Tworzenie listy numerowanej

Aby zmienić wiersze tekstu w listę numerowaną, zaznacz listę, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij pozycję Numerowanie. Każdy wiersz lub akapit stanie się elementem numerowanym.

Wyróżniona opcja Numerowanie na karcie Narzędzia główne

Zaczynasz od pustej strony?

  1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić listę numerowaną.

  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Numerowanie.

  3. Wybierz styl numeracji, a następnie zacznij pisać.

    Galeria numerowania widoczna na karcie Narzędzia główne.

  4. Naciśnij klawisz Enter za każdym razem, gdy chcesz wstawić nowy element numerowany, lub naciśnij klawisz Enter dwukrotnie, aby zakończyć listę numerowaną.

Porady: 

  • Jeśli rozpoczniesz akapit znakiem gwiazdki lub numerem 1., program Word założy, że rozpoczynasz listę punktowaną lub numerowaną, i wyświetli przycisk Opcje autokorekty. Aby uniknąć zamiany tekstu na listę, kliknij wyświetlony przycisk, a następnie kliknij opcję Zatrzymaj automatyczne tworzenie list numerowanych.

  • Opcje numerowania widoczne w oknie Autokorekty

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×