Przejdź do głównej zawartości

Tworzenie listy w programie SharePoint

Utwórz listy SharePoint, aby śledzić informacje, w tym tytuły, opisy, osoby i daty.

Listy są udostępniane innym członkom i osobom odwiedzającym witrynę. Odwiedzający witrynę może wyświetlać listy i elementy list oraz nie mogą tworzyć ani edytować list ani elementów list.

Porada: Check out these YouTube videos from SharePoint community experts to learn more about data and lists!

Tworzenie listy w witrynie SharePoint Online lub SharePoint Server 2019

 1. Wybierz pozycję ustawienia Ikona Ustawienia a następnie zawartość witryny.

 2. Wybierz pozycję + Nowy, a następnie pozycję Lista.

  Kliknięcie pozycji Nowy link, gdy jest wyróżniona lista
 3. Wprowadź nazwę listy i opcjonalnie Opis.

  Nazwa jest wyświetlana u góry listy i może być wyświetlana w obszarze nawigacji witryny, aby ułatwić innym znalezienie jej.

 4. Wybierz pozycję Utwórz.

 5. Po otwarciu listy możesz kliknąć + lub + Dodaj kolumnę , aby dodać do listy miejsce na więcej typów informacji.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania kolumn, zobacz Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint .

Aby uzyskać informacje na temat tworzenia listy na podstawie istniejącej listy, zobacz Tworzenie nowej listy programu SharePoint na podstawie kolumn znajdujących się na innej liście.

Możesz kliknąć pozycję ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie listę ustawienia , aby zmienić właściwości, usunąć listę, dodać uprawnienia, zarządzać kolumnami i wiele innych aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Edytowanie listy .

Menu Ustawienia z wyróżnioną pozycją ustawienia listy

listySharePoint Online i SharePoint Server 2019 mogą być używane dla więcej niż prostej listy. Możesz wybrać pozycję Szablony list, takie jak linki, kalendarz, ankiety, Śledzenie problemów, anonsy i inne. Poniżej opisano, jak utworzyć inne typy list.

Ekran aplikacje do dodania
 1. Kliknij pozycję ustawienia Ikona Ustawienia a następnie kliknij pozycję zawartość witryny.

 2. Kliknij pozycję + Nowy, a następnie kliknij pozycję aplikacja.

  Menu zawartość witryny — nowe menu z wyróżnioną aplikacją
 3. Jeśli nie widzisz odpowiedniego typu szablonu listy lub aplikacji, wpisz go w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter. Otrzymasz listę wszystkich zgodnych szablonów list.

  Ekran aplikacje do dodania

  Oto niektóre typy list, które można wyszukiwać

  • Kalendarz

  • Linki

  • Anonsy

  • Kontakty

  • Wyróżnione łącza

  • Zadania

  • Issue Tracking

  • Lista niestandardowa

  • Ankieta

  W tym przykładzie użyto kalendarza i wybrano wbudowaną aplikację Kalendarz dla SharePoint. Możesz zobaczyć inne kalendarze, które zostały utworzone w firmie lub oferowane przez inną firmę.

 4. Wpisz nazwę wybranej aplikacji, na przykład kalendarz wydarzeń, zadania w lipcu lub kontakty firmowe.

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

 5. SharePoint powróci do strony zawartości witryny . Znajdź utworzoną przez siebie przed chwilą aplikację na liście Zawartość witryny i otwórz ją. SharePoint tworzona jest domyślna wersja aplikacji, kalendarza, listy zadań lub dowolnej aplikacji.

  Przykład aplikacji Lista kalendarza.

  Możesz zacząć wprowadzać dane, korzystając z + nowe zadanie, edytować tę listę, dodaćlub dowolny sposób, w jaki określona aplikacja będzie dostarczać dane.

  Uwaga: Niektóre aplikacje oparte na liście będą wyświetlane tylko w trybie klasycznym SharePoint.

W zależności od typu wybranej aplikacji możesz zmienić ustawienia aplikacji za pomocą ustawień listy lub karty listy oraz wstążki u góry strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień, zobacz Edytowanie ustawień listy w usłudze SharePoint Online .

Tworzenie listy w SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

 1. Kliknij pozycję ustawienia Ikona Ustawienia a następnie kliknij pozycję Dodaj aplikację.

  Dodawanie aplikacji (listy, biblioteki)
 2. W polu wyszukiwania wpisz odpowiedni typ szablonu listy (niestandardowe, zadanie, kalendarz itd.), a następnie kliknij pozycję Ikona lupy pola wyszukiwania wyszukiwania .

  Wyszukiwanie listy kalendarza z wyróżnionym kalendarzem kompilacji
 3. Kliknij aplikację szablonu listy , której chcesz użyć.

  Ekran aplikacje do dodania
 4. Wpisz nazwę (wymagane).

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

  Możesz również kliknąć pozycję Opcje zaawansowane. Opcje zaawansowane umożliwiają umieszczenie opcjonalnego opisu i dodatkowych informacji w zależności od aplikacji listy.

  Ekran Nowa aplikacja z wypełnionymi polami
 5. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie listy do strony w SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

 1. Na stronie, do której chcesz dodać listę lub bibliotekę, kliknij pozycję Strona , a następnie kliknij pozycję Edytuj. Jeśli nie widzisz karty Strona , kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Edytuj stronę.

  Edytowanie strony

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone lub nie jest wyświetlane, być może nie masz uprawnień do edytowania strony.

 2. Kliknij miejsce na stronie, w którym chcesz wyświetlić listę lub bibliotekę, a następnie kliknij pozycję Wstaw , a następnie kliknij pozycję część aplikacji.

 3. Wybierz część aplikacji dla listy lub biblioteki, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Powinny być widoczne wszystkie listy utworzone w obszarze Dodaj aplikacje.

 4. Po zakończeniu edytowania strony kliknij kartę Strona , a następnie kliknij przycisk Zapisz. W przypadku, gdy jest dostępna opcja zapisywania jako wersja robocza lub Zapisz i Opublikuj.

Ważne: Niektóre strony nie mogą być edytowane, na przykład strona zawartość witryny.

Oto przykładowa lista dodana do strony przy użyciu poprzednich kroków.

Lista na stronie

Minimalizowanie lub przywracanie listy lub biblioteki na SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013 strony

 1. Na stronie, na której chcesz zminimalizować lub przywrócić listę lub bibliotekę, kliknij pozycję Strona , a następnie kliknij pozycję Edytuj.

  Edytowanie strony

 2. Wskaż listę lub bibliotekę, kliknij strzałkę w dół, kliknij pozycję Minimalizuj lub Przywróć w zależności od bieżącego położenia listy lub biblioteki, a następnie kliknij przycisk OK.

  Kliknij strzałkę w dół ustawienia, a następnie kliknij pozycję Minimalizuj
 3. Po zakończeniu edytowania strony kliknij pozycję Zapisz. W przypadku, gdy jest dostępna opcja zapisywania jako wersja robocza lub Zapisz i Opublikuj.

Tworzenie listy w SharePoint Server 2010

Możesz utworzyć listę, którą można później używać na stronach. SharePoint Server 2010 obejmuje wiele rodzajów szablonów list, takich jak kalendarz, Ankieta i zadania.

 1. Kliknij pozycję Akcje witryny Menu Akcje witryny , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij pozycję Utwórz Przycisk Utwórz .

  Uwaga: Witrynę programu SharePoint można znacznie zmodyfikować. Jeśli nie możesz znaleźć pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub link, skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij jedną z kategorii, na przykład komunikacja lub śledzenie , a następnie wybierz pozycję z tego pola wyboru.

  Kliknij kategorię i wybierz odpowiednią aplikację listy.

  Możesz również wprowadzić typ szablonu listy, który chcesz utworzyć, w polu Szukaj zainstalowanych elementów , na przykład kontakty lub Kalendarz , a następnie kliknij pozycję Ikona lupy pola wyszukiwania wyszukiwania.

 3. W polu Nazwa wpisz nazwę listy. Nazwa jest wymagana.

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

 4. Opcjonalnie możesz kliknąć pozycję Opcje zaawansowane i wpisać Opis listy i ustawić inne opcje. .

  W większości widoków opis jest wyświetlany poniżej nazwy. Niektóre rodzaje list mogą odbierać zawartość za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli planujesz włączenie odbierania zawartości listy za pomocą poczty e-mail, możesz dodać adres e-mail listy do jej opisu, aby umożliwić innym osobom znajdowanie adresu e-mail. Opis listy można zmienić.

 5. Aby dodać link do panelu szybkie uruchamianie, upewnij się, że w sekcji Nawigacja jest zaznaczona pozycja tak .

 6. Jeśli jest dostępna sekcja wiadomości e-mail , administrator włączył listy w witrynie w celu odbierania zawartości pocztą E-mail. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie zawartości do tej listy, wysyłając wiadomość e-mail, kliknij przycisk tak w obszarze Włącz tę listę do odbierania wiadomości e-mail. Następnie w polu adres e-mail wpisz pierwszą część adresu, który ma być używany przez osoby z listy. Ta opcja nie jest dostępna dla wszystkich rodzajów list.

 7. Wypełnij wszystkie inne opcje, na przykład określając, czy Kalendarz działa jako kalendarz grupy w aplikacji Kalendarz .

 8. Kliknij przycisk Utwórz.

Tworzenie listy na stronie w SharePoint Server 2010

Dzięki SharePoint Server 2010 możesz tworzyć listy na stronach, które edytujesz. Ułatwia to efektywniejsze i efektywne tworzenie stron oraz potrzebnych list.

 1. Na stronie kliknij kartę Edycja , a następnie kliknij polecenie Edytuj .

  Polecenie Edytuj na karcie Edytowanie

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, być może nie masz uprawnień do edytowania strony, skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij stronę, do której chcesz dodać nową listę, kliknij kartę Wstawianie , a następnie kliknij pozycję Nowa lista.

  Wstawianie nowej listy na stronie

  Uwaga: Jeśli karta Edycja lub Nowa lista jest niewidoczna, być może nie masz uprawnień potrzebnych do utworzenia listy; Skontaktuj się z administratorem.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie listy wpisz kafelek listy, wybierz typ listy, którą chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wpisz nazwę i wybierz szablon listy.

Tworzenie listy niestandardowej w SharePoint Server 2010

Tworzenie listy niestandardowej przypomina tworzenie list na podstawie szablonu, z tym wyjątkiem, że Lista niestandardowa jest tworzona za pomocą tylko trzech kolumn: tytuł, utworzony przezi zmodyfikowany przez. Po utworzeniu listy niestandardowej możesz dodawać kolumny i wprowadzać inne zmiany na liście, aby zaspokoić Twoje potrzeby.

 1. Kliknij pozycję Akcje witryny Menu Akcje witryny , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij pozycję Utwórz Przycisk Utwórz .

  Uwaga: Witrynę programu SharePoint można znacznie zmodyfikować. Jeśli nie możesz znaleźć pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub link, skontaktuj się z administratorem.

 2. W obszarze listy niestandardowekliknij pozycję Lista niestandardowa lub Lista niestandardowa w widoku arkusza danych.

  Uwagi: 

  • Lista niestandardowa umożliwia głównie wprowadzanie i wyświetlanie danych na liście przy użyciu formularza.

  • Lista niestandardowa w widoku arkusza danych umożliwia głównie wprowadzanie i wyświetlanie danych na liście przy użyciu siatki, podobnie jak w arkuszu kalkulacyjnym. Jest to przydatne, jeśli masz kilka elementów do jednoczesnej aktualizacji.

  • Możesz zmienić sposób wprowadzania i wyświetlania danych na liście po utworzeniu listy.

 3. W polu Nazwa wpisz nazwę listy. Nazwa jest wymagana.

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

 4. W polu Opis wpisz opis listy. Pole Opis jest opcjonalne.

  W większości widoków opis jest wyświetlany poniżej nazwy. Niektóre rodzaje list mogą odbierać zawartość za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli planujesz włączenie odbierania zawartości listy za pomocą poczty e-mail, możesz dodać adres e-mail listy do jej opisu, aby umożliwić innym osobom znajdowanie adresu e-mail. Opis listy można zmienić.

 5. Aby dodać link do paska Szybkie uruchamianie, upewnij się, że w sekcji Nawigacja jest zaznaczona pozycja tak .

 6. Jeśli jest dostępna sekcja wiadomości e-mail , administrator włączył listy w witrynie w celu odbierania zawartości pocztą E-mail. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie zawartości do tej listy, wysyłając wiadomość e-mail, kliknij przycisk tak w obszarze Włącz tę listę do odbierania wiadomości e-mail. Następnie w polu adres e-mail wpisz pierwszą część adresu, który ma być używany przez osoby z listy. Ta opcja nie jest dostępna dla wszystkich rodzajów list.

 7. Kliknij przycisk Utwórz.

Dodawanie listy do strony w programie SharePoint Server 2010

 1. Na stronie, do której chcesz dodać listę lub bibliotekę, kliknij pozycję Strona , a następnie kliknij pozycję Edytuj. Jeśli nie widzisz karty Strona , kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Edytuj stronę.

  Edytowanie strony

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone lub nie jest wyświetlane, prawdopodobnie nie masz uprawnień do edytowania strony.

 2. Kliknij miejsce na stronie, w którym chcesz wyświetlić listę lub bibliotekę, a następnie kliknij pozycję Wstaw , a następnie kliknij pozycję część aplikacji.

 3. Wybierz część aplikacji dla listy lub biblioteki, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Po zakończeniu edytowania strony kliknij pozycję Zapisz. W przypadku, gdy jest dostępna opcja zapisywania jako wersja robocza lub Zapisz i Opublikuj.

Oto przykładowa lista dodana do strony przy użyciu poprzednich kroków.

Lista na stronie

Aby dowiedzieć się, której wersji SharePoint używasz, zobacz która wersja programu SharePoint jest używana?.

Chcesz zrobić to samo z bibliotekami?

Aby utworzyć bibliotekę, zobacz Tworzenie biblioteki dokumentów w programie SharePoint

Następne kroki z listami

Kolumny Konfigurowanie typu informacji, które są przechowywane na liście przez dodawanie i usuwanie kolumn. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint.

Widoki Zmienianie sposobu wyświetlania listy przez tworzenie widoków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie, zmienianie lub usuwanie widoku listy lub biblioteki.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office