Tworzenie lub edytowanie projektu lub propozycji

W aplikacji Project Web App można utworzyć nowy projekt lub nową propozycję albo edytować istniejący projekt lub istniejącą propozycję w Centrum projektów. Proces tworzenia nowego projektu lub nowej propozycji nieznacznie różni się od procesu edytowania istniejącego projektu lub istniejącej propozycji.

Tworzenie nowego projektu lub nowej propozycji

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Projekty kliknij pozycję Centrum projektów.

 2. Na Wstążce kliknij strzałkę w dół znajdującą się pod przyciskiem Nowy, a następnie wybierz sposób utworzenia nowego projektu lub nowej propozycji. Można skorzystać z istniejącej listy programu SharePoint lub użyć jednego z typów projektu w przedsiębiorstwie.

 3. Na wyświetlonej stronie szczegółów projektu w polach Nazwa, Opis, Data rozpoczęcia oraz Właściciel wpisz odpowiednie informacje, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Na kolejnych stronach szczegółów projektu podaj wszelkie dostępne informacje. Po podaniu informacji na stronie kliknij przycisk Zapisz, a następnie na Wstążce kliknij przycisk Wstecz lub Dalej, aby przejść między stronami szczegółów projektu.

 5. Aby zmienić typ projektu w przedsiębiorstwie, kliknij pozycję Zmień typ projektu w przedsiębiorstwie, a następnie w wyświetlonym polu wybierz inny typ.

 6. Jeśli projekt lub propozycję skojarzono z wieloetapowym przepływem pracy, można kliknąć przycisk Prześlij, aby rozpocząć przepływ pracy po dodaniu wszelkich dostępnych informacji na stronach szczegółów projektu.

Początek strony

Edytowanie projektu lub propozycji

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Projekty kliknij pozycję Centrum projektów.

 2. Na liście kliknij nazwę projektu lub propozycji do zmodyfikowania.

 3. Na Wstążce kliknij pozycję Edytuj, aby wyewidencjonować projekt i wprowadzić zmiany.

 4. Zaktualizuj informacje na poszczególnych stronach szczegółów projektu. Po zaktualizowaniu strony kliknij przycisk Zapisz, a następnie na Wstążce kliknij przycisk Wstecz lub Dalej, aby przejść między stronami szczegółów projektu.

 5. Aby zmienić typ projektu w przedsiębiorstwie, kliknij pozycję Zmień typ projektu w przedsiębiorstwie, a następnie w wyświetlonym polu wybierz inny typ.

 6. Po wprowadzeniu i zapisaniu aktualizacji kliknij przycisk Zamknij, aby ponownie zaewidencjonować projekt, lub kliknij przycisk Prześlij, aby przejść do następnego etapu bądź następnej fazy przepływu pracy w ramach projektu lub propozycji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×