Tworzenie nagłówków kolumn w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie nagłówków kolumn w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Excel 2016 można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, utworzyć opisowy nagłówek kolumny w tabeli. Kiedy utworzysz tabelę w arkuszu programu Excel 2016, program Excel 2016 automatycznie doda i wyświetli nagłówki tabeli. Nagłówki tabeli zawierają nazwy domyślne (można je zmienić bezpośrednio w arkuszu). Można też sprawić, aby zawierały dane z nagłówków w arkuszu.

W przypadku długich tabel nagłówki tabeli zastępują nagłówki kolumn w arkuszu, dzięki czemu są widoczne podczas przeglądania danych tabeli. Nie należy mylić nagłówków tabeli z nagłówkami kolumn arkusza ani nagłówkami wydrukowanych stron.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Excel 2016 dla systemu Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Dodawanie nagłówków kolumn do tabeli

 1. Umieść fokus w dowolnym miejscu tabeli.

 2. Naciśnij klawisze Alt+J, T. Usłyszysz „Górna wstążka. Karta Projektowanie. Aby zmienić wstążki, użyj klawisza strzałki w lewo lub klawisza strzałki w prawo. Aby poruszać się po bieżącej wstążce, użyj klawisza Tab lub klawiszy Shift i Tab. Klawisz Alt, a następnie klawisze Y, J, T”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz jeden z następujących komunikatów:

  • „Pole grupy Opcje stylu tabeli. Zaznaczono pole Wiersz nagłówka”.

  • „Nie zaznaczono pola Wiersz nagłówka”.

  Naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć pole i przenieść fokus z powrotem do tabeli.

Zobacz też

Tworzenie skoroszytu w programie Excel 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×