Przejdź do głównej zawartości

Tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie informacji służbowych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zestaw informacji służbowych to odpowiednio dostosowane grupy informacji dotyczących osoby lub organizacji, które można szybko wstawić w odpowiednim miejscu publikacji, takich jak wizytówek i ulotek.

Zestaw informacji służbowych mogą zawierać elementy, takie jak osoby nazwę, stanowisko lub tytuł, nazwa organizacji, adres, numer telefonu i faksu, adres e-mail, Dewiza lub motto i logo. Możesz utworzyć dowolną liczbę takich zestawów zgodnie z oczekiwaniami.

Podczas tworzenia publikacji zestaw informacji służbowych, który jest używany ostatnio jest używany do wypełniania nowej publikacji. Jeśli dowolny zestaw informacji służbowych nie został jeszcze utworzony, nazwy użytkownika i organizacji są wstawiane z informacji podanych podczas instalacji Publisher.

Uwaga: Zestaw informacji służbowych Wypełnij tylko publikacji, które zostały utworzone pierwotnie za pomocą bloków konstrukcyjnych informacji biznesowych.

W tym artykule

Tworzenie zestawu informacji służbowych

Zmień informacje w zestawu informacji służbowych

Usuwanie informacji służbowych z publikacji

Tworzenie zestawu informacji służbowych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz typ publikacji, a następnie kliknij przycisk Wstaw > Informacje biznesowe > Edytuj informacje służbowe > Nowy.

  • Kliknij pozycję plik > Edytuj informacje służbowe > Nowy.

   Porada: Jeśli utworzono już zestawu informacji służbowych, możesz kliknąć pozycję Nowy, aby utworzyć zestaw informacji służbowych dodatkowe.

 2. W oknie dialogowym Tworzenie nowego zestawu informacji służbowych wpisz informacje służbowe, którego chcesz użyć, a opcjonalnie dodać logo.

  Uwagi: 

  • Po dodaniu informacji biznesowych do otwartej publikacji przed otwarciem okna dialogowego Tworzenie nowego zestawu informacji służbowych informacja ta jest wyświetlana w oknie dialogowym.

  • Usunięcie logo z zestawu informacji służbowych poprzedniej publikacji, który został utworzony przy użyciu Publisher, Zmienianie i Usuwanie przycisków zastępuje przycisk Dodaj.

 3. W polu Nazwa zestawu informacji służbowych wpisz nazwę zestawu informacji służbowych.

Zmień informacje w zestawu informacji służbowych

 1. Kliknij przycisk Edytuj informacje służbowe.

 2. Zaznacz pole zestaw informacji biznesowych kliknij strzałkę listy rozwijanej, aby znaleźć i wybrać zestaw informacji służbowych, którą chcesz edytować.

 3. Kliknij pozycję Edycja.

 4. W oknie dialogowym Edytuj informacje służbowe wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. Kliknij przycisk Aktualizuj publikację odświeżyć Otwieranie publikacji.

  Uwagi: 

  • Otwieranie publikacji utworzonych pierwotnie z bloków konstrukcyjnych informacji biznesowych z Wstawianie > Informacje biznesowe dotyczące informacji służbowych aktualizacji z wprowadzonymi zmianami.

  • Informacje służbowe można również edytować, klikając przycisk tagu inteligentnego Obraz przycisku dla elementów informacji służbowych, takie jak nazwa firmy lub adres, a następnie klikając polecenie Edytuj informacje służbowe. (Przycisk tagu inteligentnego pojawia się po wskazaniu tekstu albo kliknięciu logo.)

  • Jeśli zmienisz informacjach służbowych bezpośrednio w otwartej publikacji, a następnie otwórz okno dialogowe Informacje biznesowe i kliknij przycisk Aktualizuj publikację, bieżący zestaw informacji służbowych zastąpi wprowadzonych zmian w publikacji.

Stosowanie zestawu informacji służbowych do publikacji

 1. Kliknij przycisk Wstaw > informacje biznesowe > Edytuj informacje służbowe.

 2. W obszarze Wybierz zestaw informacji służbowych kliknij zestaw informacji służbowych, który chcesz zastosować do otwartej publikacji.

 3. Kliknij przycisk Aktualizuj publikacji.

  Uwagi: 

  • Otwieranie publikacji utworzonych pierwotnie z bloków konstrukcyjnych informacji biznesowych z Wstawianie > Informacje biznesowe dotyczące informacji służbowych aktualizacji z wprowadzonymi zmianami.

  • Aby zastosować zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Edytowanie zestawu informacji służbowych, możesz kliknąć pozycję Aktualizuj publikację w oknie dialogowym Informacje biznesowe.

  • Aby zastosować te zmiany do publikacji, które zostały już utworzone, możesz otworzyć każdą pojedynczo i kliknij przycisk Aktualizuj publikację w każdym.

Usuwanie informacji służbowych z publikacji

Można ręcznie usunąć określone wystąpienia dowolnej części zestawu informacji służbowych z otwartej publikacji. Ponadto można usunąć informacje z zestawu informacji służbowych, co spowoduje usunięcie wszystkich wystąpień tych informacji z otwartej publikacji i innych publikacji, które zostaną zaktualizowane.

Ręczne usuwanie wystąpienia informacji służbowych z otwartej publikacji

W publikacji, wybierz dowolne informacje biznesowe — takie jak jeden wiersz adresu firmy —, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Wszystkie pozostałe wystąpienia informacji biznesowych, które możesz usunąć pozostaną niezmienione, zarówno w otwartej publikacji, jak i w innych istniejących publikacji.

Uwaga: Na przykład możesz usunąć jedno wystąpienie wiersza adresu, który pojawia się trzykrotnie w otwartej publikacji, pozostałe dwa wystąpienia nadal są wyświetlane.

Usuwanie składników informacji z zestawu informacji służbowych

 1. Kliknij przycisk Wstaw > informacje biznesowe > Edytuj informacje służbowe.

 2. W obszarze Wybierz zestaw informacji służbowych kliknij zestaw informacji służbowych, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 3. W oknie dialogowym Edytuj informacje służbowe Usuń tekst lub logo, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Kliknij przycisk Aktualizuj publikację odświeżyć Otwieranie publikacji.

  Uwagi: 

  • Otwieranie publikacji utworzonych pierwotnie z bloków konstrukcyjnych informacji biznesowych z Wstawianie > Informacje biznesowe dotyczące informacji służbowych aktualizacji z wprowadzonymi zmianami.

  • Po usunięciu dowolny składnik informacji z zestawu informacji służbowych nowych publikacji programu Publisher utworzonych po wprowadzeniu tej zmiany nie zawierają składnik, który został usunięty.

  • Składnik informacji, które zostały usunięte z zestawu informacji służbowych zostanie usunięty z otwartej publikacji. Aby usunąć go z innych istniejących publikacji, otworzyć każdą pojedynczo, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj publikację każdego z nich.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×