Tworzenie nazwanego zestawu w raporcie w formie tabeli przestawnej OLAP

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas pracy z tabelą przestawną przetwarzania OLAP (Online Analytical) w programie Excel, możesz utworzyć nazwane zestawy elastyczne funkcji, których można używać do:

 • Grupowanie typowych zestawów elementów w celu ich ponownego użycia, nawet jeśli te zestawy nie są zawarte w danych.

 • Łączenie elementów z różnych hierarchii przy użyciu metod, które nie były możliwe we wcześniejszych wersjach programu Excel, często nazywanych raportowaniem asymetrycznym.

 • Tworzenie nazwanego zestawu za pomocą niestandardowych wyrażeń wielowymiarowych (MDX, Multidimensional Expression) — języka kwerend baz danych OLAP korzystającego ze składni obliczeń podobnej do formuł arkusza.

Jeśli nie znasz język kwerend MDX, możesz utworzyć nazwany zestaw na podstawie elementów w wierszach lub kolumnach raportu tabeli przestawnej. Aby dowiedzieć się więcej na temat język kwerend MDX, zobacz Kwerendy danych wielowymiarowych.

Znając język kwerend MDX, można użyć wyrażeń MDX w celu utworzenia lub zmodyfikowania nazwanego zestawu.

Tworzenie nazwanego zestawu na podstawie elementów wiersza lub kolumny

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej OLAP.

 2. Na karcie Analiza wybierz pozycję Pola, elementy i zestawy > Utwórz zestaw na podstawie elementów wiersza lub Utwórz zestaw na podstawie elementów kolumny.

  Przycisk Pola, elementy i zestawy

 3. W polu Nazwa zestawu wpisz nazwę tworzonego zestawu.

 4. Aby wybrać wiersze elementów do uwzględnienia w nazwanym zestawie, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć wiersz, kliknij po lewej stronie wiersza, który chcesz zaznaczyć, a następnie kliknij pozycję Usuń wiersz.

  • Aby dodać nowy wiersz, kliknij po lewej stronie wiersza, pod którym chcesz dodać nowy wiersz, a następnie kliknij pozycję Dodaj wiersz.

  • Aby utworzyć kopię elementu, kliknij po lewej stronie wiersza, który chcesz skopiować, a następnie kliknij pozycję Kopiuj wiersz.

  • Aby przenieść element, kliknij po lewej stronie wiersza, który chcesz przenieść, a następnie użyj strzałek W górę i W dół.

 5. Elementy z różnych poziomów zostaną pokazane w oddzielnych polach w hierarchii, a nazwany zestaw zastąpi bieżące pola w obszarze wiersza lub kolumny.

  • Aby te elementy były pokazywane w tym samym polu co inne elementy, usuń zaznaczenie pola Wyświetl elementy z różnych poziomów w oddzielnych polach.

  • Aby bieżące pola były nadal pokazywane w obszarze wiersza lub kolumny, usuń zaznaczenie pola Zamień pola znajdujące się obecnie w obszarze wiersza na nowy zestaw lub Zamień pola znajdujące się obecnie w obszarze kolumny na nowy zestaw. Po kliknięciu przycisku OK zestaw nie zostanie wyświetlony w tabeli przestawnej, ale będzie dostępny w oknie Lista pól tabeli przestawnej.

 6. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć nazwany zestaw.

  Należy pamiętać, że do nazwanych zestawów nie można stosować filtrowania.

Tworzenie nazwanego zestawu za pomocą wyrażeń MDX

Ważne:  W przypadku tworzenia nazwanego zestawu lub modyfikowania definicji MDX istniejącego nazwanego zestawu przy użyciu wyrażeń MDX wszystkie dodatkowe modyfikacje można przeprowadzić tylko za pomocą wyrażeń MDX.

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej OLAP.

 2. Na karcie Analiza wybierz pozycję Pola, elementy i zestawy > Zarządzaj zestawami.

  Przycisk Pola, elementy i zestawy

 3. Wybierz pozycję Nowy > Utwórz zestaw przy użyciu wyrażenia MDX.

 4. W polu Nazwa zestawu wpisz nazwę tworzonego zestawu.

 5. Aby ustawić definicję MDX nazwanego zestawu, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • W polu Definicja zestawu wpisz lub wklej skopiowaną definicję MDX.

  • Na karcie Pola i elementy wybierz pozycję z listy pól, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

   Ponadto można przeciągnąć pozycję z listy pól do pola Definicja zestawu lub kliknąć dwukrotnie pozycję na liście pól.

   Dostępne pozycje listy pól

   Pozycja listy pól

   Przykłady wyrażeń MDX wygenerowanych za pomocą modułu Adventure Works

   Wymiar

   [Produkt]

   Hierarchia atrybutów (zawiera element członkowski Wszystko)

   [Produkt].[Kategoria]

   Poziom hierarchii atrybutów (nie zawiera elementu członkowskiego Wszystko)

   [Produkt].[Kategoria].[Kategoria]

   Element członkowski hierarchii atrybutów

   [Produkt].[Kategoria].&[4]

   Hierarchia użytkowników

   [Produkt].[Kategorie produktów]

   Poziom hierarchii użytkowników

   [Produkt].[Kategorie produktów].[Kategoria]

   Element członkowski hierarchii użytkowników

   [Produkt].[Kategorie produktów].[Kategoria].&[4]

   Miara

   [Miary].[Kwota sprzedaży internetowej]

   Miara obliczana

   [Miary].[Udział sprzedaży internetowej w sprzedaży produktu macierzystego]

   Nazwany zestaw

   [Grupa produktów podstawowych]

   Wartość wskaźnika KPI

   Wartość wskaźnika KPI(“Marża zysku brutto produktu“)

   Cel wskaźnika KPI

   Cel wskaźnika KPI(“Marża zysku brutto produktu“)

   Stan wskaźnika KPI

   Stan wskaźnika KPI(“Marża zysku brutto produktu“)

   Trend wskaźnika KPI

   Trend wskaźnika KPI(“Marża zysku brutto produktu“)

   Właściwość elementu członkowskiego hierarchii użytkowników

   [Produkt].[Kategorie produktów].Properties(“Klasa“)

   Właściwość elementu członkowskiego hierarchii atrybutów

   [Produkt].[Produkt].Properties(“Klasa“)

  • Na karcie Funkcje wybierz co najmniej jedną z dostępnych funkcji MDX, a następnie kliknij przycisk Wstaw. Funkcje MDX są obsługiwane przez usługi Analysis Services, ale nie zawierają funkcji języka VBA programu Excel.

   Argumenty funkcji są umieszczone w cudzysłowach ostrokątnych (<< >>). Argumenty zastępcze można zamienić, klikając je, a następnie wpisując odpowiednie nazwy.

   Oto kilka przykładów funkcji MDX:

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Zestaw» )
   AGGREGATE( «Zestaw»[, «Wyrażenie liczbowe»] )
   «Poziom».ALLMEMBERS
   «Hierarchia».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Element członkowski» «Poziom» )
   ANCESTOR( «Element członkowski», «Odległość» )
   ANCESTORS( «Element Członkowski», «Odległość» )
   ANCESTORS( «Element członkowski», «Poziom» )
   ASCENDANTS( «Element członkowski» )
   AVG( «Zestaw»[, «Wyrażenie liczbowe»] )
   AXIS( «Wyrażenie liczbowe» )
   BOTTOMNCOUNT( «Zestaw», «Liczba»[, «Wyrażenie liczbowe»] )
   BOTTOMPERCENT( «Zestaw», «Procent», «Wyrażenie liczbowe» )
   BOTTOMSUM( «Zestaw», «Wartość», «Wyrażenie liczbowe» ) …

 6. Aby przetestować nową definicję MDX, kliknij pozycję Testuj wyrażenie MDX.

  Elementy z różnych poziomów są pokazywane w oddzielnych polach w hierarchii, pola są uporządkowane, zduplikowane pozycje są automatycznie usuwane (ponieważ do zestawu dodano funkcje HIERARCHIZE i DISTINCT), a nazwany zestaw zastępuje bieżące pola w obszarze wiersza lub kolumny

  • Aby te elementy były pokazywane w tym samym polu co inne elementy, usuń zaznaczenie pola Wyświetl elementy z różnych poziomów w oddzielnych polach.

  • Aby zmienić domyślną hierarchię i zachować zduplikowane pozycje, usuń zaznaczenie pola Automatycznie porządkuj i usuwaj duplikaty z zestawu.

  • Aby bieżące pola były nadal pokazywane w obszarze wiersza lub kolumny, usuń zaznaczenie pola Zamień pola znajdujące się obecnie w obszarze wiersza na nowy zestaw lub Zamień pola znajdujące się obecnie w obszarze kolumny na nowy zestaw. Po kliknięciu przycisku OK zestaw nie zostanie wyświetlony w tabeli przestawnej, ale będzie dostępny w oknie Lista pól tabeli przestawnej.

  • Jeśli istnieje połączenie z modułem usług SQL Server Analysis Services, tworzony jest dynamiczny nazwany zestaw. Ten nazwany zestaw jest automatycznie obliczany ponownie przy każdej aktualizacji.

   Aby zapobiec ponownemu obliczaniu nazwanego zestawu przy każdej aktualizacji, usuń zaznaczenie pola Ponownie oblicz zestaw przy każdej aktualizacji.

 7. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć nazwany zestaw.

Uwaga: Należy pamiętać, że do nazwanych zestawów nie można stosować filtrowania.

Edytowanie lub usuwanie nazwanego zestawu

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej OLAP.

 2. Na karcie Analiza kliknij pozycję Pola, elementy i zestawy, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zestawami.

  Przycisk Pola, elementy i zestawy

 3. Wybierz zestaw, który chcesz edytować lub usunąć.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować nazwany zestaw, kliknij pozycję Edytuj, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

  • Aby usunąć nazwany zestaw, kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak w celu potwierdzenia.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×