Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie zaproszeń na spotkania oraz terminów w aplikacji Outlook w sieci Web

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W aplikacji Outlook w sieci Web możesz tworzyć, modyfikować i usuwać zaproszenia na spotkania oraz terminy.

Wybieranie używanej wersji w celu skorzystania z odpowiednich instrukcji

Instrukcje są nieco inne w zależności od tego, czy korzystasz z nowej aplikacji Outlook_on_the_web. Wybierz wersję używanego do zapoznaj się z instrukcjami, które Ciebie dotyczą.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Aplikacja Outlook w sieci Web w wersji beta

Zobacz Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Outlook w sieci Web

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook_w_sieci_Web

Termin dotyczy coś takiego jak lunch, ćwiczenia sportowej lub medycznych terminu, który chcesz uwzględnić w kalendarzu. Spotkanie jest zdarzenie kalendarza, który możesz wysłać do innych osób. Tworzenie spotkania w taki sam sposób jak termin, ale Zaproś uczestników.

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. U dołu strony wybierz Kalendarz.

 3. Kliknij w kalendarzu na datę i godzinę, kiedy chcesz zdarzenia. Możesz również wybrać Nowe zdarzenie u góry strony.

 4. W polu tekstowym wprowadź krótki opis zdarzenia, łącznie z tytułem i lokalizacji.

  Outlook w sieci Web będzie oferować Sugerowane lokalizacje według wpisanych. Wybierz lokalizację, jeśli jest dokładne. Jeśli nie, możesz wprowadzić odpowiedniej lokalizacji na stronie Szczegóły zdarzenia.

 5. Można też zaznaczyć te elementy opcjonalne:

  • Cały dzień: Wybierz tę opcję, jeśli jest to wydarzenie całodzienne.

  • Powtórz: Wybierz jedną z opcji z listy, aby udostępnić tę cyklicznego spotkania lub terminu, a następnie wybierz daty, kiedy ma serii do rozpoczęcia i zakończenia.

  Możesz ustawić dodatkowe elementy opcjonalne w formularzu pełny zdarzenia. Wybierz pozycję Wyświetl zdarzenie lub więcej szczegółów i zaznacz następujące opcje w górnej części formularza:

  • Wybierz pozycję zajęty wybierz wygląd statusu podczas wydarzenia lub oznaczanie wydarzenia jako prywatnego.

  • Wybierz pozycję Kategoryzuj , aby wybrać kategorię dla zdarzenia.

 6. Jeśli chcesz zaprosić osoby do zdarzenia, wpisz ich nazwy lub adresy e-mail w polu Zaproś osoby .

  Opcjonalnie , aby dodać uczestników opcjonalnych lub wybierz Opcje odpowiedzi wybierz, czy chcesz żądanie odpowiedzi od uczestników lub zezwalanie na wezwanie na spotkanie mają być przekazywane.

 7. Na liście Przypomnij mi, możesz dostosować czas przypomnienia.

 8. W przypadku terminu utworzonego dla siebie lub Wyślij w przypadku spotkania z uczestnikami, wybierz przycisk Zapisz .

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. U dołu strony wybierz Kalendarz.

 3. W kalendarzu zaznacz zdarzenie kalendarza, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  W przypadku cyklicznego spotkania lub terminu musisz także wybrać jedną z następujących opcji:

  • To zdarzenie: Wybierz tę opcję, aby otworzyć i wprowadzić zmiany w zdarzeniu wybrane w kalendarzu.

  • Tej i wszystkich następujących zdarzeń: Wybierz tę opcję, aby otworzyć i wprowadzić zmiany w zdarzeniu wybrane w kalendarzu i wszystkich kolejnych zdarzeń w serii.

  • Wszystkie zdarzenia w serii: Wybierz tę opcję, aby otworzyć i wprowadzić zmiany w całą serię zdarzeń.

 4. Zmień szczegóły dotyczące zdarzenia, a następnie wybierz pozycję Zapisz w przypadku terminu utworzonego dla siebie lub Wyślij w przypadku spotkania z uczestnikami.

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. U dołu strony wybierz Kalendarz.

 3. Wybierz spotkanie w kalendarzu, a następnie wybierz pozycję Anuluj. Dodaj wiadomość, jeśli chcesz i zaznacz pole wyboru Wyślij.

  W przypadku spotkania cyklicznego, musisz po zaznaczeniu anulować, wybierz jedną z następujących opcji:

  • To zdarzenie: Wybierz tę opcję, aby anulować zdarzenie wybrane w kalendarzu.

  • Tej i wszystkich następujących zdarzeń: Wybierz tę opcję, aby anulować zdarzenie wybrane w kalendarzu i wszystkie kolejne zdarzenia w serii.

  • Wszystkie zdarzenia w serii: Wybierz tę opcję, aby anulować całą serię zdarzeń.

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. U dołu strony wybierz Kalendarz.

 3. Wybierz odpowiednie zdarzenie w kalendarzu i wybierz polecenie Usuń. W oknie Usuwanie zdarzenia wybierz ponownie pozycję Usuń .

  Jeśli jest to zdarzenie cykliczne, konieczne będzie po zaznaczeniu Usuwanie, wybierz jedną z następujących opcji:

  • To zdarzenie: Wybierz tę opcję, aby usunąć zdarzenie wybrane w kalendarzu.

  • Tej i wszystkich następujących zdarzeń: Wybierz tę opcję, aby usunąć zdarzenie wybrane w kalendarzu i wszystkie kolejne zdarzenia w serii.

  • Wszystkie zdarzenia w serii: Wybierz tę opcję, aby usunąć całą serię zdarzeń.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook_w_sieci_Web

Spotkanie to zdarzenie kalendarza wysyłane do innych osób. Spotkanie tworzy się tak samo jak termin, ale zaprasza się na nie uczestników.

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. U dołu strony wybierz pozycję Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Kalendarz

 3. W górnej części strony wybierz pozycję Nowy > zdarzenie kalendarza.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Nowy

 4. W obszarze Ustawianie terminu Dodaj tytuł oraz lokalizację. (Jeśli tworzysz wezwanie na spotkanie, zmiany nazwy strony Zaplanuj spotkanie po Dodaj osoby jako uczestników w późniejszym etapie.)

 5. Wybierz godzinę rozpoczęcia i zakończenia. Możesz również wybrać jedną z poniższych opcji:

  • Cały dzień: Zaznacz to pole wyboru, jeśli jest to wydarzenie całodzienne.

  • Prywatne: Zaznacz to pole wyboru, jeśli nie chcesz, aby inne osoby widziały szczegóły tego zdarzenia kalendarza.

  • Powtórz: Wybierz jedną z opcji z listy, aby udostępnić tę cyklicznego spotkania lub terminu, a następnie wybierz odpowiednie zdarzenie cykliczne do daty zakresu przy użyciu pól od i do.

  W razie potrzeby można także dodawać i usuwać strefy czasowe. Kliknij pozycję Strefa czasowa > Dodawanie lub usuwanie stref czasowych, a następnie poszukaj dotyczy strefy czasowe.

 6. W polu Przypomnienie dostosować czas przypomnienia, jeśli musisz. Domyślnie jest ustawiony na 15 minut przed zdarzeniem.

 7. Jeśli chcesz wysłać do siebie przypomnienie e-mail (lub do innych uczestników w przypadku spotkania), kliknij pozycję Dodaj przypomnienie e-mail i podaj te dodatkowe informacje:

  • Przypomnienie e-mail: określ, kiedy zostanie wysłane przypomnienie.

  • Wyślij przypomnienie do: wybierz pozycję Ja, jeśli chcesz wysłać przypomnienie tylko do siebie (na przykład o terminie), lub pozycję Wszyscy uczestnicy, jeśli chcesz je wysłać do wszystkich uczestników spotkania.

  • Wiadomość przypomnienia do wysłania: wpisz wiadomość do wysłania, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 8. W obszarze Osoby wpisz nazwy lub aliasy osób, które chcesz zaprosić.

 9. (Opcjonalnie) Nie masz pewności czasu warto jest dla każdego spotkania? Kliknij przycisk ankietę, aby termin spotkania znaleźć razy tej pracy dla użytkownika i uczestników. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk Co to jest? na stronie ankietę, aby termin spotkania.

 10. W obszarze uczestników kliknij przycisk Żądaj odpowiedzi Ustawienia , a następnie wybierz pozycję Tak lub nie, w zależności od, jeśli chcesz, aby osoby z informacją, że będą one uczestniczyć w spotkaniu. Ustawieniem domyślnym jest Tak.

 11. W obszarze paska nawigacyjnego programu Outlook kliknij pozycję Zapisz w przypadku terminu utworzonego dla siebie lub pozycję Wyślij w przypadku spotkania z uczestnikami.

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. U dołu strony wybierz pozycję Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Kalendarz

 3. W kalendarzu zaznacz zdarzenie kalendarza, takie jak spotkanie lub termin, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  Edytowanie zdarzenia kalendarza

 4. W przypadku cyklicznego spotkania lub terminu musisz także wybrać jedną z następujących opcji:

  • Edytuj wystąpienie: wybierz tę opcję, aby zmienić jedno zdarzenie kalendarza.

  • Edytuj serię: wybierz tę opcję, aby zmienić serię zdarzeń kalendarza.

 5. Zmień szczegóły dotyczące spotkania lub terminu, a następnie kliknij pozycję Zapisz w przypadku terminu utworzonego dla siebie lub pozycję Wyślij w przypadku spotkania z uczestnikami.

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. U dołu strony wybierz pozycję Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Kalendarz

 3. W kalendarzu wybierz spotkanie, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 4. W przypadku spotkania cyklicznego, musisz po zaznaczeniu anulować, wybierz jedną z następujących opcji:

  • Usuń wystąpienie: Wybierz tę opcję, aby anulować wystąpienie spotkania wybranego w kalendarzu.

  • Usuń serię: Wybierz tę opcję, aby anulować serię spotkań.

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. U dołu strony wybierz pozycję Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Kalendarz

 3. Zaznacz termin w kalendarzu, a następnie wybierz polecenie Usuń. W oknie Usuwanie zdarzenia wybierz ponownie pozycję Usuń.

 4. W przypadku terminu cyklicznego po pierwszym kliknięciu przycisku Usuń musisz wybrać jedną z następujących opcji:

  • Usuń wystąpienie: wybierz tę opcję, aby usunąć wystąpienie wybrane w kalendarzu.

  • Usuń serię: wybierz tę opcję, aby usunąć całą serię terminów.

Zobacz też

Udostępnianie kalendarza w programie Outlook w sieci web

Importowanie lub subskrybowanie kalendarza w programie Outlook w sieci web

Wyszukiwanie kalendarza w programie Outlook w sieci web

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×