Tworzenie nagłówków lub stopek w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie nagłówków lub stopek w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, oraz klawiatury możesz tworzyć na wszystkich stronach dokumentu programu Word 2016 nagłówki i stopki zawierające standardowe informacje, na przykład numery stron, tytuł dokumentu, nazwę firmy, autora i datę.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word w systemie Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dodawanie nagłówka lub stopki

Nagłówki i stopki są tak popularne w Word, że ich narzędzi.

 1. Aby dodać nagłówek do dokumentu, naciśnij klawisze Alt+N, a następnie klawisz H w celu otwarcia menu Nagłówek ze wstążki. Narrator nie informuje o nazwie tego menu.

  Aby dodać stopkę, naciśnij klawisze Alt+N, a następnie klawisz O w celu otwarcia menu Stopka ze wstążki. Narrator nie informuje o nazwie tego menu.

  Fokus znajdzie się na menu, w którym znajduje się lista układów nagłówka lub stopki.

 2. Za pomocą klawisza Tab lub klawisza Strzałka w dół poruszaj się po liście układów. Aby wybrać odpowiednią pozycję, naciśnij klawisz Enter.

  Wybrany układ zostanie otwarty w obszarze nagłówka i stopki w dokumencie. Fokus znajdzie się na pierwszym tekście do edycji w wybranym układzie. Edycja treści dokumentu będzie możliwa dopiero po zamknięciu wstążki Narzędzia nagłówków i stopek.

 3. Aby przenieść fokus na obszar tekstu do edycji, naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz tekst symbolu zastępczego, na przykład „Tytuł dokumentu” lub „Wpisz tutaj”.

 4. Wpisz odpowiedni tekst.

 5. Aby przejść do następnego obszaru tekstu do edycji (jeśli istnieje), naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

 6. Po zakończeniu naciśnij klawisze Alt+J, a następnie klawisz C, aby zamknąć nagłówek i przejść do treści dokumentu.

Edytowanie nagłówka lub stopki

Do nagłówka lub stopki możesz dodać dowolny tekst, na przykład numery stron lub daty. Do nagłówka lub stopki możesz również dodać obraz, na przykład logo firmy.

 1. Aby otworzyć i edytować nagłówek, naciśnij klawisze Alt+N, a następnie H, E.

  Aby otworzyć i edytować stopkę, naciśnij klawisze Alt+N, a następnie O, E.

  Fokus znajdzie się na nagłówku lub stopce i zostanie otwarta wstążka Narzędzia nagłówków i stopek.

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany.

 3. Po zakończeniu edycji zamknij nagłówek lub stopkę, naciskając klawisze Alt+J, a następnie klawisz C. Fokus znajdzie się na treści dokumentu.

Dodawanie numerów stron do nagłówka lub stopki

W programie Word 2016 możesz wybrać różne położenia i formaty numerów stron, które są dostępne jako elementy menu wstążki Narzędzia nagłówków i stopek.

 1. Aby otworzyć nagłówek w celu jego edycji, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz E.

  Aby otworzyć stopkę w celu jej edycji, naciśnij klawisze Alt+F, a następnie klawisz E.

  Zostanie otwarta wstążka Narzędzia nagłówków i stopek, a fokus znajdzie się na nagłówku lub stopce.

 2. Aby wstawić numer strony, naciśnij klawisze Alt+J, a następnie klawisze N+U w celu otwarcia menu Numer strony.

 3. Za pomocą klawisza Strzałka w dół poruszaj się po liście dostępnych położeń numeru strony (na górze strony, u dołu strony itd.). Aby wybrać odpowiednie położenie, naciśnij klawisz Enter lub klawisz Spacja.

  Wybranie dowolnego elementu położenia na stronie spowoduje otwarcie dodatkowego menu, z poziomu którego można wybrać dodatkowe opcje dla danego położenia. Za pomocą klawisza Strzałka w dół przeglądaj opcje i wybierz odpowiednią.

 4. Po dokonaniu wyboru naciśnij klawisze Alt+J, a następnie klawisz C, aby zamknąć wstążkę Narzędzia nagłówków i stopek i przenieść fokus na treść dokumentu.

Dodawanie daty do nagłówka lub stopki

 1. Aby otworzyć nagłówek w celu jego edycji, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz E.

  Aby otworzyć stopkę w celu jej edycji, naciśnij klawisze Alt+F, a następnie klawisz E.

  Zostanie otwarta wstążka Narzędzia nagłówków i stopek, a fokus znajdzie się na nagłówku lub stopce.

 2. Aby wstawić datę, naciśnij klawisze Alt+J, a następnie klawisz D w celu otwarcia okna dialogowego Data i godzina.

 3. Za pomocą klawisza Strzałka w dół poruszaj się po liście dostępnych formatów dat i godzin, które można dodać do nagłówka lub stopki. Po znalezieniu odpowiedniego formatu użyj klawisza Tab, aby zaznaczyć ten format i przejść do innych opcji w oknie dialogowym.

 4. Po wybraniu pola listy rozwijanej Język naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejrzeć zainstalowane języki. Użyj klawisza Tab, aby wybrać język i przejść do następnej opcji.

 5. Jeśli chcesz ustawić opcje daty i języka jako domyślne, naciśnij klawisz Enter.

 6. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku OK, a następnie zaakceptuj wybrane opcje, naciskając klawisz Enter.

 7. Aby zamknąć nagłówek lub stopkę i powrócić do treści dokumentu, naciśnij klawisze Alt+J, a następnie klawisz C.

Wybieranie opcji z paska narzędzi Narzędzia nagłówków i stopek

Na wstążce Narzędzia nagłówków i stopek znajduje się wiele opcji umożliwiających dostosowanie nagłówka.

 1. Aby otworzyć wstążkę Narzędzia nagłówków i stopek, naciśnij klawisze Alt+N, a następnie H, E.

 2. Aby przejść do wstążki, naciśnij klawisze Alt+J.

 3. Za pomocą klawisza Tab możesz przechodzić między poleceniami na wstążce Narzędzia nagłówków i stopek.

 4. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz Enter.

 5. Po zakończeniu edycji zamknij nagłówek lub stopkę oraz wstążkę, naciskając klawisze Alt+J, a następnie klawisz C.

Usuwanie nagłówka lub stopki

 1. Aby usunąć nagłówek z dokumentu, naciśnij klawisze Alt+N, a następnie klawisz H w celu otwarcia menu Nagłówek na karcie Wstawianie.

  Aby usunąć stopkę, naciśnij klawisze Alt+N, a następnie klawisz O w celu otwarcia menu Stopka na karcie Wstawianie.

 2. Aby zamknąć nagłówek lub stopkę, naciśnij klawisz R, a następnie naciśnij klawisz ESC w celu powrotu do treści dokumentu.

Zobacz też

Dodawanie, czytanie i usuwanie komentarzy w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Mac OS, oraz klawiatury możesz tworzyć na wszystkich stronach dokumentu programu Word dla komputerów Mac nagłówki i stopki zawierające standardowe informacje, na przykład numery stron, tytuł dokumentu, nazwę firmy, autora i datę.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie nagłówków lub stopek

 1. W dokumencie Word naciskaj klawisz F6 do momentu ziemi na karcie. Jeśli nie zostanie najpierw na karcie Wstawianie, naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub w lewo funkcja VoiceOver informuje o: "Wstaw, karta, 2 z 8". Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby zaznaczyć kartę.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o: "Nagłówek, przycisk menu" lub "Stopki, przycisk menu." Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby zaznaczyć przycisk.

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby przejść do listy układów nagłówków lub stopek.

 4. Naciskaj klawisze strzałek, aby poruszać się między opcjami. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać opcję.

  Wybrany układ zostanie otwarty w obszarze nagłówka lub stopki w dokumencie. Fokus pozostaje na wstążce.

 5. Aby przejść do dokumentu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo. Fokus zostanie przeniesiony do wstawionego nagłówka lub stopki.

 6. Wpisz tekst nagłówka lub stopki.

 7. Aby przejść do następnego obszaru tekstu do edycji (jeśli istnieje), naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

Edytowanie nagłówków lub stopek

 1. W dokumencie Word naciśnij klawisze Control + opcja + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo wielokrotnie aby przejść do nagłówka lub stopki.

 2. Zaznacz tekst, który chcesz zmienić, na przykład za pomocą klawiszy Shift+Command+klawisze strzałek, a następnie wpisz nowy tekst nagłówka lub stopki.

 3. Aby przejść do następnego nagłówka lub stopki, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż do następnego elementu. Funkcja VoiceOver poinformuje o Twojej lokalizacji.

Dodawanie daty do nagłówka lub stopki

 1. W dokumencie Word naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo wielokrotnie, aby przejść do nagłówka lub stopki.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+I, aby otworzyć okno Wybór elementów. Wpisz data i godzina. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Jeden element, przycisk Data i godzina”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby przejść do przycisku, a następnie naciśnij ponownie klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać przycisk.

 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Data i godzina zawierające dostępne opcje formatu. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do listy, a następnie klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby otworzyć listę.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aby poruszać się między opcjami na liście. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o: "OK, domyślny, przycisk". Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby zaznaczyć przycisk.

  Data zostanie dodana do nagłówka lub stopki. Fokus pozostanie na wstążce nagłówka i stopki. Aby zatrzymać interakcję ze wstążką, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w górę.

Dostosowywanie nagłówków i stopek

Na karcie Nagłówek i stopka znajduje się wiele opcji umożliwiających dostosowanie nagłówka lub stopki.

 1. Naciśnij klawisze Control+Opcja+M, aby przejść do paska menu, a następnie naciśnij klawisz V, aby przejść do menu Widok.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć menu.

 3. Naciskaj wielokrotnie klawisz Strzałka w dół, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Nagłówek i stopka”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć nagłówek i stopkę do edycji.

 4. Aby przejść do karty Nagłówek i stopka, naciskaj klawisz F6, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Nagłówek i stopka, zaznaczone, karta”. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do wstążki.

  Pierwszym elementem na wstążce jest Nagłówek. Aby poruszać się między kolejnymi elementami na wstążce, naciskaj klawisz Tab.

 5. Aby wybrać element, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 6. Aby po zakończeniu zamknąć kartę oraz nagłówek i stopkę, naciśnij klawisze Control+Opcja+I w celu otwarcia okna Wybór elementów. Wpisz zamknij nagłówek. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Jeden element, przycisk Zamknij nagłówek i stopkę”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby przejść do przycisku, a następnie naciśnij ponownie klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać przycisk.

  Nagłówek, stopka oraz karta Nagłówek i stopka zostaną zamknięte, a fokus przeniesie się do treści dokumentu.

Usuwanie nagłówków lub stopek

 1. W dokumencie Word naciśnij klawisze Control + opcja + M, aby przejdź na pasek menu, a następnie naciśnij klawisz V , aby przejść do menu Widok.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć menu.

 3. Naciskaj wielokrotnie klawisz Strzałka w dół, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Nagłówek i stopka”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć nagłówek i stopkę do edycji.

 4. Aby przejść do karty Nagłówek i stopka, naciskaj klawisz F6, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Nagłówek i stopka, zaznaczone, karta”. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do wstążki.

  Pierwszym elementem na wstążce jest Nagłówek. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Nagłówek, przycisk menu”. Aby przejść do pozycji Stopka, naciśnij klawisz Tab. Aby wybrać przycisk, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Usuń nagłówek” lub „Usuń stopkę”.

 6. Aby usunąć nagłówek lub stopkę, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 7. Nagłówek lub stopka zostaną usunięte z dokumentu.

  Aby zamknąć kartę oraz nagłówek i stopkę, naciśnij klawisze Control+Opcja+I w celu otwarcia okna Wybór elementów. Wpisz zamknij nagłówek. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Jeden element, przycisk Zamknij nagłówek i stopkę”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby przejść do przycisku, a następnie naciśnij ponownie klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać przycisk.

Zobacz też

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Word dla systemu Android TalkBack, czytnik ekranu Android wbudowanych, aby utworzyć nagłówek lub stopka zawierająca informacje standardowe, takie jak numery stron na wszystkich stronach w dokumencie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word dla systemu Android, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Word dla systemu Android.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dodawanie nagłówka lub stopki

 1. W dokumencie, w widoku do edycji przejdź do sekcji dokumentu, w którym chcesz dodać nagłówek lub stopkę.

 2. Jeśli to konieczne, aby zamknąć klawiaturę i przejdź do wstążki, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne, a słyszysz: "Menu karty, dla użytkowników domowych zaznaczone."

 3. Aby przejść do karty Wstawianie, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Karta Wstawianie". Naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Na karcie Wstawianie szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Nagłówka i stopki, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Nagłówek i stopka, a fokus jest przenoszony do nagłówka sekcji.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nagłówek, wpisz nagłówek, za pomocą klawiatury ekranowej.

   Uwaga: Otwieranie klawiatury, szybko przesuń w prawo, aż możesz usłyszeć "Zaznaczone, więcej opcji, przełącznik,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby utworzyć stopkę, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Stopce sekcji < numer sekcji >", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus jest przenoszony do stopki sekcji i możesz wpisać stopki, za pomocą klawiatury ekranowej.

 6. Po zakończeniu zamknij Nagłówek i stopka menu i powrócić do treści dokumentu, przeciągnij palcem w obszarze pisania do momentu Słuchanie tekstu w dokumencie, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie numerów stron do nagłówka lub stopki

 1. W dokumencie, w widoku do edycji przejdź do sekcji dokumentu, w którym chcesz dodać numer strony do nagłówka lub stopki.

 2. Jeśli to konieczne, aby zamknąć klawiaturę i przejdź do wstążki, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne, a słyszysz: "Menu karty, dla użytkowników domowych zaznaczone."

 3. Aby przejść do karty Wstawianie, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Karta Wstawianie". Naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Na karcie Wstawianie szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "numery stron przycisku, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Numer strony.

 5. Aby dostosować numery stron, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "format liczb, pole kombi < Bieżąca > zaznaczone,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu format liczb. Szybko przesuń w prawo, aby przejść do opcji. Podczas przenoszenia, TalkBack informuje o opcje dla Ciebie. Chcąc opcję, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby wrócić do menu Numer strony, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. W menu Numer strony, aby dodać numer strony szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć lokalizację numeru strony, które chcesz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć. Numer strony jest dodawany do sekcji nagłówka lub stopki, a zostanie otwarte menu Nagłówek i stopka.

 7. Aby zamknąć menu Nagłówek i stopka i powrócić do treści dokumentu, przeciągnij palcem w obszarze pisania, aż zostanie Słuchanie tekstu w dokumencie, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Uwaga: Aby usunąć tę stronę numerów, w menu Numer strony, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Usuń numery stron, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie nagłówka lub stopki

 1. W dokumencie, w widoku do edycji przejdź do sekcji dokumentu, w której chcesz usunąć nagłówek lub stopkę.

 2. Jeśli to konieczne, aby zamknąć klawiaturę i przejdź do wstążki, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne, a słyszysz: "Menu karty, dla użytkowników domowych zaznaczone."

 3. Aby przejść do karty Wstawianie, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Karta Wstawianie". Naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Na karcie Wstawianie szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Nagłówka i stopki, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Nagłówek i stopka, a fokus jest przenoszony do nagłówka sekcji.

 5. Aby przenieść fokus do menu Nagłówek i stopka, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. W menu Nagłówek i stopka wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć nagłówek, szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "menu nagłówka", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu nagłówka. Następnie, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Usuń nagłówek, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby usunąć stopkę, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć "Stopki menu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu stopki. Następnie, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Usuń stopkę, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  Usunięto nagłówka lub stopki, a fokus jest przenoszony do menu Nagłówek i stopka.

 7. Aby zamknąć menu Nagłówek i stopka i powrócić do treści dokumentu, przeciągnij palcem w obszarze pisania, aż zostanie Słuchanie tekstu w dokumencie, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Word Mobile Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby utworzyć nagłówek lub stopka zawierająca informacje standardowe, takie jak numery stron na wszystkich stronach w dokumencie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word Mobile, przejdź do tematu Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dodawanie nagłówka lub stopki

Możesz dodać dowolny tekst, który ma do nagłówka lub stopki.

 1. W dokumencie, w widoku Układu wydruku wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nagłówek, szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Nagłówek < numer sekcji >", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby utworzyć stopkę, szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Stopki < numer sekcji >", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Używanie klawiatury ekranowej wpisz tekst nagłówka lub stopki.

 3. Aby zamknąć nagłówek lub stopkę i powrócić do treści dokumentu, wybierz w górnej połowie ekranu.

Dodawanie numerów stron do nagłówka lub stopki

Możesz dodać numery stron w różnych formatach.

 1. W dokumencie szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk Więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Strona główna", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Narzędzia główne, jedną < liczby dostępnych elementów >." Menu główne teraz jest rozszerzony.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Wstawianie < miejsce bieżącego elementu listy i liczbę elementów dostępne >", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisk numer strony", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz lokalizację numeru strony, które chcesz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć.

 6. Aby dostosować numerów stron, na przykład wybierając format liczbowy, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Grupa stopka listy".

 7. Szybko przesuń w prawo w celu poruszania się na liście poleceń, a następnie naciśnij dwukrotnie wybierz odpowiednie polecenie.

 8. Aby powrócić do treści dokumentu, wybierz w górnej połowie ekranu.

Usuwanie nagłówka lub stopki

Możesz usunąć tekst nagłówka lub stopki.

 1. W dokumencie szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk Więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Selektor tabulatorów, polecenia przycisk Strona główna, zwinięte," a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Narzędzia główne, jedną < liczby dostępnych elementów >." Menu główne teraz jest rozszerzony.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Nagłówek i stopka, < miejsce bieżącego elementu listy i liczbę elementów dostępne >", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby usunąć nagłówek, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Nagłówek", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Aby usunąć stopkę, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Stopka", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Usuń przycisk Nagłówek" lub "Usuń przycisk Stopka", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Zawartość nagłówka lub stopki jest usuwana i fokus jest przenoszony do nagłówka.

Zobacz też

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Aby utworzyć nagłówek lub stopka zawierająca informacje standardowe na wszystkich stronach w dokumencie, takie jak numery stron, tytuł dokumentu, nazwę firmy, autor i Data za pomocą Word Online przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji Word Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word Online.

Dodawanie nagłówka lub stopki

 1. Aby przenieść fokus na wstążkę, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę karty (zazwyczaj będzie to karta Narzędzia główne).

 2. Za pomocą klawisza Tab przejdź do karty Wstawianie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Nagłówek i stopka, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty obszar edycji nagłówka i stopki.

 4. Aby utworzyć nagłówek wyrównany do lewej strony, zacznij wpisywać tekst. Aby wpisać nagłówek wyśrodkowany, naciśnij klawisz Tab. Aby wpisać nagłówek wyrównany do prawej strony, naciśnij ponownie klawisz Tab.

 5. Aby wybrać opcje nagłówka, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „Przycisk Opcje”. Aby przeglądać opcje, naciśnij spację, a następnie użyj klawiszy strzałek. Aby zastosować opcję, naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby dodać stopkę, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „stopka”, a następnie zacznij wpisywać tekst.

 7. Aby wrócić do edytowania dokumentu, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „Przycisk Zamknij nagłówek i stopkę”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×