Tworzenie miary w dodatku Power Pivot

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Miary (nazywane także pola obliczeniowe) to jeden z najbardziej zaawansowanych funkcji Power Pivot. Będzie je często używanych podczas analizy danych. Są one obliczeń, które możesz utworzyć do pomiaru wyniku względem innych czynników związanych z analizy, takich jak łącznej sprzedaży obliczone dla czasu, geography, organizacji lub produktu.

Niektóre środki łatwe tworzenie, takie jak kontakty za pomocą standardowej agregacji, takiej jak Suma lub średnia i utworzone za pomocą funkcji Autosumowanie w oknie Power Pivot lub niejawne miary utworzony w programie Excel, po prostu przeciągnąć pole do obszaru wartości. Inne osoby mogą być bardziej złożone, takie jak te poniższych relacji lub filtrowanie wyników, wymaganie formuły utworzonego przy użyciu języka DAX.

Ponieważ istnieją różne typy środków i można je tworzyć w różnych miejscach, jest ważne, że wiesz, jakiego typu będzie najbardziej dla Ciebie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje zobacz miar w dodatku Power Pivot.

Aby utworzyć niejawne miary w programie Excel

 1. Kliknij tabelę przestawną.

 2. Na liście Pola tabeli przestawnej przeciągnij pole do obszaru Wartości.

Niejawne miary można używać tylko standardowej agregacji (Suma, licznik, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT lub średnia) i należy użyć formatu danych zdefiniowanych dla tej agregacji. Ponadto niejawne miary tylko mogą być używane przez tabelę przestawną lub wykres, dla której zostały utworzone.

Aby utworzyć miarę w Power Pivot oknie przy użyciu funkcji Autosumowania

 1. Kliknij kolumnę.

 2. Kliknij pozycję Obliczenia > Autosumowanie, a następnie wybierz agregację.

Miary utworzone za pomocą przycisku Autosumowanie są wyświetlane w obszarze obliczeń, bezpośrednio poniżej kolumny danych; można jednak przenieść je w innych pustą komórkę w obszarze obliczeń dla tej samej tabeli. Miary utworzone za pomocą przycisku Autosumowanie Uzyskaj nazwę domyślną, jednak można je zmienić na pasku formuły. Środki utworzone w obszarze obliczeń są jawne.

Aby utworzyć miarę w Power Pivot oknie przy użyciu obszaru obliczeń

 1. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Widok > Obszar obliczeń.

 2. W obszarze obliczeń kliknij pustą komórkę.

 3. Na pasku formuły, w górnej części tabeli, wprowadź formułę w tym formacie <Nazwa miary>: <formuły>

 4. Naciśnij klawisz ENTER, aby zaakceptować formułę.

Miary utworzone w obszarze obliczeń są przechowywane w wybranej tabeli, ale może służyć jako pola tabeli przestawnej, wykresu przestawnego lub raportu. Środki utworzony przy użyciu tej metody są jawne.

Aby utworzyć miarę przy użyciu okna dialogowego miary w programie Excel

 1. W oknie programu Excel kliknij pozycję Power Pivot> obliczenia > miary > Nowej miary.

 2. W oknie dialogowym miary w polu Nazwa tabeli kliknij strzałkę w dół i wybierz tabelę, która ma mierzone w.

  Wybór tabeli określa przechowywania definicji miary. Nie jest wymagane do środka, jaki ma być przechowywane z tabelą, która odwołuje się do środka.

 3. W polu Nazwa miary wpisz nazwę.

  Nazwa miary muszą być unikatowe, a nie można użyć tej samej nazwie, która służy do dowolnej kolumny.

 4. W polu tekstowym Formuła umieść kursor za znakiem równości (=), a następnie wprowadź formułę.

 5. Kliknij przycisk Sprawdź formułę do sprawdzania poprawności.

 6. W polu Kategoria wybierz typ miary.

  Typ miary nie wpływa na sposób obliczania formuły. Jest tylko w celach informacyjnych.

 7. Jeśli sprawdzanie poprawności formuły zakończy się pomyślnie, kliknij przycisk OK.

Miary utworzone za pomocą okna dialogowego miary w programie Excel są przechowywane w wybranej tabeli. Później można wyświetlać i edytować miary w oknie dialogowym Zarządzanie miar w programie Excel lub w obszarze obliczeń dla tabeli, w oknie Power Pivot. Środki utworzony przy użyciu tej metody są jawne.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×