Przejdź do głównej zawartości
Tworzenie lub dostosowywanie typu zawartości witryny

Tworzenie lub dostosowywanie typu zawartości witryny

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typy zawartości witryny pomocy ułatwić zapewnienie zgodności dla witryny. Jako właściciel witryny Tworzenie lub dostosowywanie typu zawartości właściwości, które mają, takich jak niektórych szablonu określonych metadanych i tak dalej. Na przykład po wybraniu elementu w menu Nowy element lub Nowy dokument, można się upewnić, że niestandardową zawartość jest używany.

Menu Nowy dokument z dostosowanymi typami zawartości w programie SharePoint

Aby dowiedzieć się więcej o typach zawartości, zobacz Wprowadzenie do typów zawartości i publikowania typów zawartości.

Ważne: Do tworzenia typów zawartości witryny musisz mieć w danej witrynie uprawnienie Pełna kontrola. Aby tworzyć typy zawartości witryny dla witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn, musisz być administratorem zbioru witryn.

Aby utworzyć typ zawartości witryny, którego będzie można używać w dowolnym miejscu witryny, wykonaj następujące kroki:

Tworzenie typu zawartości

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz utworzyć typ zawartości witryny.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. Kliknij pozycję typy zawartości witryny w obszarze Galerie projektanta stron sieci Web.

  Opcje galerii Projektanta stron sieci Web na stronie Ustawienia witryny w usłudze SharePoint Online

  W galerii są widoczne wszystkie istniejące typy zawartości witryny pogrupowane według kategorii. Wybrany typ staje się nadrzędnym wobec nowego typu zawartości.

 4. W polu Pokaż grupę zaznacz grupę, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

 5. Na stronie Nowy typ zawartości witryny podaj nazwę i opis nowego typu zawartości.

  Okno dialogowe Tworzenie typów zawartości
 6. W sekcji Nadrzędny typ zawartości wybierz nazwę grupy nadrzędnej, a następnie wybierz pozycję Nadrzędny typ zawartości.

 7. W sekcji Grupa zdecyduj, czy umieścić nowy typ zawartości w istniejącej grupie, czy utworzyć nową grupę.

 8. Kliknij przycisk OK.

Gdy w programie SharePoint jest tworzony nowy typ zawartości, otwierana jest strona Typ zawartości witryny, na której można kontynuować dostosowywanie.

 1. Przejdź na stronę główną witryny zawierającej typ zawartości, którego nazwę chcesz zmienić.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. W grupie Galerie projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Na stronie Typy zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości, który chcesz zmienić.

 5. Na stronie Informacje o typie zawartości witryny w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Nazwa, opis i grupa.

 6. Zmień nazwę typu zawartości w polu tekstowym Nazwa w sekcji Nazwa i opis.

 7. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Aby upewnić się, że zawartość dokumentów jest spójna w witrynie i jej podwitrynach, możesz skojarzyć szablon programu Word, Excel lub PowerPoint z typem zawartości witryny.

Na przykład możesz wymagać, aby pracownicy tworzyli grafiki tygodniowe przy użyciu standardowego szablonu programu Excel. Jeśli skojarzysz szablon z typem zawartości Grafik, za każdym razem, gdy ktoś użyje tego typu zawartości, do arkusza zostanie automatycznie załadowany poprawny szablon.

Użytkownik może ułatwić nawet dla użytkowników, dodając grafik typu zawartości w bibliotece. Następnie użytkownicy mogą otwierać poprawne grafiku, klikając grafik menu Nowe dokumenty. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Dodawanie typu zawartości do listy lub biblioteki.

Aby skojarzyć szablon z typem zawartości witryny, wykonaj poniższe kroki.

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz skojarzyć szablon z typem zawartości witryny.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości, który chcesz zmienić, kojarząc go z szablonem programu Word, Excel lub PowerPoint.

 5. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.

 6. Wprowadź lokalizację szablonu:

  • Jeśli szablon jest przechowywany w witrynie, kliknij pozycję Wprowadź adres URL istniejącego szablonu dokumentu, a następnie wpisz adres URL szablonu, którego chcesz użyć.

  • Jeśli szablon dokumentu jest przechowywany na komputerze lokalnym, kliknij pozycję Przekaż nowy szablon dokumentu, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj. W oknie dialogowym Wybierz plik znajdź plik, którego chcesz użyć, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

   Pola tekstowe dodawania szablonu na stronie Ustawienia zaawansowane dla danego typu zawartości

 7. W obszarze Czy zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie? kliknij pozycję Tak, jeśli chcesz aktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości przy użyciu szablonu dokumentu.

 8. Kliknij przycisk OK.

Kolumny dla typów zawartości reprezentują metadane. Aby dodać element metadanych, dodaj nową kolumnę.

Organizacja może na przykład chcieć śledzić określone metadane związane z zamówieniami zakupu, takie jak numer konta, numer projektu i kierownik projektu. Jeśli do typu zawartości zamówienia zakupu dodasz kolumny odpowiadające tym informacjom, program SharePoint będzie monitował użytkowników o dostarczenie odpowiednich informacji przy zapisywaniu pracy. Ponadto dodanie typu zawartości do listy lub biblioteki powoduje, że można zdefiniować widok wyświetlania kolumn.

Uwaga: Aby dodać kolumnę do typu zawartości, najpierw musisz go wybrać. Jeśli nie możesz wybrać wyświetlanych typów zawartości, witryna odziedziczy typy zawartości po witrynie nadrzędnej. Aby dodać kolumnę do typu zawartości, musisz go zmienić w witrynie nadrzędnej.

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz dodać kolumnę do typu zawartości witryny.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości, do którego chcesz dodać kolumnę.

 5. W obszarze Kolumny kliknij pozycję Dodaj z istniejących kolumn witryny.

 6. W sekcji Wybieranie kolumn w obszarze Wybierz kolumny z wybierz grupę nadrzędną dla kolumny.

 7. W obszarze Dostępne kolumny wybierz nazwę odpowiedniej kolumny, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 8. W sekcji Aktualizowanie typów zawartości listy i witryny zdecyduj, czy chcesz zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości witryny, przez zaznaczenie opcji Tak lub Nie.

Panel informacji o dokumencie jest dostępna dla programu Word, Excel i PowerPoint w pakiecie Microsoft Office 2010 lub nowszym. Panel informacji o dokumencie Wyświetla formularza programu InfoPath na tych dokumentów, w której użytkownicy będą mogli wprowadzać metadane w panelu.

Panel informacji o dokumencie z polami tekstowymi formularza, który służy do zbierania metadanych od użytkowników.

Załóżmy na przykład, że chcesz się upewnić, że w przypadku każdej oferty handlowej sprzedawcy podają nazwę firmy i numer telefonu. Możesz utworzyć typ zawartości Oferta i uwzględnić nazwę firmy oraz numer telefonu w panelu informacji o dokumencie. Po otwarciu dokumentu Oferta użytkownicy wprowadzają lub aktualizują wymaganą nazwę i numer telefonu. Gdy użytkownik zapisuje dokument, program SharePoint automatycznie aktualizuje metadane przechowywane jako kolumny w bibliotece dokumentów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat typów zawartości i metadanych, zobacz Dodawanie kolumn metadanych do typu zawartości.

Aby skonfigurować Panel informacji o dokumencie dla typu zawartości dokumentu, wykonaj poniższe kroki.

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz zmienić typ zawartości.

 2. Kliknij przycisk Opcje Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Wybierz nazwę typu zawartości witryny, który chcesz zmienić.

  Uwaga: Jeśli wyświetlone nazwy typów zawartości nie są hiperłączami, witryna dziedziczy typy zawartości witryny po innej witrynie (nadrzędnej). Aby zaktualizować typ zawartości witryny, przejdź do witryny nadrzędnej.

 5. W obszarze Ustawienia kliknij łącze Ustawienia panelu informacji o dokumencie.

 6. W sekcji Szablon panelu informacji o dokumencie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć szablonu domyślnego, w którym są wyświetlane metadane (kolumny) zdefiniowane dla danego typu zawartości, kliknij pozycję Użyj szablonu domyślnego dla aplikacji pakietu Microsoft Office.

  • Aby użyć istniejącego szablonu niestandardowego, kliknij pozycję Użyj istniejącego szablonu niestandardowego (adres URL lub UNC, albo nazwa URN), a następnie wpisz ścieżkę do lokalizacji szablonu.

  • Aby załadować istniejący szablon niestandardowy (XSN), kliknij opcję Przekaż bieżący szablon niestandardowy (XSN) do użycia, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować szablon, którego chcesz użyć.

  • Aby utworzyć niestandardowy panel w programie InfoPath, kliknij łącze Utwórz nowy szablon niestandardowy.

   Uwaga: W przypadku wybrania tej opcji nastąpi uruchomienie programu InfoPath i zostanie wyświetlony szablon domyślny, który można dostosować w celu utworzenia panelu niestandardowego.

 7. W sekcji Zawsze pokazuj określ, czy chcesz, aby dla dokumentów o tym typie zawartości był automatycznie wyświetlany panel informacji.

 8. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office