Tworzenie lub zmienianie odwołania do komórki

odwołanie do komórki identyfikuje komórkę lub zakres komórek w arkuszu i wskazuje programowi Microsoft Office Excel miejsce wyszukiwania wartości lub danych, które mają zostać użyte w formuła.

W jednej lub kilku formułach odwołanie do komórki może dotyczyć:

 • danych w jednej lub większej liczbie sąsiadujących komórek w arkuszu;

 • danych znajdujących się w różnych obszarach arkusza;

 • danych znajdujących się w innych arkuszach tego samego skoroszytu.

Przykład:

Formuła:

Odwołanie do:

Zwracana wartość:

=C2

Komórka C2

Wartość w komórce C2

=A1:F4

Komórki od A1 do F4

Wartości we wszystkich komórkach, ale po wpisaniu formuły należy nacisnąć klawisze Ctrl+Shift+Enter.

=Aktywa-Pasywa

Komórki o nazwach Aktywa i Pasywa

Wartość komórki o nazwie Aktywa pomniejszona o wartość komórki o nazwie Pasywa

{=Tydzień1+Tydzień2}

Zakresy komórek o nazwach Tydzień1 i Tydzień2

Suma wartości zakresów komórek o nazwach Tydzień1 i Tydzień2 jako formuła tablicowa

=Arkusz2!B2

Komórka B2 w arkuszu Arkusz2

Wartość komórki B2 w arkuszu Arkusz2

Co chcesz zrobić?

Tworzenie odwołania do komórki w tym samym arkuszu

Tworzenie odwołania do komórki z innego arkusza

Tworzenie odwołania do komórki przy użyciu polecenia Połącz komórki

Zmienianie odwołania na odwołanie do innej komórki

Zmienianie odwołania do komórki na nazwany zakres

Przełączanie między odwołaniami względnymi, bezwzględnymi i mieszanymi

Tworzenie odwołania do komórki w tym samym arkuszu

 1. Kliknij komórkę, w której chcesz wprowadzić formułę.

 2. Przejdź na pasek formuły Obraz przycisku i wpisz = (znak równości).

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Odwołanie do jednej lub większej liczby komórek    Aby utworzyć odwołanie, wybierz komórkę lub zakres komórek w tym samym arkuszu.

   Przeciągając krawędź zaznaczenia komórki, można przenieść zaznaczenie, a przeciągając róg obramowania — rozszerzyć je.

  • Odwołanie do zdefiniowanej nazwy    Aby utworzyć odwołanie do zdefiniowanej nazwy, wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wpisz nazwę.

   • Naciśnij klawisz F3, zaznacz nazwę w polu Wklej nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga: Jeśli w rogach obramowania oznaczonego kolorem nie ma kwadratów, jest to odwołanie do nazwanego zakresu.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli tworzysz odwołanie w jednej komórce, naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli tworzysz odwołanie w formuła tablicowa (takiej jak A1:G4), naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Enter.

   Odwołanie może obejmować jedną komórkę lub zakres komórek, a formuła tablicowa może obliczać jeden lub wiele wyników.

Początek strony

Tworzenie odwołania do komórki z innego arkusza

Do komórek znajdujących się w innych arkuszach tego samego skoroszytu można się odwołać, dodając na początku odwołania nazwę arkusza ze znakiem wykrzyknika (!). W poniższym przykładzie funkcja arkusza ŚREDNIA oblicza wartość średnią dla zakresu B1:B10 w arkuszu o nazwie Marketing w tym samym skoroszycie.

Przykład odwołania do arkusza
Odwołanie do zakresu komórek z innego arkusza tego samego skoroszytu

1. Odwołanie do arkusza o nazwie Marketing

2. Odwołanie do zakresu komórek od B1 do B10 włącznie

3. Oddzielenie odwołania do arkusza od odwołania do zakresu komórek

 1. Kliknij komórkę, w której chcesz wprowadzić formułę.

 2. Na pasek formuły Obraz przycisku wpisz = (znak równości) i formułę, która ma zostać użyta.

 3. Kliknij kartę arkusza, do którego ma zostać utworzone odwołanie.

 4. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, do którego ma zostać utworzone odwołanie.

Uwaga: Jeśli nazwa innego arkusza zawiera znaki niealfabetyczne, to taką nazwę (lub ścieżkę) należy ująć w znaki cudzysłowu pojedynczego '.

Początek strony

Tworzenie odwołania do komórki przy użyciu polecenia Połącz komórki

Aby utworzyć odwołanie do komórki, można także skopiować i wkleić odwołanie, a następnie użyć polecenia Połącz komórki. To polecenie można zastosować:

 • Aby łatwo wyświetlić informacje w dobrze widocznym miejscu. Załóżmy, że użytkownik ma skoroszyt zawierający wiele arkuszy i w każdym arkuszu jest komórka, w której jest wyświetlane podsumowanie dotyczące innych komórek w tym arkuszu. Aby te komórki podsumowania były dobrze widoczne, można utworzyć odwołania do nich w pierwszym arkuszu skoroszytu, co pozwoli zobaczyć w tym miejscu podsumowanie dotyczące całego skoroszytu.

 • Aby ułatwić tworzenie odwołań do komórek między arkuszami i skoroszytami. Polecenie Połącz komórki automatycznie wkleja poprawną składnię.

 1. Kliknij komórkę zawierającą dane, do których chcesz utworzyć połączenie.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+C lub przejdź do karty Narzędzia główne i w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku .

  Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

 3. Naciśnij klawisze Ctrl+V lub przejdź do karty Narzędzia główne i w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej Obraz przycisku .

  Domyślnie w momencie wklejania skopiowanych danych zostaje wyświetlony przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku .

 4. Kliknij przycisk Opcje wklejania, a następnie kliknij pozycję Wklej łącze Obraz przycisku .

Początek strony

Zmienianie odwołania na odwołanie do innej komórki

 1. Kliknij dwukrotnie komórkę zawierającą formułę, która ma zostać zmieniona. Każda z komórek lub każdy z zakresów komórek, do których odwołuje się formuła, zostanie wyróżniony innym kolorem.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść odwołanie do komórki lub zakresu do innej komórki bądź zakresu, przeciągnij kodowane kolorem obramowanie komórki lub zakresu do nowej komórki lub zakresu.

  • Aby objąć odwołaniem większą albo mniejszą liczbę komórek, przeciągnij róg obramowania.

  • Na pasek formuły Obraz przycisku zaznacz odwołanie w formule i wpisz nowe odwołanie.

  • Naciśnij klawisz F3, zaznacz nazwę w polu Wklej nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Naciśnij klawisz Enter lub, aby wprowadzić formuła tablicowa, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Enter.

Początek strony

Zmienianie odwołania do komórki na nazwany zakres

Jeśli po wprowadzeniu odwołania do komórki w formule nadano temu odwołaniu nazwę, warto zaktualizować istniejące odwołania do komórek uwzględniające zdefiniowane nazwy.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz zakres komórek zawierający formuły, w których chcesz zamienić odwołania do komórek na zdefiniowane nazwy.

  • Zaznacz jedną pustą komórkę, aby zmienić odwołania do komórek na odwołania do nazw we wszystkich formułach w arkuszu.

 2. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij strzałkę obok przycisku Definiuj nazwę, a następnie kliknij polecenie Zastosuj nazwy.

  Grupa Nazwy zdefiniowane na karcie Formuły

 3. W polu Zastosuj nazwy kliknij jedną lub więcej nazw, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Przełączanie między odwołaniami względnymi, bezwzględnymi i mieszanymi

 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę.

 2. Przejdź na pasek formuły Obraz przycisku i zaznacz odwołanie, które chcesz zmienić.

 3. Naciśnij klawisz F4, aby przełączać między typami odwołania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów odwołań do komórek, zobacz artykuł Omówienie formuł.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×