Przejdź do głównej zawartości

Tworzenie lub edytowanie indeksu w diagramie modelu bazy danych

Indeksy pomagają w systemie bazy danych szybciej znajdować i sortować rekordy. Tworzenie indeksów dla często przeszukiwanych kolumn może znacznie zwiększyć wydajność bazy danych.

Indeksy można tworzyć ręcznie, a także modyfikować Indeksy tworzone automatycznie przez program Visio.

Uwaga: Diagram modelu bazy danych jest dostępny tylko w niektórych wersjach programu Visio. Zobacz artykuł Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?, aby zasięgnąć dodatkowych informacji.

Tworzenie indeksu na diagramie modelu bazy danych

 1. Otwórz diagram modelu bazy danych.

 2. Kliknij dwukrotnie tabelę, do której chcesz dodać indeks, a następnie w oknie Właściwości bazy danych na liście Kategorie kliknij pozycję indeksy.

 3. Kliknij pozycję Nowy.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie indeksu wpisz nazwę indeksu, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Z listy Typ indeksu wybierz opcję tworzenia unikatowego lub nieunikatowego indeksu.

 6. Z listy Dostępne kolumny wybierz nazwę każdej kolumny, którą chcesz dołączyć do tego indeksu, a następnie kliknij przycisk Dodaj .

 7. Na liście kolumny indeksowane zaznacz pole wyboru ASC , aby utworzyć indeks, który ma rosnącą kolejność sortowania, lub wyczyść to pole wyboru, aby utworzyć taki indeks, który ma malejącą kolejność sortowania.

  Diagram modelu bazy danych zostanie automatycznie zaktualizowany.

Uwaga: Niektóre aplikacje baz danych mają limit typu i liczby indeksów, które można utworzyć dla tabeli. Aby uzyskać określone informacje, zapoznaj się z dokumentacją systemu zarządzania bazami danych (DBMS).

Usuwanie indeksu

 1. Otwórz diagram modelu bazy danych.

 2. Kliknij dwukrotnie tabelę zawierającą indeks, który chcesz usunąć, a następnie w oknie Właściwości bazy danych na liście Kategorie kliknij pozycję indeksy.

 3. Na liście Nazwa indeksu wybierz nazwę indeksu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń.

  Diagram modelu bazy danych zostanie automatycznie zaktualizowany.

Edytowanie właściwości indeksu

 1. Otwórz diagram modelu bazy danych.

 2. Kliknij dwukrotnie tabelę zawierającą indeks, który chcesz edytować, a następnie w oknie Właściwości bazy danych na liście Kategorie kliknij pozycję indeksy.

 3. Na liście Nazwa indeksu wybierz nazwę indeksu, który chcesz edytować.

 4. Edytuj właściwości indeksu, wykonując dowolną z następujących czynności:

  • Aby określić nową nazwę indeksu, kliknij pozycję Zmień nazwę.

  • Aby określić indeks unikatowy lub nieunikatowy, wybierz odpowiednią opcję z listy Typ indeksu .

  • Aby określić atrybuty indeksu specyficzne dla sterownika, kliknij pozycję Opcje.

  • Diagram modelu bazy danych zostanie automatycznie zaktualizowany.

Dodawanie, usuwanie lub zmienianie kolejności kolumn w indeksie

 1. Otwórz diagram modelu bazy danych.

 2. Kliknij dwukrotnie tabelę zawierającą indeks, który chcesz zmodyfikować, a następnie w oknie Właściwości bazy danych na liście Kategorie kliknij pozycję indeksy.

 3. Na liście Nazwa indeksu wybierz nazwę indeksu, który chcesz zmodyfikować.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę do indeksu, w obszarze Dostępne kolumnywybierz nazwę kolumny, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  • Aby usunąć kolumnę z indeksu, w obszarze kolumny indeksowanewybierz nazwę kolumny, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  • Aby zmienić kolejność kolumn, w obszarze kolumny indeksowanewybierz nazwę kolumny, a następnie przeciągnij nazwę kolumny do nowej pozycji na liście.

   Diagram modelu bazy danych zostanie automatycznie zaktualizowany.

Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?

Program Visio Standard nie zawiera szablonu Diagram modelu bazy danych.

Program Visio w wersji Professional i Premium obsługuje funkcje odtwarzania dla szablonu Diagram modelu bazy danych (pozwala utworzyć model istniejącej bazy danych w programie Visio), ale nie obsługuje generowania (nie pozwala wygenerować kodu SQL przy użyciu modelu bazy danych w programie Visio).

Uwaga: Pełny zestaw funkcji modelowania baz danych, zawierający między innymi funkcje odtwarzania i generowania, jest dostępny w programie Visio for Enterprise Architects. Program Visio for Enterprise Architects jest dołączany do subskrypcji MSDNPremium, dostępnej razem z wydaniami programów Visual Studio Professional i Visual Studio Team System opartymi na rolach.

Jeśli używasz Visio (plan 2) i chcesz dowiedzieć się, jak inżynierować istniejącą bazę danych w modelu bazy danych, zobacz temat odtwarzanie istniejącej bazy danych.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zobacz też

Tworzenie diagramu modelu bazy danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×