planowanie, jakiego rodzaju zawartość, które chcesz uwzględnić w niestandardowego okienka zadań. Jeśli chcesz dodać do istniejącego szablonu formularza niestandardowego okienka zadań, należy skontaktować się osoby, które mają wypełniać formularze oparte na szablonie formularza, a także osoby, które korzystają z zebranych informacji. Dzięki temu podczas określania pomocy użytkownicy muszą.

  Uwaga: Ogólnej strategii pomocy powinny zawierać inne elementy, takie jak tekst zastępczy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Zobacz też.

  Porada: Jeśli planujesz zawartości pomocy dla szablonu formularza, który zostanie wdrożony w dużym przedsiębiorstwie, rozważ zwoływanie grupy fokusu lub prowadzenie ankiety pomagają w określeniu ogólnej strategii pomocy.

 2. Zdecyduj, jak utworzysz stronę sieci Web.    Można zapisać zawartości dla niestandardowego okienka zadań za pomocą programu Microsoft Office Word, a następnie zapisz plik jako strony sieci Web filtrowane. Ten format jest ogólnego formatu HTML, który nie zawiera żadnych funkcji specyficznych dla pakietu Office. Umożliwia także edytory strony sieci Web, takich jak Microsoft Office SharePoint Designer, jak na koniec strony sieci Web nie zależy od plików znajdujących się w innych lokalizacjach, na przykład podfoldery. Można także napisać prosty plików HTML przy użyciu edytora tekstu, takie jak WordPad.

 3. Przygotowywanie inne zasoby.    Jeśli tworzysz łącze do strony z niestandardowym okienkiem zadań, zamiast dodawać strony do szablonu formularza należy serwer sieci Web dostępnej dla wszystkich użytkowników. Można także osoby będą mogły zmiana niestandardowego okienka zadań, być może przy użyciu określonego konta utworzone w tym celu.

Początek strony

Informacje dotyczące zgodności

Podczas projektowania szablonu formularza w Microsoft Office InfoPath 2007 możesz zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami niektóre funkcje są niedostępne. Na przykład w niestandardowych okienkach zadań, które są często używane do wyświetlania niestandardowego tekstu pomocy, są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką. Dodawanie pomocy do szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, należy rozważyć, czy chcesz dodać pomocy, na przykład przy użyciu formatowanie warunkowe powoduje wyświetlenie pomocy kontekstowej w inny sposób.

Początek strony

Tworzenie niestandardowego okienka zadań

 1. Pisanie zawartości niestandardowego okienka zadań, a następnie zapisz go jako strony sieci Web. Jeśli używasz programu Word, aby wpisać treść, Zapisz plik jako strony sieci Web filtrowane.

 2. Otwórz szablon formularza w tryb projektowania.

 3. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 4. W oknie dialogowym Opcje formularza w obszarze kategorii, kliknij pozycję programowania.

 5. Zaznacz pole wyboru Włącz niestandardowe okienko zadań.

 6. Aby dodać do szablonu formularza niestandardowego okienka zadań, tak, aby formularze można wypełniać w trybie offline, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk pliki zasobów.

  2. W oknie dialogowym Pliki zasobów kliknij przycisk Dodaj.

  3. W oknie dialogowym Dodawanie pliku Znajdź plik, który chcesz dodać, a następnie kliknij go dwukrotnie.

  4. Powtórz dwa poprzednie kroki, aż dodasz wszystkie pliki zasobów, które są potrzebne. Jeśli używasz wielu stron sieci Web, upewnij się, że zostaną dodane wszystkie.

  5. Po zakończeniu dodawania plików zasobów w oknie dialogowym Pliki zasobów, kliknij przycisk OK.

 7. W polu Nazwa okienka zadań wprowadź nazwę niestandardowego okienka zadań. Nazwa pojawi się powyżej okienka zadań.

 8. W polu Lokalizacja okienka zadań wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Jeśli strona sieci Web zostanie umieszczony na serwerze sieci Web, wprowadź adres URL strony.

  2. Jeśli strony sieci Web są dodawane jako zasób, kliknij strzałkę, a następnie wybierz stronę sieci Web z listy. Jeśli masz więcej niż jeden plik zasobu, zaznacz plik, który ma być jako domyślny.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

  Niestandardowego okienka zadań powinien zostać wyświetlony obok formularza.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×